Autoritatea administrativă

Agenţia Naţională Transport Auto

 

Condiții pentru obținerea Autorizației Speciale de Transport (AST) în trafic internațional de mărfuri

Agenția Națională Transport Auto informează agenții economici și operatorii de transport rutier de mărfuri în trafic național și internațional despre necesitatea obținerii pentru transportul de bunuri indivizibile a Autorizației Speciale de Transport, conform cerințelor stabilite de Codul Transporturilor Rutiere nr. 150 din 17.07.2014.

Astfel, în temeiul prevederilor Art. 621 alin. (1) Este interzisă efectuarea transportului cu vehicule rutiere, înmatriculate în Republica Moldova sau în alte state, pe drumurile publice cu depăşirea masei totale maxime admise, maselor maxime admise pe axe şi/sau dimensiunilor maxime admise prevăzute în Legea drumurilor.

Alin. (2) Prin excepţie de la prevederile alin.(1), efectuarea transportului rutier de mărfuri cu vehicule rutiere, înmatriculate în Republica Moldova sau în alte state, pe drumurile publice cu depăşirea masei totale maxime admise, maselor maxime admise pe axe şi/sau dimensiunilor maxime admise este permisă numai în baza autorizaţiei speciale, eliberată de Agenţie, în condiţiile stabilite de Regulamentul cu privire la efectuarea pe drumurile publice a transporturilor rutiere cu greutăţi şi/sau gabarite ce depăşesc limitele stabilite şi doar pentru transportul bunurilor indivizibile sau în situaţia cînd vehiculul depăşeşte prin construcţie masele şi/sau dimensiunile maxime admise.

Alin. (3) Pentru obţinerea autorizaţiei speciale, solicitantul depune o cerere, conform modelului prevăzut de Regulamentul cu privire la autorizarea, controlul şi efectuarea pe drumurile publice a transporturilor cu greutăţi şi/sau dimensiuni ce depăşesc limitele stabilite, cu achitarea plăţii corespunzătoare. În scopul emiterii autorizaţiei, Agenţia va obţine, prin aplicarea mecanismului de ghişeu unic, fără implicarea solicitantului, toate avizările şi coordonările necesare cu Ministerul Afacerilor Interne şi, după caz, cu alte entităţi.

Totodată, prevederile stabilite la pct. 11 din Regulamentul cu privire la autorizarea, controlul şi efectuarea pe drumurile publice a transporturilor cu greutăţi şi/sau dimensiuni ce depăşesc limitele admise, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 326 din 18.05.2022 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2022, nr. 151-157, art. 384), prin care: Circulaţia pe drumurile publice a transporturilor cu greutăţi şi/sau dimensiuni ce depăşesc limitele admise este posibilă numai în cazuri excepţionale, pentru transportul obiectelor indivizibile, în baza autorizaţiei speciale de transport (AST) eliberată de organul abilitat al administraţiei publice centrale în domeniul transporturilor şi gospodăriei drumurilor.

Astfel, în scopul prevenirii cazurilor de interzicere a efectuării pe drumurile publice a transporturilor cu greutăţi şi/sau dimensiuni ce depăşesc limitele admise și fluidizării traficului de mărfuri, Agenția Națională Transport Auto, recomandă agenților economici implicați și operatorilor de transport rutier de mărfuri în trafic international, perfectarea din timp a Autorizației Speciale de Transport, fapt care va permite autorizarea în termini proximi trecerea mărfurilor și mijloacelor de transport peste frontiera de stat.

Atașament: