Autoritatea administrativă

Agenţia Naţională Transport Auto

 

Transportul rutier contra cost în regim de taxi

Aprobat prin Codul Transporturilor Rutiere Nr. 150 din 17.07.2014   

 

Art. 80. – (1) Transporturile rutiere de persoane sau bunuri în regim de taxi sînt activităţi de interes public pentru populaţie, executate, de regulă, în interiorul unei localităţi, numai de către operatori de transport rutier care deţin licenţă de transport rutier. 
    (2) Transportul rutier de persoane sau bunuri în regim de taxi se efectuează contra cost.
    (3) Costul transportului rutier în regim de taxi se stabileşte prin însumarea tarifelor pe distanţa parcursă şi/sau timpul de staţionare, măsurate de un aparat de taxat aflat în dotarea autoturismului respectiv.
    Art. 81. – La efectuarea transportului rutier în regim de taxi se admit autoturismele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
    a) sînt dotate cu aparate de taxat legalizate, verificate metrologic şi înregistrate la organul fiscal teritorial;
    b) sînt dotate cu lampă de taxi în stare funcţională, conform prevederilor Regulamentului transporturilor rutiere de persoane şi bagaje;
    c) dispun de însemnele, înscrisurile, elementele de culoare ale caroseriei şi dotările specificate în Regulamentul transporturilor rutiere de persoane şi bagaje.
    Art. 82. – (1) Autorităţile administraţiei publice locale, în contextul responsabilităţii faţă de buna organizare a activităţii de transport rutier în regim de taxi, emit decizii referitoare la locurile de aşteptare sau staţionare a taxiurilor.
    (2) Este interzisă parcarea vehiculelor rutiere, inclusiv a celor ce activează în regim de taxi, pe o rază de 100 m de la autogări, cu excepţia locurilor special amenajate pentru parcarea sau staţionarea taxiurilor.
    Art. 83. – La efectuarea transportului rutier de persoane în regim de taxi, operatorul de transport rutier are obligaţia să deţină la bordul vehiculului rutier, pe toată durata transportului:
    a) copia conformă a licenţei de transport rutier, în original;
    b) certificatul de competenţă profesională al conducătorului auto, valabil;
    c) foaia de parcurs, de  modelul prevăzut în Regulamentul transporturilor rutiere de persoane şi bagaje;
    d) copia autentificată a certificatului de conformitate.
    Art. 84. – (1) Transportul rutier în regim de taxi poate fi efectuat numai la solicitarea persoanei şi pe orice traseu deschis circulaţiei publice.
    (2) Operatorul de transport rutier autorizat să presteze servicii în regim de taxi este în drept:
    a) de regulă, să efectueze transport rutier de persoane în regim de taxi în interiorul localităţii unde este înregistrată întreprinderea;
    b) ocazional, să efectueze transport rutier de persoane în regim de taxi între localitatea unde este înregistrată întreprindea şi alte localităţi sau puncte de interes, la cererea persoanei transportate;
    c) ocazional, să efectueze transport rutier de persoane în regim de taxi între localitatea unde este înregistrată întreprinderea aflată în zona de frontieră şi altă localitate similară aflată peste frontieră dacă acordurile internaţionale bilaterale permit aceasta.
    (3) Este interzis transportul rutier de persoane în regim de taxi pe trasee fixe, prestabilite de taximetrist, care depăşesc localitatea unde este înregistrată întreprinderea.
    (4) Taxiurile au acces nediscriminatoriu şi în condiţii egale în locurile de aşteptare a persoanelor, în limita locurilor disponibile.
    (5) Accesul în locurile de aşteptare a persoanelor poate fi gratuit sau în baza unei taxe generale, instituită de către consiliul local.
    (6) În lipsa locurilor de aşteptare a persoanelor, taxiurile pot staţiona numai în locurile permise pentru staţionare în conformitate cu legislaţia în vigoare.