Autoritatea administrativă

Agenţia Naţională Transport Auto

 

Spre atenția operatorilor de transport implicaţi în transportul rutier de mărfuri periculoase

Published on: Vin, 06/04/2018 - 3:53pm

Agenţia Naţională Transport Auto informează operatorii de transport implicaţi în transportul rutier de mărfuri periculoase despre necesitatea respectării prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 589 din 24.07.2017 privind aprobarea Regulamentului transporturilor rutiere de mărfuri periculoase, publicate la data de 04.08.2017 în Monitorul Oficial Nr. 277-288. Data intrării în vigoare este: 04.05.2018.

 

Pentru coordonarea traseelor de transportare a mărfurilor periculoase, operatorii de transport rutier vor prezenta Agenției o cerere care va conține următoarele informaţii:

1) punctul de plecare (încărcare) și punctul de destinaţie (descărcare) ale mărfurilor periculoase;
2) denumirea localităților de pe traseu;
3) denumirea, clasele şi subclasele mărfurilor periculoase transportate pe rută, pericolele;
4) cantitatea (greutatea) mărfurilor periculoase care urmează a fi transportată;
5) perioada de transportare.

Întreprinderile care încarcă, expediază, transportă sau descarcă mărfuri periculoase trebuie să desemneze, pentru fiecare punct de lucru, cel puțin cîte un consilier de siguranță pentru transportul mărfurilor periculoase, care să se asigure că sînt îndeplinite condițiile de siguranță privind transportul mărfurilor periculoase.