Autoritatea administrativă

Agenţia Naţională Transport Auto

 

Privind recepționarea cererilor online prin intermediul SIA GEAP

Published on: Lun, 18/02/2019 - 3:50pm

A.A. „Agenția Națională Transport Auto”,  aduce la cunoștință că începînd cu 18.02.2019 recepționează cereri online prin intermediul SIA GEAP, care va servi drept baza pentru ghișeul unic de eliberare a actelor permisive ale ANTA și va permite antreprenorilor să economisească timp, bani și eforturi administrative la solicitarea și obținerea actelor permisive.

 

La moment prin SIA GEAP sunt disponibile depunerea și recepționarea cererilor pentru următoarele servicii:

14 Autorizaţie de transport rutier în trafic internațional

15 Autorizație de transport rutier de persoane prin servicii regulate (internațional sau național – local, municipal, raional și interraional)

42 Autorizația multilaterală CEMT anuală, cu carnet de drum

43 Autorizația multilaterală CEMT pe termen scurt, cu carnet de drum

45 Carnet cu foi de parcurs de tip CFP sau INTERBUS

46 Autorizația pentru desfășurarea activității de cântărire a vehiculelor rutiere în vederea eliberării certificatului internațional de cântărire a vehiculului rutier

47 Autorizația pentru desfășurarea activității de inspecție tehnică periodică

48 Autorizația specială de transport cu autovehicule a căror masă totală, sarcină maximă pe osie sau ale căror gabarite depășesc limitele admise

49 Certificat CEMT pentru condițiile controlului tehnic al autovehiculelor sau de corespundere a remorcii/semiremorcii cerințelor tehnice de siguranță

50 Certificat de agreare pentru vehiculele care transportă anumite substanțe periculoase

 

SIA GEAP Vă permite:

1) obținerea actelor permisive prin intermediul portalului de servicii publice al Guvernului- https://servicii.gov.md  sau direct de pe  https://actpermisiv.gov.md;

2) asigurarea accesului la toate informațiile necesare pentru obținerea actelor permisive;

3) depunerea online a cererii pentru obținerea actelor permisive;

4) depunerea online a cererii pentru obținerea documentelor necesare pentru actele permisive;

5) achitarea online a taxelor pentru obținerea actelor permisive;

6) schimbul electronic de informații legate de actele permisive între autorități;

7) semnarea electronica a documentelor.

Pentru detalii tehnice consultati ghidul solicitantului