Autoritatea administrativă

Agenţia Naţională Transport Auto

 

Control

Control – totalitatea acţiunilor de verificare a respectării de către persoanele supuse controlului a prevederilor legislaţiei, realizate de către Agenţia Naţională Transport Auto în calitatea sa de organ abilitat cu funcţii de control, în corespundere cu prevederile titlului VIII al Codului transporturilor rutiere, adoptat prin legea nr. 150 din 15.08.2014 (Monitorul Oficial nr. 247-248/568 din 15.08.2014), sau de un grup de instituţii similare.