Autoritatea administrativă

Agenţia Naţională Transport Auto

 

INFORMAŢII / LICENŢIERE 

  

Aprobat prin Codul Transporturilor Rutiere Nr. 150 din 17.07.2014  

Transportul rutier de mărfuri este efectuat de către operatorii de transport rutieri, care îşi organizează activitatea de sine stătător, pornind de la cererea şi oferta privind serviciile transport rutier de mărfuri.

În corespundere cu prevederile  art. 16 al Codul transporturilor rutiere, adoptat prin Legea nr. 150 din 17.07.2014, Monitorul Oficial nr. 247-248/568 din 15.08.2014, au acces la prestarea transporturilor rutiere contra cost întreprinderile care sunt supuse regimului de licenţiere dacă întrunesc cumulativ condiţiile privind:

a)            existenţa unei baze tehnico-materiale;

b)            buna reputaţie;

c)            capacitatea financiară;

d)            competenţa profesională.

 

Astfel, operatorii de transport rutier primesc mărfurile pentru transport în baza contractelor de transport rutier, încheiate cu expeditorii de mărfuri, destinatarii mărfurilor sau reprezentanţii legali ai acestora şi asigură transportarea mărfurilor prevăzute în contract, cu excepţia cazurilor de calamităţi naturale, catastrofe, avarii şi forţă majoră.