Autoritatea administrativă

Agenţia Naţională Transport Auto

 

Transportul rutier contra cost de persoane prin servicii regulate

Aprobat prin Codul Transporturilor Rutiere Nr. 150 din 17.07.2014   

 

 Art. 70. – Operatorul de transport rutier care efectuează transport rutier contra cost prin servicii regulate în trafic local, municipal, raional, interraional sau internaţional are obligaţia, pe toată durata transportului, să deţină la bordul vehiculului rutier:

 a) copia conformă a licenţei de transport rutier, în original;

 b) autorizaţia de transport rutier de persoane prin servicii regulate, însoţită de graficul de circulaţie, în original;

 c) certificatul de competenţă profesională al conducătorului auto, valabil;

 d) borderoul de evidenţă a biletelor, de modelul prevăzut în Regulamentul transporturilor rutiere de persoane şi bagaje;

 e) foaia de parcurs, de modelul prevăzut în Regulamentul transporturilor rutiere de persoane şi bagaje;

 f) biletele, de modelul prevăzut în Regulamentul transporturilor rutiere de persoane şi bagaje;

 g) copia autentificată a certificatului de conformitate şi/sau a certificatului sistemului de management.

  

 Art. 71. – (1) Transportul rutier contra cost de persoane prin servicii regulate speciale în trafic local, raional sau interraional poate fi efectuat de către operatorii de transport rutier care au încheiat un contract cu un beneficiar, care poate fi agent economic sau instituţie de învăţămînt, în vederea efectuării următoarelor operaţiuni de transport rutier: 

 a) transportul lucrătorilor între domiciliu şi locul de muncă;

 b) transportul elevilor şi al studenţilor spre şi dinspre instituţiile de învăţămînt.

 (2) Cerinţele tehnice specifice pe care trebuie să le îndeplinească vehiculele rutiere care efectuează transportul elevilor sînt specificate în Regulamentul cu privire la clasificarea pe categorii de confort a autobuzelor şi autocarelor.

 Art. 72. – Operatorul de transport rutier care efectuează transport rutier contra cost de persoane prin servicii regulate speciale în trafic local, raional, interraional sau internaţional are obligaţia să deţină la bordul vehiculului rutier pe toată durata transportului pe teritoriul Republicii Moldova:

 a) copia conformă a licenţei de transport rutier, în original;

 b) copia contractului încheiat cu beneficiarul transportului;

 c) lista de control a persoanelor transportate, cu ştampila beneficiarului transportului. Persoanele transportate trebuie să posede buletine de identitate sau legitimaţii eliberate de beneficiar;

 d) certificatul de competenţă profesională al conducătorului auto, valabil;

 e) foaia de parcurs, de modelul prevăzut în Regulamentul transporturilor rutiere de persoane şi bagaje;

 f) copia autentificată a certificatului de conformitate.

  

  

Programul de transport raional și lista operatorilor de transport  antrenați  la deservirea  rutelor regulate