Autoritatea administrativă

Agenţia Naţională Transport Auto

 

Drepturile Călătorului

Aprobat prin Codul Transporturilor Rutiere Nr. 150 din 17.07.2014

 

Art. 67. – (1) Persoana care urmează să beneficieze de transport rutier contra cost de persoane este în drept:

a)  să  procure, în modul stabilit, bilet pentru transportul rutier prin servicii regulate;

b) să transporte gratuit bagaje de mînă în volumul stabilit de Regulamentul transporturilor rutiere de persoane şi bagaje;

c) în cazul întreruperii călătoriei ca urmare a bolii sau a unui accident, să i se restituie contravaloarea biletului de călătorie pentru distanţa neparcursă;

d) pînă la plecarea vehiculului rutier în călătorie, să restituie biletul la casa de bilete şi să primească integral contravaloarea biletului de călătorie în cazul în care vehiculul pleacă cu o întîrziere mai mare de o oră sau cînd i s-a acordat loc într-un vehicul rutier de clasă inferioară clasei vehiculului pentru care şi-a procurat biletul;

e) din momentul plecării vehiculului rutier pentru care a fost procurat biletul, în termen de 72 de ore, în cazul în care a întîrziat din cauza bolii ori a unui accident,sau în termen de 3 ore, în cazul în care a întîrziat la cursă din alte motive, să i se reînnoiască biletul dacă achită suplimentar 25% din costul lui sau să i se restituie contravaloarea biletului de călătorie cu reţinerea a 25% din cost;

f) dacă restituie biletul la casa de bilete cu cel puţin 2 ore pînă la plecarea vehiculului rutier, în cazul unei curse în trafic naţional, sau cu cel puțin 6 ore, în cazul  unei  curse  în  trafic  internaţional,  să  i  se  restituie  integral  contravaloarea 51 biletului de călătorie, iar dacă restituie biletul mai tîrziu de aceste termene, dar pînă la plecarea vehicului, să i se restituie contravaloarea biletului cu reţinerea a 15% din cost.

(2)  Persoanele  sînt  în  drept  să  adreseze  operatorului  de  transport  rutier plîngeri în termen de 3 luni de la data prestării  serviciului  regulat de transport rutier sau de la data la care ar fi trebuit să aibă loc prestarea serviciului. În termen de o  lună de la data  primirii  plîngerii, operatorul de transport  rutier îi comunică persoanei dacă plîngerea sa este considerată întemeiată sau respinsă.

(3)  În  cazul  în  care  un  operator  de  transport  rutier  estimează,  în  mod rezonabil, că plecarea în cursă a vehiculului rutier conform unui serviciu regulat va fi anulată  sau  întîrziată  cu  peste  2  ore sau  în  cazul  suprarezervării  de bilete, persoanelor li se oferă imediat următoarele opţiuni:

a)  continuarea  sau  redirecţionarea  călătoriei  către  destinaţia  finală,  fără niciun  fel  de  costuri  suplimentare  şi  în  condiţii  comparabile,  cu  prima  ocazie posibilă;

b) returnarea contravalorii biletului de călătorie.

(4) Returnarea contravalorii biletului de călătorie prevăzută la alin. (3) lit. b) se efectuează în temeiul unei cereri în termen de 5 zile.

(5) În  caz  de  accident  survenit  ca  urmare  a  utilizării  autobuzului  sau autocarului,  operatorul de  transport  rutier  asigură  asistenţa  rezonabilă  şi proporţională în ceea ce priveşte nevoile imediate de ordin practic ale persoanelor după accident. O astfel de asistenţă include, atunci cînd este necesar, cazare, hrană, îmbrăcăminte, transport şi facilitarea acordării primului ajutor.

(6) Operatorii de transport rutier, agenții de voiaj și operatorii de turism nu pot refuza o rezervare de bilet unei persoane, să emită sau să pună la dispoziție în alt mod un bilet pentru o persoană sau să îmbarce o persoană pe motiv de handicap sau de mobilitate redusă a acesteia.

(7) Rezervările și biletele sînt puse la dispoziția persoanelor cu handicap și a persoanelor cu mobilitate redusă fără costuri suplimentare.

(8) Fără a aduce atingere prevederilor alin. (6), operatorii de transport rutier, agenții  de  voiaj  și  operatorii  de  turism  pot  refuza  o  rezervare  de bilet unei persoane, să emită sau să pună la dispoziție în alt mod un bilet pentru o persoană sau  să  îmbarce  o  persoană  pe  motiv  de  handicap  sau  de  mobilitate  redusă  a acesteia:  52

a)  pentru  a  îndeplini  cerințele  de  siguranță rutieră aplicabile stabilite de legislația națională sau pentru a îndeplini cerințele de sănătate și siguranță impuse de autoritățile competente;

b) în cazul în care proiectarea vehiculului rutier sau infrastructura, inclusiv a autogărilor,  face  fizic  imposibilă  îmbarcarea,  debarcarea  sau transportarea persoanelor cu handicap sau a persoanelor cu mobilitate redusă într-un mod sigur și fezabil din punct de vedere operațional.

(9) În cazul în care un operator de transport rutier, un agent de voiaj sau un operator de turism refuză o rezervare de bilet unei persoane, să emită sau să pună la dispoziție în alt mod un bilet pentru o persoană sau să îmbarce o persoană pe motiv de handicap  sau  de  mobilitate  redusă a acesteia în temeiurile expuse la alin. (8), persoana respectivă poate solicita să fie însoțită de o altă persoană pe care a ales-o și care poate oferi asistența de care are nevoie persoana cu handicap sau cu mobilitate redusă, astfel încît prevederile alin. (8)

 

Art. 69. – Persoanele transportate au dreptul la despăgubiri în caz de deces sau vătămare corporală, precum şi în caz de pierdere sau deteriorare a bagajului, în cazul accidentelor survenite ca urmare a utilizării autobuzului sau autocarului, în conformitate cu legislaţia cu privire la asigurări.