Autoritatea administrativă

Agenţia Naţională Transport Auto

 

Contacte

”Agenția Națională Transport Auto”

Adresa:MD-2001, Chişinău, Aleea Gării 6

Din data 21.02.2022 este stabilit regim special de lucru de la 07:30 pîna la 16:30 și pauză de masă de la 12:00 pîna la 13:00 în zilele de luni pîna vineri

Subdiviziune

telefon 

Serviciul managementul documentelor și controlul executării

- Corespondența instituțională;e-mail: secretariat@anta.gov.md

44-40-03

Direcția servicii publice

83-20-60

- Recepționarea și procesarea cererilor de solicitare a autorizațiilor de transport rutier în traficul internațional de mărfuri şi persoane și eliberarea lor;

- Recepționarea și procesarea cererilor privind eliberarea Carnetelor Foii de Parcurs de tip CFP și INTERBUS și eliberarea lor;

- Recepționarea, procesarea cererilor privind perfectarea, înlocuirea, schimbarea şi înnoirea cartelelor tahografice și eliberarea lor;

- Recepționarea, procesarea cererilor și a documentelor necesare pentru obținerea autorizațiilor de transport rutier de persoane prin servicii regulate și eliberarea lor;

- Recepționarea cererilor și a documentelor necesare pentru obținerea autorizației speciale de transport (AST), procesarea și eliberarea lor;

- Eliberarea extrasului din Registrul operatorilor de transport rutier (ROTR);

- Eliberarea extraselor din Registrul de activități conexe;

- Recepționarea, procesarea cererilor pentru obţinerea autorizației în activitatea de cîntărire a vehiculelor rutiere în vederea eliberării certificatului internaţional de cîntărire a vehiculelor rutiere și eliberarea lor;

- Recepționarea, procesarea cererilor pentru obținerea autorizației în activitatea de inspecție tehnică periodică a vehiculelor rutiere și eliberarea lor;

- Recepționarea, procesarea cererilor privind coordonarea traseelor de transportare a mărfurilor periculoase și eliberarea lor;

- Recepționarea, procesarea cererilor de la agenţi economici autorizați cu dreptul de instruire a personalului din domeniul transporturilor conform programelor aprobate și coordonate privind eliberarea certificatelor de competență profesională a conducătorilor auto, a certificatelor de pregătire profesională a conducătorilor auto – ADR și a certificatelor de competență profesională pentru manageri și experți care activează în  domeniul transporturilor rutiere;

- Eliberarea Certificatelor de agreare pentru vehiculele care transportă substanțe periculoase (ADR) stațiilor de inspecție tehnică periodică autorizate;

- Eliberarea Certificatelor CEMT pentru condițiile controlului tehnic al autovehiculelor și remorcilor stațiilor de inspecție tehnică periodică autorizate;

- Eliberarea certificatelor CEMT de corespundere a remorcii / semiremorcii cu cerințele de siguranță stațiilor de inspecție tehnică periodică autorizate;

49-79-53

- Perfectarea autorizațiilor speciale de transport (AST)

44-74-99

- Perfectare Cartele Tahografice

32-09-59

- Perfectarea, înregistrarea oficială a operatorilor de transport rutier în Registru Operatorilor de Transport Rutieri.

83-45-41

Direcția înregistrare, evidență și analiză a utilizării actelor permisive

44-10-11

- Dări de seamă / rapoarte CEMT / Secretariat CEMT

- Restituirea autorizațiilor unitare și multilaterale 

49-84-36

44-04-45

- Perfectarea, înregistrarea oficială a operatorilor de transport rutier în Registru operatorilor de transport rutieri.

83-45-41

Secția programe de transport

49-77-45

- Perfectarea autorizațiilor de transport rutier de persoane prin servicii regulate

49-77-45

Direcția control rutier, autogări și protecția consumatorului

83-26-45

- Controale planificate, inopinate

- Control transport agabaritic

- Protecția consumatorului

49-76-42

44-83-30

49-70-27

83-20-61

Direcția control și audit al siguranței rutiere

83-20-62

- Notificarea și înregistrarea activității de montare, reparare şi verificare a tahografelor şi limitatoarelor de viteză

- Autorizația pentru activitatea de inspecție tehnică periodică

- Atestarea profesională în domeniul transportului rutier

- Autorizația pentru activitatea de cîntărire a vehiculelor rutiere în vederea eliberării certificatului internațional de cîntărire a vehiculului rutier

- Notificarea și înregistrarea activității de autoservice

49-84-35

Direcția relații internaționale și protocol

22-06-57

-Utilizarea corespunzătoare a autorizațiilor la efectuarea transportului rutier internațional, precum şi perioada de valabilitate a acestora;

-Prevederile Acordurilor bilaterale interguvernamentale și Acordurilor multilaterale;

-Implementarea deciziilor protocolare ale ședințelor Comisiilor Mixte desfășurate;

- Modificări legislative în domeniu ale statelor străine (avize, informații oficiale, acte normative etc.)

-Probleme la traversarea frontierelor statelor străine

 

Direcția management instituțional

83-20-63

Secția juridică

32-09-60

- Judecăți, alte proceduri juridice și de personal

 

Serviciul resurse umane

83-38-33

 

 

Secția financiar-administrativă

83-20-64

- Acte de decontare, contracte

49-80-91

Serviciul analiză, evaluare a riscurilor și planificare a controalelor

83-26-23

- Elaborarea bugetului Agenției și analiza executării;

- Planificarea și raportarea activităților Agenției;

- Analiza în baza criteriilor de risc și planificarea controlului de stat asupra activității de întreprinzător pe domeniile de competență ale Agenției;

- Evidența și monitorizarea achitării amenzilor contravențiilor.

 

Serviciul tehnologiei informației şi comunicațiilor

49-75-14

- Mentenanța sistemelor informaționale ale Agenției, suport și consiliere tehnică

 

Serviciul audit intern

44-70-34

- Linia specializată anticorupție

83-20-65View Larger Map

Rechizite bancare și modalități de achitare pentru serviciile acordate de Agenția Națională Transport Auto

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Taxa de eliberare a autorizațiilor

(Autorizații de transport auto )

(Nomenclatorul actelor permisive din Legea nr. 160/2011) de către Agenția Națională Transport Auto pentru transporturi rutiere internaționale (cod ECO 114525), se va vira de către agenții economici și/sau persoane fizice la rechizitele bancare:

Beneficiar: MF-Trezoreria de Stat

Codul IBAN:MD28TRGAAA11452501000000.

Cod fiscal: 1006601000037

Prestatorul beneficiar: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de Stat

Disponibil achitare prin MPay https://mpay.gov.md/Order/Search/ANT01

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Plățile pentru serviciile conexe ale ANTA

(set ecuson/raport, cartela tahografică, certificat de competență profesională)

conform prevederilor art.10 alin.(5) din Codul transporturilor rutiere nr.150 din 17 iulie 2014, se virează de către agenții economici și/sau persoanele fizice, (cod ECO 142310) la rechizitele bancare:

 Beneficiar: MF-Trezoreria de Stat

Codul IBAN: MD96TRPAAA142310A16340AC.

Cod fiscal: 1008601000617

Prestatorul beneficiar: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de Stat

Disponibil achitare prin MPay  https://mpay.gov.md/Services/Service/ANT05

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Autorizație speciala de transport agabaritic (AST)

(pentru vehiculele neînmatriculate în RM, cod ECO 114632)

Disponibil achitare prin MPay  https://mpay.gov.md/Services/Service/ANT04

detalii https://anta.gov.md/node/1063

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Autorizație speciala de transport agabaritic (AST)

(pentru vehiculele înmatriculate în RM, cod ECO 114634)

Pentru generarea codului IBAN, selectati pe pagina web http://mf.gov.md/iban

1. Anul – 2020

 2. Codul Eco – 114634 (pentru vehiculele înmatriculate în RM);

 3. Raionul – locul înregistrării transportatorului

 4. Localitatea – locul înregistrării transportatorului

 5. Afișează codul IBAN

detalii https://anta.gov.md/node/743

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -