Autoritatea administrativă

Agenţia Naţională Transport Auto

Contacte

”Agenția Națională Transport Auto”

Adresa:MD-2001, Chişinău, Aleea Gării 6

 Program : Luni - Vineri 08:00-17:00, Pauză 12:00-13:00

Subdiviziune

telefon 

Anticamera Directorului Vsevolod BOCȘANEAN

Programare audienţe: luni și joi de la 15:00 pînă la 17:00,

e-mail: anticamera@anta.gov.md

49-88-10

Serviciul managementul documentelor și controlul executării

- Corespondența instituțională;e-mail: secretariat@anta.gov.md

44-40-03

Direcția servicii publice

83-20-60

- Recepționarea și procesarea cererilor de solicitare a autorizațiilor de transport rutier în traficul internațional de mărfuri şi persoane și eliberarea lor;

- Recepționarea și procesarea cererilor privind eliberarea Carnetelor Foii de Parcurs de tip CFP și INTERBUS și eliberarea lor;

- Recepționarea, procesarea cererilor privind perfectarea, înlocuirea, schimbarea şi înnoirea cartelelor tahografice și eliberarea lor;

- Recepționarea, procesarea cererilor și a documentelor necesare pentru obținerea autorizațiilor de transport rutier de persoane prin servicii regulate și eliberarea lor;

- Recepționarea cererilor și a documentelor necesare pentru obținerea autorizației speciale de transport (AST), procesarea și eliberarea lor;

- Eliberarea extrasului din Registrul operatorilor de transport rutier (ROTR);

- Eliberarea extraselor din Registrul de activități conexe;

- Recepționarea, procesarea cererilor pentru obţinerea autorizației în activitatea de cîntărire a vehiculelor rutiere în vederea eliberării certificatului internaţional de cîntărire a vehiculelor rutiere și eliberarea lor;

- Recepționarea, procesarea cererilor pentru obținerea autorizației în activitatea de inspecție tehnică periodică a vehiculelor rutiere și eliberarea lor;

- Recepționarea, procesarea cererilor privind coordonarea traseelor de transportare a mărfurilor periculoase și eliberarea lor;

- Recepționarea, procesarea cererilor de la agenţi economici autorizați cu dreptul de instruire a personalului din domeniul transporturilor conform programelor aprobate și coordonate privind eliberarea certificatelor de competență profesională a conducătorilor auto, a certificatelor de pregătire profesională a conducătorilor auto – ADR și a certificatelor de competență profesională pentru manageri și experți care activează în  domeniul transporturilor rutiere;

- Eliberarea Certificatelor de agreare pentru vehiculele care transportă substanțe periculoase (ADR) stațiilor de inspecție tehnică periodică autorizate;

- Eliberarea Certificatelor CEMT pentru condițiile controlului tehnic al autovehiculelor și remorcilor stațiilor de inspecție tehnică periodică autorizate;

- Eliberarea certificatelor CEMT de corespundere a remorcii / semiremorcii cu cerințele de siguranță stațiilor de inspecție tehnică periodică autorizate;

49-79-53

- Perfectarea autorizațiilor speciale de transport (AST)

44-74-99

- Perfectare Cartele Tahografice

32-09-59

- Perfectarea, înregistrarea oficială a operatorilor de transport rutier în Registru Operatorilor de Transport Rutieri.

83-45-41

Direcția înregistrare, evidență și analiză a utilizării actelor permisive

44-10-11

- Dări de seamă / rapoarte CEMT / Secretariat CEMT

- Restituirea autorizațiilor unitare și multilaterale 

49-84-36

44-04-45

- Perfectarea, înregistrarea oficială a operatorilor de transport rutier în Registru operatorilor de transport rutieri.

83-45-41

Secția programe de transport

49-77-45

- Perfectarea autorizațiilor de transport rutier de persoane prin servicii regulate

49-77-45

Direcția control rutier, autogări și protecția consumatorului

83-26-45

- Controale planificate, inopinate

- Control transport agabaritic

- Protecția consumatorului

49-76-42

44-83-30

49-70-27

83-20-61

Direcția control și audit al siguranței rutiere

83-20-62

- Notificarea și înregistrarea activității de montare, reparare şi verificare a tahografelor şi limitatoarelor de viteză

- Autorizația pentru activitatea de inspecție tehnică periodică

- Atestarea profesională în domeniul transportului rutier

- Autorizația pentru activitatea de cîntărire a vehiculelor rutiere în vederea eliberării certificatului internațional de cîntărire a vehiculului rutier

- Notificarea și înregistrarea activității de autoservice

49-84-35

Serviciul control și siguranță ocupațională

49-78-07

 - Efectuarea controalelor planificate și inopinate în domeniul securității și sănătății în muncă;

- Examinarea petițiilor, sesizărilor și interpelărilor;

- Acordarea consultanței în domeniul securității și sănătății în munca pe domeniul de activitate în ramura transportului rutier și activităților conexe;

 

Direcția relații internaționale și protocol

22-06-57

-Utilizarea corespunzătoare a autorizațiilor la efectuarea transportului rutier internațional, precum şi perioada de valabilitate a acestora;

-Prevederile Acordurilor bilaterale interguvernamentale și Acordurilor multilaterale;

-Implementarea deciziilor protocolare ale ședințelor Comisiilor Mixte desfășurate;

- Modificări legislative în domeniu ale statelor străine (avize, informații oficiale, acte normative etc.)

-Probleme la traversarea frontierelor statelor străine

 

Direcția management instituțional

83-20-63

Secția juridică

32-09-60

- Judecăți, alte proceduri juridice și de personal

 

Serviciul resurse umane

83-38-33

 

 

Secția financiar-administrativă

83-20-64

- Acte de decontare, contracte

49-80-91

Serviciul analiză, evaluare a riscurilor și planificare a controalelor

83-26-23

- Elaborarea bugetului Agenției și analiza executării;

- Planificarea și raportarea activităților Agenției;

- Analiza în baza criteriilor de risc și planificarea controlului de stat asupra activității de întreprinzător pe domeniile de competență ale Agenției;

- Evidența și monitorizarea achitării amenzilor contravențiilor.

 

Serviciul tehnologiei informației şi comunicațiilor

49-75-14

- Mentenanța sistemelor informaționale ale Agenției, suport și consiliere tehnică

 

Serviciul audit intern

44-70-34

- Fraude, acte de corupere, linia instituțională anticorupție

83-20-65


View Larger Map

Rechizite bancare: IBAN MDL – MD85MO2224ASV69905007100

cod fiscal (IDNO)1008601000617

BC „Mobiasbancă – Groupe Societe Generale” SA,

codul băncii (BIC): MOBBMD22,

cont curent MDL – 2224710SV69905007100.

cont IBAN MDL – MD85MO2224ASV69905007100

Serviciul Contabiliate Tel: 022-49-80-91