Autoritatea administrativă

Agenţia Naţională Transport Auto

 

Cerere pentru eliberarea autorizaţiei speciale de transport

Published on: Vin, 08/07/2016 - 4:20pm

Masele și dimensiunile maxime admise ale vehiculelor rutiere aflate în circulație pe drumurile publice din Republica Moldova sunt prevazute în anexa nr. 3 la Legea drumurilor nr. 509 din 22.06.1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Vehiculele care transportă mărfuri indivizibile sau care, fără încărcătură, depășesc constructiv masele si/sau dimensiunile maxime admise, pot circula în baza unei Autorizații Speciale de Transport (AST), eliberată conform prevederilor „Regulamentului cu privire la autorizarea, controlul şi efectuarea pe drumurile publice a transporturilor cu greutăţi şi/sau gabarite ce depăşesc limitele admise”, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1073 din 01.10.2007.

Pentru a obtine o AST, solicitantul trebuie să completeze o cerere, al cărei model este afișat pe site-ul Agenției Naționale Transport Auto

        Cererile pot fi depuse la ghișeul unic al Agenției Naționale Transport Auto.

        Tarifele suplimentare de utilizare a drumurilor publice, în cazul transporturilor cu depașiri, sunt cele prevazute în anexa nr. 3 Titlul IX Cod fiscal al Republicii Moldova.

        În cazul eliberării AST de către Agenție, plata contravalorii tarifelor se  efectuează după codul IBAN la instituțiile financiare ce activează pe teritoriul Republicii Moldova.

        La ridicarea AST, solicitantul va prezenta o copie a ordinului de plată, pe care va scrie textul" Subsemnatul ..., declar pe propria raspundere, sub sanctiunea legii penale privind falsul în declaratii, ca prezentul act este conform cu originalul"

        AST trebuie să se afle la bordul vehiculului, in original, pe toată desfașurarea transportului cu depașirile limitelor admise.

        Actele normative mentionate mai sus pot fi accesate pe site-ul Agenției.

       

Notă: Pentru generarea codului IBAN, selectati pe pagina web http://mf.gov.md/iban:

    1.Anul –  2016

    2. Codul Eco – 114634 (pentru vehiculele înmatriculate in RM);

           -  114632 (pentru vehiculele neînmatriculate in RM);

    3. Raionul –   locul înregistrării transportatorului

    4. Localitatea – locul înregistrării transportatorului

    5. Afișează  codul IBAN  

 

 Model Cerere pentru eliberarea Autorizației Speciale de Transport