Autoritatea administrativă

Agenţia Naţională Transport Auto

 

Transportul rutier contra cost de persoane prin servicii ocazionale

Aprobat prin Codul Transporturilor Rutiere Nr. 150 din 17.07.2014   

 

    Art. 73. – Operatorul de transport rutier care efectuează transport rutier contra cost de persoane prin servicii ocazionale în trafic naţional are obligaţia să deţină la bordul vehiculului rutier pe toată durata transportului:
    a) copia conformă a licenţei de transport rutier, în original;
    b) foaia de parcurs, de modelul prevăzut în Regulamentul transporturilor rutiere de persoane şi bagaje;
    c) lista de control, de modelul prevăzut în Regulamentul transporturilor rutiere de persoane şi bagaje;
    d) contractul încheiat cu beneficiarul transportului respectiv, în original;
    e) certificatul de competenţă profesională al conducătorului auto, valabil;
    f) documentele de plată care confirmă achitarea serviciilor de către beneficiar, inclusiv bonul de casă emis de aparatul de taxat ori copia dispoziţiei de plată;
    g) copia autentificată a certificatului de conformitate.
    Art. 74. – Contractul încheiat cu beneficiarul trebuie să cuprindă obligatoriu următoarele informaţii:
    a) denumirea beneficiarului;
    b) numărul de identificare al persoanei fizice (IDNP) sau al persoanei juridice (IDNO);
    c) adresa beneficiarului (adresa de comunicare a actelor);
    d) itinerarul;
    e) punctul de îmbarcare şi cel de debarcare a persoanelor transportate;
    f) perioada de desfăşurare a serviciului de transport rutier respectiv;
    g) modalitatea de plată şi suma achitată.
    Art. 75. – (1) Transportul rutier contra cost de persoane prin servicii ocazionale în trafic internaţional se poate efectua numai în condiţiile respectării prevederilor Acordului privind transportul internaţional ocazional de călători cu autocarul şi autobuzul (Acordul INTERBUS) şi ale acordurilor bilaterale internaţionale, după caz.
    (2) Carnetul INTERBUS este eliberat pe numele operatorului de transport rutier şi nu este transferabil.
    Art. 76. – (1) La efectuarea transportului rutier contra cost de persoane prin servicii ocazionale în trafic internaţional, operatorul de transport rutier are obligaţia să deţină în original la bordul vehiculului rutier, pe toată durata transportului,  după caz:
    a) documentul de control prevăzut de Acordul INTERBUS pentru transporturile rutiere contra cost de persoane prin servicii ocazionale liberalizate (carnetul INTERBUS);
    b) autorizaţia pentru serviciul ocazional neliberalizat;
    c) documentul de control prevăzut de acordurile bilaterale pentru transportul rutier contra cost de persoane prin servicii ocazionale, în cazul statelor nesemnatare ale Acordului INTERBUS (carnetul foii de parcurs (CFP)).
    (2) Suplimentar la prevederile alin. (1), în cazul transportului rutier de persoane prin servicii ocazionale în trafic internaţional, la bordul vehiculului rutier trebuie să se afle:
    a) copia conformă a licenţei de transport rutier, în original;
    b) contractul încheiat cu beneficiarul transportului respectiv, în original;
    c) certificatul de competenţă profesională al conducătorului auto, valabil;
    d) documentele de plată care confirmă achitarea serviciilor de către beneficiar, inclusiv bonul de casă emis de aparatul de taxat ori copia dispoziţiei de plată sau scrisoarea de garanţie a beneficiarului privind achitarea serviciilor;
    e) copia autentificată a certificatului sistemului de management.
    Art. 77. – (1) Pe parcursul efectuării operaţiunii de transport rutier contra cost de persoane prin servicii ocazionale, îmbarcarea, respectiv debarcarea, persoanelor este permisă numai în punctele menţionate în contract.
    (2) Persoanele care vor fi transportate prin servicii ocazionale de transport rutier contra cost de persoane în trafic internaţional trebuie să posede acte de identitate care să confirme înscrierile din documentul de control al Acordului INTERBUS.