Autoritatea administrativă

Agenţia Naţională Transport Auto

 

Linia fierbinte “ANTICORUPȚIE” Telefonul de contact: (+373 22) 832-065

Lista Certificatele de Competență Profesională spre eliberare la ghişeul unic al ANTA.

adresa: MD-2001, Chişinău, Aleea Gării 6, tel. 022-49-84-35, 022-83-20-62, 022-49-79-53.