Autoritatea administrativă

Agenţia Naţională Transport Auto

 

INSTRUCȚIUNE

privind eliberarea Autorizației Speciale de Transport

pentru depășirea limitelor maxime admise

 

 

Masele si dimensiunile maxime admise ale vehiculelor rutiere aflate in circulație pe drumurile publice din Republica Moldova sunt reglementate prin Hotărârea Guvernului nr. 1073 din  01.10.2007. 

 

Vehiculele care transporta mărfuri indivizibile sau care, fără încărcătură, depășesc constructiv masele si/sau dimensiunile maxime admise, pot circula in baza unei Autorizații Speciale de Transport (AST), eliberată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 1073 din  01.10.2007 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la autorizarea, controlul şi efectuarea pe drumurile publice a transporturilor cu greutăţi şi/sau dimensiuni ce depăşesc limitele admise.

 

 

Procedura de eliberare a AST:

 

1.    Pentru a obține AST, solicitantul trebuie sa completeze o cerere, al cărei model este afișat pe site-ul A.A. ”Agenția Națională Transport Auto” (ANTA) la adresa: www.anta.gov.md, compartimentul Autorizații/ Autorizației Speciale de Transport (AST).

 

http://anta.gov.md/content/instructiuneAST

Cerere pentru eliberarea autorizatiei speciale de transport

 

2.    Cererea completată, semnată și ștampilată  poate fi transmisă prin e-mail la adresa: autorizatii@anta.gov.md sau depusă fizic la Ghișeul Unic al ANTA la adresa: MD-2001, Chişinău, Aleea Gării 6.  

(Program: Luni - Vineri 08:00-17:00, Pauză 12:00-13:00)

 

3.      La ridicarea AST, solicitantul va prezenta o copie a ordinului de plată, pe care va scrie olograf textul ”Subsemnatul ... , declar pe propria răspundere ca prezentul act este conform originalului”.

 

4.      Beneficiarii autovehiculelor neînmatriculate în Republica Moldova, după examinarea/obținerea avizelor necesare cererii pentru eliberarea AST, vor primi un cont spre plată pentru achitare prin intermediul sistemului MPay (https://mpay.gov.md).

 

5.      După achitarea contului spre plată MPay este necesar să expediați confirmarea efectuării plații prin e-mail, la adresa: autorizatii@anta.gov.md.

 

6.      După verificarea/confirmarea achitării plații, colaboratorii ANTA perfectează și expediază AST în format PDF, semnată electronic, la adresa solicitantului, cu reflectarea informației din autorizație pe pagina oficială ANTA: http://anta.gov.md/content/ast Lista autorizațiilor speciale eliberatepentru consultare de către organele abilitate.

 

7.      AST trebuie să se afle la bordul vehiculului, în original, pe toată durata de desfășurare a transportului cu depășiri.

 

8.      Pentru mai multe informații puteți apela colaboratorii ANTA: tel. +373-22-447-499.

 

Tip Press Release: