Autoritatea administrativă

Agenţia Naţională Transport Auto

 

Nr.

d/o

Studii, specializare Codul Transporturilor Rutiere

Denumire Specialitate, Domeniul

Nomenclator domenii de formare profesională…

1

Studii superioare în domeniul transporturilor rutiere, studii superioare în domeniu tehnic auto, studii superioare cu calificarea de inginer în transport auto

Specialitatea 527.1 Ingineria şi tehnologia transportului auto şi 841.1 Tehnologii de operare în transport (auto, aerian, feroviar, naval)

Legea nr. 142 din 07.07.2005 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor de formare profesională şi al specialităţilor pentru pregătirea cadrelor în instituţiile de învăţămînt superior, ciclul I

2

Studii superioare în domeniul juridic

Domeniul de formare profesională 381 Drepr

3

Studii superioare în domeniul economic

Domeniul general de studii 36 Ştiinţe economice

4

Studii superioare în domeniul tehnic

Domeniul fundamental 5 Inginerie, tehnologii de prelucrare , arhitectură şi construcţii

5

Specializare în domeniul tehnic auto în baza diplomei de absolvire a unei instituţii de învăţămînt profesional tehnic postsecundar și post secundar nonterțiar, studii medii de specialitate de tehnician în transport auto

Diagnosticarea tehnică a transportului auto (cod - 71620), exploatarea tehnică a transportului auto (cod - 71660), tehnică auto şi blindate (cod - 1031100)

Hotărîrea Guvernului nr. 853 din 14.12.2015 cu privire la aprobarea Nomenclatorului domeniilor de formare profesională al specialităţilor şi calificărilor pentru învăţămîntul profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţial