Autoritatea administrativă

Agenţia Naţională Transport Auto

 

Actele necesare pentru  instruire, perfecţionare şi atestare profesională

 

Candidații care au susținut examenul/testul de competență profesională, obligatoriu la eliberarea certificatului la sediul Agenției, trebuie să prezinte următoarele acte:

-  pentru eliberarea certificatului de Manager transport rutier - diplomă de studii superioare în domeniul juridic, economic sau tehnic; adeverinţa medicală (F-083/e) şi avizul psihofiziologic, valabile;

-  pentru eliberarea certificatului Conducător auto transport rutier - permis de conducere perfectat pe numele său, valabil pentru categoria (subcategoria) din care face parte vehiculul rutier, eliberat de organele competente ale Republicii Moldova, vechimea în muncă de 3 ani în calitate de conducător auto; adeverinţa medicală (F-086/e) şi avizul psihofiziologic, valabile;

-  pentru eliberarea certificatului de Manager pentru activitatea de inspecţie tehnică periodică a vehiculelor rutiere - diplomă de studii superioare sau medii de specialitate cu calificarea de inginer sau tehnician în transportul auto, să aibă o vechime în muncă de cel puţin 5 ani în domeniul reparaţiei, inspecţiei sau deservirii tehnice a vehiculelor rutiere;

-  pentru eliberarea certificatului de Manager transport rutier  responsabil pentru desfăşurarea activităţii de autogară - diplomă de studii superioare în domeniul juridic, economic sau tehnic; adeverinţa medicală (F-086/e) şi avizul psihofiziologic, valabile;

-  pentru eliberarea certificatului de Expert pentru activitatea de inspecţie tehnică periodică a vehiculelor rutiere - diplomă de studii superioare sau medii de specialitate cu calificarea de inginer sau tehnician în transportul auto, să aibă o vechime în muncă de cel puţin 2 ani în domeniul reparaţiei sau al deservirii tehnice a vehiculelor rutiere;

-  pentru eliberarea certificatului de Manager pentru activitatea atelierului de autoservice - diplomă de studii superioare sau medii de specialitate cu calificarea de inginer sau tehnician în transportul auto, să aibă o vechime în muncă de cel puţin 5 ani în sfera de reparaţie şi deservire tehnică a vehiculelor rutiere;

-  pentru eliberarea certificatului de Manager pentru lucrările de montare, reparare şi/sau verificare a tahografelor şi/sau a limitatoarelor de viteză - diplomă de studii superioare în domeniul juridic, economic sau tehnic;

-  pentru eliberarea certificatului de Expert pentru lucrările de montare, reparare şi/sau verificare a tahografelor şi/sau a limitatoarelor de viteză - diplomă de studii superioare în domeniul juridic, economic sau tehnic sau medii de specialitate cu calificarea de inginer sau tehnician în transportul auto;

-  pentru eliberarea certificatului de Manager în desfăşurarea activităţii de cîntărire a vehiculelor rutiere în vederea eliberării certificatului internaţional de cîntărire a vehiculului rutier - diplomă de studii superioare în domeniul juridic, economic sau tehnic;

-  pentru eliberarea certificatului de Expert în desfăşurarea activităţii de cîntărire a vehiculelor rutiere în vederea eliberării certificatului internaţional de cîntărire a vehiculului rutier - diplomă de studii superioare în domeniul juridic, economic sau tehnic sau medii de specialitate cu calificarea de inginer sau tehnician în transportul auto.