Autoritatea administrativă

Agenţia Naţională Transport Auto

 

Linia specializată “ANTICORUPȚIE” Telefonul de contact: (+373 22) 832-065

Anunțuri

11.10.2022 | Anunțuri

Derogări de la prevederile Legii Drumurilor nr.509/1995 pentru efectuarea transporturilor cu containere din/spre portul Constanța, România

Agenția Națională Transport Auto informează operatorii de transport că, în conformitate cu Ordinul emis de către Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale nr.159 din 13.09.2022, pe perioada stării de urgență se permite transportarea containerelor din/spre portul Constanța cu vehicule...Continuare...
05.10.2022 | Anunțuri

Shimb de experiență pentru angajații ANTA oferit de către Comisia Europeană în cadrul workshop-lui privind managementul crizelor din sectorul transporturilor

În perioada 29 – 30 septembrie curent, Agenția Națională Transport Auto în cooperare cu Comisia Europeană (CE) au organizat, prin intermediul instrumentului de asistență tehnică și schimb de informații TAIEX, workshop-ul privind managementul crizelor din sectorul transporturilor. În cadrul acestui...Continuare...
29.09.2022 | Anunțuri, AnunturiCEMT, CEMT2022

Start depunerea cererilor de participare la repartizarea autorizațiilor multilaterale CEMT pentru anul 2023

Agenția Națională Transport Auto informează operatorii de transport rutier internațional de mărfuri referitor la cota autorizațiilor multilaterale CEMT alocată Republicii Moldova de către Forul Internațional de Transport (FIT) pentru anul 2023. În contextul dat reiterăm că, pentru susținerea...Continuare...
26.09.2022 | Anunțuri

Modificări la Regulamentul privind eliberarea şi utilizarea autorizaţiilor de transporturi rutiere

Agenția Națională Transport Auto informează operatorii de transport rutier referitor la modificările normative ce urmează a fi operate la Regulamentul privind eliberarea şi utilizarea autorizaţiilor de transporturi rutiere aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 257/2017. Principalele prevederi noi...Continuare...
15.09.2022 | Anunțuri

Stabilirea priorităților de cooperare în cadrul vizitei reprezentanților Departamentului de Comerț al Statelor Unite

Astăzi, la sediul Agenției Naționale Transport Auto a avut loc întrevederea cu reprezentanții Biroului Consilierului General al Departamentului de Comerț al Statelor Unite, în cadrul căreia au fost discutate activitățile ce urmează a fi realizate în cadrul Programului de dezvoltare a Dreptului...Continuare...
09.09.2022 | Anunțuri

Modificarea programului de muncă ANTA

Agen ția Națională Transport Auto comunică operatorilor de transport rutier referitor la modificarea programului de muncă. Începând cu data de 12 septembrie 2022, în cadrul Agenției se stabilește programul de muncă de la ora 08:00 până la ora 17:00, cu pauză de masă în intervalul orelor 12:00 - 13:...Continuare...
08.09.2022 | Anunțuri

ANTA a primit 500 autorizații pentru transportul de persoane prin servicii ocazionale neliberalizate în tranzit pe teritoriul României

În rezultatul colaborării extraordinare dintre parți și deciziilor primite în cadrul ședinței Comisiei Mixte moldo-române din data de 16-17 iunie curent referitor la transportul de persoane, România a transmis 500 autorizații destinate operatorilor de transport moldoveni pentru efectuarea...Continuare...
07.09.2022 | Anunțuri

ANTA prezintă realizările pe domeniul de activitate în anul 2022

Pe parcursul anului curent, Agenția Națională Transport Auto trece printr-o schimbare continuă, marcându-se printr-o serie complexă de reforme, proiecte, parteneriate de succes, care oferă accesibilitate și transparență prin intermediul tehnologiilor informaționale și a digitalizării domeniului...Continuare...
07.09.2022 | Anunțuri

Atenționarea operatorilor de transport referitor la prevederile legale pentru efectuarea transportului de persoane în regim de TAXI

Luând în considerație multiplele reclamații din partea utilizatorilor serviciilor de taxi înregistrate în ultima perioadă, Agenția Națională Transport Auto reamintește operatorilor de transport rutier notificați pentru efectuarea transportului de persoane în regim de TAXI că, potrivit art. 81 alin...Continuare...
06.09.2022 | Anunțuri

Derogări referitor la restituirea autorizațiilor bilaterale și tranzit pentru efectuarea transportului de mărfuri pe teritoriul statelor Uniunii Europene

În scopul neadmiterii sancționării operatorilor de transport pentru restituirea autorizațiilor de transport neutilizate, în contextul liberalizării transportului de mărfuri urmare a semnării Acordului dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană, la 29 iunie curent, ANTA a înaintat propuneri...Continuare...
30.08.2022 | Anunțuri

Modificări la condițiile de utilizare a autorizațiilor speciale de transport (AST)

Agenția Națională Transport Auto informează operatorii de transport rutier referitor la prevederile Regulamentului cu privire la efectuarea pe drumurile publice a transporturilor rutiere cu depășirea masei totale, a maselor pe axe și/sau a dimensiunilor maxime admise, aprobat prin Hotărârea...Continuare...
29.08.2022 | Anunțuri

Rezultatele ședinței Comisiei Mixte moldo-ucrainene în domeniul transportului rutier internațional din 26 august 2022

Agenția Națională Transport Auto informează operatorii de transport rutier că la data 26 august curent s-a desfășurat ședința Comisiei Mixte moldo-ucrainene în domeniul transportului rutier internațional, în cadrul căreia părțile au pus în discuție mai multe subiecte ce țin de situația actuală în...Continuare...
26.08.2022 | Anunțuri, AnunturiCEMT, CEMT2022

În atenția operatorilor de transport

Agenția Națională Transport Auto , Vă aduce la cunoștință că în conformitate cu prevederilor art. 31 34 alin.(2), Codul Transporturilor Rutiere aprobat prin Legea nr. 150/2014 , autorizațiile CEMT repartizate și neridicate în termen de 1 lună de zile de la aprobarea listei operatorilor de transport...Continuare...
19.08.2022 | Anunțuri, AnunturiCEMT, CEMT2022

Agenția lansează procedura de evaluare a parcului de vehicule pentru solicitarea cotei autorizațiilor CEMT 2023

Agenția Națională Transport Auto informează despre lansarea procedurii de evaluare a parcului de vehicule deținute de către operatori de transport , în vederea respectării prevederilor necesare ce țin de procesul de solicitare a cotei autorizațiilor multilaterale CEMT pentru anul 2023. Solicitările...Continuare...
18.08.2022 | Anunțuri, AnunturiCEMT, CEMT2022

P-v nr. 17 al ședinței Comisiei CEMT din 20.07.2022

17.08.2022 | Anunțuri

Actualizări privind restricțiile impuse de unele state în contextul pandemiei COVID-19

În conformitate cu deciziile autorităților competente ale statelor străine, au fost anulate măsurile restrictive de călătorie pe teritoriul următoarelor țări: Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Italia, Portugalia, Slovenia, Bosnia și Herțegovina, Federația Rusă, Georgia, Kazahstan, Mongolia,...Continuare...
15.08.2022 | Anunțuri

Turcia a acordat 300 autorizații terță țară transportatorilor moldoveni

Grație colaborării extraordinare ce vizează domeniul transportului dintre cele două state și în răspuns la demersurile Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii al Republicii Turcia au transmis cota suplimentară de...Continuare...
05.08.2022 | Anunțuri

Tarife Plafon

În contextul prevederilor pct. 6-7 din Dispoziția Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova nr. 9 din 10.03.2022, se publică pentru informarea operatorilor de transport rutier, autogărilor și călătorilor, tarifele plafon care pot fi aplicate de operatorii de transport rutier...Continuare...
05.08.2022 | Anunțuri

Mongolia a acordat în premieră Republicii Moldova autorizații pentru efectuarea transportului internațional de mărfuri

Datorită multiplelor adresări și a interesului sporit al operatorilor de transport din țara noastră privind efectuarea transportului rutier internațional de mărfuri pe teritoriul Mongoliei, Agenția Națională Transport Auto, în lipsa unui acord interguvernamental, primește răspuns la solicitările de...Continuare...

Pagini

Subscribe to Anunțuri