Autoritatea administrativă

Agenţia Naţională Transport Auto

 

Linia specializată “ANTICORUPȚIE” Telefonul de contact: (+373 22) 832-065

Anunțuri

14.02.2022 | Anunțuri

Anunț prelungire concurs pentru funcția de Șef în cadrul Serviciului tehnologiei informației și comunicațiilor

A N U N Ţ Autoritatea administrativă „Agenţia Naţională Transport Auto” prelungește concursul pentru ocuparea funcţiei vacante de: Șef Serviciul tehnologiei informației și comunicațiilor – S.T.I.C. (1 funcţie vacantă). Scopul general al funcției: - Elaborarea, aplicarea și monitorizarea respectării...Continuare...
14.02.2022 | Anunțuri

Anunț inițiere concurs pentru 2 funcții temporar vacante de specialist principal în cadrul Direcției servicii publice

A N U N Ţ Autoritatea administrativă „Agenţia Naţională Transport Auto” anunţă concurs pentru ocuparea funcţiilor temporar vacante de: Specialist principal (2 funcţii temporar vacante) în cadrul Direcției Servicii Publice. Scopul general al funcţiei: Implementarea mecanismului de ghișeu unic pentru...Continuare...
10.02.2022 | Anunțuri

Ședința comună de lucru a autorităților pe subiectul privind combaterea și prevenirea fenomenului transportului rutier ilicit de persoane și mărfuri

La 09 februarie curent, în incinta sediului Agenției Naționale Transport Auto a fost organizată ședința comună a grupului de lucru instituit la indicația dlui Andrei Spînu, Viceprim-ministru, Ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, pentru întreprinderea acțiunilor și măsurilor...Continuare...
02.02.2022 | Anunțuri, AnunturiCEMT, CEMT2022

Proces Verbal nr. 7 plus Anexe

02.02.2022 | Anunțuri

Actualizări privind restricțiile impuse de unele state în contextul pandemiei COVID-19

Actualizări privind restricțiile impuse de unele state în contextul pandemiei COVID-19 Armenia Guvernul Republicii Armenia a aprobat prelungirea stării de carantină la nivel național până pe data de 20 iunie 2022. La intrare în țară, cetățenii moldoveni sunt obligați să prezinte certificat care să...Continuare...
02.02.2022 | Anunțuri

Cu privire la desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante din cadrul Agenției Naționale Transport Auto

Autoritatea administrativă „Agenţia Naţională Transport Auto” anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei temporar vacante de: Specialist superior – Direcția înregistrare, evidență și analiză a utilizării actelor permisive, D.Î.E.A.U.A.P. (1 funcţie temporar vacantă). Scopul general al funcţiei de...Continuare...
02.02.2022 | Anunțuri

Anunț concurs pentru funcția temporară de șef în cadrul Direcției înregistrare, evidență și analiză a utilizăriii actelor permisive.

Autoritatea administrativă „Agenţia Naţională Transport Auto” anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei temporar vacante de: Șef Direcția înregistrare, evidență și analiză a utilizării actelor permisive – (1 funcţie temporar vacantă). Scopul general al funcției: Contribuirea la formarea unui corp de...Continuare...
27.01.2022 | Anunțuri

Anunț pentru candidații care nu au susținut proba scrisă a concursului inițiat la 03.01.2022 la funcția de inspector în cadrul DCRAPC

Se informează candidații: dl. Teleatnic Alin și dl Catană Ion despre faptul că nu au obținut nota minimă la proba scrisă ce s-a desfășurat la sediul ANTA la data de 25.01.2022 și nu au promovat concursul pentru ocuparea funcției de ,,inspector” în cadrul Direcției control rutier, autogări și...Continuare...
27.01.2022 | Anunțuri

Cu privire la prelungirea concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante/temporar vacante din cadrul Agenției Naționale Transport Auto

A N U N Ţ Autoritatea administrativă „Agenţia Naţională Transport Auto” prelungește concursul pentru ocuparea funcţiei vacante de: Specialist principal în cadrul Direcţiei relații internaționale și protocol. Scopul general al funcţiei de specialist principal: -Negocierea și promovarea, în limita...Continuare...
27.01.2022 | Anunțuri

Cu privire la relungirea concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante/temporar vacante din cadrul Agenției Naționale Transport Auto

A N U N Ţ Autoritatea administrativă „Agenţia Naţională Transport Auto” prelungește concursul pentru ocuparea funcţiei vacante de: Specialist superior în cadrul Serviciului tehnologiei informației și comunicațiilor (1 funcţie vacantă). Scopul general al funcţiei: Elaborarea și implementarea:...Continuare...
27.01.2022 | Anunțuri

Cu privire la relungirea concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante/temporar vacante din cadrul Agenției Naționale Transport Auto

A N U N Ţ Autoritatea administrativă „Agenţia Naţională Transport Auto” prelungește concursul pentru ocuparea funcţiei vacante de: Șef Serviciul tehnologiei informației și comunicațiilor – S.T.I.C. (1 funcţie vacantă). Scopul general al funcției: - Elaborarea, aplicarea și monitorizarea respectării...Continuare...
27.01.2022 | Anunțuri

Cu privire la relungirea concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante/temporar vacante din cadrul Agenției Naționale Transport Auto

Autoritatea administrativă „Agenţia Naţională Transport Auto” prelungește concursul pentru ocuparea funcţiei vacante de: Inspector (1 funcţie vacantă) în cadrul Direcţiei control rutier, autogări și protecția consumatorului. Scopul general al funcţiei de inspector: Monitorizarea şi controlul...Continuare...
24.01.2022 | Anunțuri, AnunturiCEMT, CEMT2022

Eliberarea autorizațiilor multilaterale CEMT valabile pentru anul 2022

Agenția Națională Transport Auto informează operatorii de transport că, potrivit prevederilor art. 31, subpct. 34 alin. (2) al Codului Transporturilor Rutiere, aprobat prin Legea nr. 150/2014, autorizațiile multilaterale CEMT repartizate şi neridicate în termen de 1 lună de zile de la aprobarea...Continuare...
20.01.2022 | Anunțuri

Lista candidaţilor care au promovat concursul actelor și sunt admişi pentru participare la proba scrisă a concursului pentru funcţia vacantă de inspector în cadrul Direcției control rutier

COMISIA DE CONCURS Lista candidaţilor care au promovat concursul actelor și sunt admişi pentru participare la proba scrisă a concursului pentru funcţia vacantă de inspector în cadrul Direcției control rutier, autogări și protecția consumatorului, inițiat la data de 03.01.2022: - Alin Teleatnic; -...Continuare...
20.01.2022 | Anunțuri

Cu privire la desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante din cadrul Agenției Naționale Transport Auto

A N U N Ţ Autoritatea administrativă „Agenţia Naţională Transport Auto” anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de: Specialist principal în cadrul Direcţiei relații internaționale și protocol. Scopul general al funcţiei de specialist principal: -Negocierea și promovarea, în limita...Continuare...
20.01.2022 | Anunțuri

Cu privire la desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante din cadrul Agenției Naționale Transport Auto

A N U N Ţ Autoritatea administrativă „Agenţia Naţională Transport Auto” anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de: Șef Serviciul tehnologiei informației și comunicațiilor – S.T.I.C. (1 funcţie vacantă). Scopul general al funcției: - Elaborarea, aplicarea și monitorizarea respectării...Continuare...
20.01.2022 | Anunțuri

Cu privire la desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante din cadrul Agenției Naționale Transport Auto

A N U N Ţ Autoritatea administrativă „Agenţia Naţională Transport Auto” anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de: Specialist superior în cadrul Serviciului tehnologiei informației și comunicațiilor (1 funcţie vacantă). Scopul general al funcţiei: Elaborarea și implementarea: sistemelor...Continuare...
11.01.2022 | Anunțuri

Rezultatele activității de control a Agenției Naționale Transport Auto pentru anul 2021

Pe parcursul anului 2021, în cadrul acțiunilor de monitorizare și control a operațiunilor de transport rutier de mărfuri și persoane organizate pe întreg teritoriul Republicii Moldova, cât și în zona punctelor de traversare a frontierei de stat, inspectorii Agenției s-au axat asupra prevenirii și...Continuare...

Pagini

Subscribe to Anunțuri