Autoritatea administrativă

Agenţia Naţională Transport Auto

 

Noi cerințe referitor la completarea autorizațiilor pentru efectuarea transportului internațional de mărfuri pe teritoriul Lituaniei

Published on: Vin, 28/10/2022 - 1:25pm

Agenția Națională Transport Auto informează operatorii de transport că, din data de 19 octombrie curent,se aplică noi cerințe privind completarea autorizațiilor Republicii Lituania destinate transportului rutier internațional de mărfuri.

 

Autorizațiile trebuie completate conform unor cerințe stricte, în limbile Lituaniană, Engleză, Germană sau Rusă, înainte de intrarea/ieșirea pe/de pe teritoriul Lituaniei.

 

Astfel, atenționăm operatorii de transport referitor la completarea corectă a datelor privind  traversarea frontierei de stat în rubrica ”Data, timpul, punctul de intrare/ieșire în/din Republica Lituania”, în care trebuie indicatpunctul internațional de trecere a frontierei, iar în cazul trecerii frontierei printr-un  punct, care nu este punct internațional de trecere a frontierei, se indică numărul autostrăzii sau drumului național.

 

De asemenea, în cazul grupajului de mărfuri, rubrica ”Denumirea și greutatea mărfurilor” trebuie să  conțină expresia ,,Set de mărfuri”, numărul scrisorilor de trăsură CMR și masa totală a tuturor mărfurilor.

Ținem să menționăm că, în cazul în care are loc avarierea vehiculului,  remorcii sau semiremorcii, și operatorul de transport deține documente eliberate de un atelier care dovedește avarierea, conducătorul auto al operatorului de transport poate modifica informația în rubrica ,,Numărul de înmatriculare a vehiculului”, cu condiția să fie expusă clar și aplicată semnătura.

 

În ceea ce privește modificarea informației în rubrica ”Operatorul de transport și adresa”, astfel de modificări se admit doar în cazul când acestea sunt autentificate prin ștampila autorității competente a statului străin care a eliberat autorizația.

 

Pentru informații suplimentare vizualizați Anexa, în care sunt descrise detaliat regulile de completare a rubricilor în autorizațiile de transport, impuse de către autoritățile Republicii Lituania.

Tip Aviz International: