Autoritatea administrativă

Agenţia Naţională Transport Auto

 

Modificări în Regulile de efectuare a transportului rutier internațional de mărfuri a unui stat terț pe teritoriul Federației Ruse

Published on: Vin, 22/04/2016 - 3:41pm

Prin prezenta, Vă informăm că prin Ordinul Ministerului Transporturilor al Federației Ruse nr. 62 din 15.03.2016 “Cu privire la introducerea modificărilor în Regulile de efectuare a transportului rutier internațional de mărfuri a unui stat terț, aprobate prin Ordinul Ministerului Transporturilor al Federației Ruse nr. 301 din 14 octombrie 2015” au fost efectuate mai multe modificări în Regulile menționate, inclusiv ce ține de documentele necesare de transport și condițiile de completare a acestora la efectuarea transportului rutier internațional a mărfurilor unui stat terț.

 

         Astfel, la cerințele pentru efectuarea transportului internațional combinat prin port maritim a mărfurilor unui stat terț, au fost introduse reguli similare pentru transportul internațional combinat cu încărcarea unității de transport dintr-o stație feroviară sau aeroport. La intrarea pe teritoriul Federației Ruse, scrisoarea de trăsură (CMR) trebuie să confirme faptul încărcării unității de transport dintr-un port maritim, aeroport sau stație feroviară situate pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene (UE) sau Asociației Europene a Liberului Schimb (AELS), care reprezintă țara de înregistrare a unității de transport menționate, a mărfurilor, expeditorul (proprietarul) cărora nu este înregistrat ca persoană juridică în statele membre UE și AELS, sau nu sunt cetățeni ai statelor menționate, sau nu sunt persoane fără cetățenie, care au domiciliul pe teritoriul lor.

         În acest caz, operatorul de transport urmează să completeze în CMR, suplimentar, denumirea portului maritim, aeroportului sau stației feroviare ca locul de încărcare a unității de transport, precum și numărul, data completării conosamentului sau altui document, care confirmă încărcarea mărfurilor în port maritim, aeroport sau stație feroviară.

 

         De asemenea, a fost revizuit conținutul documentelor care urmează a fi prezentate de către operatorul de transport pentru a confirma marfa unui stat terț. Prin urmare, din comandă (поручение) a fost eliminată necesitatea completării următoarelor rubrici – data și timpul încărcării, informația cu privire la destinatar (denumirea, adresa, numărul de telefon, persoanele de contact), adresa completă a locului de descărcare, precum și codurile mărfurilor conform Sistemului armonizat de descriere și codificare a mărfurilor sau Nomenclatorului unic al mărfurilor în cadrul Uniunii Economice Eurasiatice.

 

Mai mult, conform noilor modificări a fost exclusă cerința cu privire la coincidența informației referitor la expeditor și destinatar din factura de plată (invoice) cu datele corespunzătoare din CMR. În schimb, informația cu privire la țara de origine a mărfurilor din invoice, trebuie să corespundă cu informația referitor la țara de încărcare a unității de transport din CMR.

         De asemenea, a fost exclusă condiția cu privire la corespunderea informației despre țara de înregistrare a unității de transport din CMR cu datele similare din certificatele veterinare și fitosanitare, dacă acestea conțin astfel de informații.

        

         Totodată, au fost extinse prevederile referitor la actele ce urmează a fi prezentate de către transportatorii străini în cazul efectuării transportului de mărfuri ale unui stat terț în baza autorizațiilor bilaterale sau fără autorizații, în cazurile cînd Acordurile semnate de Federația Rusă cu statele străine în domeniul transportului rutier internațional prevăd operarea curselor bilaterale fără autorizații.

        

 

         Pentru informații suplimentare accesați Atașament.

Tip Aviz International: