Autoritatea administrativă

Agenţia Naţională Transport Auto

 

Lista candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiilor vacante

Published on: Joi, 12/03/2015 - 4:23pm

Prin prezenta Vă comunicăm despre faptul că, la data de 18 martie 2015, ora 10.00 în incinta Autorităţii administrative „Agenţia Naţională Transport Auto”, mun. Chişinău, str. Alecu Russo 1, etajul 8 se va desfăşura concursul pentru funcţiile vacante din cadrul Direcţiei control transport cu greutăţi şi/sau gabarite ce depăşesc limitele.

Astfel, persoanele incluse în Lista candidaţilor admişi la concurs, sunt invitaţi de a participa la proba scrisă.

Pentru întrebări suplimentare contactaţi nr. de telefon 0(22)320-960.