Autoritatea administrativă

Agenţia Naţională Transport Auto

 

Cota autorizațiilor multilaterale CEMT pentru anul 2021

Published on: Mar, 27/10/2020 - 4:24pm

Agenția Națională Transport Auto informează operatorii de transport rutier internațional de mărfuri referitor la cota autorizațiilor multilaterale CEMT pentru anul 2021.

În acest context menționăm, că cota autorizațiilor multilaterale CEMT alocată Republicii Moldova de către Forul Internațional de Transport (FIT) pentru anul 2021 constituie:

- 1330 autorizații CEMT pentru unitățile de transport ”EURO V sigur”, dintre care 140 autorizații pe termen scurt și

- 204 autorizații CEMT anuale pentru unitățile de transport ”EURO VI sigur”.

Menționăm că, Austria, Grecia, Italia, Federația Rusă și Ungaria mențin pentru anul 2021 restricțiile teritoriale la utilizarea autorizațiilor CEMT.

Astfel, pe teritoriul Greciei pot fi utilizate numai 60 de autorizaţii, indiferent de categoria vehiculelor.

În Italia,  pot fi folosite echivalentul a 50 autorizaţii din cota de bază, cu calcularea coeficientului de multiplicare x6 pentru autorizații CEMT ”EURO V sigur” și/sau coeficientului de multiplicare x8 pentru autorizații CEMT ”EURO VI sigur”.

Pe teritoriul Ungariei,  pot fi utilizate 128 autorizaţii din cota de bază, cu calcularea coeficientului de multiplicare x10 pentru autorizații CEMT ”EURO V sigur” și/sau coeficientului de multiplicare x12 pentru autorizații CEMT ”EURO VI sigur”.

Pe teritoriul Rusiei,  pot fi folosite echivalentul a 16 autorizaţii din cota de bază, cu calcularea coeficientului de multiplicare x10 pentru autorizații CEMT ”EURO V sigur” și/sau coeficientului de multiplicare x12 pentru autorizații CEMT ”EURO VI sigur”.

În ceea ce privește restricțiile pe teritoriul Austriei, autoritățile competente austriece au informat Secretariatul Forului Internațional de Transport că, începând cu 01 ianuarie 2021, intrarea pe teritoriul Austriei cu utilizarea autorizațiilor multilaterale CEMT va fi permisă doar unităților de transport ”EURO VI sigur”. În acest context, Grupul pe Transport Rutier FIT a înaintat solicitare în adresa Ministerului Federal pe Transport, Inovații și Tehnologii al Republicii Austria pentru revizuirea hotărârii respective, iar decizia finală pe acest subiect urmează a fi anunțată până la finele lunii decembrie 2020.

În contextul celor expuse, până la decizia definitivă, pe teritoriul Austriei în anul 2021 pot fi folosite 16 autorizații din cota de bază, cu calcularea coeficientului de multiplicare x6 pentru autorizații CEMT ”EURO VI sigur”.