Autoritatea administrativă

Agenţia Naţională Transport Auto

 

În atentia intreprinderilor de autoservice

Published on: Lun, 14/09/2020 - 10:53am

Începînd cu data de 08.09.2020, Autoritatea Administrativă „Agenția Națională Transport Auto”, în scopul executării atribuțiilor de supraveghere și control asupra respectării legislației naționale în domeniu de către întreprinderile ce desfășoară activități conexe transportului rutier, împreună cu Serviciul Fiscal de Stat și Inspectoratul Național de Investigații au demarat un șir de acțiuni de control în vederea verificării agenților economici ce prestează servicii de autoservice,  inclusiv conformarea acestora cu prevederile alin. (2) și (3) al art. 94 al Codului transporturilor rutiere, adoptat prin Legea nr. 150 din 17.07.2014, precum și a Ordinului Ministerului Economiei și Infrastructurii nr. 249 din 08.11.2017, cu privire la aprobarea instrucțiunii provizorii privind notificarea și înregistrarea operatorilor de transport, care desfășoară activități conexe.

În urma verificărilor s-a constatat că unele întreprinderi, deși sunt autorizate și dispun de actele necesare pentru activitate, nu dispun de Extrasul din Registrul de Activități Conexe, eliberat de Agenție.

Totodată, Agenția informează repetat că întreprinderile pot desfășura activități de autoservice doar în baza înregistrării prealabile în Registru, prin notificare, în modul stabilit, la ghișeul unic la Agenției.

Activitățile specifice de autoservice pe care le notifică Agenția se regăsesc la alin. (1), art. 94 din Cod.

Desfășurarea activităților de autoservice cu încălcarea prevederilor sus menționate fără a fi înregistrate în Registru prin notificare, atrage răspunderea contravențională cu sancționarea acestora conform art. 197 alin. (28), Cod Contravențional, cu aplicarea amenzii de la 60 la 75 u.c., aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 240 la 270 u.c., aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 400 la 450 u.c., aplicată persoanei juridice.         

În acest context, Agenția Națională Transport Auto solicită întreprinderilor de autoservice, să asigure respectarea condițiilor de notificare pentru genurile de activitate pe care le efectuează și care urmează a fi incluse în Registrul Activităților Conexe, și să respecte obligațiunile impuse de actele normative în vigoare.

Acțiunile de control în vederea verificării agenților economici ce prestează servicii de autoservice, vor continua.