Autoritatea administrativă

Agenţia Naţională Transport Auto

 

Transportul internațional de persoane - restricțiile statelor străine în contextul pandemiei COVID-19 (actualizat 17.09.2021)

În conformitate cu prevederile pct. 5 al Hotărârii nr. 12 din 25 mai 2020 a Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică, începând cu data de 26 mai 2020 se reia activitatea transportului rutier de persoane în trafic internaționalcu respectarea strictă a următoarelor măsuri de prevenire și control a infecției COVID–19:

- asigurarea protecției personalului care efectuează cursele de transport, prin echipament de protecție (măști, mănuși), dezinfectanți (pentru mâini și suprafețe), triajul zilnic la începutul turei de lucru (termometria, starea sănătății) al personalului angajat;

- ajustarea orarului de călătorie și a numărului de unități de transport pentru evitarea aglomerărilor de persoane;

- automonitorizarea stării de sănătate a personalului pe parcursul zilei de muncă, cu informarea angajatorului;

- limitarea numărului de persoane în transportul feroviar și rutier în trafic internațional, proporțional numărului de scaune disponibile în mijlocul de transport;

- purtarea obligatorie a măștilor de protecție de către pasageri;

- verificarea de către operatorii de transport a temperaturii pasagerilor la îmbarcarea la cursele de transport rutier sau feroviar de persoane în trafic internațional, care nu trebuie să depășească 37o grade Celsius;

- dezinfectarea suprafețelor din salon și verificarea temperaturii pasagerilor în cadrul operațiunii de transport rutier de persoane, inclusiv după fiecare tură/cursă efectuată, la stația terminus.

 

În conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 59 din 13 august 2021 a Comisiei Naţionale Extraordinare de Sănătate Publică, traversarea frontierei de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova se permite fără restricţii în următoarele condiţii:

- prezentarea certificatului de vaccinare împotriva virusului SARS-CoV-2 cu schema completă de vaccinare. Dovada imunizării este valabilă dacă au trecut cel puţin 14 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare;

- prezentarea rezultatului negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore înaintea îmbarcării, pentru persoanele care călătoresc cu mijloace de transport în comun, sau înaintea intrării pe teritoriul Republicii Moldova, pentru persoanele care călătoresc cu mijloace de transport proprii. Confirmarea trebuie să fie prezentată în urm dintre limbile română, engleză, franceza, germană, italiană sau rusă.

- prezentarea concluziei medicale confirmative în cazul persoanelor care au suportat COVID-19, în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi (6 luni) sau un act confirmativ de prezenţă a anticorpilor anti-COVlD-19, prezentat în una din limbile română, engleză, franceza, germană, italiană sau rusă. Actul confirmativ este valabil pe durata perioadei de 90 zile din data efectuării investigaţiei.

Persoanele care nu prezintă documentele menționate sunt obligate să respecte regimul de autoizolare cu o durată de 14 zile. Persoanele respective vor completa, în mod obligatoriu, fişa epidemiologică, precum şi vor semna declaraţia pe propria răspundere de a respecta regimul de autoizolare de 14 zile în locurile declarate. în cazul minorilor până la 14 ani, fişa epidemiologică şi declaraţia pe propria răspundere sunt completate şi semnate de reprezentantul legal sau însoţitor. Acest regim poate fi întrerupt după a 7-a zi dacă efectuează un test PCR COVID-19 sau un test rapid de diagnostic Ag SARS-CoV-2, iar rezultatul acestuia este negativ prin act confirmat.

Următoarele categorii de persoane sunt exceptate de prezentarea documentelor nominalizate, în cazul în care nu prezintă semne clinice de infecţie respiratorie sau stare febrilă:

- copiii cu vârsta până la 12 ani;

- elevii/studenţii cu vârsta de până la 18 ani, care urmează să susţină examene, care merg la studii în unităţi/instituţii de învăţământ pe teritoriul Republicii Moldova sau peste hotare, sau care se deplasează pentru activităţi legate de finalizarea/organizarea/desfășurarea studiilor/participarea la concursuri sau olimpiade internaţionale, cu prezentarea documentelor confirmative, precum şi însoţitorii acestora;

- echipajele şi personalul de deservire a aeronavelor/navelor şi brigăzile şi personalul de deservire a garniturilor de tren, conducătorii auto şi personalul de deservire a vehiculelor rutiere de transport marfa şi a vehiculelor rutiere de transport de persoane contra cost care au mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului. Această excepţie va fi valabilă până la data de 30 septembrie 2021;

- persoanele care călătoresc din motive de sănătate, inclusiv însoţitorul, după caz (cu prezentarea documentelor confirmative);

- lucrătorii transfrontalieri care intră în Republica Moldova din România sau Ucraina, precum şi cei din Republica Moldova angajaţi ai agenţilor economici din ţările menţionate, care fac dovada raporturilor contractuale cu agenţii economici respectivi. Această excepţie va fi valabilă până la data de 30 septembrie 2021;

- posesorii paşapoartelor diplomatice, de serviciu, oficiale şi speciale şi altele asimilate acestora, precum şi titularii documentelor de călătorie tip Laissez-Passer eliberate de către Organizaţia Naţiunilor Unite, inclusiv membrii familiilor personalului misiunilor diplomatice şi consulare, şi organizaţiilor/misiunilor internaţionale acreditate în Republica Moldova, şi/sau personalul implicat în asigurarea ajutorului umanitar;

- persoanele în tranzit (care nu depăşeşte 24 ore de la momentul înregistrării intrării în Republica Moldova), itinerarul tranzitării fiind stabilit de Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră;

- persoanele care sunt citate de instanţele de judecată/organele de drept din Republica Moldova, precum şi reprezentanţii lor legali, fapt dovedit prin documente confirmative în acest sens.

Pentru informații actualizate privind măsurile restrictive de circulație aplicate la punctele de trecere a frontierei Republicii Moldova accesați pagina web a Poliției de Frontieră: https://www.border.gov.md/traversarea-frontierei-perioada-pandemica.

 

În scopul informării operatorilor de transport, prezentăm informația disponibilă pe țări privind activitatea transportului rutier internațional de persoane. 

Dat fiind faptul că situația se schimbă de la oră la oră, atenționăm operatorii de transport să abordeze organizarea curselor cu maximă responsabilitate și conștientizare pentru evitarea situațiilor de criză sau blocajelor la frontiere. În acest sens, înainte de a planifica cursele, recomandăm insistent consultarea surselor oficiale și informațiilor furnizate de către misiunile diplomatice a fiecărui stat în parte, atât în ceea ce privește efectuarea transportului rutier internațional de persoane, cât și restricțiile privind categoriile cetățenilor admiși pentru intrare pe teritoriul țării.

Austria

(UPDATE 04.09.2021) Cetățenii Republicii Moldova pot intra în Austria fără înregistrare prealabilă și fără să intre în carantină, cu prezentarea unei dovezi de risc epidemiologic redus:

- rezultatul negativ al unui test pentru virusul COVID-19, de tip PCR (valabilitatea să nu depășească 72 de ore de la data prelevării probelor) sau antigen (valabilitatea să nu depășească 48 de ore de la data prelevării probelor);

- certificat de vaccinare, cu îndeplinirea uneia dintre următoarele condiții: - au trecut cel puțin 21 de zile de la administrarea celei de-a doua doze de vaccin; - imunizarea cu cea de-a doua doză de vaccin să nu fi avut loc cu mai mult de 270 de zile în urmă; - în cazul imunizării cu un vaccin administrat într-o singură doză, aceasta să nu fi fost efectuată cu mai puțin de 21 de zile în urmă, dar nu mai mult de 270 de zile; - dacă vaccinarea cu cea de-a doua doză a avut loc după cel puţin 21 de zile de la emiterea unui test biologic-molecular pozitiv pentru COVID-19 sau a dovezii prezenței anticorpilor, cu condiția ca vaccinul să nu fi fost administrat cu mai mult de 270 de zile în urmă.

- confirmarea îmbolnăvirii cu COVID-19 în ultimele 180 de zile, cu prezentarea certificatului medical de vindecare sau o dovadă a prezenței anticorpilor, care să nu fie mai veche de 90 de zile.

În situația în care nu poate fi îndeplinită niciuna dintre condițiile de mai sus, trebuie efectuată înregistrarea anterioară călătoriei (cu cel mult 72 de ore în avans) pe platforma Pre Travel Clearance (PTC) și, în cel puțin 24 de ore de la intrarea în Austria, să fie efectuat un test biologic molecular pentru COVID-19 sau un test antigen, costurile fiind suportate din bugetul personal.

Efectuarea tranzitului teritoriului austriac este permisă, fără oprire (înnoptare), cu excepția opririlor absolut esențiale. Este obligatorie prezentarea, la cererea autorităților, de către toate persoanele care tranzitează Austria, a dovezilor care să ateste ieșirea de pe teritoriul austriac și asigurarea intrării în statul de destinație (rezervări la hotel/tren/autobuz/avion, documente justificative privind domiciliul/rezidenţa/dreptul de şedere, proprii sau ale membrilor de familie, după caz: certificate de căsătorie etc., contracte de muncă, orice altă dovadă a necesității intrării, de exemplu adeverință de tratament medical imperios necesar, de studii etc).

Șoferii antrenați în efectuarea transportului rutier internațional de persoane sunt scutiți de restricțiile de prezentare a documentelor menționate.

(UPDATE 06.07.2021) În Austria se menține stare de urgentă sanitară. Cetățenii Republicii Moldova, pot intra în Austria cu condiția ca aceștia să aibă dreptul de a sta în Austria în baza:

1. unei vize de tip D eliberată de Austria sau

2. unui permis de ședere sau

3. a documentației necesare solicitării dreptului de ședere în conformitate cu Legea poliției pentru străini, Legea privind regimul străinilor sau Legea privind azilul din 2005.

Republica Austria a stabilit începând cu data de 01 iulie 2021 trei categorii de state sau teritorii de reglementare a călătoriilor: state sau zone cu risc epidemiologic scăzut, zone afectate de virus pentru care sunt prevăzute cele mai stricte restricții de intrare și alte zone. În alte state și zone (inclusiv Republica Moldova) este permisă intrarea cu carantină obligatorie. Încetarea timpurie a carantinei după un test PCR negativ este posibilă cel mai devreme în a 5 zi după intrare, prin care ziua intrării este considerată ziua 0. Excepție de la obligația de carantină este prezentarea unui certificat EU de vaccinare (Certificatele de vaccinare din Republica Moldova nu sunt recunoscute la momentul actual) pentru călătorii de afaceri sau pentru posesorii de cartele de identitate diplomatice. Tranzitarea Austriei fără oprire este permisă, atât timp cât este asigurată părăsirea imediată a teritoriului. Se permite tranzitul persoanelor care dețin un certificat medical în limba germană sau engleză, nu mai vechi de 72 ore, care atestă faptul că testul biologic molecular pentru SARS-CoV-2 este negativ. 

(UPDATE 04.03.2021) În conformitate cu decizia guvernului austriac, a fost actualizat Regulamentul Ministerului Federal pentru Afaceri Sociale, Sănătate, Îngrijire și Protecția Consumatorului cu privire la condițiile de intrare pe teritoriul Republicii Austria în contextul COVID-19, valabile până pe data de 31 martie 2021.

Astfel, toate categoriile de persoane care intră pe teritoriul Republicii Austria sunt obligate să furnizeze până la călătorie, următoarele date, înregistrându-se prin intermediul formularului electronic (https://entry.ptc.gv.at/en.html):

1. Nume şi prenume,

2. Data naşterii,

3. Adresa de domiciliu sau de reşedinţă (sau locaţia pentru perioada de carantină, dacă aceasta este diferită de primele două),

4. Data intrării,

5. Dată preconizată pentru plecare,

6. Statul sau teritoriul de plecare

7. Şederea în ultimele zece zile anterioare călătoriei,

8. Detalii de contact (număr de telefon, adresa de e-mail),

9. Prezenţa unui certificat medical.

De asemenea, potrivit modificărilor aprobate, persoanele care călătoresc din statele UE/SEE, precum şi din Elveţia, Andorra, Monaco, San Marino şi Vatican, pot intra pe teritoriul Austriei, dacă călătoresc din Australia, Finlanda, Grecia, Islanda, Noua Zeelanda, Norvegia, Singapore, Coreea de Sud, Vatican şi la intrare, fac dovada faptului că în ultimele 10 zile s-au aflat exclusiv în Austria sau în unul din statele menționate. Dacă nu sunt îndeplinite aceste condiţii, la intrare urmează a fi prezentate certificatul medical sau rezultatul testului negativ pentru depistarea infecţiei SARS-CoV-2. Certificatele trebuie să fie prezentate în limbile germană sau engleză. Acestea nu sunt valabile, dacă în momentul intrării pe teritoriul Austriei au trecut deja 72 ore din momentul prelevării probei. Documentul trebuie să includă cel puţin următoarele date:

1. Numele şi prenumele persoanei testate,

2. Data naşterii,

3. Data şi ora prelevării probei,

4. Rezultatul testului (pozitiv sau negativ),

5. Semnătura persoanei supuse testului şi amprenta ştampilei instituţiei care a efectuat testul sau codul de bare QR.

Dacă acestea nu pot fi prezentate, atunci persoana urmează să efectueze imediat, în orice caz, timp de 24 ore după intrarea pe teritoriul Austriei, testul molecular biologic pentru depistarea infecţiei SARS-CoV-2 sau un test antigen. Totodată persoana este obligată să se supună imediat măsurii de carantină. Măsura de carantină încetează, dacă testul molecular biologic pentru depistarea infecţiei SARS-CoV-2 sau testul antigen sunt efectuate cel devreme în a cincea zi după intrare în Austria şi rezultatul acestuia este negativ. Cheltuielile pentru efectuarea testului vor fi suportate de persoana în cauză. Rezultatul testului negativ trebuie prezentat în cazul unui control.

Este posibilă călătoria pe sensul de intrare în Austria, cu prezentarea certificatului medical sau a rezultatului testului, pentru următoarele categorii de persoane:

1. echipe de intervenţie umanitară,

2.  persoanele care călătoresc în scop profesional,

3. unei persoane însoţitoare, în cadrul călătoriei din motive de sănătate,

4.  persoanele care călătoresc în scopul de îndeplinire a obligaţiei impuse de o instanţă de judecată sau o autoritate publică, cum ar fi citaţia de participare la şedinţele de judecată,

5. cetăţenii străini, dacă deţin o legitimaţie eliberată conform pct. 95 din Legea poliţiei pentru străini 2005, Monitor Oficial BGBI I Nr. 100/2005.

Dacă certificatul medical sau rezultatul testului nu pot fi prezentate, persoana urmează să se supună imediat măsurii de carantină timp de 10 zile. Măsura de carantină încetează, dacă rezultatul testului molecular biologic pentru depistarea infecţiei SARS-CoV-2 sau testul antigen efectuate între timp este negativ. Cheltuielile pentru efectuarea testului vor fi suportate de persoana în cauză.

Călătoria pe sensul de intrare dintr-un stat terț, altul decât Australia, Finlanda, Grecia, Islanda, Noua Zeelanda, Norvegia, Singapore, Coreea de Sud, Vatican este interzisă. Următoarele categorii de persoane sunt exceptate de la restricția menționată:

1. cetăţenii austrieci, UE/SEE şi persoanele care locuiesc în aceeași gospodărie cu aceștia,

2. cetăţenii elveţieni, precum şi persoanele care locuiesc în aceeaşi gospodărie cu aceștia,

3. persoanele cu domiciliul sau reşedinţa obişnuită în statele UE/SEE sau Andorra, Monaco, San Marino, Vatican sau Elveţia şi persoanele care locuiesc în aceeaşi gospodărie cu aceştia,

4. cetăţenii străini, dacă deţin o viză de tip D, eliberată de autorităţile Austriei, sau o legitimaţie eliberată conform pct. 95 din Legea poliţiei pentru străini 2005, Monitor Oficial BGBI I Nr. 100/2005,

5. persoanele, în baza dreptului de şedere, unui titlu de şedere sau unui document ce confirmă dreptul şedere, acordat în baza Legii privind regimul străinilor Monitor Oficial BGBI I Nr. 100/2005 sau a Legii cu privire la azil din 2005, Monitor Oficial BGBI I Nr. 100/2005,

5a. persoanele care dispun de o confirmare a cererii, conform art. 18 alin. 1 din Acordul privind retragerea regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord din Uniunea Europeană şi din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, AB1 L Nr. 29 din 31.01.2020 S7 (Acord de retragere),

6. membrii personalului misiunilor diplomatice sau reprezentanţelor consulare şi persoanele care locuiesc in aceeaşi gospodărie cu aceştia,

7. angajaţii organizaţiilor internaţionale şi persoanele care locuiesc în aceeaşi gospodărie cu ei,

8. echipele de intervenţie umanitară,

9. persoanele aflate într-un raport de muncă cu o unitate administrativ-teritorială sau cu o entitate de drept public, locul de activitate sau de prestare a muncii a căreia se află în străinătate, dacă activitatea acestei autorităţi aflate în străinătate este în interesul Republicii Austria,

10. persoanele care călătoresc în scop profesional,

11. o persoană însoţitoare, în cadrul călătoriei din motive de sănătate,

12. persoane care călătoresc în scop de admitere la studii, continuarea acestora sau în scop de cercetare,

13. persoanele care frecventează instituţiile şcolare sau

14. persoanele care călătoresc în scopul de îndeplinire a obligaţiei stringente, impuse de o instanţă de judecată sau o autoritate publică, cum ar fi citaţia de participare la şedinţele de judecată.

Șoferii antrenați în efectuarea transportului rutier internațional de mărfuri și persoane sunt exceptați de restricțiile menționate.

(UPDATE 29.12.2020) Până pe data de 10 ianuarie 2021, autoritățile austriece mențin obligativitatea menționată anterior că, toate persoanele care intră în Austria urmează a fi plasate în carantină, pentru o perioadă de 10 zile, autocontrolată la domiciliu sau într-o cazare adecvată, pentru care trebuie prezentată confirmarea disponibilității, ale cărei costuri sunt suportate din cont propriu și care nu trebuie părăsită pentru perioada izolării. Persoana va semna o declarație pe propria răspundere că nu va părăsi locația, decât dacă pleacă imediat din țară. După 5 zile de carantină persoana poate efectua un test biologic molecular SARS-CoV-2, iar dacă rezultatul este negativ, carantina poate fi anulată.

(UPDATE 23.10.2020) Conform Decretului Ministerului Afacerilor Sociale, Sănătății și Protecției Consumatorilor al Austriei, au intrat în vigoare până pe data de 31 martie 2021 noile reglementări ce țin de răspândirea COVID-19 pentru cei care intră în Austria.

Astfel, persoanele care sosesc din țările UE / SEE, Elveția, Andorra, Monaco, San Marino, Vatican și Regatul Unit pot intra fără restricții dacă pot furniza dovezi rezonabile că s-au aflat în ultimele zece zile exclusiv în Austria sau în regiunea/țara enumerate mai sus. În caz contrar, persoanele care nu întrunesc condiția respectivă pot intra în Austria numai dacă dețin un certificat medical în limba germană sau engleză, nu mai vechi de 72 ore, care atestă faptul că testul biologic molecular pentru SARS-CoV-2 este negativ. Totodată, persoana intră pentru perioada de 10 zile în carantină autocontrolată la domiciliu sau în carantină într-o cazare adecvată, pentru care trebuie prezentată confirmarea disponibilității, ale cărei costuri urmează a fi suportate din cont propriu. Persoana va semna o declarație pe propria răspundere că nu va părăsi locația pentru perioada carantinei, decât dacă pleacă imediat din Austria. Dacă pe parcursul carantinei persoana efectuează un test biologic molecular SARS-CoV-2, iar rezultatul este negativ, carantina poate fi anulată.

Aceste măsuri nu se aplică șoferilor antrenați în efectuarea transportului rutier internațional.

(UPDATE 17.07.2020) Din motivul răspândirii globale a COVID-19, Republica Austria a extins avertismentele de călătorie pentru cetățenii austrieci pentru un șir de țări, inclusiv pentru Republica Moldova. Cetățenii străini, inclusiv din Republica Moldova, pot intra în Austria cu condiția ca aceștia să dețină o viză de tip D eliberată de Austria, un permis de ședere sau documentația necesară solicitării dreptului de ședere în conformitate cu Legea Poliției pentru străini, Legea privind regimul străinilor sau Legea privind azilul din 2005.

Cetățenii din țările terțe, care intră în Austria și care se încadrează în categoriile mai sus menționate pot intra în țară numai dacă dețin un certificat medical în limba germană sau engleză, nu mai vechi de 4 zile, care atestă faptul că testul biologic molecular pentru COVID-19 este negativ. În cazul în care certificatul medical nu poate fi prezentat, aceste persoane vor intra în izolare/carantină, într-o locație desemnată, pe o perioadă de 14 zile. Dacă persoana nu poate face dovada deținerii unei locații potrivite pentru aceasta, accesul în Austria nu-i va fi permis.

Între Republica Moldova și Republica Austria transportul rutier internațional de persoane este admis, cu respectarea următoarelor condiții:

- șoferii și călătorii trebuie să prezinte un certificat medical (în limba germană sau engleză), nu mai vechi de 4 zile, care atestă faptul că testul biologic molecular pentru COVID-19 este negativ;

- în cazul în care certificatul medical nu poate fi prezentat la intrare în țară, atât șoferii, cât și călătorii se vor supune regimului de carantină pe o perioadă de 14 zile, cu excepția cazurilor dacă vehiculul va părăsi imediat teritoriul țării sau va efectua tranzitul fără opriri;

- șoferii și călătorii sunt obligați să poarte mască de față la bordul autocarului sau autobuzului și să respecte distanța socială de cel puțin 1 (unu) metru.

(UPDATE 06.07.2021) În Austria se menține stare de urgentă sanitară. Cetățenii Republicii Moldova, pot intra în Austria cu condiția ca aceștia să aibă dreptul de a sta în Austria în baza:

1. unei vize de tip D eliberată de Austria sau

2. unui permis de ședere sau

3. a documentației necesare solicitării dreptului de ședere în conformitate cu Legea poliției pentru străini, Legea privind regimul străinilor sau Legea privind azilul din 2005.

Republica Austria a stabilit începând cu data de 01 iulie 2021 trei categorii de state sau teritorii de reglementare a călătoriilor: state sau zone cu risc epidemiologic scăzut, zone afectate de virus pentru care sunt prevăzute cele mai stricte restricții de intrare și alte zone. În alte state și zone (inclusiv Republica Moldova) este permisă intrarea cu carantină obligatorie. Încetarea timpurie a carantinei după un test PCR negativ este posibilă cel mai devreme în a 5 zi după intrare, prin care ziua intrării este considerată ziua 0. Excepție de la obligația de carantină este prezentarea unui certificat EU de vaccinare (Certificatele de vaccinare din Republica Moldova nu sunt recunoscute la momentul actual) pentru călătorii de afaceri sau pentru posesorii de cartele de identitate diplomatice. Tranzitarea Austriei fără oprire este permisă, atât timp cât este asigurată părăsirea imediată a teritoriului. Se permite tranzitul persoanelor care dețin un certificat medical în limba germană sau engleză, nu mai vechi de 72 ore, care atestă faptul că testul biologic molecular pentru SARS-CoV-2 este negativ.

Belarus

(UPDATE 18.06.2021) În conformitate cu Hotărârea Guvernului României nr. 38 din 9 iunie 2021 a fost prelungită starea de alertă pe teritoriul României pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 12 iunie 2021. De asemenea, în baza acestei Hotărâri, a fost reluat traficul atât pentru călători, cât și pentru operatorii de transport rutier internațional prin punctul de trecere a frontierei Lipcani (MD) - Rădăuți-Prut (RO).

(UPDATE 06.11.2020) În conformitate cu prevederile Decretului Consiliului Miniștrilor al Republicii Belarus nr. 624 din 30 octombrie 2020, începând cu 01 noiembrie, a fost suspendată temporar trecerea frontierei de stat pentru cetățenii străini și apatrizi la punctele de control rutier, punctele de control simplificate, punctele de control din stațiile de cale ferată, punctele de control din porturile fluviale, în contextul prevenirii răspândirii infecție cauzate de COVID-19.

Restricția menționată nu se aplică următoarelor categorii de persoane:

- membri ai misiunilor diplomatice, oficiilor consulare și a altor reprezentanțe acreditate la Minsk, precum și membrii familiilor acestora;

- membrii delegațiilor oficiale;

- cetățenii străini care oferă asistență internațională gratuită Republicii Belarus;

- șoferii antrenați în efectuarea transportului rutier internațional de mărfuri și persoane, inclusiv a trimiterilor poștale internaționale;

- membrii ai echipajelor de aeronave, navelor de navigație interioară, echipajelor de tren, echipajelor de locomotive ale traficului feroviar internațional;

- cetățenii străini care sunt soți, părinți sau copii ai cetățenilor Republicii Belarus;

- persoanele care au permis de ședere permanentă sau temporară pe teritoriul Republicii Belarus;

- persoanele care au un permis de muncă sau documente justificative pentru angajarea pe teritoriul Republicii Belarus;

- cetățenii străini care călătoresc în Republica Belarus după notificarea unei boli grave sau a decesului unei rude apropiate;

- persoanele responsabile de efectuarea transportului de celule stem și organe pentru transplant;

- cetățenii Federației Ruse care se află în tranzit prin teritoriul Republicii Belarus către Federația Rusă;

- cetățenii străini care se află în tranzit pe teritoriul Republicii Belarus în conformitate cu Acordul dintre Guvernul Republicii Belarus și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind o procedură simplificată pentru trecerea tronsonului autostrăzii Slavutich - Cernobîl CNE, care trece pe teritoriul Republicii Belarus, lucrătorii CNE Cernobîl și ai întreprinderilor care operează în zona de excludere, precum și specialiștii străini implicați în implementarea proiectelor internaționale de închidere a centralei nucleare de la Cernobîl, din 20 ianuarie 2009;

- cetățeni străini care sosesc în Republica Belarus prin Aeroportul Național Minsk.

 

Cetățenii Republicii Belarus, cetățenii străini care au permis de ședere permanentă sau temporară pe teritoriul Republicii Belarus, soți, părinți sau copii ai cetățenilor Republicii Belarus, care sosesc din țările incluse de către Ministerul Sănătății în zona roșie” de infecție cu COVID-19 (http://minzdrav.gov.by/ru/dlya-belorusskikh-grazhdan/strany-krasnoy-zony.php), în termen de 10 zile calendaristice de la data sosirii în Republica Belarus trebuie să se autoizoleze la domiciliu. Trecerea ulterioară a frontierei de stat va fi permisă doar după expirarea perioadei de autoizolare.

Cerința de autoizolare nu se aplică șoferilor antrenați în efectuarea transportului rutier internațional, precum și următoarelor categorii de cetățeni:

- membri ai misiunilor diplomatice, oficiilor consulare și a altor reprezentanțe acreditate la Minsk, precum și membrii familiilor acestora;

- angajații Serviciului de curierat de stat din Republica Belarus, care livrează corespondență oficială și poștă diplomatică;

- angajații întreprinderii unitare republicane «Специальная связь»;

- membrii ai echipajelor de aeronave, navelor de navigație interioară, echipajelor de tren, echipajelor de locomotive ale traficului feroviar internațional;

- persoane fizice care sosesc în Republica Belarus după o călătorie de afaceri.

 

Pentru tranzitarea Republicii Belarus, cetățenii străini care vin din țările incluse în ”zona roșie” sunt obligați să dețină documente ce confirmă părăsirea teritoriului țării în termen de o zi.

(UPDATE 23.10.2020) În conformitate cu decizia Ministerului Sănătății al Republicii Belarus din 22 octombrie 2020 a fost actualizată lista statelor, cetățenii cărora sunt obligați să respecte regimul de carantină la intrare în țară, printre care se regăsește și Republica Moldova.

În conformitate cu modificările efectuate, persoanele care sosesc din Republica Moldova în Republica Belarus trebuie să respecte regimul de autoizolare de 10 zile.

Următoarele categorii de persoane sunt exceptate de la respectarea autoizolării:

- membri ai misiunilor diplomatice, oficiilor consulare și a altor reprezentanțe acreditate la Minsk, precum și membrii familiilor acestora;

- membrii delegațiilor oficiale;

- șoferii angajați în transportul rutier ca parte a transportului rutier internațional, precum și celui de trimitere poștală internațională;

- membrii ai echipajelor de aeronave, navelor de navigație interioară, echipajelor de tren, echipajelor de locomotive ale traficului feroviar internațional;

- curierii diplomatici;

- angajații întreprinderii unitare republicane «Специальная связь»;

- persoanele care sosesc din țările incluse în așa numită ”lista roșie” în scop de tranzit și care au documente ce confirmă părăsirea teritoriului Republicii Belarus în termen de o zi;

- cetățenii Republicii Belarus, cetățenii străini și apatrizi cu domiciliul permanent în Belarus, care revin din țările incluse în listă, după o călătorie de afaceri;

- persoanele responsabile de efectuarea transportului de celule stem și organe pentru transplant.

(UPDATE 17.07.2020) Ministerul Sănătății al Republicii Belarus a modificat lista țărilor pentru care nu se aplică obligativitatea autoizolării la domiciliu. În această listă se regăsește și Republica Moldova. Totodată, cetățenii moldoveni care vin în Republica Belarus trebuie să dețină un certificat medical, în limba rusă sau engleză, care atestă rezultatul negativ la testul COVID-19, efectuat cu cel mult două zile înainte de la data trecerii frontierei.

Între Republica Moldova și Republica Belarus transportul rutier internațional de persoane este admis, cu respectarea următoarei condiții:

- la tranzitarea teritoriului Ucrainei spre/din Republica Belarus, în cazul formării grupurilor de călători, operatorul de transport care urmează să efectueze cursa va anunța detaliile corespunzătoare reprezentanților Ambasadei Republicii Moldova în Republica Belarus, cu cel puțin o zi înainte de efectuarea cursei.


În ceea ce privește efectuarea transportului rutier de persoane în tranzit prin teritoriul Ucrainei în direcția Republicii Belarus, atenționăm că, autoritățile ucrainene admit trecerea prin coridoare consulare în zilele convenite ale autocarelor fără pasageri

România

(UPDATE 17.09.2021) Potrivit Hotărârii nr. 71 din 16.09.2021 a Comitetului Național pentru Situații de Urgență, Republica Moldova este plasată în zona galbenă în lista cu clasificarea țărilor/teritoriilor în funcție de rata de incidență cumulată.

Regula generală prevede că pentru cetățenii străini și apatrizii care sosesc în România, indiferent de zona din care vin (verde, galbenă sau roșie), inclusiv din Republica Moldova, se instituie măsura carantinei pentru o perioadă de 14 zile (cu excepția celor care vin din UE/ SEE/ Confederația Elvețiană). Sunt scutite de la măsura carantinei persoanele care fac dovada vaccinării (10 zile de la încheierea schemei), precum și cele care au fost confirmate pozitiv pentru infecția cu virusul COVID-19 în ultimele 180 de zile. De asemenea, se exceptează de la măsura carantinei persoanele care rămân pe teritoriul național pentru o perioadă mai mică de 3 zile și prezintă testul PCR COVID-19 negativ, efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea sosirii în România sau îmbarcării. Totodată, sunt prevăzute excepții de la aceeași măsură  pentru o serie de alte categorii de cetățeni, menționate în următoarele Hotărâri a Comitetului Național pentru Situații de Urgență: https://stirioficiale.ro/hotarari/hotararea-nr-51-din-26-07-2021?fbclid=IwAR1-7obPfJs2o4FRna5EaAdSmx_nay0kGmkpWRd0e37sKZzm8JOFvWl_hJQ și https://stirioficiale.ro/hotarari/hotararea-nr-43-din-01-07-2021?fbclid=IwAR11Wri8LBvkvOoKQzsTzk7pacHnVG9QA9n6yu1e_dRGu5DksMLy7W9J_gM.

De asemenea, conform Hotărârii nr. 70 din 16.09.2021 privind stabilirea unor măsuri necesar a fi aplicate în contextul pandemiei de COVID-19, dovada vaccinării, testării sau trecerii prin boală pentru cetățenii UE se realizează prin intermediul  certificatului digital al UE privind COVID care va fi verificat de organizator prin aplicația  mobilă de verificare, iar în cazul cetățenilor străini prin intermediul documentului de vaccinare  emis de unitatea sanitară din afara României unde a fost administrat vaccinul sau, după  caz, a documentului care atestă trecerea prin boală prezentat în limba țării respective și  în limba engleză.

Prevederile precedente privind traversarea frontierei române rămân în vigoare.

Șoferii antrenați în efectuarea transportului rutier de persoane nu sunt exceptați de prezentarea la intrarea în țară a  dovezilor de vaccinare, efectuarea testului negativ tip PCR sau vindecare după infecția cu COVID-19.

(UPDATE 06.09.2021) În conformitate cu decizia autorităților competente române, până pe data de 11 septembrie a fost prelungită starea de alertă pe teritoriul României. De asemenea, potrivit Hotărârii nr. 63 din 26.08.2021 a Comitetului Național pentru Situații de Urgență, Republica Moldova este plasată în zona verde în lista cu clasificarea țărilor/teritoriilor în funcție de rata de incidență cumulată. Astfel, cetățenii Republicii Moldova, posesori de pașapoarte biometrice, pot intra în România, indiferent de scopul călătoriei (spre exemplu, ședere pe termen scurt, tranzit). Regula generală prevede că pentru cetățenii străini și apatrizii care sosesc în România, indiferent de zona din care vin (verde, galbenă sau roșie), inclusiv din Republica Moldova, se instituie măsura carantinei pentru o perioadă de 14 zile (cu excepția celor care vin din UE/ SEE/ Confederația Elvețiană). Sunt scutite de la măsura carantinei persoanele care fac dovada vaccinării (10 zile de la încheierea schemei), precum și cele care au fost confirmate pozitiv pentru infecția cu virusul COVID-19 în ultimele 180 de zile. De asemenea, se exceptează de la măsura carantinei persoanele care rămân pe teritoriul național pentru o perioadă mai mică de 3 zile și prezintă testul PCR COVID-19 negativ, efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea sosirii în România sau îmbarcării. Totodată, sunt prevăzute excepții de la aceeași măsură  pentru o serie de alte categorii de cetățeni, menționate în următoarele Hotărâri a Comitetului Național pentru Situații de Urgență: https://stirioficiale.ro/hotarari/hotararea-nr-51-din-26-07-2021?fbclid=IwAR1-7obPfJs2o4FRna5EaAdSmx_nay0kGmkpWRd0e37sKZzm8JOFvWl_hJQ și https://stirioficiale.ro/hotarari/hotararea-nr-43-din-01-07-2021?fbclid=IwAR11Wri8LBvkvOoKQzsTzk7pacHnVG9QA9n6yu1e_dRGu5DksMLy7W9J_gM.

În cazul cetățenilor străini aflați în tranzit, intrarea pe teritoriul României poate fi permisă dacă prezintă garanții că li se va permite intrarea pe teritoriul statului de destinație sau că vor părăsi teritoriul României, având acte doveditoare în acest sens.

Șoferii antrenați în efectuarea transportului rutier de persoane nu sunt exceptați de prezentarea la intrarea în țară a  dovezilor de vaccinare, efectuarea testului negativ tip PCR sau vindecare după infecția cu COVID-19.

 

(UPDATE 16.07.2021) Potrivit informației prezentate de către UNTRR, conducătorilor auto care sosesc în România din țări terțe care se află și în zona verde conform listei cu clasificarea țărilor/teritoriilor în funcție de rata de incidență cumulată li se solicită la intrarea pe teritoriul țării prezentarea dovezilor de vaccinare, efectuarea testului negativ tip PCR sau vindecare după infecția cu COVID-19.

(12.07.2021) În conformitate cu Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență al României (CNSU) nr. 43 din 01.07.2021 privind aprobarea listei țărilor/teritoriilor de risc epidemiologic ridicat, criteriile pe baza cărora se stabilesc acestea, precum și a regulilor de aplicare a măsurii carantinei asupra persoanelor care sosesc din acestea în România, nu se regăsește exceptarea de la măsura carantinei a conducătorilor autovehiculelor de transport marfă cu capacitatea maximă autorizată mai mare de 2,4 tone precum și conducătorilor autovehiculelor pentru transport persoane, la sosirea pe teritoriul național din țările clasificate în categoria de zonă galbenă sau zonă roșie.

Menționăm că, Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR) a înaintat pe data de 09 iulie curent solicitare Guvernului României pentru menținerea exceptării nominalizate, precum a fost stabilit anterior conform Hotărârii CNSU nr. 28 din data de 14.05.2021.

Lista țărilor cu risc epidemiologic, în funcție de rata de incidență cumulată, care se actualizează săptămânal, poate fi accesată pe pagina oficială a Institutului Național de Sănătate Publică a României: http://www.cnscbt.ro/index.php/liste-zone-afectate-covid-19.

Referitor la evoluția subiectului respectiv, vă vom informa suplimentar, după primirea informației oficiale din partea organelor competente române sau în cazul unor modificări în legislație în acest sens. 

(UPDATE 06.07.2021) Începând cu 01 iulie 2021, au fost efectuate modificări în legislația privind regimul carantinei, în sensul introducerii unor excepții noi, dar și eliminării unor categorii profesionale exceptate anterior. Prin urmare, toți cetățenii Republicii Moldova, posesori de pașapoarte biometrice, pot intra în România, indiferent de scopul călătoriei (spre exemplu, ședere pe termen scurt, tranzit). Regula generală prevede că pentru cetățenii străini și apatrizii care sosesc în România, indiferent de zona din care vin (verde, galbenă sau roșie), inclusiv din Republica Moldova, se instituie măsura carantinei pentru o perioadă de 14 zile (cu excepția celor care vin din UE/ SEE/ Confederația Elvețiană). Sunt scutite de la măsura carantinei persoanele care fac dovada vaccinării (10 zile de la încheierea schemei), precum și cele care au fost confirmate pozitiv pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 180 de zile. De asemenea, cu caracter de noutate, se exceptează de la măsura carantinei persoanele care rămân pe teritoriul național pentru o perioadă mai mică de 3 zile și prezintă testul RT-PCR negativ, efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea sosirii în România sau îmbarcării. Totodată, sunt prevăzute excepții de la aceeași măsură  pentru o serie de alte categorii după cum urmează:

- copiii cu vârsta mai mică sau egală de 3 ani, fără a fi necesară prezentarea rezultatului negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2;

- copiii cu vârsta mai mare de 3 ani și mai mică de 16 ani, dacă prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul național (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii);

- persoanele aflate în tranzit, dacă părăsesc România în cel mult 24 de ore de la intrarea pe teritoriul tării;

- lucrătorii transfrontalieri care intră în România din Ungaria, Bulgaria, Serbia, Ucraina sau Republica Moldova, precum şi cetățenii români angajați ai operatorilor economici din țările menționate, care la intrarea în țară fac dovada raporturilor contractuale cu operatorii economici respectivi;

- elevii/studenții cetățeni cu domiciliul sau reședința în afara României, care frecventează cursurile unor instituții de învățământ din România sau din afara țării, fac naveta zilnic către acestea și prezintă documente doveditoare, sau care au de susținut examene de admitere ori pentru finalizarea studiilor sau care încep studiile în unități/instituții de învățământ de pe teritoriul țării ori se deplasează pentru activități legate de începerea, organizarea, frecventarea sau finalizarea studiilor, precum și însoțitorii acestora în situația în care sunt minori;

 

- persoanele predate autorităților române în baza Acordurilor de Readmisie, returnate în procedură accelerată.

Cetățenii români care revin în România din străinătate și au petrecut ultimele 14 zile într-o zonă verde (inclusiv Republica Moldova) nu sunt plasați în carantină (nu trebuie să facă dovada vaccinării sau încadrării în excepțiile prevăzute de legislație).

Pentru informații suplimentare accesați Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență la următoarea adresă oficială:  http://www.cnscbt.ro/index.php/legislatie_cov/2544-hotararea-cnsu-nr-43-din-01-07-2021/file.

 

(UPDATE 18.06.2021) În conformitate cu Hotărârea Guvernului României nr. 38 din 9 iunie 2021 a fost prelungită starea de alertă pe teritoriul României pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 12 iunie 2021. De asemenea, în baza acestei Hotărâri, a fost reluat traficul atât pentru călători, cât și pentru operatorii de transport rutier internațional prin punctul de trecere a frontierei Lipcani (MD) - Rădăuți-Prut (RO).

(UPDATE 01.06.2021) În conformitate cu prevederile art. 15 din Hotărârea nr. 32 din 27.05.2021, privind propunerea adoptării unor măsuri de relaxare în contextul evoluției pandemiei de COVID-19 și completarea Hotărârii C.N.S.U. nr. 28 din 14.05.20, au fost eliminate interdicțiile de intrare în România a cetățenilor străini și apatrizi, prevăzute la art. 2 alin. (1) pct. 7 și art. 2 alin. (5) din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 531 din 10 mai 2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 mai 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare. Noile prevederi intră în vigoare începând cu 01 iunie 2021. În conformitate cu Hotărârea nr. 33 din 27.05.2021 C.N.S.U. Republica Moldova este încadrată în „zona verde”, iar persoanele care intră în România din această țară, nu prezintă simptomatologie specifică și nu au călătorit în ultimele 14 zile într-una sau mai multe țări din „zona galbenă” sau „zona roșie” nu vor fi plasate în carantină. Această măsură este aplicabilă până la intrarea în vigoare a unei decizii contrare.

Persoanele care intră în România și au călătorit, în ultimele 14 zile, într-una sau mai multe țări din „zona galbenă” sau „zona roșie” pot fi exceptate de la carantină, dacă se încadrează în excepțiile prevăzute de Hotărârile CNSU nr. 28 din 14 mai 2021, nr. 32 din 27 mai 2021 și nr. 35 din 29 mai 2021.

Sunt exceptate de la măsura carantinei instituită cu privire la persoanele care sosesc din „zona galbenă” următoarele categorii care nu prezintă simptome asociate COVID-19, cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind utilizarea materialelor individuale de protecție împotriva COVID-19:

a) persoanele care vin în România din țările/teritoriile de risc epidemiologic dar care, înaintea sosirii în România au petrecut ultimele 14 zile anterioare, consecutive, într-una sau mai multe țări/teritorii fără risc epidemiologic;

b) conducătorii autovehiculelor de transport marfă cu capacitatea maximă autorizată mai mare de 2,4 tone precum și conducătorii autovehiculelor pentru transport persoane care au mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului;

c) conducătorii auto prevăzuți la lit. b), care se deplasează în interesul desfășurării profesiei din statul de rezidență al acestora într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau dintr-un alt stat al Uniunii Europene în statul de rezidență, indiferent dacă deplasarea se face prin mijloace individuale sau în cont propriu;

d) membri ai Parlamentului European, parlamentari şi personal aparținând instituțiilor internaționale, precum și reprezentanți ai României în organisme și organizații internaționale la care statul român este parte;

e)piloții de aeronave şi personalul navigant al acestora, precum și mecanicii de locomotivă şi personalul feroviar;

f) personalul navigant român, maritim şi fluvial care se repatriază prin orice mijloc de transport sau care efectuează schimbul de echipaj la bordul navelor aflate în porturile românești, indiferent de pavilionul pe care îl arborează, dacă la intrarea în

ţară, precum şi la îmbarcarea/debarcarea de pe navă, prezintă autorităţilor competente „certificatul pentru lucrătorii din sectorul transporturilor internaționale”, al cărui model este publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 96 I din 24 martie 2020;

g) personalul navigant care debarcă de la bordul navelor de navigaţie interioară, care arborează pavilion român, într-un port românesc, cu condiţia asigurării de către angajatori a certificatului pentru lucrătorii din transportul internaţional şi a

echipamentelor individuale de protecţie împotriva COVID-19, pe timpul deplasării de la navă la locaţia unde poate fi contactat în perioada dintre voiajuri;

h) lucrătorii transfrontalieri care intră în România din Ungaria, Bulgaria, Serbia, Ucraina sau Republica Moldova, precum şi cetăţenii români angajaţi ai operatorilor economici din ţările menţionate, care la intrarea în ţară fac dovada raporturilor contractuale cu operatorii economici respectivi;

i) angajaţi ai operatorilor economici din România care efectuează lucrări, conform contractelor încheiate, în afara teritoriului României, la întoarcerea în ţară, dacă dovedesc raporturile contractuale cu beneficiarul din afara teritoriului naţional;

j) reprezentanţii companiilor străine care au filiale/sucursale/reprezentanţe sau agenţii pe teritoriul naţional, dacă la intrarea pe teritoriul României dovedesc raporturile contractuale cu entităţile economice de pe teritoriul naţional;

k)persoanele care intră în România pentru activităţi de utilizare, instalare, punere în funcţiune, mentenanţă, service al echipamentelor şi tehnicii din domeniile medical, ştiinţific, economic, apărare, ordine publică şi securitate naţională, transporturi, precum şi persoanele care desfăşoară activităţi profesionale specifice în domeniile menţionate, dacă dovedesc raporturile contractuale/de colaborare cu beneficiarul/beneficiarii de pe teritoriul României, precum şi inspectorii organismelor internaţionale;

l) membrii misiunilor diplomatice, oficiilor consulare, ai altor reprezentanțe diplomatice acreditate la Bucureşti și posesori de pașapoarte diplomatice, pe bază de reciprocitate, personalul asimilat personalului diplomatic, membrii Corpului Diplomatic şi Consular al României şi posesorii de pașapoarte diplomatice şi de serviciu, precum şi membrii familiilor acestora;

m) angajaţii sistemului naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională care se întorc în România de la activități desfășurate în interes profesional în

afara ţării;

n) elevii/studenţii, cetăţeni români sau cetăţeni cu domiciliul sau reședința în afara României, care frecventează cursurile unor instituții de învățământ din România sau din afara țării, fac naveta zilnic către acestea și prezintă documente doveditoare, sau care au de susţinut examene de admitere ori pentru finalizarea studiilor sau care încep studiile în unităţi/instituţii de învăţământ de pe teritoriul ţării ori se deplasează pentru activităţi legate de începerea, organizarea, frecventarea sau finalizarea studiilor, precum și însoțitorii acestora în situația în care sunt minori;

o) membrii delegațiilor sportive internaționale care participă la competiții sportive organizate pe teritoriul României, în condițiile legii, oficialii forurilor sportive internaționale care organizează aceste competiții, arbitrii delegați precum și jurnaliști acreditați la aceste competiții;

p) sportivii români, care își desfășoară activitatea în alte state și care sunt convocați la loturile naționale pentru a reprezenta România la competiții sportive organizate în condițiile legii, membrii delegațiilor sportive românești care se întorc în România de la competiții sportive internaționale, oficialii și arbitrii români care au fost delegați la competițiile internaționale precum și jurnaliști acreditați la aceste competiții;

q) sportivii străini legitimați la cluburile din România care revin pe teritoriul țării ca urmare a participării la o competiție internațională oficială a echipelor lor naționale  și urmează a-și relua activitatea sportivă la clubul la care sunt legitimați, cu condiția ca aceștia să aibă încheiat un contract valabil cu un club sportiv din România;

r) persoanele care îşi desfăşoară activitatea în baza unui contract de muncă, în domeniul asistenţei sociale în țările membre ale UE;

s) echipele de filmare care desfășoară activități profesionale pe teritoriul României în baza unui contract sau document doveditor al necesității prezenței în țară, dacă prezintă un test negativ pentru SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul național (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii);

t) persoanele aflate în tranzit, dacă părăsesc România în cel mult 24 de ore de la intrarea pe teritoriul tării;

u) persoanele predate autorităților române în baza Acordurilor de Readmisie, returnate în procedură accelerată;

v) angajații/reprezentanții operatorilor economici din România care efectuează deplasări în afara teritoriului României în scopul negocierii/semnării unor contracte/acorduri comerciale, dacă prezintă un test negativ pentru SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul național (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii), precum și un document justificativ de participare la

negociere sau contractul/acordul comercial semnat;

w) persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul național (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii);

x) persoanele vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare până la intrarea în România.

y) persoanele care au fost confirmate pozitiv pentru infecția cu virusul SARSCoV-2 în ultimele 90 de zile anterioare intrării în țară, fapt dovedit prin documente medicale (test RT-PCR pozitiv la data diagnosticului, bilet de externare din spital sau test care să dovedească prezența de anticorpi de tip IgG efectuat cu maxim 14 zile anterior intrării în țară) sau prin verificarea bazei de date Corona-forms și pentru care au trecut cel puțin 14 zile de la data confirmării până la data intrarea în țară;

z) copiii cu vârsta mai mică sau egală de 3 ani, fără a fi necesară prezentarea rezultatului negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2;

aa) copiii cu vârsta mai mare de 3 ani și mai mică de 16 ani, dacă prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul național (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii);

aa) copiii cu vârsta mai mare de 3 ani și mai mică de 16 ani, dacă prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul național (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii).

Sunt exceptate de la măsura carantinei instituită cu privire la persoanele care sosesc din „zona roșie” următoarele categorii care nu prezintă simptome asociate COVID-19, cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind utilizarea materialelor individuale de protecție împotriva COVID-19:

a) persoanele care vin în România din țările/teritoriile de risc epidemiologic dar care, înaintea sosirii în România au petrecut ultimele 14 zile anterioare, consecutive, într-una sau mai multe țări/zone/teritorii fără risc epidemiologic;

b) conducătorii autovehiculelor de transport marfă cu capacitatea maximă autorizată mai mare de 2,4 tone precum și conducătorii autovehiculelor pentru transport persoane care au mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului;

c) conducătorii auto prevăzuți la lit. b), care se deplasează în interesul desfășurării profesiei din statul de rezidență al acestora într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau dintr-un alt stat al Uniunii Europene în statul de rezidență, indiferent dacă deplasarea se face prin mijloace individuale sau în cont propriu;

d) membri ai Parlamentului European, parlamentari şi personal aparținând instituțiilor internaționale, precum și reprezentanți ai României în organisme și organizații internaționale la care statul român este parte;

e) piloții de aeronave şi personalul navigant al acestora, precum și mecanicii de locomotivă şi personalul feroviar;

f) personalul navigant român, maritim şi fluvial care se repatriază prin orice mijloc de transport sau care efectuează schimbul de echipaj la bordul navelor aflate în porturile româneşti, indiferent de pavilionul pe care îl arborează, dacă la intrarea în

ţară, precum şi la îmbarcarea/debarcarea de pe navă, prezintă autorităţilor competente „certificatul pentru lucrătorii din sectorul transporturilor internaţionale”, al cărui model este publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 96 I din 24 martie 2020;

g) personalul navigant care debarcă de la bordul navelor de navigaţie interioară, care arborează pavilion român, într-un port românesc, cu condiţia asigurării de către angajatori a certificatului pentru lucrătorii din transportul internaţional şi a echipamentelor individuale de protecţie împotriva COVID-19, pe timpul deplasării de la navă la locaţia unde poate fi contactat în perioada dintre voiajuri;

h) lucrătorii transfrontalieri care intră în România din Ungaria, Bulgaria, Serbia, Ucraina sau Republica Moldova, precum şi cetăţenii români angajaţi ai operatorilor economici din ţările menţionate, care la intrarea în ţară fac dovada raporturilor contractuale cu operatorii economici respectivi;

i) angajaţi ai operatorilor economici din România care efectuează lucrări, conform contractelor încheiate, în afara teritoriului României, la întoarcerea în ţară, dacă dovedesc raporturile contractuale cu beneficiarul din afara teritoriului naţional;

j) reprezentanţii companiilor străine care au filiale/sucursale/reprezentanţe sau agenţii pe teritoriul naţional, dacă la intrarea pe teritoriul României dovedesc raporturile contractuale cu entităţile economice de pe teritoriul naţional;

k)persoanele care intră în România pentru activităţi de utilizare, instalare, punere în funcţiune, mentenanţă, service al echipamentelor şi tehnicii din domeniile medical, ştiinţific, economic, apărare, ordine publică şi securitate naţională, transporturi, precum şi persoanele care desfăşoară activităţi profesionale specifice în domeniile menţionate, dacă dovedesc raporturile contractuale/de colaborare cu beneficiarul/beneficiarii de pe teritoriul României, precum şi inspectorii organismelor internaţionale;

l) membrii misiunilor diplomatice, oficiilor consulare, ai altor reprezentanțe diplomatice acreditate la Bucureşti și posesori de pașapoarte diplomatice, pe bază de reciprocitate, personalul asimilat personalului diplomatic, membrii Corpului Diplomatic şi Consular al României şi posesorii de pașapoarte diplomatice şi de serviciu, precum şi membrii familiilor acestora;

m) angajaţii sistemului naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională care se întorc în România de la activități desfășurate în interes profesional în afara ţării;

n) elevii/studenţii, cetăţeni români sau cetăţeni cu domiciliul sau reşedinţa în afara României, care frecventează cursurile unor instituții de învățământ din România

sau din afara țării, fac naveta zilnic către acestea și prezintă documente doveditoare, sau care au de susţinut examene de admitere ori pentru finalizarea studiilor sau care încep studiile în unităţi/instituţii de învăţământ de pe teritoriul ţării ori se deplasează pentru activităţi legate de începerea, organizarea, frecventarea sau finalizarea studiilor, precum și însoțitorii acestora în situația în care sunt minori;

o) membrii delegațiilor sportive internaționale care participă la competiții sportive organizate pe teritoriul României, în condițiile legii, oficialii forurilor sportive internaționale care organizează aceste competiții, arbitrii delegați precum și jurnaliști acreditați la aceste competiții;

p) sportivii români, care își desfășoară activitatea în alte state și care sunt convocați la loturile naționale pentru a reprezenta România la competiții sportive organizate în condițiile legii, membrii delegațiilor sportive românești care se întorc în România de la competiții sportive internaționale, oficialii și arbitrii români care au fost delegați la competițiile internaționale precum și jurnaliști acreditați la aceste competiții;

q) sportivii străini legitimați la cluburile din România care revin pe teritoriul țării ca urmare a participării la o competiție internațională oficială a echipelor lor naționale și urmează a-și relua activitatea sportivă la clubul la care sunt legitimați, cu condiția ca aceștia să aibă încheiat un contract valabil cu un club sportiv din România;

r) persoanele care îşi desfăşoară activitatea în baza unui contract de muncă, în domeniul asistenţei sociale în țările membre ale UE;

s) echipele de filmare care desfășoară activități profesionale pe teritoriul României în baza unui contract sau document doveditor al necesității prezenței în țară, dacă prezintă un test negativ pentru SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul național (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii);

t) persoanele aflate în tranzit, dacă părăsesc România în cel mult 24 de ore de la intrarea pe teritoriul tării;

u) persoanele predate autorităților române în baza Acordurilor de Readmisie, returnate în procedură accelerată;

v) angajații/reprezentanții operatorilor economici din România care efectuează deplasări în afara teritoriului României în scopul negocierii/semnării unor  contracte/acorduri comerciale, dacă prezintă un test negativ pentru SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul național (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii), precum și un document justificativ de participare la negociere sau contractul/acordul comercial semnat;

w) persoanele vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare până la intrarea în România;

x) persoanele care rămân pe teritoriul național pentru o perioadă mai mică de 3 zile (72 de ore) și prezintă un test negativ pentru SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul național (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii). În situația în care persoanele nu părăsesc teritoriul național în cele 3 zile (72 de ore), cu informarea Direcției de Sănătate Publică din județul în care locuiește sau în care are adresa declarată la intrarea în țară, vor fi carantinate pentru o perioadă de 14 zile, începând cu cea de-a patra zi ulterioară intrării pe teritoriul României;

y) persoanele care au fost confirmate pozitiv pentru infecția cu virusul SARSCoV-2 în ultimele 90 de zile anterioare intrării în țară, fapt dovedit prin documente medicale (test RT-PCR pozitiv la data diagnosticului, bilet de externare din spital sau test care să dovedească prezența de anticorpi de tip IgG efectuat cu maxim 14 zile anterior intrării în țară) sau prin verificarea bazei de date Corona-forms și pentru care au trecut cel puțin 14 zile de la data confirmării până la data intrării în țară;

z) copiii cu vârsta mai mică sau egală de 3 ani, fără a fi necesară prezentarea rezultatului negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2.

(UPDATE 21.05.2021) În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 531 din 11 mai 2021 a fost prelungită starea de alertă pe întreg teritoriul țării începând cu data de 13 mai 2021. Este menținută interdicția de intrare pe teritoriul României, prin punctele de trecere a frontierei de stat, a cetățenilor străini şi apatrizilor, cu o serie de excepții. Cetățenii Republicii Moldova, ca și ai altor state, care nu se încadrează în categoriile de excepții enumerate nu au dreptul de a intra pe teritoriul României, pe durata stării de alertă.

Conform Hotărârii nr. 28 din 14.05.2021 a Comitetului Național pentru Situații de Urgență Republica Moldova nu se regăsește printre țările cu risc epidemiologic ridicat, semnificând că persoanele care vin din Republica Moldova, eligibile pentru călătorii în România, nu vor fi plasate în izolare/carantină la intrarea în România. Această măsură este aplicabilă până la intrarea în vigoare a unei decizii contrare a CNSU.

Șoferii antrenați în efectuarea transportului rutier internațional de persoane sunt exceptați de restricțiile menționate.

Pentru informații oficiale privind categoriile cetățenilor exceptate de a intra pe teritoriul României, precum și legislația în vigoare privind starea de alertă accesați pagina electronică: https://stirioficiale.ro/.

(UPDATE 16.03.2021) Serviciul de feribot Silistra (Bulgaria) - Călăraşi (România) a fost redeschis pe data de 15 martie 2021. Prima cursă a fost operată de către operatorul de transport român,  cu pornire de la malul românesc al Dunării. În baza unei decizii a autorităților locale din Silistra, traficul pe drumurile urbane al vehiculelor a căror masă depășește 3,5 t va fi suspendat temporar. Acestea nu vor putea trece prin punctul comun de frontiera Silistra - Ostrov și vor fi redirecționate prin Silistra (feribot) și restul punctelor de trecere a frontierei dintre Bulgaria si România.

(UPDATE 17.11.2020) Conform deciziei autorităților vamale și de frontieră ale Republici Moldova, începând cu data de 16 noiembrie curent a fost reluat traficul atât pentru călători, cât și pentru operatorii de transport rutier internațional prin punctul de trecere a frontierei Cahul (MD)  – Oancea (RO).

 

De asemenea, începând cu data de 14 noiembrie 2020 a fost prelungită cu 30 de zile starea de alertă pe întreg teritoriul României potrivit Hotărârii Comitetului Național pentru Situaţii de Urgenţă din România nr. 54 din 12.11.2020. În conformitate cu prevederile Hotărârii menționate a fost actualizată lista țărilor/zonelor de risc epidemiologic ridicat pentru care se instituie măsura carantinei asupra persoanelor care sosesc în România din acestea. Republica Moldova nu se regăsește printre țările respective, semnificând că, cetățenii moldoveni eligibili pentru intrare în România nu vor fi plasați în carantină la intrare în România.

Totodată, se menține interdicția de intrare pe teritoriul României, prin punctele de trecere a frontierei de stat, a cetățenilor străini şi apatrizilor, cu următoarele excepţii:

a) membri de familie ai cetăţenilor români;

b) membri de familie ai cetăţenilor altor state membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European ori ai Confederaţiei Elveţiene, cu rezidenţă în România;

c) persoane care posedă o viză de lungă şedere, un permis de şedere sau un document echivalent permisului de şedere eliberat de autorităţi ori un document echivalent acestora emis de autorităţile altor state, potrivit legislaţiei Uniunii Europene;

d) persoane care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, permis de şedere sau un alt document echivalent, respectiv cadre medicale, cercetători în domeniul medical, cadre medicale pentru îngrijire geriatrică, transportatorii şi alte categorii de personal implicat în transportul de bunuri care asigură astfel de transporturi necesare;

e) personalul misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi al organizaţiilor internaţionale, precum şi membrii familiilor acestora care îi însoţesc în misiuni permanente pe teritoriul României, personalul militar sau personalul care poate asigura ajutor umanitar;

f) persoane în tranzit, inclusiv cei repatriaţi ca urmare a acordării protecţiei consulare;

g) pasageri care călătoresc din motive imperative;

h) persoane care au nevoie de protecţie internaţională sau din alte motive umanitare, persoane care fac obiectul prevederilor Regulamentului (UE) nr. 604/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 de stabilire a criteriilor şi mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecţie internaţională prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei ţări terţe sau de către un apatrid, precum şi persoane returnate în baza acordurilor de readmisie;

i) străinii şi apatrizii care călătoresc în scop de studii;

j) străinii şi apatrizii, lucrători înalt calificaţi, dacă angajarea acestora este necesară din punct de vedere economic, iar activitatea nu poate fi amânată sau desfăşurată în străinătate;

k) străinii şi apatrizii, lucrători transfrontalieri, lucrători sezonieri, personal navigant maritim şi fluvial;

l) membrii delegaţiilor sportive internaţionale care participă la competiţii sportive organizate pe teritoriul României, în condiţiile legii;

m) membrii echipelor de filmare a producţiilor cinematografice sau audiovizual, personalul tehnic şi artistic care participă la evenimentele culturale care se derulează pe teritoriul României, în baza unor relaţii contractuale dovedite sau a unor documente justificative.

Cetățenii Republicii Moldova care nu se încadrează în categoriile de excepții enumerate mai sus nu au dreptul de a intra pe teritoriul României pe durata stării de alertă.

(UPDATE 06.10.2020) Conform prevederilor Hotărârii Comitetului Național pentru Situaţii de Urgenţă din România nr. 47 din 05.10.2020, începând cu 07 octombrie 2020 intră în vigoare noua listă a țărilor/zonelor de risc epidemiologic ridicat pentru care se instituie măsura carantinei asupra persoanelor care sosesc în România din acestea, în care a fost inclusă și Republica Moldova.

Potrivit Hotărârii menționate, se exceptează de la măsura carantinei persoanele care sosesc în România din țările/zonele de risc epidemiologic ridicat, dacă rămân pe teritoriul țării pentru o perioadă mai mică de 3 zile (72 de ore) și prezintă un test negativ pentru SARSCoV-2, efectuat cu cel mult 48 de ore înaintea intrării în țară.

Persoanele care sosesc în România din țările/zonele de risc epidemiologic ridicat și intră în carantină pentru o perioadă de 14 zile, pot ieși din carantină după a 10 zi, dacă efectuează un test pentru SARS-CoV-2 în a 8 a zi de carantină, iar rezultatul acestuia este negativ și nu prezintă simptomatologie specifică.

Menționăm că, este menținută interdicția de intrarea pe teritoriul României, prin punctele de trecere a frontierei de stat, a cetățenilor străini şi apatrizilor, cu următoarele excepţii:

a) membri de familie ai cetățenilor români;

b) membri de familie ai cetățenilor altor state membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European ori ai Confederației Elvețiene, cu rezidență în România;

c) persoane care posedă o viză de lungă ședere, un permis de ședere sau un document echivalent permisului de ședere eliberat de autorități ori un document echivalent acestora emis de autoritățile altor state, potrivit legislației Uniunii Europene;

d) persoane care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, permis de ședere sau un alt document echivalent, respectiv cadre medicale, cercetători în domeniul medical, cadre medicale pentru îngrijire geriatrică, precum și transportatorii și alte categorii de personal implicat în transportul de bunuri care asigură astfel de transporturi necesare;

e) personalul misiunilor diplomatice, oficiilor consulare și al organizațiilor internaționale, precum și membrii familiilor acestora care îi însoțesc în misiuni permanente pe teritoriul României, personalul militar sau personalul care poate asigura ajutor umanitar;

f) persoane în tranzit, inclusiv cei repatriați ca urmare a acordării protecției consulare;

g) pasageri care călătoresc din motive imperative;

h) persoane care au nevoie de protecție internațională sau din alte motive umanitare;

i) străinii și apatrizii care călătoresc în scop de studii;

j) străinii și apatrizii, lucrători înalt calificați, dacă angajarea acestora este necesară din punct de vedere economic, iar activitatea nu poate fi amânată sau desfășurată în străinătate;

k) străinii și apatrizii, lucrători transfrontalieri, lucrători sezonieri din agricultură, personal navigant maritim și fluvial;

l) membrii delegațiilor sportive internaționale care participă la competiții sportive organizate pe teritoriul României, în condițiile legii;

m) membrii echipelor de filmare a producțiilor cinematografice sau audiovizual, personalul tehnic și artistic care participă la evenimentele culturale care se derulează pe teritoriul României, în baza unor relații contractuale dovedite sau a unor documente justificative.

Pentru a vizualiza Hotărârea menționată, accesați pagina electronică oficială https://stirioficiale.ro/hotarari/hotarare-nr-47-din-05-10-2020-a-cnsu.

(UPDATE 16.09.2020) În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 782 din 14 septembrie 2020, informăm operatorii de transport rutier despre prelungirea stării de alertă pe întreg teritoriul României cu 30 de zile, începând cu data de 15 septembrie curent. Se mențin în continuare măsurile stabilite prin actele normative adoptate de către autoritățile române în contextul epidemiei de COVID-19 în ceea ce privește intrarea cetățenilor străini pe teritoriul României și instituirea carantinei.

Menționăm că, se interzice intrarea pe teritoriul României, prin punctele de trecere a frontierei de stat, a cetăţenilor străini şi apatrizilor cu următoarele excepţii:

a) membri de familie ai cetăţenilor români;

b) membri de familie ai cetăţenilor altor state membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European ori ai Confederaţiei Elveţiene, cu rezidenţă în România;

c) persoane care posedă o viză de lungă şedere, un permis de şedere sau un document echivalent permisului de şedere eliberat de autorităţi ori un document echivalent acestora emis de autorităţile altor state, potrivit legislaţiei Uniunii Europene;

d) persoane care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, permis de şedere sau un alt document echivalent, respectiv cadre medicale, cercetători în domeniul medical, cadre medicale pentru îngrijire geriatrică, precum şi transportatorii şi alte categorii de personal implicat în transportul de bunuri care asigură astfel de transporturi necesare;

e) personalul misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi al organizaţiilor internaţionale, precum şi membrii familiilor acestora care îi însoţesc în misiuni permanente pe teritoriul României, personalul militar sau personalul care poate asigura ajutor umanitar;

f) persoane în tranzit, inclusiv cei repatriaţi ca urmare a acordării protecţiei consulare;

g) pasageri care călătoresc din motive imperative;

h) persoane care au nevoie de protecţie internaţională sau din alte motive umanitare;

i) străinii şi apatrizii care călătoresc în scop de studii;

j) străinii şi apatrizii, lucrători înalt calificaţi, dacă angajarea acestora este necesară din punct de vedere economic, iar activitatea nu poate fi amânată sau desfăşurată în străinătate;

k) străinii şi apatrizii, lucrători transfrontalieri, lucrători sezonieri din agricultură, personal navigant maritim şi fluvial;

l) membrii delegaţiilor sportive internaţionale care participă la competiţii sportive organizate pe teritoriul României, în condiţiile legii;

m) membrii echipelor de filmare a producțiilor cinematografice sau audiovizual, personalul tehnic și artistic care participă la evenimentele culturale care se derulează pe teritoriul României, în baza unor relații contractuale dovedite sau a unor documente justificative.

Măsura stabilită nu se aplică cetăţenilor străini şi apatrizilor originari din sau rezidenţi în state terţe care, la nivel european, au stabilit anularea restricţiilor temporare asupra călătoriilor neesenţiale către Uniunea Europeană, în absenţa unor reglementări contrare la nivel naţional. Cetățenii Republicii Moldova care nu se încadrează în categoriile de excepții enumerate mai sus nu au dreptul de a intra pe teritoriul României.

(UPDATE 22.08.2020) Se prelungeşte cu 30 de zile starea de alertă pe întreg teritoriul ţării, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 668 din 14 august 2020. Se mențin în continuare măsurile stabilite prin actele normative adoptate de către autoritățile române, în contextul epidemiei de COVID-19, referitor la intrarea pe teritoriul României și a instituirii carantinei.

În ceea ce privește tranzitarea teritoriului României, menționăm că, toate persoanele care tranzitează țara și nu prezintă simptomatologie specifică infecției cu noul coronavirus, indiferent de țara de proveniență sau destinație, sunt exceptate de la măsura carantinei. Pentru a fi permisă tranzitarea României, persoanele trebuie să probeze faptul că scopul călătoriei este unul justificat și că li se va permite continuarea călătoriei în celelalte state de tranzit, dacă este cazul, și respectiv că li se va permite intrarea în țara de destinație. De asemenea, se recomandă ca tranzitul să se facă neîntrerupt, utilizând coridoarele umanitare special create în acest sens.

(UPDATE 31.07.2020) În cazul efectuării transportului rutier internațional cu destinația Republica Bulgaria, pentru tranzitarea teritoriului României, vor fi prezentate autorităților de frontieră documentele confirmative privind scopul șederii în Bulgaria (rezervarea la hotel), asigurarea medicală, rezultatele testului PCR negativ la COVID-19 în limba engleză, efectuat cu cel mult 72 ore înainte de intrarea în Bulgaria și documentele respective de călătorie. Tranzitul care nu va depăși 36 de ore se recomandă a fi efectuat prin culoarele verzi de tranzit aprobate pentru transportul rutier de către autoritățile române: Leușeni, Albița, Tecuci, Focșani, Buzău, București, Giurgiu, Ruse.

(UPDATE 24.07.2020) Începând cu data de 21 iulie 2020, prin Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 36 din 21.07.2020, se instituie măsura carantinei pentru persoanele care sosesc în România din țările/zonele de risc epidemiologic ridicat conform listei stabilite de către Institutul Național de Sănătate Publică (INSP) ( www.insp.gov.ro), care se actualizează săptămânal.

Următoarele categorii de persoane sunt exceptate de la măsura carantinei pentru 14 zile:
a) persoanele care vin în România din zonele/țările aflate pe lista întocmită de către INSP, dar care, înaintea sosirii în România, au petrecut o perioadă consecutivă de minimum 14 zile într-una sau mai multe zone/țări pentru care nu este instituită această măsură;

b) conducătorii autovehiculelor de transport marfă cu capacitatea maximă autorizată mai mare de 2,4 tone;

c) conducătorii autovehiculelor pentru transport persoane care au mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului;

d) conducătorii auto prevăzuți la lit. b) şi lit. c) care se deplasează în interesul desfășurării profesiei din statul de rezidență al acestora într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau dintr-un alt stat al Uniunii Europene în statul de rezidență, indiferent dacă deplasarea se face prin mijloace individuale sau în cont propriu;
e) membri ai Parlamentului European, parlamentari şi personal aparținând instituțiilor internaționale şi sistemului naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională, precum și reprezentanți ai României în organisme și organizații internaționale la care statul român este parte;

f) piloţii de aeronave şi personalul navigant;

g) mecanicii de locomotivă şi personalul feroviar;

h) personalul navigant român, maritim şi fluvial care se repatriază prin orice mijloc de transport, care prezintă autorităţilor competente „certificatul pentru lucrătorii din sectorul transporturilor internaţionale“, al cărui model este publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 96 I din 24 martie 2020;

i) personalul navigant maritim şi fluvial care efectuează schimbul de echipaj la bordul navelor aflate în porturile româneşti, indiferent de pavilionul pe care îl arborează, dacă la intrarea în ţară, precum şi la îmbarcarea/debarcarea de pe navă prezintă autorităţilor competente „certificatul pentru lucrătorii din sectorul transporturilor internaţionale“, al cărui model este publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 96 I din 24 martie 2020;

j) personalul navigant care debarcă de la bordul navelor de navigaţie interioară, care arborează pavilion român, într-un port românesc, cu condiţia asigurării de către angajatori a certificatului pentru lucrătorii din transportul internațional și a echipamentelor individuale de protecţie împotriva COVID-19, pe timpul deplasării de la navă la locaţia unde poate fi contactat în perioada dintre voiajuri;

k) lucrătorii transfrontalieri care intră în România din Ungaria, Bulgaria, Serbia, Ucraina sau Republica Moldova, precum şi cetăţenii români angajaţi ai operatorilor economici din ţările menţionate, care la intrarea în ţară fac dovada raporturilor contractuale cu operatorii economici respectivi;

l) angajaţi ai operatorilor economici din România care efectuează lucrări, conform contractelor încheiate, în afara teritoriului României, la întoarcerea în ţară, dacă dovedesc raporturile contractuale cu beneficiarul din afara teritoriului național;

m) reprezentanții companiilor străine care au filiale/sucursale/reprezentanţe sau agenţii pe teritoriul naţional, dacă la intrarea pe teritoriul României dovedesc raporturile contractuale cu entităţile economice de pe teritoriul național;

n) persoanele care intră în România pentru activităţi de utilizare, instalare, punere în funcţiune, mentenanţă, service al echipamentelor şi tehnicii din domeniile medical, ştiinţific, economic, apărare, ordine publică şi securitate naţională, transporturi, precum şi persoanele care desfăşoară activităţi profesionale specifice în domeniile menţionate, dacă dovedesc raporturile contractuale/de colaborare cu beneficiarul/beneficiarii de pe teritoriul României, precum şi inspectorii organismelor internaţionale;

o) membrii misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi ai altor reprezentanţe diplomatice acreditate la Bucureşti, posesori de paşapoarte diplomatice, personalul asimilat personalului diplomatic, precum şi membrii Corpului Diplomatic şi Consular al României şi posesorii de paşapoarte diplomatice şi de serviciu, precum şi membrii familiilor acestora;

p) angajaţii sistemului naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională, care se întorc în România din misiuni executate în afara ţării;

q) elevii/studenţii, cetăţeni români sau cetăţeni cu domiciliul sau reşedinţa în afara României, care au de susţinut examene de admitere sau pentru finalizarea studiilor, care încep studiile în unităţi/instituţii de învăţământ de pe teritoriul ţării ori se deplasează pentru activităţi legate de finalizarea/organizarea începerii studiilor;

r) membrii delegațiilor sportive internaționale care participă la competiții sportive organizate pe teritoriul României, în condițiile legii.

 

Se instituie măsura carantinei pentru toți cei care au intrat în contact direct cu persoanele infectate, măsură ce se dispune pentru fiecare persoană individual prin decizia Direcției de Sănătate Publică competentă teritorial.

Pentru situații deosebite care vizează participarea la evenimente familiale legate de naștere, căsătorie sau deces, deplasări pentru intervenții/tratamente medicale în cazuri care nu suportă amânare (spre exemplu: afecțiuni oncologice, insuficiență renală cronică - în program de hemodializă), preschimbare documente de identitate, părăsirea țării ș.a., poate fi analizată suspendarea temporară a măsurii de carantină, suspendare care se dispune prin decizie cu caracter individual, emisă de Direcția de Sănătate Publică teritorială.

(UPDATE 17.07.2020) Guvernul Romaniei a adoptat pe data de 15 iulie 2020 Hotărârea privind prelungirea, începând cu data de 17 iulie 2020, cu 30 de zile (până pe 17 august) a stării de alertă pe întreg teritoriul Romaniei, instituită prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 din 18 mai 2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, aprobată cu modificări şi completări prin Hotărârea Parlamentului României nr. 5/2020 și prelungită prin Hotărârea Guvernului nr. 476/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României.

Respectiv, sunt păstrate restricţiile anunţate anterior.

(UPDATE 15.06.2020) Pe data de 15 iunie 2020 ora 00.00, a intrat în vigoare eliminarea măsurilor de carantină/izolare la locuință/locația declarată de persoana în cauză, împreună cu colocatarii, inclusiv familia/aparținătorii, după caz, pentru persoanele asimptomatice care vin în România din următoarele țări: Austria, Bulgaria, Cehia, Cipru, Croația, Confederația Elvețiană, Germania, Grecia, Islanda, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Malta, Norvegia, Slovacia, Slovenia și Ungaria. Lista cu țările pentru care se aplică eliminarea măsurilor de carantină/izolare, se actualizează săptămânal de către Institutul Național de Sănătate Publică, în fiecare zi de luni până la ora 16:00, în vederea introducerii în listă a unor noi țări: www.insp.gov.ro.

Între Republica Moldova și România transportul rutier internațional de persoane este admis.

Potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului României nr. 394 din 18 mai 2020, se permite intrarea pe teritoriul României, prin punctele de trecere a frontierei de stat, a cetățenilor români și următoarelor categorii de persoane cu cetățenie străină:

- membri de familie ai cetățenilor români;

- membri de familie ai cetățenilor altor state membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European ori ai Confederației Elvețiene, cu rezidență în România;

- persoane care posedă o viză de lungă ședere, un permis de ședere sau un document echivalent permisului de ședere eliberat de autorități ori un document echivalent acestora emis de autoritățile altor state, potrivit legislației Uniunii Europene;

- persoane care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, permis de ședere sau un alt document echivalent, respectiv cadre medicale, cercetători în domeniul

medical, cadre medicale pentru îngrijire geriatrică, precum și transportatorii și alte categorii de personal implicat în transportul de bunuri care asigură astfel de transporturi necesare;

- personal diplomatic sau consular, personal al organizațiilor internaționale, personal militar sau personal care poate asigura ajutor umanitar;

- persoane în tranzit, inclusiv cei repatriați ca urmare a acordării protecției consulare;

- pasageri care călătoresc din motive imperative;

- persoane care au nevoie de protecție internațională sau din alte motive umanitare

Menționăm că, pentru toate persoanele care vin în România din străinătate este obligatorie respectarea regimului  de carantină. Conducătorii vehiculelor destinate transportului de persoane care au mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul șoferului, nu se supun măsurilor de carantină, cu condiția că nu prezintă simptome asociate COVID-19.

De asemenea, atenționăm transportatorii despre faptul că, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor a României a emis următoarele măsuri și reguli care urmează a fi respectate de către operatorii de transport antrenați în efectuarea transportului rutier internațional de persoane pe teritoriul României:

- la urcarea în vehicul vor fi montate dozatoare cu soluții dezinfectante. Se va efectua obligatoriu curățenia și dezinfecția mijlocului de transport înainte de placarea în cursă. Va fi evitată măturarea uscată și alte acțiuni mecanice pe suprafețe potențial contaminate, pentru a reduce posibilitatea de dispersare a virusului. Se vor utiliza în schimb metode de curățare umedă;

- conducătorul auto va fi dotat cu mască de protecție;

- purtarea măștii este obligatorie pentru accesul la bordul vehiculelor de transport pasageri, precum și pe toată durata călătoriei;

- spațiul conducătorului auto va fi izolat sau primul rând de scaune va fi păstrat liber, pentru a evita interacțiunea socială;

- conducătorii mijloacelor de transport au obligația de a păstra distanța socială în timpul pauzelor și perioadelor de repaus pe drum, evitându-se contactele cu alte persoane (șoferi, pasageri, persoane adiacente parcursului, etc.);

- la îmbarcare/debarcare, pasagerii vor respecta o distanță de siguranță minimă unul față de celălalt;

- pentru vehiculele cu cel puțin două uși, accesul în interiorul vehiculului se va realiza doar pe ușa din față, iar coborârea pe cealaltă/celelalte uși;

- pentru microbuze este permis doar transportul persoanelor pe scaune, cu respectarea regulilor generale prezentate mai sus;

Slovacia

(UPDATE 06.09.2021) Începând cu data de 19 iulie 2021, a intrat în vigoare Decretul 231 din 16 iulie 2021 al Oficiului de Sănătate Publică din Republica Slovacă privind obligațiile de carantină ale persoanelor, după intrarea pe teritoriul Republicii Slovace. Astfel, o persoană va fi considerată complet vaccinată dacă:

 - se află în intervalul de cel puțin 14 zile, dar nu mai mult de 12 luni, după a doua doză de vaccin anti-COVID-19, în cazul unui vaccin cu două doze;

- se află în intervalul de cel puțin 21 de zile, dar nu mai mult de 12 luni, după doza de vaccin anti COVID-19, în cazul vaccinării cu o schemă de doză unică;

- se află în intervalul de cel puțin 14 zile și nu mai mult de 12 luni după prima doză de vaccin anti-COVID-19, dacă prima doză de vaccin a fost administrată într-un interval de nu mai mult de 180 de zile de la recuperarea după COVID-19.

La intrarea în Slovacia, persoanele complet vaccinate:

- trebuie să se înregistreze prin intermediul formularului electronic eHranica https://korona.gov.sk/en/ehranica/, prima înregistrare fiind valabilă o perioadă de 6 luni;

-nu se supun regimului de carantină obligatorie după intrarea pe teritoriul Republicii Slovace;

- trebuie să dețină dovada vaccinării complete: suplimentar certificatului COVID UE sau confirmarea vaccinării în Slovacia, este posibilă dovedirea vaccinării și cu certificate eliberate de alte state, cu condiția ca documentele în cauză să fie redactate în limba slovacă, cehă sau engleză.

În ceea ce privește accesul persoanelor nevaccinate, menționăm că, acestea sunt obligate să se înregistreze prin intermediul formularului electronic eHranica https://korona.gov.sk/en/ehranica/ la fiecare revenire din străinătate. La sosire în țară, cetățenii moldoveni sunt obligați să intre în carantină, care se încheie la finalul celei de-a 14- a zi de carantină, în situația unei evoluții asimptomatice. Măsura carantinei poate fi finalizată la obținerea unui rezultat negativ al unui test PCR pentru COVID-19, care poate fi efectuat cel mai devreme în ziua a 5-a a carantinei. În acest caz, contravaloarea testului este suportată de către stat. Persoana va fi programată pentru efectuarea testului tip PCR în mod automat, după înregistrarea pe eHranica.

Tranzitul teritoriului țării urmează a finalizat în termen de 8 ore.

Șoferii antrenați în efectuarea transportului rutier internațional de persoane sunt scutiți de restricțiile menționate.

 

(UPDATE 17.07.2020) Este interzisă intrarea în Slovacia a străinilor, inclusiv din Republica Moldova, cu excepția celor care au domiciliul permanent, reședință temporară sau un alt tip de permis de ședere valabil în Slovacia.

Pe teritoriul Republicii Slovace, începând cu data de 13 martie 2020 nu este admisă efectuarea transportului rutier de persoane prin servicii regulate sau ocazionale. În funcție de situația epidemiologică din țară, Autoritatea Publică de Sănătate urmează să adopte decizia finală privind reluarea transportului rutier internațional de persoane.  Astfel, despre evoluția subiectului respectiv, vă vom informa suplimentar, după primirea informației oficiale din partea organelor competente slovace.

Ucraina

(UPDATE 17.09.2021). În conformitate cu  prevederile Hotărârii Cabinetului de Miniștri al Ucrainei nr.1236 din 9 decembrie 2020 (cu modificările Hotărârii nr. 954 din 13.09.2021), începând cu data de 20 septembrie 2021, tranzitarea teritoriului Ucrainei în ambele sensuri poate fi realizată de către cetățenii Republicii Moldova în baza unei dovezi a faptului că aceasta va fi efectuată în decurs de 48 ore (drept exemplu poate servi biletul de călătorie cu autocarul, biletul de călătorie cu avionul, etc.). Cetățeanul Republicii Moldova trebuie să prezinte la punctul de trecere ucrainean polița de asigurare medicală, care să acopere costurile unui eventual tratament pentru COVID-19 și/sau costurile privind cheltuielile de carantină, precum și unul din următoarele documente:

- rezultatul negativ al testării COVID-19 (prin metoda PCR), efectuat nu mai târziu de 72 ore înainte de trecerea frontierei de stat sau

- rezultatul negativ al testului rapid pentru determinarea antigenului pentru COVID-19 (RAT), efectuat nu mai târziu de 72 ore înainte de trecerea frontierei de stat sau

- certificatul medical (de vaccinare) emis de autoritățile medicale ale Republicii Moldova ce confirmă primirea uneia sau mai multe doze de vaccin contra COVID-19, recunoscut de Organizația Mondială a Sănătății.

Documentele menționate urmează a fi emise în limba engleză sau traduse în limba engleză. Polița de asigurare medicală poate fi perfectată de o companie de asigurări din Ucraina sau de o companie de asigurări străină care are reprezentanță în Ucraina.

Prevederile precedente privind traversarea frontierei ucrainene rămân în vigoare.

Șoferii antrenați în efectuarea transportului rutier de persoane sunt exceptați de restricții.

 

(UPDATE 06.09.2021) Autoritățile ucrainene au hotărât prelungirea carantinei adaptive până la data de 01 octombrie 2021. În conformitate cu prevederile Hotărârii Cabinetului de Miniștri al Ucrainei nr.1236 din 9 decembrie 2020 (cu modificările Hotărârii nr.889 din 18.08.2021) cetățenii Republicii Moldova pot intra în Ucraina, inclusiv cu scopul tranzitării teritoriului ucrainean, prezentând obligatoriu la punctul de trecere a frontierei de stat polița de asigurare medicală, care să acopere costurile unui eventual tratament pentru COVID19 și/sau costurile privind cheltuielile de carantină, precum și unul din următoarele documente:

 - rezultatul negativ al testării COVID-19 (prin metoda PCR), efectuat cu cel mult 72 ore înaintea intrării pe teritoriul Ucrainei sau rezultatul negativ al testului rapid pentru determinarea antigenului COVID-19, efectuat cu cel mult 72 ore înaintea intrării pe teritoriul Ucrainei

- certificat medical emis de autoritățile medicale ale Republicii Moldova ce confirmă primirea uneia sau mai multe doze de vaccinuri contra COVID-19, recunoscute de Organizația Mondială a Sănătății.

Documentele menționate urmează a fi emise sau traduse în limba engleză și nu sunt obligatorii pentru copiii cu vârsta până la 12 ani, ei urmând să dispună doar de polița de asigurare medicală.

În absența poliței de asigurare și/sau a unui document din cele enumerate, trecerea frontierei de stat a Ucrainei, pentru intrare sau tranzit, va fi refuzată.

 

La trecerea frontierei de stat, următoarele categorii de persoane sunt exceptate de la necesitatea încheierii/deținerii unei polițe de asigurare COVID-19, precum și a documentelor sus enumerate:

- apatrizii cu drept de ședere permanentă în Ucraina;

- refugiații sau persoanele care au nevoie de protecție internațională;

- personalul misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale altor state, reprezentanțelor organizațiilor internaționale, acreditate în Ucraina, precum și membrii de familie ai acestora;

- șoferii și membrii echipajelor vehiculelor de marfă, autobuzelor angajate în transportul regulat, ocazional și pendular, membrii echipajelor navelor aeriene, maritime și fluviale, membrii echipajelor de tren și locomotive;

- militarii forțelor armate ale statelor membre NATO și ai statelor care participă la programul „Parteneriatul pentru Pace”, care participă la activitățile de pregătire a unităților forțelor armate ale Ucrainei.

 

Totodată, cetățenii Republicii Moldova la intrare în Ucraina (cu excepția celor care dispun de certificate medicale ce confirmă primirea uneia sau mai multe doze de vaccinuri contra COVID-19, recunoscute de OMS, precum și celor sosiți din Federația Rusă și India) vor fi impuși să instaleze în telefonul său mobil aplicația serviciului electronic ucrainean „Vdoma” și să se autoizoleze pe o perioadă de 10 zile, care se începe la 72 de ore după trecerea hotarului. Autoizolarea se sistează în cazul unui rezultat negativ al testării COVID-19 (prin metoda PCR), sau rezultatul negativ al testului rapid pentru determinarea antigenului coronavirusului SARS-CoV-2, care a fost efectuată pe teritoriul Ucrainei după trecerea frontierei de stat. Lista laboratoarelor din Ucraina autorizate să transmită rezultatele testelor către aplicația „Vdoma” poate fi consultată pe site-ul Ministerului Sănătății: https://moz.gov.ua/article/news/perelik-laboratorij-scho-majut-pravo-peredavatirezultati-testuvannja-na-covid-19-metodom-plr-dlja-pripinennja-samoizoljaciicherez-dodatok-vdoma.

Laboratorul introduce informațiile într-o platformă online care se sincronizează în fiecare oră cu aplicația „Vdoma”. Utilizatorii primesc un mesaj în aplicație prin care sunt informați despre rezultatul testului și necesitatea (sau nu) a autoizolării. Numărul de telefon comunicat laboratorului trebuie să fie același cu cel utilizat la instalarea aplicației.

De asemenea, menționăm că, traversând frontiera pe direcția de intrare în Ucraina cu testul (PCR sau antigen), cetățeanul moldovean trebuie să dispună de polița de asigurare medicală pentru 14 zile, chiar dacă perioada de ședere este mai puțin de 14 zile. În cazul în care perioada de ședere va depăși 14 zile, polița de asigurare medicală se va perfecta pentru perioada preconizată pentru ședere.

Cetățenii Republicii Moldova care s-au aflat pe teritoriul Federației Ruse și Indiei mai mult de 7 zile în ultimele 14 zile, la intrare în Ucraina vor fi impuși să se autoizoleze pe teritoriul ucrainean pe o durată de 14 zile, fără dreptul de sistare a acestei perioade de timp. Persoanele menționate urmează la hotar să instaleze și să activeze în telefonul său mobil aplicația serviciului electronic ucrainean „Vdoma”. În cazul imposibilități sau refuzului instalării acestei aplicații persoanele în cauză nu vor fi admise să intre în Ucraina. Exceptați de la autoizolare sunt persoanele care nu au atins vârsta de 18 ani.

 

 

(UPDATE 04.08.2021)  Ucraina a introdus autoizolarea obligatorie pentru cetățenii Republicii Moldova sosiți din Federația Rusă și Republica India după data de 05.08.2021 pe o durată de 14 zile, fără dreptul de sistare a acestei perioade de timp.

 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Cabinetului de Miniștri al Ucrainei nr.1236 din 9 decembrie 2020 (modificată prin Hotărârea nr.787 din 28.07.2021) cetățenii Republicii Moldova pot intra în Ucraina, inclusiv cu scopul tranzitării teritoriului ucrainean (cu excepția celor sosiți din Federația Rusă și Republica India după data de 05.08.2021), prezentând obligatoriu la punctul de trecere a frontierei de stat polița de asigurare medicală, care să acopere costurile unui eventual tratament pentru COVID-19 și/sau costurile privind cheltuielile de carantină, precum și unul din următoarele documente:

rezultatul negativ al testării COVID-19 (prin metoda PCR), efectuat cu cel mult 72 ore înaintea intrării pe teritoriul Ucrainei sau

rezultatul negativ al testului rapid pentru determinarea antigenului coronavirusului SARS-CoV-2 (RAT), efectuat cu cel mult 72 ore înaintea intrării pe teritoriul Ucrainei sau

- certificatul medical emis de autoritățile medicale ale Republicii Moldova ce confirmă primirea unui curs complet de vaccinare contra COVID-19, cu vaccinuri care sunt incluse în lista OMS.

Documentele menționate urmează a fi emise sau traduse în limba engleză. Aceste documente nu sunt necesare pentru copiii cu vârsta până la 12 ani, ei urmând să dispună doar de polița de asigurare medicală.

În absența poliței de asigurare și/sau a unui document din cele enumerate, trecerea frontierei de stat a Ucrainei, pentru intrare sau tranzit, va fi refuzată de către autoritățile ucrainene. Reiterăm, că polița de asigurare pentru acoperirea costurilor asociate tratamentului COVID-19 sau observației urmează a fi emisă de o companie de asigurări din Ucraina sau de o companie de asigurări străină, care are reprezentanță în Ucraina. Valabilitatea poliței de asigurare urmează să acopere perioada de ședere în Ucraina.

 

La trecerea frontierei de stat, următoarele categorii de persoane sunt exceptate de la necesitatea încheierii/deținerii unei polițe de asigurare COVID-19, precum și a documentelor sus enumerate:

- apatrizii cu drept de ședere permanentă în Ucraina;

- refugiații sau persoanele care au nevoie de protecție internațională;

- personalul misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale altor state, reprezentanțelor organizațiilor internaționale, acreditate în Ucraina, precum și membrii de familie ai acestora;

șoferii și membrii echipajelor vehiculelor de marfă, autobuzelor angajate în transportul regulat, ocazional și pendular, membrii echipajelor navelor aeriene, maritime și fluviale, membrii echipajelor de tren și locomotive;

- militarii forțelor armate ale statelor membre NATO și ai statelor care participă la programul „Parteneriatul pentru Pace”, care participă la activitățile de pregătire a unităților forțelor armate ale Ucrainei.

 

Atenționare pentru cetățenii Republicii Moldova care intenționează să sosească din Federația Rusă și Republica India!!!

 

Potrivit modificărilor prevăzute de Hotărârea Cabinetului de Miniștri al Ucrainei nr.787 din 28.07.2021, cetățenii Republicii Moldova sosiți din Federația Rusă și Republica India după data de 05.08.2021, care s-au aflat pe teritoriul acestor state mai mult de 7 zile în ultimele 14 zile, la intrare în Ucraina vor fi impuși să se autoizoleze pe teritoriul ucrainean pe o durată de 14 zile, fără dreptul de sistare a acestei perioade de timp.

Persoanele menționate urmează să instaleze și să activeze în telefonul său mobil aplicația serviciului electronic ucrainean „Acasă”. În cazul imposibilități sau refuzului instalării acestei aplicații persoana în cauză nu va fi admisă să intre în Ucraina.

 

Menționăm că șoferii și membrii echipajelor vehiculelor de marfă, autobuzelor angajate în transportul regulat, ocazional și pendular, membrii echipajelor navelor aeriene, maritime și fluviale, membrii echipajelor de tren și locomotive, sunt exceptați de la autoizolare. Pentru a vizualiza lista integrală a categoriilor de persoane exceptate de autoizolare accesați Hotărârea Cabinetului de Miniștri al Ucrainei nr.787 din 28.07.2021 la următorul link:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1236-2020-%D0%BF/ed20210805#Text

(UPDATE 06.07.2021) Carantină adaptivă pe teritoriul Ucrainei a fost prelungită până la data de 31 august 2021. În conformitate cu prevederile Hotărârii Cabinetului de Miniștri al Ucrainei nr.1236 din 9 decembrie 2020 (cu modificările Hotărârii nr.583 din 02.06.2021) cetățenii străini pot intra în Ucraina, inclusiv cu scopul tranzitării teritoriului ucrainean, prezentând obligatoriu la punctul de trecere a frontierei de stat polița de asigurare medicală, care să acopere costurile unui eventual tratament pentru COVID-19 și/sau costurile privind cheltuielile de carantină, precum și unul din următoarele documente:

- rezultatul negativ al testării COVID-19 (prin metoda PCR), efectuat nu mai târziu de 72 ore înainte de trecerea frontierei de stat sau

- rezultatul negativ al testului rapid pentru determinarea antigenului coronavirusului SARS-CoV-2 (RAT), efectuat nu mai târziu de 72 ore înainte de

trecerea frontierei de stat sau

- certificatul ce confirmă primirea unui curs complet de vaccinare contra COVID-19, cu vaccinuri care sunt incluse în lista OMS, eliberat în limba engleză sau cu traducerea în limba engleză a acestuia.

Aceste documente nu sunt necesare pentru copiii cu vârsta până la 12 ani.

În absența poliței de asigurare și/sau a unui document din cele enumerate, trecerea frontierei de stat pentru intrare sau tranzit va fi refuzată.

Totodată, cetățenilor Republicii Moldova sosiți din Federația Rusă, Republica India, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord și Republica Portugheză sau care sau aflat pe teritoriul acestor state cel puțin șapte zile, li se interzice trecerea frontierei de stat a Ucrainei sau tranzitarea teritoriului țării fără un rezultat negativ al testului rapid pentru determinarea antigenului coronavirusului SARS-CoV-2, care va fi efectuat contra plată nemijlocit în punctele de trecere. În acest caz cetățenii moldoveni nu vor fi obligați să prezinte la punctul de trecere testul preliminar la Covid-19 (prin metoda PCR sau testării rapide).

 

La trecerea frontierei de stat, următoarele categorii de persoane sunt exceptate de la

necesitatea încheierii/deținerii unei polițe de asigurare COVID-19, precum și a documentelor sus enumerate:

- apatrizii cu drept de ședere permanentă în Ucraina;

- refugiații sau persoanele care au nevoie de protecție internațională;

- personalul misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale altor state, reprezentanțelor organizațiilor internaționale, acreditate în Ucraina, precum și membrii de familie ai acestora;

- militarii forțelor armate ale statelor membre NATO și ai statelor care participă la programul „Parteneriatul pentru Pace”, care participă la activitățile de pregătire a

unităților forțelor armate ale Ucrainei.

șoferii și membrii echipajelor vehiculelor de marfă, autobuzelor angajate în transportul regulat sau ocazional, membrii echipajelor navelor maritime și fluviale, membrii echipajelor de tren și locomotive.

(UPDATE 18.06.2021) Carantină adaptivă pe teritoriul Ucrainei a fost prelungită până la data de 30 iunie 2021.  În conformitate cu prevederile Hotărârii Cabinetului de Miniștri al Ucrainei nr.1236 din 9 decembrie 2020 (cu modificările Hotărârii nr.583 din 02.06.2021) cetățenii străini pot intra în Ucraina, inclusiv cu scopul tranzitării teritoriului ucrainean, prezentând obligatoriu la punctul de trecere a frontierei de stat polița de asigurare medicală, care să acopere costurile unui eventual tratament pentru COVID-19 și/sau costurile privind cheltuielile de carantină, precum și unul din următoarele documente:

- rezultatul negativ al testării COVID-19 (prin metoda PCR), efectuat nu mai târziu de 72 ore înainte de trecerea frontierei de stat sau

- rezultatul negativ al testului rapid pentru determinarea antigenului coronavirusului SARS-CoV-2 (RAT), efectuat nu mai târziu de 72 ore înainte de

trecerea frontierei de stat sau

- certificatul ce confirmă primirea unui curs complet de vaccinare contra COVID-19, cu vaccinuri care sunt incluse în lista OMS, eliberat în limba engleză sau cu traducerea în limba engleză a acestuia.

Aceste documente nu sunt necesare pentru copiii cu vârsta până la 12 ani.

În absența poliței de asigurare și/sau a unui document din cele enumerate, trecerea frontierei de stat pentru intrare sau tranzit va fi refuzată.

La trecerea frontierei de stat, următoarele categorii de persoane sunt exceptate de la

necesitatea încheierii/deținerii unei polițe de asigurare COVID-19, precum și a documentelor sus enumerate:

- apatrizii cu drept de ședere permanentă în Ucraina;

- refugiații sau persoanele care au nevoie de protecție internațională;

- personalul misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale altor state, reprezentanțelor organizațiilor internaționale, acreditate în Ucraina, precum și membrii de familie ai acestora;

- militarii forțelor armate ale statelor membre NATO și ai statelor care participă la programul „Parteneriatul pentru Pace”, care participă la activitățile de pregătire a

unităților forțelor armate ale Ucrainei.

- șoferii și membrii echipajelor vehiculelor de marfă, autobuzelor angajate în transportul regulat sau ocazional, membrii echipajelor navelor maritime și fluviale, membrii echipajelor de tren și locomotive.

Tranzitarea teritoriului Ucrainei în ambele sensuri de către cetățenii Republicii

Moldova, poate fi realizată în baza prezentării unei dovezi a faptului că aceasta va fi efectuată în decurs de 48 ore (drept exemplu poate servi biletul de călătorie cu

autocarul, biletul de călătorie cu avionul), a poliței de asigurare medicală, care să

acopere costurile unui eventual tratament pentru Covid-19 și/sau costurile privind cheltuielile de carantină, emisă de o companie de asigurări din Ucraina sau de o companie de asigurări străină, care are reprezentanță în Ucraina, precum și a unuia din următoarele documente:

- rezultatul negativ al testării COVID-19 (prin metoda PCR), efectuat nu mai târziu de 72 ore înainte de trecerea frontierei de stat sau

- rezultatul negativ al testului rapid pentru determinarea antigenului coronavirusului SARS-CoV-2 (RAT), efectuat nu mai târziu de 72 ore înainte de trecerea frontierei de stat sau

- certificatul ce confirmă primirea unui curs complet de vaccinare contra COVID19, cu vaccinuri care sunt incluse în lista OMS.

Documentele menționate urmează a fi emise sau traduse în limba engleză.

 

(UPDATE 21.05.2021) În conformitate cu prevederile Hotărârii Cabinetului de Miniștri al Ucrainei nr. 230 din 22 martie 2021, cetățenii străini pot intra în Ucraina, inclusiv cu scopul tranzitării teritoriului ucrainean, cu prezentarea obligatorie la punctul de trecere a frontierei a poliței de asigurare medicală, care să acopere costurile unui eventual tratament pentru COVID-19 și/sau costurile privind cheltuielile de carantină, precum și a rezultatului negativ al testării COVID-19 (prin metoda PCR), efectuat nu mai târziu de 72 ore înainte de trecerea frontierei de stat și emis în limba rusă sau engleză. Testul nu este necesar pentru copiii cu vârsta până la 12 ani. În absența unui test și/sau a unei polițe de asigurare, trecerea frontierei de stat pentru intrare sau tranzit va fi refuzată. De asemenea, menționăm că, persoană care dispune de un certificat de detectare a anticorpilor sau de un certificat de vaccinare împotriva COVID-19 nu este scutită de necesitatea de a avea rezultatele testării pentru COVID-19 prin metoda PCR înainte de trecerea frontierei de stat.

Tranzitarea teritoriului Ucrainei în ambele sensuri de către cetățenii Republicii Moldova, poate fi realizată în baza prezentării unei dovezi a faptului că aceasta va fi efectuată în decurs de 48 ore (drept exemplu poate servi biletul de călătorie cu autocarul, biletul de călătorie cu avionul), a poliței de asigurare medicală, care să acopere costurile unui eventual tratament pentru Covid-19 și/sau costurile privind cheltuielile de carantină, emisă de o companie de asigurări din Ucraina sau de o companie de asigurări străină, care are reprezentanță în Ucraina, precum și a rezultatului negativ al testării COVID-19 (prin metoda PCR), efectuat nu mai târziu de 72 ore înainte de trecerea frontierei de stat și emis în limba rusă sau engleză. Excepție de prezentarea testului sunt persoanele care călătoresc pe cale aeriană și nu părărsesc zona de tranzit a aeroportului în cadrul cursei în cauză.

Șoferii antrenați în efectuarea transportului rutier internațional de persoane sunt exceptați de restricțiile menționate.

(UPDATE 02.04.2021) Autoritățile ucrainene au hotărât prelungirea carantinei adaptive până la data de 30 aprilie 2021, fiind instituit nivelul galben de pericol epidemiologic pe întreg teritoriul Ucrainei. De asemenea, în conformitate cu prevederile Hotărârii Cabinetului de Miniștri al Ucrainei nr. 230 din 22 martie 2021, cetățenii străini pot intra în Ucraina, inclusiv cu scopul tranzitării teritoriului ucrainean, prezentând obligatoriu la punctul de trecere polița de asigurare medicală, care să acopere costurile unui eventual tratament pentru COVID19 și/sau costurile privind cheltuielile de carantină, precum și a rezultatului negativ al testării COVID-19 (prin metoda PCR), efectuat nu mai târziu de 72 ore înainte de trecerea frontierei de stat și emis în limba rusă sau engleză. În absența unui test și/sau a unei polițe de asigurare, trecerea frontierei de stat pentru intrare sau tranzit va fi refuzată. Persoana care dispune de un certificat de anticorpi împotriva COVID-19 sau de un certificat de vaccinare nu este scutită de necesitatea de a avea rezultatele testării COVID-19 prin PCR înainte de trecerea frontierei de stat.

Următoarele categorii de persoane sunt exceptate de la necesitatea încheierii/deținerii unei polițe de asigurare COVID-19, precum și de la prezentarea rezultatului negativ al testării COVID-19 (prin metoda PCR):

- persoane cu drept de ședere permanentă în Ucraina;

- refugiații sau persoanele care au nevoie de protecție internațională;

- personalul misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale altor state,

reprezentanțelor organizațiilor internaționale, acreditate în Ucraina, precum și

membrii de familie ai acestora;

- militarii forțelor armate ale statelor membre NATO și ai statelor care participă la

programul „Parteneriatul pentru Pace”, care participă la activitățile de pregătire

a unităților forțelor armate ale Ucrainei.

- șoferii și membrii echipajelor vehiculelor de marfă, autobuzelor angajate în transportul regulat sau ocazional, membrii echipajelor navelor maritime și fluviale, membrii echipajelor de tren și locomotive.

 

Tranzitarea teritoriului Ucrainei în ambele sensuri de către cetățenii Republicii Moldova, poate fi realizată în baza prezentării unei dovezi a faptului că aceasta va fi efectuată în decurs de 48 ore (drept exemplu poate servi biletul de călătorie cu

autocarul), a poliței de asigurare medicală, care să acopere costurile unui eventual tratament pentru Covid-19 și/sau costurile privind cheltuielile de carantină, emisă de o companie de asigurări din Ucraina sau de o  companie de asigurări străină, care are reprezentanță în Ucraina, precum și a rezultatului negativ al testării COVID-19 (prin metoda PCR), efectuat nu mai târziu de 72 ore înainte de trecerea frontierei de stat și emis în limba rusă sau engleză.

(UPDATE 29.12.2020) În conformitate cu decizia Cabinetului de Miniștri al Ucrainei a fost extinsă carantina adaptivă pe teritoriul țării până pe data de 28 februarie 2021.

Traversarea de către cetățenii străini și apatrizi a punctelor de control pe teritoriul temporar ocupat al Ucrainei în regiunile Donețk și Luhansk, teritoriul ocupat al Ucrainei în Republica Autonomă Crimeea și orașul Sevastopol și ieșirii din ele se efectuează prin deținerea unei polițe de asigurare pentru acoperirea costurilor asociate tratamentului COVID-19 sau observației, emisă de o companie de asigurări din Ucraina sau de o companie de asigurări străină, care are reprezentanță în Ucraina, sau are un partener (companie de asigurări) în Ucraina. Valabilitatea poliței urmează să acopere perioada de ședere în Ucraina.

Luând în considerație că Republica Moldova se regăsește în lista statelor cu risc epidemiologic crescut – “categoria roșie” rămân în vigoare condițiile de intrare menționate anterior.

(UPDATE 14.12.2020) În conformitate cu lista actualizată a țărilor cu răspândire semnificativă a virusului COVID-19, publicată de către Ministerul Sănătății al Ucrainei pe 11 decembrie 2020, Republica Moldova Republica Moldova se află pe lista statelor cu risc epidemiologic crescut – “categoria roșie”. Astfel, cetățenii moldoveni sau care, în ultimele 14 zile, au fost într-o țară din categoria roșie și intenționează să călătorească în Ucraina, vor prezenta la punctul de trecere a frontierei rezultatul negativ al testării Covid-19 (prin metoda PCR) efectuat nu mai târziu de 48 ore de la data traversării hotarului. Lista statelor care fac parte din categoria roșie și verde poate fi consultată pe pagina electronic a Ministerului Sănătății al Ucrainei, accesând următoarea pagină electronic: https://moz.gov.ua/koronavirus-2019-ncov, secțiunea “Date actualizate privind Covid-19 / Актуальні дані по Covid-19”. Actualizarea listei se face la fiecare 7 zile.

În lipsa testării menționate aceste persoane vor intra în carantină timp de 14 zile. Alternativ carantinei, există varianta autoizolării la domiciliu, dacă persoana consimte acest lucru prin înscrierea în aplicația Guvernului Ucrainei, “Activ de acasă/Дій вдома” (pentru a utiliza aplicația este necesară o cartelă SIM cu număr de UA +380....). Totodată, cetățenii străini, aflându-se în izolare sau carantină pe teritoriul Ucrainei, în decurs de 48 ore de la traversarea hotarului pot efectua testul la Covid-19 (prin metoda PCR) la laboratoarele medicale ucrainene.

Menționăm că, la traversarea frontierei cu Ucraina rămâne obligatorie pentru toate persoanele străine condiția prezentării poliței de asigurare, inclusiv pentru șoferii antrenați în efectuarea transportului rutier internațional, care va servi drept garanție pentru achitarea cheltuielilor legate de tratarea coronavirusului COVID-19, conform prevederilor Hotărârii Cabinetului de Miniștri al Ucrainei nr.888 din 28 septembrie 2020. Polița de asigurare pentru acoperirea costurilor asociate tratamentului COVID-19 sau observației urmează a fi emisă de o companie de asigurări din Ucraina sau de o companie de asigurări străină, care are reprezentanță în Ucraina, sau are un partener (companie de asigurări) în Ucraina. Valabilitatea poliței de asigurare urmează să acopere perioada de ședere în Ucraina.

Tranzitarea teritoriului Ucrainei în ambele sensuri de către cetățenii Republicii Moldova, poate fi realizată în baza prezentării unei dovezi a faptului că aceasta va fi efectuată în decurs de 48 ore (drept exemplu poate servi biletul de călătorie cu autocarul) și a poliței de asigurare medicală, care să acopere costurile unui eventual tratament pentru Covid-19 și/sau costurile privind cheltuielile de carantină.

(UPDATE 13.11.2020) În conformitate cu decizia autorităților naționale competente, agreată cu structurile vamale și de frontieră ale Ucrainei, a fost restabilită activitatea a 2 puncte de trecere a frontierei. Astfel, începând cu data de 12 noiembrie curent, ora 08.00, a fost reluat traficul, atât pentru călători, cât și pentru operatorii de transport rutier, prin următoarele puncte de trecere a frontierei: Basarabeasca (MD) - Serpniovo (UA) și Ceadîr-Lunga (MD) – Novie Troianî (UA).

(UPDATE 03.11.2020)  În conformitate cu lista actualizată a țărilor cu răspândire semnificativă a virusului COVID-19 publicată de către Ministerul Sănătății al Ucrainei pe 30 octombrie 2020, Republica Moldova se regăsește în rândul statelor cu nivel de pericol epidemiologic scăzut fiind în zona “verde”. Astfel, cetățenii moldoveni sunt exceptați de la obligația izolării la domiciliu sau carantină  pe teritoriul Ucrainei și nu sunt obligați să prezinte la punctele de trecere a frontierei de stat moldo-ucrainene rezultatul negativ al testării COVID-19 (prin metoda PCR). La traversarea frontierei cu Ucraina rămâne obligatorie condiția prezentării poliței de asigurare, inclusiv pentru șoferii antrenați în efectuarea transportului rutier internațional, care va servi drept garanție pentru achitarea cheltuielilor legate de tratarea coronavirusului COVID-19, conform prevederilor Hotărârii Cabinetului de Miniștri al Ucrainei nr.888 din 28 septembrie 2020.

Polița de asigurare pentru acoperirea costurilor asociate tratamentului COVID-19 sau observației urmează a fi emisă de o companie de asigurări din Ucraina sau de o companie de asigurări străină, care are reprezentanță în Ucraina, sau are un partener (companie de asigurări) în Ucraina. Valabilitatea poliței de asigurare urmează să acopere perioada de ședere în Ucraina.

Tranzitarea teritoriului Ucrainei în ambele sensuri de către cetățenii Republicii Moldova, fără plasarea în autoizolare (observare) pentru o perioadă de 14 zile, poate fi realizată în baza prezentării unei dovezi a faptului că tranzitarea va fi efectuată pe parcursul a două zile (drept exemplu poate servi biletul de călătorie cu autocarul, biletul de călătorie cu avionul) și a poliței de asigurare pentru achitarea cheltuielilor legate de tratarea coronavirusului COVID-19.

Cetățenii care vin din statele cu o răspândire ridicată a cazurilor de coronavirus COVID-19, clasificate în zona “roșie” conform listelor publicate de către Ministerul Sănătății al Ucrainei, sau care în ultimele 14 zile, au fost într-o țară din categoria roșie și intenționează să călătorească în Ucraina, pot prezenta la punctele de trecere a frontierei de stat rezultatul negativ al testării COVID-19 (prin metoda PCR) efectuat nu mai târziu de 48 ore de la data traversării, într-o limbă de circulație internațională (preferabil în limba rusă sau engleză). În cazul că nu se va prezenta rezultatul negativ al testării COVID-19 (prin metoda PCR) aceștia vor fi obligați să se izoleze la domiciliu (la rude, prieteni, spații arendate) sau să fie plasați în carantină (spații de observație) pe o perioadă de 14 zile, cu instalarea aplicației „Activ de acasă” în telefonul mobil personal.

Totodată, cetățenii străini aflați în izolare sau carantină pe teritoriul Ucrainei, în decurs de 48 ore de la traversarea frontierei pot efectua testul la COVID-19 (prin metoda PCR) la laboratoarele medicale ucrainene.

Pentru a vizualiza lista menționată a țărilor cu răspândire semnificativă a virusului COVID-19 accesați pagina electronică a  Ministerului Sănătății al Ucrainei: https://moz.gov.ua/article/health/informacija-schodo-kilkosti-aktivnih-vipadkiv-covid-19-na-100-tis-naselennja-stanom.

(UPDATE 28.09.2020) În conformitate cu prevederile Hotărârii Cabinetului de Miniștri al Ucrainei nr.757 din 27 august 2020, restrticțiile la intrarea cetățenilor străini în Ucraina au fost stabilite pentru perioada 28 august - 28 septembrie. Astfel, cetățenii străini, începînd cu data de 28 septembrie curent, ora 00.00 vor putea să intre în Ucraina, inclusiv în scopul tranzitării teritoriului ucrainean, cu respectarea cerințelor anterioare.

Conform listei publicate de către Ministerul Sănătății al Ucrainei pe 25 septembrie 2020, Republica Moldova se regăsește în rândul statelor cu o răspândire ridicată a cazurilor de coronavirus COVID-19: https://moz.gov.ua/uploads/5/26292-250920.pdf. Astfel, cetățenii moldoveni pot traversa frontiera de stat cu prezentarea obligatorie la punctul de trecere a poliței de asigurare, care va servi drept garanție pentru achitarea cheltuielilor legate de tratarea coronavirusului COVID-19. Polița de asigurare pentru acoperirea costurilor asociate tratamentului COVID-19 sau observației urmează a fi emisă de o companie de asigurări din Ucraina sau de o companie de asigurări străină, care are reprezentanță în Ucraina, sau are un partener (companie de asigurări) în Ucraina. Valabilitatea poliței de asigurare urmează să acopere perioada de ședere în Ucraina.

Pentru exceptarea de la obligația izolării la domiciliu sau carantină cetățenii Republicii Moldova pot prezenta la punctele de trecere a frontierei de stat moldo-ucrainene rezultatul negativ al testării COVID-19 (prin metoda PCR) efectuat în laboratoarele din Republica Moldova nu mai târziu de 48 ore de la data traversării, într-o limbă de circulație internațională (preferabil în limba rusă sau engleză). În cazul că nu se va prezenta rezultatul negativ al testării COVID-19 (prin metoda PCR) aceștia vor fi obligați să se izoleze la domiciliu (la rude, prieteni, spații arendate) sau să fie plasați în carantină (spații de observație) pe o perioadă de 14 zile, cu instalarea aplicației „Acțiune acasă” în telefonul mobil personal. În același timp, cetățenii Republicii Moldova, aflându-se în izolare sau carantină pe teritoriul Ucrainei, pot efectua testul la COVID-19 (prin metoda PCR) la laboratoarele medicale ucrainene, în decurs de 48 ore de la traversarea hotarului.

Tranzitarea teritoriului Ucrainei în ambele sensuri de către cetățenii Republicii Moldova, fără plasarea în autoizolare (observare) pentru o perioadă de 14 zile, poate fi realizată în baza prezentării unei dovezi a faptului că tranzitarea va fi efectuată pe parcursul a două zile (drept exemplu poate servi biletul de călătorie cu autocarul, biletul de cătorie cu avionul) și a poliței de asigurare pentru achitarea cheltuielilor legate de tratarea coronavirusului COVID-19.

Cetățenii care vin din statele cu o răspândire diminuată a cazurilor de coronavirus COVID-19, conform listelor publicate de către Ministerul Sănătății al Ucrainei, sunt exceptați de măsura izolării, cu prezentarea obligatorie la punctul de trecere a frontierei a poliței de asigurare.

Menționăm că, șoferii antrenați în efectuarea transportului rutier internațional sunt exceptați de restricțiile de autoizolare, însă este obligatorie  deținerea poliței de asigurare pentru acoperirea costurilor asociate tratamentului COVID-19 sau observației.

(UPDATE 10.09.2020) În conformitate cu Hotărârea Cabinetului de Miniștri al Ucrainei nr. 791 din 02 septembrie 2020 „Cu privire la modificările aduse punctului 101 a Hotărârii Cabinetului de Miniștri nr. 641 din 22 iulie 2020” au fost introduse unele modificări în condițiile de intrare pe teritoriul Ucrainei a cetățenilor străini și apatrizilor pe durata carantinei instituite până pe data de 28 septembrie 2020.

Astfel, potrivit modificărilor aprobate, se interzice intrarea în Ucraina a cetățenilor străini și apatrizilor în cazul călătoriei în tranzit prin teritoriul țării. Această restricție nu se aplică cetățenilor care efectuează tranzitul în cazurile cu scop umanitar și șoferilor, membrilor echipajului etc., deoarece persoanele din această categorie sunt supuse unei scutiri speciale de interdicția de intrare.

De asemenea, lista rudelor cetățenilor ucraineni care pot traversa frontiera a fost extinsă, iar categoria persoanelor care călătoresc în scop educațional a fost completată. Prin urmare, până pe data de 28 septembrie 2020, ora 00:00, străinilor și apatrizilor este interzisă intrarea în Ucraina, cu excepția persoanelor care:

- este unul dintre soți, părinți sau copii, bunica sau bunelul a unui cetățean al Ucrainei;

- sosesc în Ucraina pentru a-și face studiile în instituțiile de învățământ superior;

- efectuează serviciul militar în cadrul Forțele Armate;

- dețin permise de ședere permanente sau temporare;

- sunt recunoscuți ca refugiați sau persoane care au nevoie de protecție suplimentară;

- dețin permise de muncă pentru străini și apatrizi;

- sunt angajați în cadrul misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale statelor străine, ai misiunilor oficiale internaționale, organizațiilor acreditate în Ucraina și membri ai familiilor acestora;

- sunt șefi și membri ai delegațiilor oficiale ale statelor străine, angajați ai organizațiilor internaționale, precum și persoanele care îi însoțesc și intră în Ucraina la invitația Președintelui Ucrainei, Radei Supreme a Ucrainei, Cabinetului de Miniștri al Ucrainei, Oficiului Președintelui Ucrainei, Ministerului Afacerilor Externe al Ucrainei;

- sosesc în Ucraina la invitația Ministerului Afacerilor Externe al Ucrainei;

- sunt șoferi și/sau membri ai echipajului vehiculelor de marfă, autobuze, care sunt angajați în oferirea serviciilor regulate de transport, membri ai echipajelor aeronavelor, navelor maritime și fluviale, membri ai echipajelor de tren și locomotive;

- sunt instructori ai forțelor armate ale statelor membre NATO și ale statelor membre ai programului NATO „Parteneriat pentru pace”, care participă la instruirea unităților forțelor armate sau ajung la invitația Ministerului Apărării;

- sunt din mediul cultural și care ajung la invitația unei instituții culturale împreună cu o persoană care îi însoțește;

- participă la competiții sportive oficiale desfășurate pe teritoriul Ucrainei și persoane însoțitoare;

- sunt specialiști tehnici care ajung în Ucraina la invitația reprezentanților întreprinderilor ucrainene;

- efectuează transportul celulelor stem hematopoietice pentru transplant;

- sosesc pentru tratament la instituțiile medicale din Ucraina.

Menționăm că, șoferii antrenați în efectuarea transportului rutier internațional  trebuie să dețină la intrare în țară o poliță de asigurare pentru acoperirea costurilor asociate tratamentului COVID-19 sau observației, care urmează a fi emisă de o companie de asigurări din Republica Moldova înregistrată în Ucraina sau de o companie de asigurări străină, care are reprezentanță în Ucraina, sau are un partener (companie de asigurări) în Ucraina. Valabilitatea poliței de asigurare urmează să acopere perioada de ședere în Ucraina.

(UPDATE 28.08.2020) Conform prevederilor Hotărîrii Cabinetului de Miniștri nr. 757 din 27 august 2020, în scopul prevenirii răspândirii infecției COVID-19 pe teritoriul Ucrainei, începând cu data de 28 august curent, ora 00:00, până pe 28 septembrie 2020, ora 00:00, se interzice intrarea străinilor și apatrizilor în Ucraina, cu excepția următoarelor categorii de persoane:

- soți, părinți sau copii a unui cetățean al Ucrainei;

- care tranzitează teritoriul Ucrainei și urmează să dețină documente care confirmă plecarea în străinătate în termen de două zile;

- care se deplasează în scopuri de studii;

- care efectuează serviciul militar în Forțele Armate;

- care au permise de ședere permanente sau temporare;

- refugiați sau persoane care au nevoie de protecție suplimentară;

- care au permis de muncă pentru străini și apatrizi;

- angajați ai misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale statelor străine, ai misiunilor oficiale internaționale, organizațiilor acreditate în Ucraina și membri ai familiilor acestora;

- șefi și membri ai delegațiilor oficiale ale statelor străine, angajați ai organizațiilor internaționale, precum și persoanele care îi însoțesc și intră în Ucraina la invitația Președintelui Ucrainei, Radei Supreme a Ucrainei, Cabinetului de Miniștri al Ucrainei, Oficiului Președintelui Ucrainei, Ministerului Afacerilor Externe;

- persoane care sosesc în Ucraina la invitația Ministerului Afacerilor Externe;

- șoferi și/sau membri ai echipajului vehiculelor de marfă, autobuze angajate în transportul regulat, membri ai echipajelor aeronavelor, navelor maritime și fluviale, membri ai echipajelor de tren și locomotive;

- instructori ai forțelor armate ale statelor membre NATO și ale statelor membre ale programului NATO „Parteneriat pentru pace”, care participă la instruirea unităților forțelor armate sau ajung la invitația Ministerului Apărării;

- personalități culturale care ajung la invitația unei instituții culturale împreună cu o persoană care le însoțește pe fiecare;

- participanți la competiții sportive oficiale, desfășurate pe teritoriul Ucrainei și persoanele însoțitoare ale acestora;

- specialiști tehnici care vin în Ucraina la invitația reprezentanților întreprinderilor ucrainene;

- persoane care efectuează transportul celulelor pentru transplant;

- persoane care sosesc pentru tratament la instituțiile medicale din Ucraina.

 

Menționăm că, șoferii antrenați în efectuarea transportului rutier internațional și celelalte categorii ale străinilor și apatrizilor menționate mai sus (cu excepția străinilor, apatrizilor care locuiesc permanent în Ucraina și persoanelor recunoscute ca refugiați sau persoanelor care au nevoie de protecție suplimentară, angajaților misiunilor diplomatice și consulatelor statelor străine, reprezentanțelor misiunilor internaționale oficiale, organizațiilor acreditate în Ucraina și membrilor familiilor acestora, militarilor forțelor armate ale statelor membre NATO și ale statelor membre ale programului NATO „Parteneriat pentru pace”, participarea la instruirea unităților forțelor armate) trebuie să dețină o poliță de asigurare pentru acoperirea costurilor asociate tratamentului COVID-19 sau observației, care urmează a fi emisă de o companie de asigurări din Republica Moldova înregistrată în Ucraina sau de o companie de asigurări străină, care are reprezentanță în Ucraina, sau are un partener (companie de asigurări) în Ucraina. Valabilitatea poliței de asigurare urmează să acopere perioada de ședere în Ucraina.

Sunt obligați să se izoleze la domiciliu (la rude, prieteni, spații arendate) sau să fie plasați în carantină (spații de observație) pe o perioadă de 14 zile, cu instalarea aplicației „Acțiune acasă” în telefonul mobil personal, persoanele care au avut contact cu un pacient cu un caz confirmat de COVID-19, persoanele cu suspiciune de infecție sau cu un diagnostic confirmat de COVID-19 sub formă ușoară și cetățenii care vin dintr-un stat cu o răspândire semnificativă de COVID-19, cu excepția:

-persoanelor care prezintă la punctele de trecere a frontierei rezultatul negativ al testării COVID-19 (prin metoda PCR);

- șoferilor și/sau membri ai echipajului vehiculelor de marfă, autobuze angajate în transportul regulat;

- persoanelor sub 12 ani;

- angajaților ai misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale statelor străine, ai misiunilor oficiale internaționale, organizațiilor acreditate în Ucraina și membri ai familiilor acestora;

- membrilor delegațiilor guvernamentale oficiale și ale altor delegații din Ucraina care se întorc în țară după călătorii de afaceri pe termen scurt în străinătate pentru a participa la consultări internaționale, negocieri, conferințe, reuniuni ale comisiilor interguvernamentale și

- persoanele care efectuează transportul celulelor pentru transplant.

Străinilor și apatrizilor cărora li se interzice intrarea pe teritoriul Ucrainei (care nu se regăsesc în categoriile sus-menționate) li se va permite traversarea frontierei de stat de către șeful Serviciului Grăniceresc de Stat în cazul unor situații umanitare.

 

Autoritățile ucrainene au extins perioada de carantină până pe data de 01 noiembrie 2020, cu respectarea tuturor normelor în vigoare: purtarea obligatorie a măștilor de protecție în locurile publice și la serviciu, menținerea distanței sociale și respectarea altor măsuri de protecție individuală.

(UPDATE 07.08.2020) În conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 641 din 22 iulie 2020 a Cabinetului de Miniștri al Ucrainei, începând cu 01 august 2020, cetățenii Republicii Moldova sunt exceptați de la obligația izolării la domiciliu sau carantină la intrarea în Ucraina în cazul prezentării la punctele de trecere a frontierei de stat moldo-ucrainene a rezultatului negativ al testării COVID-19 (prin metoda PCR), care va fi efectuat cel târziu cu 48 de ore înainte. Dacă cetățenii Republicii Moldova nu vor prezenta la punctele de trecere a frontierei de stat moldo-ucrainene rezultatul negativ al testării COVID-19, rămâne valabilă obligația izolării la domiciliu (la rude, prieteni, spații arendate) sau carantină (spații de observație) pe o perioadă de 14 zile, cu instalarea aplicației „Acțiune acasă” în telefonul mobil personal.

(UPDATE 31.07.2020) Autoritățile ucrainene au extins perioada de carantină în țară până pe 31 august 2020, cu menținerea restricțiilor de intrare pentru cetățenii străini.

(UPDATE 10.07.2020) În ceea ce privește intrarea şi aflarea pe teritoriul Ucrainei a cetăţenilor Republicii Moldova, revenim cu următoarele detalii potrivit informațiilor prezentate de Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene. În prezent, traversarea frontierei de stat a Ucrainei de către cetăţenii Republicii Moldova poate fi efectuată doar în cazul confirmării scopului vizitei, prezentării poliţei de asigurare medicală și instalarea aplicaţiei „Acţiune acasă” în telefonul mobil personal. 

Scopul vizitei poate fi: la muncă, studii, investigații medicale şi tratament, la rude, negocieri, odihnă, reîntregirea familiei şi altele, care pot fi confirmate documentar.

Poliţa de asigurare medicală (200-300 hrv, echivalent a 10 euro) servește drept garanţie pentru achitarea cheltuielilor legate de tratarea coronavirusului COVID-19 și poate fi procurată pe teritoriul Republicii Moldova la companiile de asigurare moldoveneşti, autorizate de către partea ucraineană, sau în punctele de trecere ale frontierei de stat ucrainene, nu şi în cele de control comun amplasate în teritoriul moldovenesc, precum Palanca (MD) - Maiaki-Udobnoie (UA). Valabilitatea poliţei de asigurare urmează să acopere perioada de şedere pe teritoriul țării.

Aplicaţia „Acţiune acasă” în telefonul mobil personal (gestionată de către poliția naţională ucraineană) se instalează pe cardul SIM (ucrainean). Acesta poate fi procurat în punctele de trecere ale frontierei de stat ucrainene. La traversarea frontierei persoana prezintă aplicaţia respectivă în telefonul mobil, declară adresa unde se va afla în autoizolare (carantină), având termen de deplasare până la locul de destinaţie 24 ore, unde ajungând, va activa opţiunea „Acţiune acasă”, care prevede amplasarea obligatorie în locuri determinare (la rude, prieteni, spaţii arendate) sau spaţii pentru autoizolare (carantină) pe o perioadă de 14 zile. În cadrul acestei aplicaţii este posibilă deplasarea de la locul amplasării în autoizolare (carantină) pentru un interval de 15-20 minute. Aceasta este sistată în cazul prezentării rezultatului negativ al testării COVID-19 prin metoda PCR, efectuată după trecerea frontierei de stat a Ucrainei.

Testul negativ la COVID-19 PCR (2000 - 2400 hrv, echivalent a 70-80 euro) - se efectuează doar pe teritoriul Ucrainei, la orice clinică autorizată (ODPJEX, INOSAN) și nu se efectuează în punctul de trecere al frontierei de stat. Testul respectiv poate fi efectuat până la stabilirea în autoizolare sau în timpul acesteia, cu solicitarea la domiciliu a reprezentantului instituţiei medicale autorizate. Termenul de obţinere a rezultatului testului este de 3-4 zile de la data efectuării acestuia.

Tranzitarea teritoriului Ucrainei în ambele sensuri de către cetăţenii Republicii Moldova, se efectuează cu prezentarea poliţei de asigurare pentru achitarea cheltuielilor legate de tratarea coronavirusului COVID-19, fără plasarea în autoizolare şi poate fi realizată în baza prezentării unei dovezi a faptului că tranzitarea va fi efectuată pe parcursul a două zile (drept exemplu poate servi biletul de călătorie cu autocarul, bilet de avion, contract de muncă în ţara terţă).

La practicile ce nu se găsesc în modificările la Hotărârea nr. 500 a Cabinetului de Miniştri al Ucrainei din 17 iunie 2020, dar comunicate de autorităţile ucrainene se relatează următoarele: în cazul, în care persoana ce traversează punctul de trecere al frontierei nu are telefon mobil sau nu e posibilă instalarea aplicaţiei respective ,,Acţiune acasă”, este posibil, ca rudele acesteia să o întâmpine la frontieră şi să asigure instalarea acestei aplicaţii într-un alt telefon mobil. O altă modalitate poate fi solicitarea asistenţei poliţiei naţionale ucrainene pentru a însoţi persoana până la locul de destinaţie, cu solicitarea administraţiei publice locale în asigurarea autoizolării la domiciliu sau într-un local destinat pentru aceasta.

(UPDATE 03.07.2020) Au fost aprobate următoarele modificări referitor la măsurile de carantină pentru prevenirea răspândirii coronavirusului COVID-19 la traversarea frontierei de stat a Ucrainei. Astfel, în prezent traversarea frontierei de stat a Ucrainei de către cetățenii Republicii Moldova poate fi efectuată respectând următoarele condiții:

- intrarea și aflarea pe teritoriul Ucrainei va fi permisă cetățenilor Republicii Moldova doar în cazul prezentării poliței de asigurare, care va servi drept garanție pentru achitarea cheltuielilor legate de tratarea coronavirusului COVID-19, cu amplasarea obligatorie în locuri determinate (la rude, prieteni, spații arendate) sau spații de observație (carantină) pe o perioadă de 14 zile, cu instalarea aplicației „Acțiune acasă” în telefonul mobil personal. Totodată, perioada de autoizolare (observare) a persoanelor străine, sosite în Ucraina dintr-un stat sau care sunt cetățeni al statului cu o răspândire semnificativă a COVID-19, este sistată în cazul prezentării rezultatului negativ al testării COVID-19, efectuată după trecerea frontierei de stat a Ucrainei;

- tranzitarea teritoriului Ucrainei în ambele sensuri de către cetățenii Republicii Moldova, fără plasarea la autoizolare (observare) pentru o perioadă de 14 zile, poate fi realizată în baza prezentării unei dovezi a faptului că tranzitarea va fi efectuată pe parcursul a două zile (drept exemplu poate servi biletul de călătorie cu autocarul) și a poliței de asigurare pentru achitarea cheltuielilor legate de tratarea coronavirusului COVID-19.

(UPDATE 25.06.2020) Pe data de 22 iunie curent a intrat în vigoare Hotărârea nr. 500 a Cabinetului de Miniștri potrivit căreia tranzitarea Ucrainei poate fi efectuată respectând următoarele condiții:

- intrarea pe teritoriul Ucrainei va fi permisă cetățenilor străini doar în cazul prezentării poliței de asigurare, care va servi drept garanție pentru achitarea cheltuielilor legate de tratarea coronavirusului COVID-19 sau plasării în spațiile de observație (carantină);

- tranzitarea teritoriului Ucrainei în ambele sensuri de către cetățenii străini, inclusiv și de către cetățenii Republicii Moldova, poate fi realizată în baza prezentării unei dovezi a faptului că tranzitarea va fi efectuată pe parcursul a două zile. Drept exemplu poate servi biletul de călătorie cu autocarul;

- în lista persoanelor care nu cad sub obligațiunea plasării în spațiile de observație (carantină) sau autoizolare pentru o perioadă de 14 zile au fost incluși și conducătorii autocarelor de curse internaționale regulate de persoane.

(UPDATE 18.06.2020) Pe 12 iunie curent, Cabinetul de Miniștri al Ucrainei a adoptat Hotărârile nr. 477 și 480 (publicate pe site-ul Guvernului pe 13 iunie curent) prin care au fost eliminate unele restricții la intrarea cetățenilor străini și a apatrizilor pe teritoriul Ucrainei. Astfel, potrivit noilor decizii, se permite traversarea frontierei de stat a Ucrainei de către cetățenii străini și apatrizi cu următoarele condiții:

- este obligatorie procurarea certificatului de asigurare (cu excepția străinilor, apatrizilor care au reședința permanentă în Ucraina și persoanelor recunoscute drept refugiați sau persoanelor care au nevoie de protecție suplimentară), care să acopere cheltuielile legate de tratarea coronavirusului COVID-19 sau plasarea în carantină (observație);

- este obligatorie plasarea în spații pentru observație (carantină), care vor fi identificate de către administrațiile regionale ucrainene, pe o perioadă de 14 zile. Urmează a fi plasate în carantină persoanele care provin ori s-au aflat pe teritoriul statelor cu focare active de coronavirus COVID-19. Guvernul a obligat administrațiile regionale și a orașului Kiev să asigure transportarea persoanelor în cauză de la punctele de trecere a frontierei la locurile de observaţie. Astfel, statele cu o largă răspândire a cazurilor de coronavirus COVID-19 sunt cele în care numărul de cazuri active de COVID-19 este mai mare de 40 persoane la 100.000 persoane. Conform listei publicate pe 15 iunie curent de către Ministerul Sănătății al Ucrainei, Republica Moldova se regăsește în rândul statelor cu o răspândire ridicată a cazurilor de coronavirus COVID-19. Prin urmare, pentru cetățenii moldoveni este obligatorie respectarea regimului de carantină de 14 zile. Lista poate fi accesată pe pagina oficială a Ministerului Sănătății al Ucrainei: http://beta.moz.gov.ua/uploads/ckeditor/%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%80%D1%83%D1%81/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%BD%D0%B0%20100%20%D1%82%D0%B8%D1%81.%20%D0%BD%D0%B0%2014%20%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F.pdf

Cetățenii statelor cu răspândire semnificativă a COVID-19, care nu s-au aflat pe teritoriul acestor state în ultimele 14 zile, angajații misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale statelor străine, organizațiilor internaționale acreditate în Ucraina și membrii familiilor acestora, șoferii și membrii echipajului vehiculelor de marfă, membrii echipajului de aeronave și nave fluviale, membrii echipajelor de tren și locomotive, persoanele care au consimțit la auto-izolare folosind serviciul electronic „Rămâi acasă” nu se supun măsurilor de carantină (observație).

Transportul rutier internațional de persoane în regim bilateral între Republica Moldova și Ucraina este admis.

În conformitate cu prevederile Hotărârii Cabinetului Miniștrilor al Ucrainei nr. 287-р din 14 martie 2020, se admite intrarea pe teritoriul țării prin punctele de trecere a frontierei de stat, a cetățenilor ucraineni și următoarelor categorii de persoane cu cetățenie străină:

- persoane care dețin permis permanent sau temporar de ședere în Ucraina;

- soții sau copiii cetățenilor ucraineni;

- personalul misiunilor diplomatice și al organizațiilor internaționale acreditate în Ucraina și membrii de familie a acestora;

- conducătorii auto antrenați în efectuarea transportului rutier internațional.

Condițiile de efectuare a transportului rutier de persoane în tranzit prin teritoriul Ucrainei -  În rezultatul demersului Ministerului Economiei și Infrastructurii în adresa Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene privind acordarea suportului în organizarea procedurii de tranzitare a teritoriului Ucrainei de către operatorii de transport rutier de persoane care efectuează servicii regulate sau ocazionale, autoritățile competente ale ambelor state au convenit crearea unor coridoare consulare, pentru tranzitarea statului vecin, fără notificare prealabilă, după cum urmează:

1. Spre Republica Moldova, prin punctul de trecere a frontierei moldo-ucrainene Otaci (MD) - Moghiliov-Podolsk (UA):

a) din Federația Rusă, prin punctul de trecere a frontierei Bacevsk (UA) –Troebortnoe (RUS)în zilele de luni și joi.

b) din Republica Polonă,  prin punctul de trecere a frontierei Krakovets (UA) Korczowa (PL)în zilele de miercuri.

2. Din Republica Moldova, prin punctul de trecere a frontierei moldo-ucrainene Otaci (MD) - Moghiliov-Podolsk (UA):

a) spre Federația Rusă, prin punctul de trecere a frontierei Bacevsk (UA) –Troebortnoe (RUS)în zilele de miercuri și duminică.

b) spre Republica Polonă,  prin punctul de trecere a frontierei Krakovets (UA) Korczowa (PL) în zilele de miercuri.

Se recomandă efectuarea curselor de tranzitare în prima jumătate a zilei.

În ceea ce privește tranzitarea spre/din Republica Belarus, menționăm că, în cazul formării grupurilor de călători, operatorul de transport care urmează să efectueze cursa va anunța detaliile corespunzătoare reprezentanților Ambasadei Republicii Moldova în Republica Belarus, cu cel puțin o zi înainte de efectuarea cursei. 


În ceea ce privește efectuarea transportului rutier de persoane în tranzit prin teritoriul Ucrainei atenționăm că, autoritățile ucrainene admit trecerea prin coridoare consulare în zilele convenite ale autocarelor fără pasageri din Republica Moldova în direcția Poloniei, Federației Ruse, Republicii Belarus. 

Bulgaria

(UPDATE 06.09.2021) Cetățenii Republicii Moldova au dreptul de a intra pe teritoriul Bulgariei la prezentarea unuia din următoarele documente:

- document care atestă finalizarea schemei de vaccinare contra COVID-19 și o perioadă de cel puțin 14 zile de la ultima doză. Documentul trebuie să conțină numele persoanei, scris cu grafie latină identic cu numele din actul de călătorie, data nașterii, datele când au fost aplicate ambele doze de vaccin, denumirea comercială și numărul partidei vaccinului aplicat, numele producătorului/deținătorului permisului de utilizare, statul care a emis permisul și numele organului emitent.

- certificat digital UE valid care atestă vindecarea (pentru persoanele care au fost infectate cu virusul COVID-19 și s-au vindecat) sau un document similar - un document care atestă un rezultat pozitiv al unui test PCR sau al unui test rapid antigen pentru COVID-19, efectuat cu maximum 180 de zile și minimum 11 zile înainte, conform datei efectuării testării înscrise în document. Documentul trebuie să conțină numele și prenumele persoanei (scrise cu caractere latine, conform documentului de călătorie utilizat la intrarea în Republica Bulgaria), data nașterii, data primului rezultat pozitiv prin testare PCR (pentru certificatul UE) sau prin test rapid antigen (pentru documentul similar) și rezultatul pozitiv („Positive”), datele unității care a efectuat testarea (denumire, adresă sau alte date de contact) sau ale autorității care a eliberat documentul, denumirea laboratorului/unității care a efectuat testarea, autoritatea care a emis certificatul/documentul, statul în care a fost efectuată testarea, iar în cazul certificatului UE, identificatorul unic.

- document care atestă rezultatul negativ la testul molecular tip PCR pentru infecția cu virusul COVID-19, efectuat cu maximum 72 de ore anterior sosirii sau cu rezultatul negativ al unui test antigen, efectuat cu maximum 48 de ore de la data indicată în document (lista de teste antigen rapide acceptate este în anexa 2 din Ordinul Ministerului Sănătății al Republicii Bulgaria: https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2021/07/28/rd-01-645_ot_28072021_g.pdf.

Tranzitul pe teritoriul Republicii Bulgaria se efectuează fără restricții. De asemenea, șoferii antrenați în efectuarea transportului rutier internațional de persoane sunt scutiți de restricții privind prezentarea documentelor nominalizate.

(UPDATE 06.07.2021) În perioada 01-31 iulie 2021 cetățenii Republicii Moldova au dreptul de a intra pe teritoriul Bulgariei la prezentarea unuia din următoarele documente:

- document care atestă finalizarea schemei de vaccinare contra COVID-19. Prin schema de vaccinare se are în vedere numărul de doze solicitate pentru vaccinurile Comirnaty/ BNT162b2, Vaxzevria/ AZD1222, AZD1222, COVID-19 VACCINE Moderna / mRNA-1273, Janssen / Ad26.COV2.S, Covishield (ChAdOx1_nCoV-19), SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell) Inactivated (lnCoV), SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell) Inactivated (lnCoV), Sputnik V și o perioadă de cel puțin 14 zile de la ultima doză. Documentul trebuie să conțină numele persoanei, scris cu grafie latină identic cu numele din actul de călătorie, data nașterii, datele când au fost aplicate ambele doze de vaccin, denumirea comercială și numărul partidei vaccinului aplicat, numele producătorului/deținătorului permisului de utilizare, statul care a emis permisul și numele organului emitent.

un certificat digital UE valid care atestă vindecarea (pentru persoanele care au fost infectate cu virusul SARS-CoV-2 și s-au vindecat) sau un document similar – un document care atestă un rezultat pozitiv al unui test PCR sau al unui test rapid antigen pentru COVID-19 efectuat cu maximum 180 de zile și minimum 11 zile înainte, conform datei efectuării testării înscrise în document. Documentul trebuie să conțină numele și prenumele persoanei (scrise cu caractere latine, conform documentului de călătorie utilizat la intrarea în Republica Bulgaria), data nașterii, data primului rezultat pozitiv prin testare NAAT (pentru certificatul UE) sau prin test rapid antigen (pentru documentul similar) și rezultatul pozitiv („Positive”), datele unității care a efectuat testarea (denumire, adresă sau alte date de contact) sau ale autorității care a eliberat documentul, denumirea laboratorului/unității care a efectuat testarea, autoritatea care a emis certificatul/documentul, statul în care a fost efectuată testarea, iar în cazul certificatului UE, identificatorul unic.

document care atestă rezultatul negativ la testul molecular tip PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu maximum 72 de ore anterior sosirii sau cu rezultatul negativ al unui test antigen pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu maximum 48 de ore de la data indicată în document.

Tranzitul pe teritoriul Republicii Bulgaria se efectuează fără restricții.

 

(UPDATE 18.06.2021) Starea de urgență a fost înlocuită cu situația de urgență epidemiologică, care conform deciziei Consiliului de Miniștri al Republicii Bulgaria a fost prelungită până la 31 iulie 2021.

Cetățenii Republicii Moldova au dreptul de a intra pe teritoriul Bulgariei la prezentarea unuia din următoarele documente:

a) Document care atestă finalizarea schemei de vaccinare contra COVID-19. Prin schema de vaccinare se are în vedere numărul de doze solicitate pentru vaccinurile

Comirnaty/ BNT162b2, Vaxzevria/ AZD1222, AZD1222, COVID-19 VACCINE

Moderna / mRNA-1273, Janssen / Ad26.COV2.S, Covishield (ChAdOx1_nCoV19),  SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell) Inactivated (lnCoV), SARS-CoV-2 Vaccine (VeroCell) Inactivated (lnCoV), Sputnik V și o perioadă de cel puțin 14 zile de la ultima doză. Documentul trebuie să conțină numele persoanei, scris cu grafie latină identic cu numele din actul de călătorie, data nașterii, datele când au fost aplicate ambele doze de vaccin, denumirea comercială și numărul partidei vaccinului aplicat, numele producătorului/deținătorului permisului de utilizare, statul care a emis permisul și numele organului emitent.

b) Document care atestă rezultat pozitiv la testul molecular tip PCR sau testul  antigen pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, pentru persoanele care au fost bolnave de COVID-19 pentru intervalul de la a 15-a la 180-a zi, începând cu data efectuării analizei menționată în document. Documentul trebuie să conțină numele persoanei conform documentului de călătorie, datele instituției medicale care a efectuat analiza, data când a fost efectuată analiza conform metodei PCR sau test antigen, indicarea cu grafie latină a metodei (PCR sau RAT) și rezultatul Pozitiv, care permite interpretarea documentului (lista de teste antigen rapide acceptate este în anexa 2 din Ordinul Ministerului Sănătății al Republicii Bulgaria:

https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2021/06/03/zabrana_vlizane_bg_03_06_2021.pdf (paginile 8-10).

c) Document care atestă rezultatul negativ la testul molecular tip PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu maximum 72 de ore anterior sosirii sau cu rezultatul negativ al unui test antigen pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu maximum 48 de ore de la data indicată în document.

Tranzitul pe teritoriul Republicii Bulgaria se efectuează fără restricții.

Șoferii de autocare care efectuează transport internațional de pasageri și conducătorii auto vehiculelor de mare tonaj care efectuează transport internațional de mărfuri pe teritoriul Bulgariei sau au ca destinație Bulgaria nu au obligația respectării restricțiilor menționate.

 

(UPDATE 21.05.2021) În conformitate cu decizia Consiliului de Miniștri al Republicii Bulgaria situația de urgență epidemiologică a fost prelungită până pe data de 31 mai 2021.

Cetățenii Republicii Moldova au dreptul de a intra pe teritoriul Bulgariei la prezentarea unuia din următoarele documente:

a) Document care atestă finalizarea schemei de vaccinare contra COVID-19. Prin

schema de vaccinare se are în vedere numărul de doze solicitate pentru vaccinurile

Comirnaty/ BNT162b2, Vaxzevria/ AZD1222, AZD1222, COVID-19

VACCINE Moderna / mRNA-1273, Janssen / Ad26.COV2.S, Covishield

(ChAdOx1_nCoV-19), SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell) Inactivated (lnCoV),

SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell) Inactivated (lnCoV), Sputnik V pentru o perioadă de cel puțin 14 zile de la ultima doză. Documentul trebuie să conțină numele persoanei, scris cu grafie latină identic cu numele din actul de călătorie, data nașterii, datele când au fost aplicate ambele doze de vaccin, denumirea comercială și numărul partidei vaccinului aplicat, numele producătorului/deținătorului permisului de utilizare, statul care a emis permisul și numele organului emitent.

b) Document care atestă rezultat pozitiv la testul molecular tip PCR sau testul la anticorpi pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, pentru persoanele care au fost bolnave de COVID-19 pentru intervalul de la a 15-a la 180-a zi, începând cu data efectuării analizei menționate în document. Documentul trebuie să conțină numele persoanei conform documentului de călătorie, datele instituției medicale care a efectuat analiza, data când a fost efectuată analiza conform metodei PCR sau test antigen, indicarea cu grafie latină a metodei (PCR sau RAT) și rezultatul Pozitiv, care permite interpretarea documentului.

c) Document care atestă rezultatul negativ la testul molecular tip PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu maximum 72 de ore anterior sosirii sau cu rezultatul negativ al unui test antigen pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu maximum 48 de ore de la data indicată în document.

Șoferii care efectuează transport internațional de persoane pe teritoriul Bulgariei sunt exceptați de restricțiile menționate.

(UPDATE 12.04.2021) În conformitate cu prevederile ordinului nr. РД-01-167 din 12.03.2021 al Ministerului Sănătății al Republicii Bulgaria, în perioada 13 martie 2021 – 30 aprilie 2021 este restricționată intrarea pe teritoriul țării a cetățenilor străini, indiferent de naționalitate, cu excepția anumitor categorii de persoane. Se permite intrarea cetățenilor Republicii Moldova în Republica Bulgaria, cu condiția prezentării rezultatului testului molecular prin metoda PCR negativ la COVID-19, efectuat cu cel mult 72 ore înainte de intrarea în Bulgaria, începând cu data efectuării acestuia. Documentul care certifică rezultatul testului trebuie să conțină numele persoanei identic numelui din actul de călătorie, datele de contact ale laboratorului care a efectuat analiza și descrierea în grafie latină a metodei de analiză (PCR).

Pentru tranzitarea teritoriului Republicii Bulgaria nu este necesară prezentarea testului PCR negativ la COVID-19, cu condiția garantării părăsirii imediate a teritoriului țării.

La momentul actual, sunt disponibile pentru traversare următoarele puncte de trecere a frontierei: Aeroporturile Burgas,Varna, Plovdiv, Sofia Airport; Porturile Burgas, Varna; Vidin; Vrashka Chuka; Durankulak; Gueshevo; Ilinden; Kalotina; Kapitan Andreevo; Captain Petko Voivoda; Kulata; Lesovo; Makaza; Malko Tarnovo; Oryahovo; Ruse și Somovit-Nikopol .

Șoferii antrenați în efectuarea transportului rutier internațional sunt exceptați de restricțiile menționate.

(UPDATE 16.03.2021) Serviciul de feribot Silistra (Bulgaria) - Călăraşi (România) a fost redeschis pe data de 15 martie 2021. Prima cursă a fost operată de către operatorul de transport român,  cu pornire de la malul românesc al Dunării. În baza unei decizii a autorităților locale din Silistra, traficul pe drumurile urbane al vehiculelor a căror masă depășește 3,5 t va fi suspendat temporar. Acestea nu vor putea trece prin punctul comun de frontiera Silistra - Ostrov și vor fi redirecționate prin Silistra (feribot) și restul punctelor de trecere a frontierei dintre Bulgaria si România.

(UPDATE 02.02.2021) Conform ordinului nr. РД-01-50 din 26.01.2021 al Ministerului Sănătății al Republicii Bulgaria, în perioada 29 ianuarie 2021 – 30 aprilie 2021 este restricționată intrarea cetățenilor străini pe teritoriul țării. Se permite intrarea cetățenilor Republicii Moldova în Republica Bulgaria, cu condiția prezentării rezultatului testului molecular prin metoda PCR negativ la COVID-19, efectuat cu cel mult 72 ore înainte de intrarea în Bulgaria, începând cu data efectuării acestuia. Documentul care certifică rezultatul testului trebuie să conțină numele persoanei identic numelui din actul de călătorie, datele de contact ale laboratorului care a efectuat analiza și descrierea în grafie latină a metodei de analiză (PCR).

Pentru tranzitarea teritoriului Republicii Bulgaria nu este necesară prezentarea testului PCR negativ la COVID-19, cu condiția garantării părăsirii imediate a teritoriului țării.

Șoferii antrenați în efectuarea transportului rutier internațional sunt exceptați de restricțiile menționate.

(UPDATE 29.12.2020) În conformitate cu hotărârea Ministerului Sănătății al Republicii Bulgaria până pe data de 31 ianuarie 2021 este interzis accesul pe teritoriul țării a persoanelor care vin din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord. Sunt exceptați de la interdicție cetățenii bulgari, persoanele cu drept de ședere în Bulgaria, precum și membrii familiilor acestora.

Se permite intrarea cetățenilor Republicii Moldova în Republica Bulgaria, cu condiția prezentării testului PCR negativ la COVID-19, în limba engleză, efectuat cu cel mult 72 ore înainte de intrarea în Bulgaria. Documentul care certifică rezultatul testului trebuie să conțină numele persoanei identic numelui din actul de călătorie, datele de contact ale laboratorului care a efectuat analiza și descrierea în grafie latină a metodei de analiză (PCR). Pentru tranzitarea teritoriului Republicii Bulgaria nu este necesară prezentarea testului PCR negativ la COVID-19, cu condiția garantării părăsirii imediate a teritoriului țării.

Persoanele antrenate în efectuarea transportului rutier internațional sunt exceptate de această condiție.

(UPDATE 06.11.2020) În conformitate cu decizia Consiliului de Miniștri al Republicii Bulgaria, situația de urgență epidemiologică pe întreg teritoriul țării a fost prelungită până pe data de 30 noiembrie 2020.

(UPDATE 02.09.2020) În conformitate cu ordinul PD-01-488 din 31.08.2020 al Ministerului Sănătății al Republicii Bulgaria, au fost stabilite următoarele reguli de intrare și tranzitare a teritoriului Republicii Bulgaria în perioada 01- 30 septembrie 2020:

- se permite intrarea cetățenilor Republicii Moldova în Republica Bulgaria, cu condiția prezentării testului PCR negativ la COVID-19 în limba engleză efectuat cu cel mult 72 ore înainte de intrarea în Bulgaria, începând cu data efectuării acestuia. Documentul care certifică rezultatul testului trebuie să conțină numele persoanei identic numelui din actul de călătorie, datele de contact ale laboratorului care a efectuat analiza și descrierea în grafie latină a metodei de analiză (PCR);
- se permite tranzitarea teritoriului Republicii Bulgaria cu condiția garantării părăsirii imediate a țării;

- pentru tranzitarea teritoriului Republicii Bulgaria nu este necesară prezentarea testului PCR negativ la COVID-19.

(UPDATE 31.07.2020) În conformitate cu ordinul PD-01-443 din 30.07.2020 al Ministerului Sănătății al Republicii Bulgaria, au fost stabilite regulile de intrare și tranzitare a teritoriului țării pentru perioda 31 iulie -  31 august 2020, după cum urmează:

- se permite intrarea cetățenilor Republicii Moldova în Republica Bulgaria, cu condiția prezentării testului PCR negativ la COVID-19 în limba engleză, efectuat cu cel mult 72 ore înainte de intrarea în Bulgaria;

- se permite tranzitarea teritoriului Republicii Bulgaria cu condiția garantării părăsirii imediate a teritoriului țării.

(UPDATE 24.07.2020) Începând cu data de 22 iulie curent, punctul de control Ilinden, căruia îi corespunde punctul Exochi din Grecia, va fi închis pe ambele sensuri de drum pentru toți călătorii și pentru toate tipurile de vehicule, inclusiv camioane. Punctul de control va fi închis până pe data de 03 august 2020.

(UPDATE 17.07.2020) În conformitate cu ordinul Ministerului Sănătății al Bulgariei din 15 iulie, intrarea în Bulgaria a cetățenilor statelor terțe, inclusiv ai Republicii Moldova, este interzisă până în data de 31 iulie 2020. Restricțiile sunt valabile și în privința tranzitării. Cu titlu de excepție, autoritățile bulgare examinează solicitările de intrare și tranzitare a Bulgariei pentru persoanele aflate în situație umanitară dificilă. Informația respectivă urmează a fi comunicată Ambasadei la adresa de e-mail: sofia@mfa.gov.md, pentru a fi transmisă spre examinare autorităților bulgare.

(UPDATE 15.06.2020) În contextul situației epidemiologice excepționale, Ministerul Sănătății al Republicii Bulgaria a aprobat pe 12 iunie 2020 un nou ordin prin care sunt stabilite regulile de intrare pe teritoriul Bulgariei. Astfel, în perioada 15-30 iunie 2020, este interzisă intrarea cetățenilor statelor terțe, inclusiv Republica Moldova, inclusiv cu scop de tranzit, prin toate punctele de trecere a frontierei, destinate transportului rutier naval și feroviar.

Interdicția de intrare în Bulgaria nu se aplică pentru:

- cetățenii bulgari, cetățenii statelor membre UE, Regatului Unit al Marei Britanii și Irlandei de Nord și ai statelor părți la Acordul Schengen (inclusiv Republica San Marino, Principatul Andorra, Principatul Monaco și Vatican), cetățenii Serbiei, Muntenegrului și Bosniei și Herțegovina, membrii de familie ai cetățenilor bulgari, precum și persoanele care locuiesc de facto cu cetățenii bulgari, persoanele cu permis de ședere permanent sau pe termen lung pe teritoriul Republicii Bulgaria, precum și membrii familiilor acestora;

- specialiștii în medicină, lucrătorii în domeniul științelor medicale, lucrătorii sociali și conducătorii lor, atunci când scopul călătoriei este legat de îndeplinirea profesiilor acestora;

- lucrătorii care participă la transportul de medicamente, produse medicale și echipamente de protecție personal, aparataj medical, inclusiv pentru instalarea și întreținerea acestora;

- personalul de transport, angajat în transportul internațional de mărfuri și persoane, echipajele aeronavelor care efectuează transporturi aeriene comerciale și alte categorii de personal de transport, după necesitate, inclusiv echipajele ambarcațiunilor și persoanele angajate în întreținerea ambarcațiunilor;

- persoanele străine cu poziții oficiale (șefi de stat, membri ai guvernelor, etc.), membrii delegațiilor acestora, precum și diplomați, funcționari ai organizațiilor internaționale, angajați ai forțelor armate, angajați ai serviciilor de securitate și de ordine publică și lucrătorii umanitari, în îndeplinirea obligațiilor acestora;

- persoanele care călătoresc cu scop umanitar;

- reprezentanți ai activităților economice, comerciale și de investiții, precum și persoanele care au legătură directă cu construirea, întreținerea, exploatarea și asigurarea securizării infrastructurii strategice critice a Republicii Bulgaria, executarea proiectelor, certificate prin Legea pentru promovarea investițiilor, analize pentru proiecte potențialilor investitori și alte activități de importanță pentru economia statului, inclusiv persoanele angajate în construcțiile de ambarcațiuni și activitățile de reparații, certificate prin scrisoare din partea ministrului economiei sau a altui ministru, responsabil pentru activitatea respectivă;

- lucrătorii sezonieri în domeniul agriculturii și lucrătorii din domeniul turismului;

- lucrătorii transfrontalieri.

Începând cu 15 iunie și până la 30 iunie 2020, tranzitul este permis următoarelor categorii de persoane:

- cetățenii statelor terțe care au permis de ședere pe termen lung în alt stat membru al Uniunii Europene, Regatul Unit al Marei Britanii și Irlandei de Nord sau alt stat parte la Acordul Schengen (inclusiv San Marino, Andorra, Monaco și Vatican), precum și membrii familiilor acestora, cu scopul de a se întoarce în statul în care au reședința;

- cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene și statelor părți la Acordul Schengen (inclusiv San Marino, Andorra, Monaco și Vatican) și membrii familiilor acestora, cu scopul de a se întoarce în statul în care au reședința;

- cetățenii Serbiei, Republicii Macedonia de Nord, Muntenegrului, Bosniei și Herțegovina, Albaniei și Turciei, cu scopul de a se întoarce în statul al cărui cetățeni sunt.

În Republica Bulgaria este permis transportul de persoane atât intern, cât și cel internațional. Șoferii de autobuze care transportă pasageri sunt scutiți de obligațiunea de a respecta regimul de carantină. În cazul intenției de a tranzita teritoriul Bulgariei, șoferii trebuie să prezinte dovezi că vor părăsi Bulgaria în cel mai scurt timp posibil.

Însă, începând cu 01 iunie curent, intrarea pe teritoriul Bulgariei a cetățenilor statelor terțe, inclusiv Republica Moldova, este interzisă, inclusiv cu scop de tranzit. Interdicția de tranzit nu se referă la persoanele care dețin cetățenia unui stat UE sau permis de ședere într-un stat UE și intenționează să tranziteze Bulgaria cu scopul revenirii spre statul al cărei cetățenie dețin sau statul unde au permis de ședere (stat UE). Prevederea respectivă este valabilă până pe data de 14 iunie inclusiv, când expiră starea epidemiologică excepțională în țară.

Macedonia de Nord

Transportul rutier internațional de persoane prin servicii regulate sau ocazionale este suspendat pe durata menținerii stării de urgență în țară, până pe data de 14 iunie 2020.

Albania

Transportul rutier internațional de persoane prin servicii regulate sau ocazionale este suspendat pe durata menținerii stării de dezastru natural în țară până pe data de 14 iunie 2020.

Germania

(UPDATE 06.09.2021) La momentul actual, potrivit deciziei autorităților germane, Republica Moldova rămâne în lista statelor sigure. Astfel, cetățenilor Republicii Moldova care sosesc din Republica Moldova nu se mai aplică regulile de intrare în țară specifice zonelor de risc. Totodată, rămâne în continuare obligatorie prezentarea dovezii testării sau vaccinării.

Dovada testării – urmează să fie prezentat un test PCR negativ pentru infecția SARSCoV-2, efectuat cu cel mult 72 de ore anterior deplasării în Germania sau un test de tip antigen al cărui valabilitate să nu depășească 48 de ore și care urmează a fi prezentat în limba germană, engleză, franceză, italiană sau spaniolă.

Dovada vaccinării

Condițiile prealabile sunt: -

 persoana să fi primit ultima doză de vaccinare necesară;

- să fi trecut cel puțin 14 zile de la ultima vaccinare;

- vaccinul să fie omologat la nivelul UE și să se regăsească pe pagina web al Institutului Paul Ehrlich.

La intrare în Germania, urmează a fi prezentat un certificat digital COVID al UE sau o dovadă comparabilă de vaccinare în germană, engleză, franceză, italiană sau spaniolă. Certificatul trebuie să conțină în mod obligatoriu:

- datele personale ale persoanei vaccinate (cel puțin numele, prenumele și data nașterii);

- data vaccinării și numărul de vaccinări;

- denumirea vaccinului;

- denumirea bolii împotriva căreia s-a făcut vaccinarea;

- numele și adresa persoanei/instituției responsabile pentru efectuarea vaccinării

- confirmarea în scris sau în format electronic cu o semnătură electronică sau un sigiliu electronic calificat de către persoana responsabilă pentru efectuarea vaccinării. În cazul în care o astfel de indicație nu este posibilă din motive practice de ordin administrativ, eliberarea de către persoana/instituția responsabilă trebuie să fie evidențiată în mod corespunzător, în special prin intermediul ștampilelor sau al simbolurilor de stat.

Persoanele cu vârsta sub 12 ani, chiar dacă nu sunt încă vaccinate, pot intra cu un certificat de testare negativ de tip PCR pentru COVID-19 și însoțite de cel puțin un părinte complet vaccinat.

Șoferii antrenați în efectuarea transportului rutier internațional de persoane sunt scutiți de restricțiile menționate.

 

(UPDATE 18.06.2021) Deplasările cetățenilor Republicii Moldova în Republica Federală Germania rămân în continuare restricționate, Republica Moldova fiind inclusă în categoria III  a țărilor, fiind considerată zonă de risc. Călătoriile sunt permise doar în baza unui motiv întemeiat și demonstrat prin acte corespunzătoare, printre care:

- permis de ședere/domiciliul legal;

- contract de muncă în domenii precum cele ale sănătății, industriei alimentare, transportului de mărfuri;

- reuniune familială (soț/soție/copii minori). Pentru reîntregirea familiei, ca măsură primară, este nevoie să fie respectată procedura legală, realizată prin misiunile diplomatice ale Republicii Federale Germania acreditate în străinătate;

- tratament medical, dacă există o confirmare de la doctor și dacă viața pacientului

este în pericol. Persoana care urmează a fi tratată poate fi însoțită de până la 2 însoțitori;

- studii, în cazul în care instituția de învățământ insistă asupra prezenței fizice a elevului/studentului, având în vedere trecerea temporară la regimul online de învățământ.

(UPDATE 30.04.2021) Restricțiile interne în Germania în legătură cu COVID-19 au fost adaptate și convenite la nivel federal până la data de 30 iunie 2021. Noile reguli de conduită sunt aplicate în toate land-urile și orașele din Germania, unde incidența cazurilor de îmbolnăvire este peste 100 timp de 7 zile.

Șoferii străini ar trebui să ia în considerare următoarele reguli noi:

- începând cu ora 22:00 până la 05:00 sunt stabilite restricții de circulație, cu unele excepții pentru călătorii în scop profesional sau în caz de urgență. Șoferilor se permite părăsirea vehiculului în intervalul orelor 22:00-24:00.

- Magazinele alimentare, farmaciile, benzinăriile etc. vor continua să funcționeze. Cu toate acestea, clienții trebuie să poarte măști de tip FFP2 (sau echivalente).

Luând în considerație faptul că, ratele de incidență a cazurilor de îmbolnîvire se schimbă periodic, se recomandă șoferilor antrenați în efectuarea transportului rutier internațional să respecte regulile menționate pe tot teritoriul Germaniei.

Menționăm că, reglementările privind intrarea cetățenilor străini pe teritoriul Germaniei, cum ar fi restricțiile privind călătoriile pasagerilor, cerințele de preînregistrare / testare pentru șoferii de camioane din regiuni clasificate drept „zone cu incidență ridicată” sau „Zone periculoase ” rămân în vigoare.

(UPDATE 16.03.2021) Persoanele care sosesc în Germania după ce s-au aflat în ”zona de risc” (inclusiv Republica Moldova), oricând în ultimele 10 zile înainte de a intra pe teritoriul Germaniei, urmează să prezinte un test PCR sau anticorpi negativ pentru infecția SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 48 de ore anterior deplasării în Germania și care urmează a fi prezentat în limba germană sau engleză. Alternativa presupune testarea imediată după sosirea în Germania.

Persoanele care sosesc din ”zonele de risc”, după intrarea în Germania, urmează să se autoizoleze pe termen de 10 zile. Verificarea îndeplinirii acestei obligații este asigurată de către autoritățile germane competente în baza informațiilor introduse în fișa epidemiologică de către călător.

Termenul carantinei poate fi redus cu condiția că persoana a efectuat un test începând cu a 5-a zi după ce a intrat pe teritoriul Germaniei și doar de la momentul informării autorităților germane competente despre rezultatul negativ al testării. Testul la COVID-19 se poate efectua la medicul de familie. Autoritățile locale în domeniul sănătății pot plasa pe site opțiuni alternative de efectuare a testului respectiv.

(UPDATE 14.12.2020)  Cu scopul minimizării ratei de infectare cu noul tip de coronavirus, la 13 decembrie 2020 autoritățile federale și regionale germane au decis că măsurile adoptate anterior rămân în vigoare cel puțin până pe data de 10 ianuarie 2021. Autorităţile germane mențin în continuare restricțiile la intrarea în Republica Federală Germania a cetățenilor străini, inclusiv a cetățenilor Republicii Moldova, având în vedere că țara noastră a fost introdusă pe lista statelor cu risc sporit de infectare cu COVID-19. Lista este actualizată constant de către “Institutul Robert Koch” și poate fi consultată la următoarea pagină electronică: https://www.rki.de/.

În prezent, cetățenii Republicii Moldova pot călători în Germania doar dacă există motive care pot fi certificate la intrarea pe teritoriul Germaniei, printre care:

- permis de ședere/domiciliul legal;

- contract de muncă în domenii precum cele ale sănătății, industriei alimentare, transportului de mărfuri;

- reuniune familială (soț/soție/copii minori). Pentru reîntregirea familiei, ca măsură primară, este nevoie să fie respectată procedura legală, realizată prin misiunile diplomatice ale Republicii Federale Germania acreditate în străinătate;

- tratament medical, dacă există o confirmare de la doctor și dacă viața pacientului este în pericol. Persoana care urmează a fi tratată poate fi însoțită de până la 2 însoțitori;

- studii, în cazul în care instituția de învățământ insistă asupra prezenței fizice a elevului/studentului, având în vedere trecerea temporară la regimul online de învățământ.

Tranzitarea teritoriului german se permite în condiţiile în care nu există căi alternative şi dacă există consimţământul statelor de tranzit pe linia de retur. În acest caz, teritoriul german urmează a fi părăsit cât mai direct, cu evitarea oricărui contact strâns cu alte persoane și respectarea măsurilor specifice de protecție impuse în contextul crizei epidemiologice.

(UPDATE 06.11.2020) Pe data de 28 octombrie 2020 autoritățile federale și regionale din Germania au adoptat un set nou de restricții, urmare creșterii semnificative a numărului de infectări cu COVID-19, care au intrat în vigoare începând cu data de 02 noiembrie curent și se vor menține până pe data de 30 noiembrie 2020. Restricțiile includ evitarea deplasărilor nemotivate, sistarea activității unităților comerciale, monitorizarea măsurilor de protecție ș.a.

(UPDATE 08.09.2020) Autorităţile germane mențin în continuare restricțiile la intrarea în Republica Federală Germania a cetățenilor Republicii Moldova, care se clasifică în categoria statelor de risc. Lista țărilor și zonelor de risc cu infectare COVID-19 este actualizată constant de Institutul Robert Koch și poate fi consultată la adresa electronică:

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Tests.html

 

În prezent, cetățenii Republicii Moldova pot călători în Germania doar dacă există motive bine întemeiate și care pot fi argumentate/certificate la intrare în țară:

a) permis de ședere/domiciliu legal;
b) contract de muncă în domenii importante precum cele ale sănătății, industriei alimentare, transportului de mărfuri;
c) reuniune familială (soţ/soţie/copii). Pentru reîntregirea familiei, ca măsură primară este nevoie să fie respectată procedura legală, realizată prin misiunile diplomatice ale Republicii Federale Germania acreditate în străinătate;
d) tratament medical, dacă există confirmare de la doctor şi dacă viața pacientului este în pericol;
e) studii, în cazul în care instituția de învățământ insistă asupra prezenţei fizice a elevului/studentului, având în vedere trecerea temporară la regimul online de învățământ.

Prerogativa de a decide admiterea sau refuzul intrării pe teritoriul Republicii Federale Germania aparține exclusiv ofițerului de frontieră.

Persoanele care vor fi admise pe teritoriul Republicii Federale Germania au obligația să se supună testării pentru verificarea infecției COVID-19, într-o perioadă de cel mult 72 de ore de la sosire. Alternativa presupune în mod automat autoizolarea la domiciliu pentru 14 zile.

Testarea se poate efectua direct la aeroport, la medicul de familie sau la autoritățile locale de sănătate. Dacă testarea are loc la momentul sosirii în Germania, se va dispune măsura autoizolării până la primirea rezultatului testului.

 

Persoanele care vin din zone de risc (inclusiv din Republica Moldova), la intrare în Germania sunt obligate să completeze o fișă epidemiologică/formular de localizare. Formularul poate fi accesat la următoarea adresă electronică: https://www.rki.de/DE/Home/homepage_node.html.

 

Având în vedere descentralizarea teritorială, fiecare subiect al federației poate impune măsuri restrictive adiționale sau poate decide anumite măsuri de relaxare a regulilor. Regulile de conduită, restricțiile sau măsurile de relaxare la nivel de land federal pot fi consultate pe pagina electronică a Cancelariei federale:
https://www.bundesregierung.de/bregde?fbclid=IwAR0DeRle3ZTrrzgdQM65hCgHm3-n9Spz7kBHinDWKB52RZ9UaCQ3FJUmS3s.

 

Tranzitarea teritoriului german se permite în condiţiile în care nu există căi alternative şi dacă există consimţământul statelor de tranzit pe linia de retur.

(UPDATE 14.08.2020) Autoritățile germane au introdus condiția obligatorie pentru persoanele care cu 14 zile înainte de intrarea lor în țară au vizitat țări desemnate de Institutul Robert Koch (RKI) ca zone de risc, să prezinte la cererea autorităților vamale, biroului de sănătate competent (Gesundheitsamt) sau altui organ competent desemnat de land, certificat medical cu rezultatul negativ la infecția cu coronavirus SARS-CoV-2, întocmit cu cel mult 48 ore înainte de sosire. Certificatul medical trebuie să fie întocmit în limba germană sau engleză și să fie bazat pe un test biologic molecular pentru prezența unei infecții cu coronavirus. Zonele de risc sunt cele cu o incidență de 7 zile mai mare de 50 de cazuri/100.000 de locuitori, Republica Moldova fiind desemnată în zona de risc.

Obligația respectivă nu se aplică persoanelor care au tranzitat zonele de risc fără opriri și șoferilor antrenați în efectuarea transportului internațional de mărfuri și persoane.

Lista zonelor de risc este publicată și actualizată periodic de către Institutul Robert Koch (RKI) și poate fi accesată la adresa electronică: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Tests.html.

(UPDATE 10.07.2020) Republica Federală Germania a luat act de recomandarea Consiliului Uniunii Europene 9208/20 din 30 iunie, cu privire la relaxarea măsurilor de control la frontieră pentru unele statele din afara UE și restricționarea temporară a călătoriilor care nu sunt necesare. Prin urmare, relaxarea controalelor la frontieră va fi aplicată gradual. Lista statelor terțe urmează a fi revizuită și actualizată sistematic. Așadar, începând cu 02 iulie sunt ridicate restricțiile de călătorie pentru 15 state care alcătuiesc așa-zisa ”listă pozitivă”. Republica Moldova nu se regăsește în lista țărilor terțe recomandate de Consiliul UE. Totuși, spectrul motivelor întmeiate care vor permite călătoriile din afara UE a fost extins în spiritul tendinței de relaxare.

 

Astfel, din 02 iulie se poate călători în Germania pentru următoarele categorii de persoane:
- persoane care dețin permis de ședere german;

- personal angajat în domenii vitale, precum sistemul medical,

- îngijire socială / geriatrie;
- personal calificat indispensabil, care este atestat drept extrem de important pentru economia RFG;
- transportatori de mărfuri;
- sezonineri în agricultură;
- marinari / navigatori;
- studenți, pentru care învățământul la distanță nu este acceptat de instituția de învățământ;
- reîntregirea familiei sau vizite din motive familiale urgente;
- persoane care au nevoie de protecție internațională sau umanitară;
- personal diplomatic și militar;
- pasageri aflați în tranzit.


În cazul călătoriilor personalului calificat, se va prezenta, în mod obligatoriu, contractul de muncă și un certificat al angajatorului din care să rezulte că prezența fizică este importantă, iar prestația în muncă nu poate fi amânată sau executată la distanță. În aceeași măsură vor fi acceptate călătoriile pentru sejur scurt, dar importante din punct de vedere profesional.

În fiecare din cazuri, motivele de călătorie urmează a fi certificate corespunzător după natura urgenței lor. Decizia de a admite străinii în țară o are ofițerul de control / polițistul de frontieră. La intrarea în Germania, urmează a fi respectată cu strictețe măsura carantinei / autoizolării pentru 14 zile. 

(UPDATE 18.06.2020) Începând cu data de 15 iunie 2020, autorităţile germane au anulat controalele la frontierele cu statele vecine. Intrarea şi tranzitarea teritoriului german este posibilă pentru toţi cetăţenii UE, cu excepţia temporară, până la data de 21 iunie curent, a celor care călătoresc din Spania. Prin urmare, cetăţenii statelor UE, precum și celor asociate spaţiului Schengen - Norvegia, Liechtenstein, Islanda și Regatul Unit - pot călători în Germania. În linii generale, în prezent nu sunt prevăzute măsuri de carantină/izolare pentru călătorii din spațiul UE.

Călătoriile pentru cetăţenii statelor din afara spaţiului UE rămân să fie restricţionate cel puţin până la 1 iulie 2020. La o eventuală recomandare a Comisiei Europene, autoritățile germane ar putea, după data de 1 iulie, să liberalizeze călătoriile cu aceste state. Totuși, acest lucru va depinde de evoluția situației epidemice din fiecare stat în parte. În cazul în care situația epidemică va fi nefavorabilă, măsurile de restricții la călătorii, precum și obligativitatea de aflare în carantină, ar putea fi prelungite.

Totodată, anumite decizii pot fi adoptate în calitate de excepții și la nivel de land-uri, de aceea se recomandă informarea prealabilă cu privire la condițiile de călătorie în land-ul de destinație.

În prezent, cetățenii Republicii Moldova pot călători în Germania doar dacă există motive bine întemeiate și care pot fi argumentate/certificate la intrarea pe teritoriul Germaniei:

- permis de ședere/domiciliu legal;

- contract de muncă în domenii importante precum cele ale sănătății, industriei alimentare, transportului de mărfuri;

- reuniune familială (soţ/soţie/copii). Pentru reîntregirea familiei, ca măsură primară este nevoie să fie respectată procedura legală, realizată prin misiunile diplomatice ale Republicii Federale Germania acreditate în străinătate;

- tratament medical, dacă există confirmare de la doctor şi dacă viața pacientului este în pericol;

- studii, în cazul în care instituția de învățământ insistă asupra prezenţei fizice a elevului/studentului, având în vedere trecerea temporară la regimul online de învățământ.

Tranzitarea teritoriului german se admite în condiţiile în care nu există căi alternative şi dacă există consimţământul statelor de tranzit pe linia de retur.

Transportul rutier internațional de persoane prin servicii regulate sau ocazionale nu este admis până pe data de 15 iunie 2020, urmând a se lua act de decizia autorităţilor federale vizavi de perioada următoare. Potrivit hotărârilor Ministerului Federal al Afacerilor Interne, controalele la frontiera de Vest au devenit selective, după înţelegerile la nivel bilateral cu statele vecine, dar au stabilite criterii specifice de admitere în ţară şi tranzitare. Prin urmare, intrarea cetăţenilor străini din state terţe, inclusiv din Republica Moldova este posibilă doar dacă există motive întemeiate care urmează a fi dovedite prin documente confirmative. Tranzitarea teritoriului german se admite în condiţiile în care nu există alternative de retur pentru cetăţenii statelor terţe şi dacă există consimţământul statelor de tranzit pe linia de retur.

Toate persoanele care intră în Germania din țări non-UE sunt obligate să respecte regimul de autoizolare de 14 zile. Persoanele care călătoresc din Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Elveția și Regatul Unit sunt exceptate de la această cerință, la fel ca și persoanele care călătoresc din țările membre UE.

Italia

(UPDATE 06.09.2021) Potrivit autorităților italiene, starea de urgență rămâne extinsă pe întreg teritoriul național italian până la data de 31 decembrie 2021. În baza ordonanței Ministrului italian al sănătății din data de 29 iulie 2021, Republica Moldova a fost inclusă în „lista D” a țărilor cu risc ridicat de infectare. Astfel, pentru persoanele care au călătorit sau tranzitat în ultimele 14 zile Republica Moldova sunt prevăzute următoarele condiții de călătorie în Republica Italiană aplicabile:

- completarea unui formular digital de localizare a pasagerilor (Passenger Locator Form), disponibil la următoarea adresă: https://app.euplf.eu/#/ pentru a fi prezentat oricărei persoane responsabile de efectuarea acestei verificări;

- deținerea unui certificat care atestă rezultatul negativ al unui test molecular sau antigen, efectuat cu un tampon, cu 72 de ore înainte de intrarea în Italia, pentru a fi prezentat oricărei persoane responsabile de efectuarea acestei verificări. Nu se acceptă certificatele de vaccinare ca alternativă în schimbul testului;

- autoizolarea la o adresă indicată în formularul digital de localizare a pasagerilor pentru o perioadă de 5 zile și testării suplimentare efectuată cu un tampon la sfârșitul acestei perioade. Copiii sub 6 ani sunt scutiți de efectuarea testului molecular sau de test antigen.

Șoferii antrenați în efectuarea transportului rutier internațional de persoane sunt scutiți de restricțiile menționate.

 

(UPDATE 21.05.2021) Consiliul de Miniștri al Republicii Italiene a aprobat prelungirea, până pe data de 31 iulie 2021, a stării de urgență instituită anterior pe întreg teritoriul Republicii Italiene. Prin ordonanțele Ministrului Sănătății al Italiei din 16 aprilie 2021 și 14 mai 2021 au fost introduse unele condiții suplimentare pentru persoanele care în ultimele 14 zile înainte de a sosi în Italia s-au aflat sau au tranzitat țări terțe, inclusiv teritoriul Republicii Moldova.

Printre măsuri obligatorii se regăsesc:

- prezentarea certificatului care confirmă efectuarea în cel mult 72 de ore înainte de intrarea pe teritoriul italian a unui test diagnostic molecular cu rezultat negativ pentru infecția cu SARS-CoV2;

- completarea autodeclarației

(https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2021/03/modulo_rientro_sintetico_05_mar

zo_2021_compilabile.pdf) ;

- indiferent de rezultatul testului este obligatorie autoizolarea persoanelor în cauză la domiciliu sau la reședința acestora pentru o perioadă de 10 zile, cu informarea autorității sanitare teritoriale și testării suplimentare la sfârșitul acestei perioade.

Pe pagina web a Ministerului Afacerilor Externe și Cooperării Internaționale al Republicii Italiene este disponibil un chestionar interactiv (în limba italiană și engleză) cu ajutorul căruia cetățenii pot verifica legislația italiană în vigoare cu privire la călătoriile din/spre Republica Italiană: https://infocovid.viaggiaresicuri.it/.

Șoferii antrenați în efectuarea transportului rutier internațional de persoane sunt exceptați de restricțiile menționate.

(UPDATE 30.04.2021) În conformitate cu hotărârea autorităților competente, la sosirea pe teritoriul Italiei, șoferii antrenați în efectuarea transportului rutier internațional sunt obligați să completeze o declarație care confirmă că aceștia se deplasează pe motiv de muncă. Aceasta poate fi accesată pe pagina principală a Ministerului Afacerilor Externe: https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2021/03/modulo_rientro_sintetico_05_marzo_2021_eng_compilabile.pdf. De asemenea, șoferii sunt obligați să raporteze intrarea pe teritoriul țării la departamentul de sănătate de la locul de destinație. Menționăm că, în scurt timp, formularul de declarație pe hârtie va fi înlocuit cu formularul digital „locația pasagerului”.

(UPDATE 16.03.2021) Conform ordonanței Ministerului Sănătății al Italiei, în zilele de 03, 04 și 05 aprilie 2021 (paștele catolic), pe întreg teritoriul național, cu excepția zonelor albe, se vor aplică regulile valabile pentru zona roșie. Unica derogare de la această prevedere ar fi deplasarea în interiorul localității, dar cu respectarea regulilor pentru zona portocalie. Zonele sunt împărțite în felul următor:

- Zona albă : Sardinia;

- Zona galbenă : Calabria, Liguria, Sicilia, Valle d'Aosta;

- Zona portocalie : Abruzzo, Toscana, Provincia Autonomă Bolzano, Umbria;

- Zona roșie : Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Piemont, Provincia Trento, Puglia și Veneto.

În perioada 15 martie - 06 aprilie pe teritoriul Italiei nu vor mai exista zone galbene, acestea vor trece în zona portocalie, iar regiunile unde rata de îmbolnăvire săptămânală este de peste 250 de cazuri la 100 de mii de locuitori vor deveni automat zone roșii.

(UPDATE 03.11.2020) Consiliul Miniștrilor Republicii Italiene a semnat un nou decret privind restricțiile de călătorie în/din străinătate a cetățenilor italieni și străini, valabile până pe data de 24 noiembrie 2020.

Astfel, rămân în vigoare reglementările prin care se interzice intrarea în Italia a persoanelor care în ultimele 14 zile au vizitat sau au tranzitat următoarele țări: Armenia, Bahrain, Bangladesh, Brazilia, Bosnia și Herțegovina, Chile, Kuweit, Macedonia de Nord, Republica Moldova, Oman, Panama, Peru, Republica Dominicană. Este admisă intrarea în țară doar din motive specifice, cum ar fi munca, sănătatea, studii sau urgență absolută. Totodată, șoferii antrenați în efectuarea transportului rutier internațional pe teritoriul țării sunt exceptați de la restricția respectivă. La sosirea pe teritoriul Italiei, șoferii sunt obligați să completeze o declarație care confirmă că se deplasează pe motiv de muncă. Aceasta poate fi accesată pe pagina principală a Ministerului Afacerilor Externe: https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2020/10/modulo_rientro_sintetico_14_10_20.pdf.

În ceea ce privește regiunile Lombardia, Lazio, Campania, Piemont, Sicilia și Calabria, declarația specială trebuie să fie la bordul vehiculului în perioada nopții deoarece în aceste regiuni este interzisă deplasarea la anumite ore, cu excepția vehiculelor antrenate în transportul rutier de mărfuri:

Lombardia - 23.00 / 5.00

Campania - 23.00 / 5.00

Lazio - 00.00 / 5.00

Piemont - 23.00 / 5.00

Sicilia - 23.00 / 5.00

Calabria - 00.00 / 5.00

(UPDATE 16.10.2020)  Conform prevederilor decretului Guvernului Republicii Italiene din 12 octombrie 2020 au fost aprobate noi măsuri de combatere a infecției provocate de COVID-19.

Astfel, rămâne interzisă până pe data de 13 noiembrie 2020 intrarea în Italia a persoanelor care în ultimele 14 zile au vizitat sau tranzitat Republica Moldova și următoarele țări: Armenia, Bangladesh, Bosnia și Herţegovina, Brazilia, Chile, Kuweit, Macedonia de Nord, Oman, Panama, Peru, Republica Dominicană, Kosovo, Muntenegru, Serbia şi Columbia.

Totodată, cetățenii Republicii Moldova care sunt posesori a unui permis de ședere în Italia eliberat până pe data de 09 iulie 2020 în conformitate cu Directiva 2003/109/CE a Consiliului European din 25 noiembrie 2003, precum și membrii familiilor acestora, pot intra pe teritoriul Italiei chiar dacă în ultimele 14 zile au vizitat Republica Moldova.

Potrivit acestei excepții, persoanele au obligația de a prezenta transportatorului la momentul îmbarcării sau la punctul de trecere a frontierei, un certificat cu test molecular negativ efectuat în cel mult 72 de ore anterior intrării pe teritoriul Italiei. La intrare în țară aceștia vor semna o declarație și vor fi obligați să se izoleze la domiciliu pentru o perioadă de 14 zile.

(UPDATE 09.10.2020) În conformitate cu decretul din 07 octombrie 2020 adoptat de către Guvernul Republicii Italiene a fost prelungită starea de urgență pe teritoriul țării până pe data de 31 ianuarie 2021. Decizia dată a fost luată în baza avizelor Comitetului Științific și Tehnic care monitorizează permanent evoluția situației epidimiologice pe teritoriul Italiei. Prin decretul menționat se prelungesc până pe data de 15 octombrie curent toate măsurile de protecție și prevenire ale epidemiei cu COVID-19, inclusiv restricțiile de călătorie stabilite anterior. De asemenea, Guvernul italian a dispus purtarea măștilor de protecție pe întreg teritoriul Italiei, inclusiv în spațiile deschise.

Astfel, râmâne în continuare interzisă intrarea în Italia a persoanelor care în ultimile 14 zile au vizitat sau tranzitat Republica Moldova și următoarele țări: Armenia, Bangladesh, Bosnia și Herţegovina, Brazilia, Chile, Kuweit, Macedonia de Nord, Oman, Panama, Peru, Republica Dominicană, Kosovo, Muntenegru, Serbia şi Columbia.

Ca excepție de la această regulă este permisă intrarea în Republica Italiană a următoarelor categorii de persoane:

- cetățenii statelor Uniunii Europene (UE), statelor Acordului Schengen, Regatului Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, Andorrei, Principatului Monaco, Republicii San Marino și Statului Vatican, care au reședință/domiciliu în Italia. Aceștia pot intra în Italia, prin completarea unei declarații și cu respectarea obligatorie a carantinei de 14 zile;

- membrii familiilor cetățenilor statelor UE, statele părți la Acordul Schengen, Regatul Unit, Andorra, Monaco, San Marino sau Vatican, care au reședința în Italia (soți, parteneri de concubinaj, copii dependenți sub vârsta de 21 de ani, ascendenți dependenți), la fel cu completarea unei declarații privind respectarea obligatorie a carantinei de 14 zile;

- echipajelor și personalului mijloacelor de transport;

- funcționarii UE sau ai organizațiilor internaționale, agenților diplomatici, personalului administrativ și tehnic al misiunilor diplomatice, funcționarii și angajații consulari, personal militar, italian și străin, în exercitarea funcțiilor lor.

Pentru, persoanele care sosesc din Grecia, Malta, Spania, Croaţia, Olanda, Marea Britanie, Beligia și regiunile franceze Alvernia-Rodano-Alpi, Corsica, Hauts-de-France, Île-de-France (cuprinde inclusiv capitala Paris), Noua Aquitania, Occitania, Provance-Alpi-Coasta de Azur, rămâne în vigoare obligaţia ca în ultimile 72 de ore înainte de a sosi în Italia să efectueze un test molecular la COVID-19 sau să fie supuse verificării cu teste rapide la momentul sosirii în Italia, sau cel târziu cu 48 de ore de la data sosirii.

Turcia

(UPDATE 20.04.2021) Conform hotărârii organelor competente ale Republicii Turcia, a fost stabilită prelungirea până pe data de 30 mai 2021 a cerinței privind prezentarea rezultatul negativ al unui test molecular tip PCR pentru depistarea infecției cu virusul COVID-19, efectuat cu maxim 72 de ore înainte de intrarea în țară. Minorii, cu vârsta cuprinsă până la 6 ani, persoanele în tranzit și echipajul antrenat în efectuarea transportului sunt scutiți de prezentarea testului.

(UPDATE 17.03.2021) Începând cu data de 14 martie 2021, persoanele care sosesc pe teritoriul Republicii Turcia, indiferent de modalitatea de transport, au obligația sa completeze formularul de intrare de pe următorul portal electronic https://register.health.gov.tr/ cu maxim 72 de ore înaintea îmbarcării, respectiv a intrării în Turcia. Acesta va fi prezentat în formă printată sau pe telefonul mobil.

La momentul completării formularului, va fi emis codul HES cu care călătorii vor putea avea acces la transport intern și cazare. Completarea formularului nu este obligatorie pentru pasagerii aflați în tranzit aeroportuar.

Prezentarea rezultatului negativ al unui test molecular tip PCR pentru depistarea infecției cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu maxim 72 de ore înainte de intrarea în Republica Turcia, rămâne, în continuare, valabilă.

(UPDATE 16.03.2021) În conformitate cu hotărârea organelor competente ale Republicii Turcia, a fost stabilită prelungirea până pe data de 15 aprilie 2021 a cerinței privind prezentarea rezultatul negativ al unui test molecular tip PCR pentru depistarea infecției cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu maxim 72 de ore înainte de intrarea în țară. Minorii, cu vârsta cuprinsă până la 6 ani, persoanele în tranzit și echipajul antrenat în efectuarea transportului sunt scutiți de prezentarea testului și plasarea în carantină.

(UPDATE 10.03.2021) În conformitate cu situația epidemiologică legată de pandemia cu COVID-19 pe teritoriul Republicii Turcia, autoritățile competente au decis prelungirea până pe data de 26 mai 2021, ora 21:00 UTC a cerinței privind prezentarea rezultatul negativ al unui test molecular tip PCR pentru depistarea infecției cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu maxim 72 de ore înainte de intrarea în țară. Minorii, cu vârsta cuprinsă până la 6 ani, persoanele în tranzit și echipajul antrenat în efectuarea transportului sunt scutiți de prezentarea testului și plasarea în carantină.

Toate persoanele străine la intrare în Turcia sunt obligate să îndeplinească un formular cu privire la locul aflării lor în țară. Străinii care vor intra pe teritoriul Turciei pe cale terestră și nu vor fi în posesia unui test PCR negativ, vor fi plasați în carantină pentru 7 zile, pe adresele declarate de către aceștia (unitate de cazare privată, hotel etc.). Persoanele care nu vor da dovadă de loc de cazare în Turcia, vor fi plasate în carantină în locurile stabilite de către Departamentele de sănătate provinciale. După 7 zile de izolare, persoanele respective vor efectua testul PCR și în caz că este negativ vor putea ieși din carantină, iar cele testate pozitiv vor urma un tratament medical, conform directivelor Ministerului Sănătății al Republicii Turcia. Lista laboratoarelor autorizate unde poate fi efectuat test pentru COVID-19 poate fi accesată la următoarea adresă electronică: https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/haberler/yetkilendirilmis-covi-d-19-tanilaboratuvarlari.html

Începând cu data de 01 martie 2021, Turcia a început eliminarea graduală a restricțiilor impuse pentru prevenirea răspândirii pandemiei, care este bazată pe gradul de risc existent în fiecare provincie a țării, după cum urmează:

Provincii cu grad de risc minim: Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Uşak, Van.

Provincii cu grad de risc mediu: Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bartın,

Bayburt, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Elazig, Erzincan, Erzurum, Eskişehir,

Gaziantep, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırşehir ,

Malatya, Manisa, Nevsehir, Sivas, Tunceli, Yozgat.

Provincii cu grad de risc înalt: Antalya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Düzce, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak .

Provincii cu un grad de risc foarte înalt: Adıyaman, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Burdur, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon.

Se recomandă verificarea restricțiilor la nivel de provincie, deoarece autoritățile locale au dreptul de a impune restricții suplimentare în cazul agravării situației epidemiologice. Menționăm că, frontiera terestră cu Iran rămâne în continuare închisă.

(UPDATE 29.12.2020) Conform ultimelor măsuri instituite de către autoritățile competente ale Republicii Turcia pentru combaterea pandemiei cu COVID-19, începând cu data de 30 decembrie 2020 toate persoanele care intră în Republica Turcia pe cale rutieră, feroviară sau maritimă sunt obligate să prezinte rezultatul negativ al unui test molecular tip PCR pentru depistarea infecției cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu maxim 72 de ore înainte de intrarea în țară, cu excepția minorilor, cu vârsta cuprinsă până la 6 ani.

În cazul în care persoana nu este în posesia unui rezultat negativ al testului menționat, aceasta va fi suspusă carantinei pe o perioadă de 10 zile, la adresa de cazare declarată (casă, hotel etc.), iar în cazul în care nu dispune de un loc de cazare unde să poată efectua perioada de carantină prevăzută de lege, va fi redirecționată, în funcție de locurile disponibile, în centre special amenajate stabilite de Direcțiile de Sănătate Publică. Ulterior, în a 7-a zi de carantină, persoanele se pot deplasa pentru a efectua un test PCR-SARS-CoV-2 și în cazul unui rezultat negativ pot ieşi din carantină.

Persoanele care în ultimele 10 zile dinaintea sosirii în Turcia s-au aflat în Regatul Unit, Danemarca sau Africa de Sud, vor fi obligate să prezinte rezultatul negativ al unui test PCR-SARS-CoV-2 efectuat cu maxim 72 de ore de la data intrării în Republica Turcia și vor avea obligaţia de a intra în carantină pentru o perioadă de 10 zile, la adresa de domiciliu declarată sau după caz, în centre special amenajate stabilite de Direcțiile de Sănătate Publică.

În cazul efectuării tranzitului se prezintă rezultatul negativ al unui test PCR-SARS-CoV-2, efectuat cu maxim 72 de ore înaintea intrării pe teritoriul Turciei, numai în măsura în care țara de destinație finală solicită această condiție.

La intrarea în țară, vor fi efectuate controale de sănătate tuturor cetățenilor turci și străini. În cazul descoperirii simptomelor specifice COVID-19, vor fi efectuate gratuit teste moleculare tip PCR pentru infecția cu SARS-CoV-2, iar Ministerul Sănătății va dispune măsurile necesare.

Măsurile respective vor fi valabile până pe data de 01 martie 2021.

(UPDATE 03.07.2020) Autoritățile Republicii Turcia au anulat restricțiile de intrare a cetățenilor străini pe teritoriul țării. Este obligatorie respectarea măsurilor de protecție, precum purtarea măștilor faciale și îndeplinirea unui formular ce conține date personale, adresa de pe teritoriul Republicii Turcia unde se va afla pasagerul și informația de contact. La efectuarea controlului la punctele de trecere a frontierei, va fi verificată temperatura fiecărui pasager și vor fi preluate formularele completate. În cazul depistării unei stări febrile sau alte simptome specifice COVID-19, persoana va fi supusă unui test pentru depistarea virusului. Dacă testul va fi negativ, pasagerului va fi asigurat accesul liber pe teritoriul țării, iar dacă testul va fi pozitiv, acesta urmează a fi tratat pe teritoriul țării în baza condițiilor poliței de asigurare procurate la intrare în țară.

Transportul rutier internațional de persoane prin servicii regulate sau ocazionale este suspendat. Frontiera țării este închisă pentru cetățenii din 67 state, inclusiv Republica Moldova. Autoritățile competente ale Republicii Turcia intenționează să redeschidă gradual hotarele pentru accesul cetățenilor străini pe teritoriul țării, în dependență de situația epidemiologică din fiecare stat în parte.

Olanda

(UPDATE 06.09.2021) Din data de 8 iulie 2021, Republica Moldova figurează pe lista Uniunii Europene a statelor epidemiologic sigure pe fond de Covid-19 (EU Safe Country List). Persoanele care călătoresc în Regatul Țărilor de Jos din Republica Moldova, inclusiv cetățenii RM, au dreptul să intre pe teritoriul Țărilor de Jos cu respectarea următoarelor condiții:

- se impune obligativitatea prezentării testului COVID-19 negativ PCR sau a dovezii de vaccinare deplină pentru persoanele care sosesc din țările sigure, inclusiv Republica Moldova. Testul PCR cu rezultat negativ COVID-19 trebuie să fie efectuat cu 48 de ore înainte de plecare sau un rezultat negativ al testului antigen efectuat cu până la 24 de ore înainte de plecare. Certificatul privind rezultatul negativ al testului PCR Covid-19 urmează a fi prezentat în una din următoarele limbi: engleză, germană, franceză, italiană, portugheză sau spaniolă. Informația cu privire la tipurile de teste PCR acceptate, certificatele de testare și alte detalii pot fi consultate pe pagina oficială https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/visiting-the-netherlands-fromabroad/requirements-for-proof-of-vaccination

(UPDATE 29.12.2020) Începând cu data de 29 decembrie 2020 toate persoanele, inclusiv cetățenii Regatului Țărilor de Jos, care doresc să călătorească spre Țările de Jos pe cale rutieră, feroviară, maritimă sau aeriană sunt obligați să prezinte  rezultatul negativ în baza testului molecular PCR pentru COVID-19.

Rămân în continuare în vigoare cerințele cu privire la forma și conținutul certificatului de testare și cu privire la declarația Negative Test Declaration” expuse anterior.

(UPDATE 14.12.2020)  Începând cu data de 15 decembrie 2020, cetățenii străini care intenționează să călătorească în Regatul Țărilor de Jos și nu fac parte din categoriile exceptate indicate mai jos, sunt obligați să facă dovada rezultatului negativ la testarea Covid-19.

Cetățenilor străini care nu vor deține sau vor refuza să prezinte dovada rezultatului negativ al testării COVID-19 li se va refuza accesul pe teritoriul Țărilor de Jos. Împreună cu certificatul de testare, călătorii străini vor trebui să prezinte și formularul completat și semnat al declarației Negative Test Declaration, care poate fi accesat pe pagina electronic www.government.nl. Atât certificatul, cât și declarația vor fi prezentate pe suport de hârtie. Certificatul privind rezultatul testării trebuie să corespundă următoarelor cerințe:

- să confirme rezultatul negativ în baza testului molecular PCR pentru Covid-19;

- să fie întocmit în una din limbile engleză, germană, franceză, spaniolă sau olandeză;

- să conțină informații despre institutul/laboratorul care a efectuat testul;

- numele din certificat al persoanei testate trebuie să corespundă cu datele din pașaport;

- testul trebuie să fie realizat până la plecarea din țara de origine, dar cu cel mult 72 de ore înainte de sosirea în Regatul Țărilor de Jos.

Categoriile de cetățeni străini exceptate de la obligativitatea testului sunt:

- Lucrătorii transfrontalieri;

- Pasagerii aflați în tranzit;

- Cetățenii țărilor Uniunii Europene și ai spațiului Schengen și membrii familiilor lor, deținătorii unui permis de ședere pentru Țările de Jos, unui permis de ședere sau persoanele care dețin carte de identitate diplomatică emisă de Ministerul Afacerilor Externe al Țărilor de Jos;

- Deținătorii unui pașaport diplomatic;

- Cetățenii următoarelor țări: Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Elveția, Monaco, San Marino, Andorra, Vatican și membrii familiilor lor.

(UPDATE 01.10.2020) Începând cu 29 septembrie, au intrat în vigoare noi reguli de prevenire a răspândirii COVID-19 (valabile pe o perioadă de minim 3 săptămâni). Astfel, călătoriile în Țările de Jos pentru cetățenii Republicii Moldova în scopuri neesențiale nu sunt recomandate. Regula de autoizolare rămâne a fi în vigoare pentru o perioadă de 10 zile, indiferent de rezultatele testului efectuat sau starea medicală.

(UPDATE 08.09.2020) Pe data de 04 septembrie 2020, autoritățile olandeze au operat mai multe modificări în regulile cu privire la dreptul străinilor de a intra în țară în condițiile de pandemie a infecției cu COVID-19.

 

Astfel, a fost anulată interdicția de călătorie în Țările de Jos pentru rezidenții permanenți din următoarele țări: Australia, Canada, Georgia, Japonia, Noua Zeelandă, Rwanda, Coreea de Sud, Thailanda, Tunisia și Uruguay. Totodată, Regatul Țărilor de Jos interzice în continuare intrarea pe teritoriul său pentru scopuri neesențiale a cetățenilor din statele care nu sunt indicate în lista de mai sus, inclusiv din Republica Moldova (cu excepțiile aplicabile de mai jos).

Restricțiile de călătorie nu se aplică următoarelor categorii de persoane:

- cetățenii UE (inclusiv resortisanții britanici) și membrii familiilor lor;

- cetățenii Norvegiei, Islandei, Elveției, Liechtensteinului, San Marino, Monaco, Vaticanului și Andorrei, precum și membrii familiilor lor;

- cetățenii țărilor terțe care dețin un buletin de rezident sau un permis de ședere în conformitate cu Directiva UE 2003/109 / CE privind rezidenții pe termen lung;

- cetățenii țărilor terțe al căror drept de ședere este derivat din alte directive ale UE sau din dreptul național al unui stat membru al UE;

- posesorii unei vize de ședere de lungă durată, precum și cei cu autorizație de ședere temporară MVV (Machtiging tot Voorlopig Verblijf).

 

Sunt, de asemenea, exceptați de la restricția de călătorie resortisanții țărilor terțe care sunt lucrători-cheie sau fac dovada prezenței circumstanțelor excepționale:

- personalul din domeniul ocrotirii sănătății – medici, asistenți medicali, cercetători;

- lucrătorii transfrontalieri;

- studenții, cu condiția că sunt în posesiunea unei scrisori de notificare a reședinței emise de Serviciul olandez de imigrare și naturalizare cu mențiunea „Study”

- muncitorii sezonieri din agricultură;

- muncitorii migranți de înaltă calificare, cu condiția că sunt în posesiunea unei scrisori de notificare a reședinței emise de Serviciul olandez de imigrare și naturalizare cu mențiunea „Highly skilled migrant”;

- șoferii și personalul antrenat în efectuarea transportului de mărfuri;

- diplomații;

- personalul militar aflat în exercițiul atribuțiilor;

- personalul organizațiilor internaționale și umanitare;

- persoanele cu motive convingătoare pentru a-și vizita familia în cazuri excepționale. Astfel de cazuri sunt vizitarea unui membru al familiei bolnav terminal și participarea la înmormântarea unui membru al familiei (prin membrul familiei se subînțeleg membrii de familie de gradul I sau II: parteneri, părinți (inclusiv adoptivi și vitregi), socri, copii (inclusiv adoptați sau vitregi) indiferent de vârstă, nurori și gineri, frați și surori, nepoți indiferent de vârstă, bunei, cumnați, frați și surori vitregi;

- tații care doresc să asiste la nașterea copiilor lor, cu condiția că termenul probat documentar al sarcinii este mai mare de 34 de săptămâni;

- persoanele care necesită protecție internațională;

- persoane admise din motive umanitare;

- marinarii care dețin o carte de evidență a marinarului, cu excepția marinarilor de pe iahturi comerciale și de agrement.

(UPDATE 17.07.2020) Începând cu 10 iulie 2020, este anulată interdicția de călătorie în Țările de Jos pentru rezidenții permanenți din următoarele țări: Algeria, Australia, Canada, Georgia, Japonia, Muntenegru, Maroc, Noua Zeelandă, Rwanda, Serbia, Coreea de Sud, Thailanda, Tunisia și Uruguay.

Totodată, Regatul Țărilor de Jos interzice în continuare intrarea pe teritoriul său pentru scopuri neesențiale a cetățenilor din statele care nu sunt indicate în lista de mai sus. Interdicția vizează și cetățenii Republicii Moldova.

Restricțiile de călătorie nu se aplică următoarelor categorii de persoane:

- Cetățenii UE (inclusiv resortisanții britanici) și membrii familiilor lor;

- Cetățenii Norvegiei, Islandei, Elveției, Liechtensteinului, San Marino, Monaco, Vaticanului și Andorrei, precum și membrii familiilor lor;

- Cetățenii țărilor terțe care dețin un buletin de rezident sau un permis de ședere în conformitate cu Directiva UE 2003/109 / CE privind rezidenții pe termen lung;

- Cetățenii țărilor terțe al căror drept de ședere este derivat din alte directive ale UE sau din dreptul național al unui stat membru al UE;

- Posesorii unei vize de ședere de lungă durată, precum și cei cu autorizație de ședere temporară MVV (Machtiging tot Voorlopig Verblijf).

Sunt, de asemenea, exceptați de la restricția de călătorie resortisanții țărilor terțe care sunt lucrători-cheie sau fac dovada prezenței circumstanțelor excepționale.

Transportul rutier internațional de persoane prin servicii regulate sau ocazionale este suspendat pe o perioadă nedeterminată. În prezent sunt permise, la cerere, doar curse neregulate de repatriere a cetățenilor străini blocați în Olanda, cu condiția că transportul în cauză va fi autorizat de către statele în tranzit din spațiul Schengen/UE.

Cehia

(UPDATE 06.09.2021) Conform deciziei Ministerului de Interne al Republicii Cehe, Republica Moldova rămâne clasificată în lista statelor din zona cu risc foarte ridicat. Totodată, autoritățile cehe au anunțat despre faptul că cetățenii statelor terțe pot intra în Republica Cehă indiferent de scopul vizitei în situația în care dețin un certificat recunoscut privind vaccinarea completă. Concomitent, autoritățile au inclus Republica Moldova în lista statelor ale căror certificate de vaccinare sunt recunoscute - https://koronavirus.mzcr.cz/certifikaty/. Astfel, intrarea cetățenilor Republicii Moldova în scopuri turistice sau vizite neesențiale este permisă, dacă persoana a finalizat cursul de vaccinare cu cel puțin 14 zile anterior și are un certificat în acest sens.

Tranzitul este permis cu condiția că acesta urmează a fi efectuat timp de 12 ore după intrare, cu prezentarea confirmărilor privind scopul și destinația călătoriei. Obligația prezentării testului PCR negativ se impune în cazul persoanelor care vor tranzita teritoriul Cehiei pe parcursul unei perioade mai mare de 12 ore, indiferent de scopul călătoriei.

Șoferii antrenați în efectuarea transportului rutier internațional de persoane sunt scutiți de restricțiile menționate.

 

(UPDATE 06.07.2021)  La momentul actual Republica Moldova este menținută de către autoritățile cehe în categoria statelor plasate în zona de risc foarte ridicat - zona roșu închis. Astfel, cetățenii moldoveni trebuie să prezinte  testul molecular tip PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu maximum 72 de ore anterior sosirii, să completeze formularul de sosire PLF și să se autoizoleze în locuri determinate. La a 5-a zi se efectuează un test repetat pentru a ieși din carantină.

(UPDATE 21.05.2021) Din cauza păstrării situației nefavorabile în contextul pandemiei COVID-19 în Republica Cehă și a îngrijorărilor cu privire la răspândirea noilor mutații, autoritățile cehe clasifică statele corespunzător gradului de risc de infecție.

- țări cu risc scăzut (verde);

- țări cu risc mediu (portocaliu);

- țări cu risc ridicat (roșu);

- țări cu risc foarte ridicat (roșu închis/bordo);

- țări cu risc extrem (negru).

Așa-numitul sistem de semafor pentru călătorii are criterii fixe care se actualizează

regulat. Pentru a vizualiza lista statelor cu clasificările corespunzătoare,accesați portalul:

https://www.mvcr.cz/mvcren/docDetail.aspx?docid=22239932&doctype=ART#2 .

Republica Moldova este plasată în lista țărilor cu risc foarte ridicat. Astfel, cetățenii modloveni trebuie să completeze un formular de sosire înainte de a călători în Republica Cehă și să facă un test pentru anticorpi sau de tip PCR la infecția COVID-19, cu cel mult 24 de ore înainte de intrare (în cazul unui test de anticorpi) sau 72 de ore (în cazul unui test PCR). Rezultatul testului trebuie prezentat la intrare în țară. Ulterior, trebuie să prezinte un al doilea test PCR efectuat în Republica Cehă, cel târziu la 5 zile de la sosire. Autoizolarea este obligatorie până la depunerea unui al doilea test negativ. De asemenea, este obligatorie să fie purtată mască de tip respirator de clasa FFP2 / KN95 în afara locuinței.

Menționăm că, turismul pentru cetățenii străini rămâne interzis, călătoriile fiind permise doar pentru următoarele motive întemeiate: a) călătoria la serviciu și afaceri sau alte activități similare; b) îngrijirea copiilor, rudelor sau animalelor; c) deplasări esențiale către servicii de sănătate și facilități sociale și călătorii calificate drept urgențe, inclusiv furnizarea de escorte necesare rudelor apropiate; d) participarea la înmormântări; e) călătorii pentru a participa la studii, inclusiv stagii și examene; f) participarea la întâlniri autorizate; g) călătorii spre locul de reședință.

Șoferii antrenați în efectuarea transportului rutier internațional de persoane sunt exceptați de restricțiile menționate.

(UPDATE 19.02.2021) În conformitate cu hotărârea autorităților competente ale Republicii Cehia, regimul de stare de urgență în țară a fost prelungit până pe data de 28 februarie 2021. Călătoriile în Republica Cehă sunt posibile numai din motive esențiale. Rezidenții din țările incluse în așa zisele zone roșii ale Uniunii Europene și statele membre ale zonei Schengen, pot călători în Republica Cehă din motive esențiale numai după completarea formularului de localizare a pasagerilor în sănătate publică și, de regulă, cu rezultatul negativ al unui test PCR efectuat cu maxim 72 de ore înainte de intrare. Pentru vizitele esențiale de până la 24 de ore și pentru șoferii antrenați în efectuarea transportului rutier internațional aceste prevederi nu se aplică. Motivele esențiale includ în special călătoriile la serviciu, la unitățile de îngrijire medicală sau la înmormântări.

Cetățenilor din țările non-UE li se interzice, accesul în Republica Cehă, cu excepția cazurilor când au permis de ședere eliberat de Republica Cehă sau viză de lung sejur, au reședința într-un stat membru al UE și dacă intrarea lor este în scop de deplasare spre locul de reședință, muncă, studii, vizită de familie (respectând toate măsurile luate în legătură cu starea de urgență aplicabile cetățenilor UE).

Începând cu 5 februarie curent, în sistemul care clasifică statele după nivelul riscului de infecție COVID-19, a fost adăugată încă o categorie – roșu închis, marcând situația epidemiologică din statele respective cu risc deosebit de înalt. Persoanele care intră în Cehia din statele clasificate cu roșu închis vor fi obligați:

- La intrarea în țară să prezinte test PCR-RT negativ, efectuat în ultimele 48 de ore; - Să completeze un formular online special (https://plf.uzis.cz/);

- După trecerea frontierei, persoana este plasată imediat în carantină timp de 10 zile. În cazul în care în decurs de 5 zile după sosire cel de-al doilea test PCR- va fi negativ, carantina va fi anulată imediat. De la momentul intrării în Cehia, timp de 10 zile, persoana este obligată să poarte în locurile publice mască de protecție de tip FFP2, atât imediat după trecerea frontierei, cât și după ridicarea mai devreme a carantinei la domiciliu.

Totodată, persoanele care intră în Republica Cehă din statele clasificate cu culoarea verde pot intra liber fără restricții. Acestea sunt Australia, Coreea de Sud, Noua Zeelandă, Vatican, Singapore și Thailanda.

În ceea ce privește efectuarea tranzitului, acesta urmează a fi efectuat timp de 12 ore după intrare, cu prezentarea confirmărilor privind scopul și destinația. Începând cu data de 14 februarie 2021, obligația prezentării testului PCR negativ (efectuat în

ultimele 36 de ore) se impune și în cazul persoanelor care vor tranzita teritoriul Cehiei.

Menționăm că, este restricționată intrarea și ieșirea din trei districte ale țării - Cheb, Sokolov (regiunea Karlovy Vary) și Trutnov (regiunea Hradec Králové), unde în prezent este înregistrată cea mai dificilă situație epidemiologică în contextul COVID-19.

(UPDATE 06.11.2020) În conformitate cu decizia autorităților competente cehe starea de urgență în sănătate publică pe întreg teritoriul țării a fost prelungită până pe data de 20 noiembrie 2020. Rămâne interzisă intrarea în Cehia a cetățenilor din statele non-UE, în scop turistic sau pentru vizite de scurtă durată (până la 90 de zile). Cetățenii străini pot călători în Cehia doar în cazul în care dețin permis de ședere temporar sau permanent, o viză de lung sejur, viză de lucru și/ori un contract de muncă perfectat după anularea stării de urgență.

(UPDATE 03.07.2020) În conformitate cu dispozițiile autorităților cehe, intrarea pe teritoriul Republicii Cehe a cetățenilor din statele care nu sunt membre ale Uniunii Europene, inclusiv din Republica Moldova, rămâne restricționată. Nu este permisă intrarea în Cehia în scop turistic sau pentru vizite de scurtă durată (până la 90 de zile). Cetățenii Republicii Moldova pot călători în Republica Cehă doar în cazul în care dețin o viză de lung sejur, permis de ședere temporar sau permanent, ori un contract de muncă perfectat după anularea stării de urgență (17 mai 2020). La intrare este necesară prezentarea unui certificat privind testul RT-PCR (COVID-19) negativ sau urmează să respecte regimul de autoizolare de 14 zile.

Transportul rutier internațional de persoane prin servicii regulate sau ocazionale nu este admis pentru cetățenii străini din state non-UE până pe data de 15 iunie 2020.

Grecia

(UPDATE 06.09.2021) La momentul actual cetățenii Republicii Moldova, posesori ai pașaportului biometric, rămân exceptați de la restricțiile de intrare pe teritoriul Republicii Elene. Cetățenii moldoveni pot călători, inclusiv în scop turistic, pe teritoriul Greciei cu prezentarea unui din următoarele documente: test PCR negativ pentru Covid-19 efectuat în ultimele 72 ore (rezultatul fiind emis de un laborator acreditat), test rapid efectuat în ultimele 48 ore, un certificat de confirmare a însănătoșirii sau confirmarea vaccinării. Copiii cu vârsta de până la 12 ani, nu necesită prezentarea documentelor enumerate. Nu mai târziu de ziua precedentă înainte de intrarea în țară cetățenii moldoveni trebuie să completeze formularul de localizare a pasagerilor (PLF), care poate fi accesat la următoarea adresă: https://travel.gov.gr.

Șoferii antrenați în efectuarea transportului rutier internațional de persoane sunt scutiți de restricțiile menționate.

 

(UPDATE 06.07.2021) Începând cu data de 02 iulie 2021 cetățenii Republicii Moldova, posesori ai pașaportului biometric, sunt exceptați de la restricțiile de intrare pe teritoriul Republicii Elene. Cetățenii moldoveni pot călători, inclusiv în scop turistic, pe teritoriul Greciei cu prezentarea unui din următoarele documente: test PCR negativ pentru Covid-19 efectuat în ultimele 72 ore (rezultatul fiind emis de un laborator acreditat), test rapid efectuat în ultimele 48 ore, un certificat de confirmare a însănătoșirii sau confirmarea vaccinării. Copiii cu vârsta de până la 12 ani, nu necesită prezentarea documentelor enumerate. Nu mai târziu de ziua precedentă înainte de intrarea în țară cetățenii moldoveni trebuie să completeze formularul de localizare a pasagerilor (PLF), care poate fi accesat la următoarea adresă: https://travel.gov.gr.

(UPDATE 18.06.2021) Nu este permisă intrarea cetățenilor/rezidenților din țările non-UE. Cetățenii Republicii Moldova, posesori doar a pașaportului biometric, în scop turistic, nu pot intra pe teritoriul Republicii Elene.

Cetățenii Republicii Moldova, posesori ai pașaportului biometric si a unui permis de ședere, emis de către autoritățile competente a unei țări UE, pot intra pe teritoriul Republicii Elene, cu respectarea următoarelor condiții:

- prezentarea unui test PRC negativ de 72 de ore sau (rezultatul va fi în una din limbi: engleză,franceză, germană, italiană, spaniolă, rusă, fiind emis de un laborator acreditat)

- prezentarea confirmării de însănătoșire (test serologic - de la 2 la 9 luni) sau

- confirmarea vaccinării (după 14 zile de la aplicarea ultimei doze (rapel).

Suplimentar, la punctele de trecere a frontierei pot avea loc testări aleatorii. Dacă rezultatul testului este pozitiv, persoana va fi plasată în carantină pentru 14 zile.

Șoferii care efectuează transport internațional de persoane sunt exceptați de restricțiile menționate.

 

(UPDATE 21.05.2021) Până pe data de 24 mai 2021, cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, statelor membre ale Acordului Schengen, Australia, Macedonia de Nord, Emiratele Arabe Unite, Statele Unite ale Americii, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Israel, Canada, Belarus, Bahrain, Noua Zeelandă, Republica Coreea, Qatar, China, Kuwait, Ucraina, Rwanda, Rusia, Arabia Saudită, Serbia, Singapore, Thailanda sau persoanele care au rezidența permanentă în aceste state pot intra pe teritoriul elen pe cale rutieră - prin punctele de trecere a frontierei Kulata-Promachonas, Svilengrad-Ormenio și Evzoni și pe cale aeriană, prin orice aeroport, intrarea fiind permisă persoanelor care îndeplinesc una dintre următoarele condiții:

- prezintă un test molecular tip PCR cu rezultat negativ pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 72 de ore anterior intrării pe teritoriul elen,

- prezintă o dovadă care atestă efectuarea unui vaccin autorizat împotriva COVID-19, cu condiția să fi trecut minimum 14 zile de la efectuarea rapelului (în cazul unui vaccin efectuat în două doze) sau a dozei unice (pentru vaccinul efectuat în doză unică). Documentul care atestă efectuarea vaccinării trebuie să fie redactat în limba engleză,

- prezintă o dovadă emisă de către un laborator autorizat statul de proveniență prin care se confirmă faptul că persoanele au fost diagnosticate pozitiv cu COVID-19, într-o perioadă cuprinsă între 2 și 9 luni anterior datei sosirii în Republica Elenă. Documentul care atestă infectarea cu virusul SARS-CoV-2 poate fi redactat în limbile engleză, spaniolă, italiană, germană, franceză sau rusă.

De asemenea, rămâne în vigoare obligativitatea completării formularului PLF (Passenger Locator Form) prin intermediul paginii oficiale - https://travel.gov.gr, cu cel puțin 24 de ore anterior efectuării călătoriei, indiferent de statul de proveniență, de către toate persoanele care sosesc în acest stat.

Menționăm că, cetățenilor statelor terțe care nu sunt incluse în lista aprobată, inclusiv cetățenilor moldoveni sunt interzise călătoriile neesențiale sau în scop de turism pe teritoriul elen, până la aprobarea unei noi decizii.

Șoferii antrenați în efectuarea transportului rutier internațional de persoane sunt exceptați de restricțiile menționate.

(UPDATE 12.04.2021) Începând cu data de 05 aprilie 2021, intrarea prin punctul de trecere a frontierei Evzoni a vehiculelor antrenate în efectuarea transportului rutier de mărfuri va fi permisă doar în intervalul orelor 07.00- 23.00, iar prin punctul de frontieră Kakavia - în intervalul orelor 07.00-19.00. Toți șoferii de camioane care intră prin aceste puncte de trecere a frontierei vor fi suspuși unui test rapid pentru COVID-19.

Menționăm că, rămâne în vigoare condiția obligatorie pentru cetățenii străini, inclusiv șoferii antrenați în efectuarea transportului rutier internațional care intră prin toate punctele de trecere a frontierei elene, să completeze formularul de localizare a pasagerilor (PLF) care poate fi accesat la următoarea pagină electronică: https://travel.gov.gr/. De asemenea, rămâne valabilă obligațiunea de prezentare la intrare în țară de către cetățenii străini a testului la COVID-19 de control molecular negativ (test PCR). Șoferii antrenați în efectuarea transportului rutier internațional rămân exceptați de condiția menționată.

(UPDATE 14.12.2020)  Potrivit deciziei autorităților competente elene, începând cu data de 18 decembrie 2020 și până pe 07 ianuarie 2021, pentru toate persoanele care intră în țară din străinătate, pe lângă testul negativ pe care trebuie să-l dețină și testarea rapidă la vama, va fi obligatorie autoizolarea la locul de domiciliu pentru 3 zile.

Toți călătorii care intră în țară prin punctul de trecere a frontierei Promachonas cu Republica Bulgaria sunt obligați să prezinte un test molecular negativ (PCR) efectuat cu maxim 72 de ore înainte de sosire. Celelalte puncte de control sunt utilizate doar pentru călătorii esențiale justificate prin documente necesare. De asemenea, punctele de trecere a frontierei cu Albania, Macedonia de Nord și Turcia sunt permise doar pentru călătoriile esențiale.

(UPDATE 17.08.2020) Șoferii care efectuează transport rutier internațional au fost scutiți de obligația de prezentare la intrare în țară a testului negativ PCR la COVID-19, indiferent de naționalitate.

(UPDATE 14.08.2020) Începând cu data de 17 august 2020 intră în vigoare decretul Guvernului elen privind obligațiunea de prezentare la intrare în țară a testului de control molecular negativ (test PCR) pentru toate categoriile de persoane, inclusiv șoferii care efectuează transport rutier internațional. Decretul respectiv rămâne valabil până pe 31 august 2020.Testul trebuie efectuat cu cel mult 72 de ore înainte de intrare în Grecia iar certificatul medical urmează a fi întocmit în limba engleză, cu date personale precum numele, pașaportul / codul personal. Laboratoarele care efectuează testarea PCR ar trebui să fie laboratoare naționale de sănătate publică sau laboratoare private care sunt acreditate de autoritățile naționale. Certificatele care nu îndeplinesc criteriile enumerate nu vor fi acceptate. Falsificarea certificatelor se amendează în conformitate cu prevederile legislației elene. Suplimentar, rămâne obligatorie completarea și remiterea formularului care poate fi accesat la adresa electronicăhttps://travel.gov.gr.   

Menționăm că, persoanele care vizitează țara din motive profesionale pe durata prezentului decret și apoi părăsesc Grecia nu vor avea voie să reintre în țară până pe data de 31 august 2020. Pentru cetățenii și rezidenții permanenți ai Greciei, reintrarea în țară va fi permisă numai cu o notificare prealabilă și completare a formularului prezentat pe https://travel.gov.gr/ la ieșirea din țară.

 

Următoarele puncte de trecere a frontierei sunt deschise:

Kakavia (Grecia - Albania), numai pentru transport de mărfuri, program de lucru -07: 00-23: 00;

Krystallopigi (Grecia - Albania), numai pentru transport de mărfuri, program de lucru - 07: 00-23: 00;

Evzoni (Grecia - Macedonia de Nord), numai pentru transport de mărfuri, program de lucru - 07: 00-23: 00;

Promachonas (Grecia - Bulgaria), transport de mărfuri și persoane, program de lucru - 24/7;

Ormenio (Grecia - Bulgaria), numai pentru transport de mărfuri, program de lucru - 07: 00-23: 00;

Nymfaia (Grecia - Bulgaria), numai pentru transport de mărfuri, program de lucru -07: 00-23: 00;

Kipi (Grecia - Turcia), numai pentru transport de mărfuri, program de lucru - 07: 00-23: 00.

 

Ministerul Infrastructurii și Transporturilor al Republicii Elene a înaintat proiectul de modificare a Decretului menționat pentru a include șoferii antrenați în efectuarea transportului internațional de mărfuri și persoane în categoria celor exceptați de respectare a prevederilor respective. Informația va fi actualizată odată cu recepționarea unei decizii în acest sens din partea autorităților competente elene.

(UPDATE 10.08.2020) Conform informației prezentate de autoritățile elene, la momentul actual intrarea pe cale rutieră în țară a tuturor tipurilor de autovehicule este restricționată. Restricția se aplică pentru transportul rutier de mărfuri, persoane, mărfuri periculoase și perisabile. Potrivit ultimelor informații disponibile, doar punctul de trecere a frontierei Promachonas (GR) – Kulata (BG) rămâne deschis în regim non-stop (24h/24h) pentru transportul rutier internațional de mărfuri și persoane.

Trecerea frontierei la următoarele puncte de control rutier este permisă zilnic doar în intervalul orelor 07.00-23.00 persoanelor cu motive excepționale motivate (rezidenți, membri ai familiei, studenți, cauze medicale etc.), inclusiv șoferilor antrenați în transport rutier internațional:

Kakavia (Albania);

Krystallopigi (Albania);

Evzoni (Macedonia de Nord);

Ormenio (Bulgaria);

Nymfaia (Bulgaria);

Kipi (Turcia).

Restricția respectivă nu se aplică la ieșirea din Grecia.

(UPDATE 07.08.2020) În scopul limitării răspândirii COVID-19, autoritățile elene au anunțat decizia de prelungire a interdicției temporare de intrare pe teritoriul Greciei a cetățenilor țărilor non-UE, inclusiv a cetățenilor Republicii Moldova, până pe data de 14 august 2020. Excepție de la prezenta decizie face categoria de cetățeni, inclusiv ai Republicii Moldova, care posedă permisul de ședere în statele membre ale UE sau zonei Schengen. Totodată, potrivit autorităților elene, la un interval de două săptămâni, în baza observațiilor situației epidemiologice și în conformitate cu recomandările Uniunii Europene, lista țărilor non-UE, care vor putea călători în Republica Elenă va fi actualizată.

(UPDATE 24.07.2020) Începând cu data de 22 iulie curent, punctul de control Exochi din Grecia, căruia îi corespunde punctul Ilinden în Bulgaria, va fi închis pe ambele sensuri de drum pentru toți călătorii și pentru toate tipurile de vehicule, inclusiv camioane. Punctul de control va fi închis până pe data de 03 august 2020.

(UPDATE 17.07.2020) Autoritățile elene au anunțat decizia de prelungire, până pe data de 31 iulie 2010 a interdicțiilor temporare de intrare pe teritoriul Greciei a cetățenilor străini din țările non-UE (Decizia nr. 2874 din 15.07.2020 publicată în Monitorul Oficial). Excepție de la prezenta Decizie vizează cetățenii, inclusiv a țărilor non-UE, care posedă permisul de ședere al unei țări membre UE sau din zona Schengen.

Din lista statelor exceptate de la interdicțiile temporare de intrare pe teritoriul Greciei fac parte: Algeria, Australia, Canada, Georgia, Japonia, Maroc, Noua Zeelandă, Rwanda, Serbia, Coreea de Sud, Tailanda, Tunisia și Uruguay sub rezerva confirmării reciprocității.

Cetățenii vor fi obligați, cu cel puțin 24 ore înaintea efectuării călătoriei, să completeze un formular electronic de localizare al pasagerilor (Passenger Locator Form), prin intermediul căruia autoritățile să poată asigura evidența călătorilor. Ulterior completării, persoanele vor primi un cod unic de confirmare a înregistrării, care urmează a fi păstrat și prezentat autorităților de frontieră în momentul intrării pe teritoriul Republicii Elene (electronic sau pe suport de hârtie). Formularul este disponibil în limba engleză la adresa https://travel.gov.gr. Potrivit informației comunicate de autoritățile elene, în baza codului respectiv cetățenii vor fi testați obligatoriu, iar după testare, până la aflarea rezultatului, se vor autoizola la destinația pe care au declarat-o în formularul de localizare al pasagerilor. În funcție de rezultat, pozitiv - vor fi obligați să se afle 14 zile în autoizolare, negativ – fără carantină. Cetățenii Republicii Moldova, care vor dori să călătorească în scop personal sau de afaceri în Republica Elenă și care nu dețin permis elen de ședere și contract de muncă elen, se vor adresa la oficiul consular al Ambasadei Greciei acreditată pentru Republica Moldova, cu solicitarea examinării dosarului.

(UPDATE 03.07.2020) Autoritățile elene au anunțat decizia de aliniere la recomandarea Uniunii Europene de prelungire începând cu 01 iulie pentru o perioadă de doua săptămâni a interdicțiilor temporare de intrare pe teritoriul Greciei a cetățenilor străini, din țările non-UE, pentru călătoriile neesențiale, cu scopul diminuării efectelor răspândirii pandemiei COVID-19. Excepție de la prezenta decizie vizează următoarele state: Algeria, Australia, Canada, Georgia, Japonia, Muntenegru, Maroc, Noua Zeelanda, Rwanda, Serbia, Coreea de Sud, Tailanda, Tunisia, Uruguay și China sub rezerva confirmării reciprocității.

Potrivit autorităților elene la un interval de două săptămâni, în baza observațiilor situației epidemiologice și în conformitate cu recomandările Uniunii Europene, lista țărilor non-UE din cadrul cărora pasagerii vor putea călători în Republica Elenă va fi actualizată.

Transportul rutier internațional de persoane prin servicii regulate sau ocazionale nu este admis până pe data de 15 iunie 2020. Prevederea respectivă se aplică cetățenilor tuturor statelor străine, inclusiv ai Republicii Moldova.

În prezent, categoriile permise a cetățenilor străini care sosesc în Republica Elenă, din motive întemeiate, sunt supuși obligatoriu, unui test pentru COVID-19 și plasați în carantină. Astfel, toți călătorii, indiferent de cetățenie, inclusiv din țările UE și Schengen, sunt testați și plasați în carantină. Aceleași reguli se aplică și cetățenilor eleni.

Intrarea pe teritoriul Republicii Elene, prin punctele de trecere a fontierei cu Albania, Bulgaria și Macedonia de Nord a cetățenilor străini va fi permisă începând cu 15 iunie 2020. Călătorii pot fi supuși unui test pentru COVID-19, în mod aleatoriu. După efectuarea testului gratuit și cazarea într-un hotel special desemnat în acest scop pentru o noapte (gratuit), ulterior la anunțarea rezultatelor, dacă testul la COVID-19 va fi negativ, călătorului i se va solicita să se autoizoleze pentru 7 zile, iar dacă pozitiv, pasagerul va fi supus carantinei instituționalizate pentru 14 zile, cu prezentarea dovezii de cazare. Nerespectarea regimului de carantină stabilit va conduce la o amendă de 5000 euro.

Menționăm că, începând cu 15 iunie 2020 va fi permis accesul pe teritoriul Greciei, în scop turistic, a cetățenilor din 29 state, fără a fi supuși procedurii de carantină - Albania, Australia, Austria, Bulgaria, China, Croația, Cipru, Danemarca, Elveția, Estonia, Finlanda, Germania, Macedonia de Nord, Japonia, Israel, Letonia, Liban, Lituania, Malta, Muntenegru, Noua Zeelandă, Norvegia, Coreea de Sud, Serbia, Slovacia, Slovenia, Cehia, România și Ungaria. La sosirea pe teritoriul țării, se va efectua control epidemiologic pentru COVID-19 în mod aleatoriu. Cetățenii celorlalte state care nu se regăsesc în prezenta listă vor putea vizita Republica Elenă în condițiile carantinei obligatorii, menționate mai sus. Potrivit autorităților elene, lista respectivă a fost întocmită după examinarea datelor epidemiologice din fiecare țară și luarea în considerare a anunțurilor Agenției pentru Siguranța Aviației a Uniunii Europene (AESA), precum și a recomandărilor Comitetului pentru Boli Infecțioase. Autoritățile elene vor monitoriza dezvoltarea situației respective și vor modifica recomandările în consecință.

Polonia

(UPDATE 02.04.2021) Începând cu 30 martie au fost introduse noi reguli de aplicare a carantinei pentru persoanele care intră în Republica Polonă. Sunt stabilite următoarele reguli pentru călătorii care vin în Polonia din spațiul Schengen:

- Călătorii vor fi în carantină, cu excepția cazului în care prezintă rezultatul testului negativ pentru COVID-19 de tip PCR sau anticorpi. Testul trebuie efectuat cu cel mult 48 de ore înainte de trecerea frontierei.

- Călătorii care au fost plasați în carantină pe teritoriul Poloniei pot efectua un test la COVID-19 pentru a anula carantina.

Regulile pentru călătorii care vin în Polonia din afara spațiului Schengen:

- Fiecare călător străin este plasat în carantină. Un test la COVID-19 efectuat în țara de înregistrare a persoanei nu o va elibera de carantină.

- Călătorii care au fost plasați în carantină pot susține un test la COVID-19 de tip PCR sau anticorpi pe teritoriul Poloniei, al cărui rezultat negativ poate anula carantina.

Cetățenii străini care conduc un mijloc de transport destinat transportului de persoane sau mărfuri, iar călătoria lor are loc ca parte a activităților profesionale, precum și șoferii angajați în transportul rutier ca parte a transportului rutier internațional sau a transportului internațional combinat care călătoresc pe teritoriul Republicii Polonia cu alte mijloace de transport decât vehiculul utilizat pentru transportul rutier pentru a se odihni pe teritoriul țării de ședere / după ce s-a odihnit în străinătate și după o pauză în exercitarea muncii sunt scutiți de prezentarea testului negativ la COVID-19 și carantină.

Menționăm că la frontierele cu Federația Rusă, Ucraina și Belarus sunt deschise doar câteva din punctele de trecere a frontierei. Astfel, frontiera cu Rusia poate fi traversată numai în Bezledy și Grzechotki, frontiera cu Belarus - în Kuźnica, Bobrowniki și Terespol și cu Ucraina - în Dorohusk, Korczowa, Hrebenne, Medyka și Budomierz.

(UPDATE 03.07.2020) Intrarea cetăţenilor moldoveni în Republica Polonă este restricţionată. Excepţie fac următoarele categorii:

- persoanele care sunt soți sau copii ai cetățenilor Republicii Polone, sau cei care rămân la îngrijirea lor;

- străini care dețin un card polonez;

- șefii misiunilor diplomatice și membrii personalului diplomatic și consular al misiunii, persoane cu rang diplomatic și membri ai familiilor lor;

- persoanele care au dreptul de ședere permanentă sau temporară pe teritoriul Republicii Polone;

- persoanele care au dreptul de a lucra pe teritoriul Republicii Polone, care au permis de muncă, un certificat de înscriere în registru privind munca sezonieră, o declarație privind încredințarea muncii unui străin pe teritoriul Republicii Polone;
- elevii şi studenţii străini, care își fac studiile în Polonia.


Potrivit deciziei autorităților poloneze  sunt scutiți de carantină pasagerii care sosesc din Albania, Austria, Belgia, Bulgaria, Canada, Croația, Cipru, Cehia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Georgia, Germania, Grecia, Ungaria, Islanda, Irlanda, Italia, Japonia, Coreea, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburg, Malta, Muntenegru, Olanda, Norvegia, România, Slovacia, Slovenia, Spania, Elveția sau Ucraina.

(UPDATE 25.06.2020) Pe teritoriul Republicii Polone nu este admisă efectuarea transportului rutier de persoane prin servicii regulate sau ocazionale pentru statele non-UE, în prezent fiind în proces reluarea curselor regulate cu unele state din cadrul UE. Tranzitarea teritoriul țării poate fi realizată cu notificarea prealabilă prin canale diplomatice.

Slovenia

(UPDATE 06.09.2021) Începând cu 16 august 2021, Slovenia introduce Formularul european de localizare a pasagerilor digitali (dPLF) https://app.euplf.eu/#/ pentru a asigura urmărirea rapidă și ușoară a contactului în cazul în care pasagerii sunt expuși unei persoane cu COVID-19 confirmat în timpul călătoriilor lor. Următoarele documente sunt acceptate pentru intrarea în Republica Slovenia a cetățenilor moldoveni:

- test PCR negativ, nu mai vechi de 72 de ore de la prelevarea probei sau un test negativ al antigenului, nu mai vechi de 48 de ore de la prelevarea probei;

- certificat digital UE privind COVID-19 în format electronic sau tipărit, însoțit de un cod QR;

- Certificat digital privind COVID-19 al unei țări terțe, însoțit de un cod QR, în format electronic sau tipărit care conține aceleași informații ca şi Certificatul digital UE, eliberat de o autoritate sanitară competentă a țării terțe, în limba engleză.

- Certificat de vaccinare anti-COVID-19, care demonstrează un termen de:

- cel puțin șapte zile de la a doua doză de vaccin Pfizer/Comirnaty Biontech,

- cel puțin 14 zile de la a doua doză de vaccin Spikevax produs de Moderna, Sputnik V produs de Gamaleya, CoronaVac produs de Sinovac Biotech, Sinopharm;

- cel puțin 21 de zile de la prima doză de vaccin Vaxzevria produs de AstraZeneca sau vaccinul Covishield produs de Serum Institute of India/AstraZeneca,

- cel puțin 14 zile de la o doză de vaccin Janssen produs de Johnson&Johnson/ - Janssen-Cilag,

- dacă persoana menționată a fost prima dată vaccinată cu vaccinul produs de AstraZeneca, protecția se stabilește imediat după ce a primit a doua doză; dacă persoana este vaccinată pentru a doua oară cu vaccinul produs de Biontech/Pfizer sau de Moderna, protecția se stabilește în termen de 28 până la 84 de zile (patru până la 12 săptămâni) de la primirea primei doze;

- un certificat al unui rezultat pozitiv al testului PCR care este mai vechi de 10 zile, cu excepția cazului în care un medic stabilește altfel, dar nu mai vechi de șase luni.

Până pe data de 5 septembrie 2021, șoferii antrenați în efectuarea transportului rutier de mărfuri care părăsesc Slovenia în termen de 12 ore de la trecerea frontierei sunt scutiți de prezentarea testului PCR negativ, nu mai vechi de 72 de ore de la prelevarea probei sau un test negativ al antigenului, nu mai vechi de 48 de ore de la prelevarea probei.

După data de 05 septembrie șoferii antrenați în efectuarea transportului rutier de mărfuri sunt obligați să prezinte unul din documentele menționate sau în caz contrar vor fi plasați în carantină.

De asemenea, la trecerea frontierei, șoferul trebuie să prezinte un certificat pentru lucrătorii din transportul internațional din anexa 3 la Comunicarea Comisiei referitoare la implementarea culoarelor verzi în temeiul Orientărilor privind măsurile de gestionare a frontierelor în vederea protejării sănătății și a asigurării disponibilității mărfurilor și serviciilor esențiale (2020/C 96 I/01 din 24 martie 2020, p. 1) sau un alt document relevant.

 

(UPDATE 16.07.2021) În conformitate cu noua Ordonanță de Guvern privind condițiile de intrare în Republica Slovenia, au fost introduse mai multe modificări, inclusiv în ceea ce privește călătoriile conducătorilor auto care efectuează transport rutier internațional pe teritoriul țării. Astfel, a fost eliminată clasificarea țărilor terțe pe categorii de risc epidemiologic (verde, portocaliu, roşu, roşu-închis), iar intrarea este permisă persoanelor care prezintă unul din următoarele documente:

- test PCR negativ pentru infecția cu COVID-19, nu mai vechi de 72 de ore de la prelevarea probei;

- test antigen negativ (HAG) pentru infecția cu COVID-19, nu mai vechi de 48 de ore de la prelevarea probei;

- test PCR pozitiv mai vechi de 10 zile, cu excepția cazului în care medicul decide altfel, dar nu mai vechi de 6 luni sau un certificat medical care confirmă infectarea COVID-19 și recuperarea ulterioară, nu mai vechi de 6 luni de la debutul bolii;

- certificat de vaccinare pentru infecția cu COVID-19, având un termen de cel puțin:

          - 7 zile de la a doua doză de Pfizer/Comirnaty Biontech,

          - 14 zile de la a doua doză de Moderna,

          - 21 de zile de la prima doză de Vaxzevria/AstraZeneca,

          - 14 zile de la  Johnson&Johnson/Janssen-Cilag,

          - 21 de zile de la prima doză de Covishield/Serum Institute of India/AstraZeneca,

          - 14 zile de la a doua doză de Sputnik V/ Gamaleya,

          - 14 zile de la a doua doză de CoronaVac/ Sinovac Biotech, şi

          - 14 zile de la a doua doză de Sinopharm;

- certificat care confirmă recuperarea după COVID-19 și de vaccinare, nu mai vechi de 8 luni de la testul PCR pozitiv sau de la debutul simptomelor, cu una din dozele menţionate anterior;

- Certificat digital UE, însoțit de un cod QR, cu menţionarea rezultatului negativ al testului PCR sau HAG, un certificat de vaccinare sau un certificat care confirmă recuperarea după COVID-19;

- Certificat digital terţ privind Covid (sau în copie), însoţit de un cod QR, care conține cel puțin aceleași informații ca şi Certificatul digital UE, eliberat de o autoritate sanitară competentă a țării terțe, în limba engleză.

Menționăm că, persoanele care călătoresc pe teritoriul sloven în scop de  tranzit și părăsesc țara în mai puțin de 12 ore de la intrare, precum și șoferii antrenați în efectuarea transportului rutier internațional de mărfuri și persoane sunt scutiți de prezentarea certificatelor menționate și plasarea în carantină doar pentru o perioadă de tranziție din 14 iulie curent până pe data de 15 august 2021. Persoanele angajate în domeniul transporturilor internaționale sunt obligate să prezinte la frontieră Certificatul pentru lucrătorii din sectorul transporturilor internaționale” prevăzut în Anexa 3 la Comunicarea Comisiei Europene referitoare la implementarea culoarelor verzi în temeiul orientărilor privind măsurile de gestionare a frontierelor în vederea protejării sănătății și a asigurării disponibilității mărfurilor și serviciilor esențiale (https://anta.gov.md/content/comisia-european%C4%83-propus-m%C4%83suri-pentru-fluidizarea-transportului-rutier-de-m%C4%83rfuri-pe) sau un alt document relevant din care se poate deduce că acestea au fost trimise de angajator. Scopul extinderii excepțiilor este de a permite conducătorilor auto și persoanelor în tranzit să se pregătească pentru noua reglementare privind condițiile de intrare în Slovenia.

Celelalte categorii de persoane care nu prezintă una din dovezile menționate mai sus, se va supune unei perioade de carantină obligatorie de 10 zile, la o adresă de domiciliu declarată. În cazul străinilor fără reședință în Slovenia, intrarea și trimiterea în carantină pentru 10 zile sunt condiționate de existenţa unei adrese. În lipsa acesteia, persoanei nu i se permite intrarea în țară.

Persoanelor nerezidente nu li se permite intrarea în țară dacă se presupune că nu pot părăsi țara ca urmare a măsurilor restrictive impuse de statele vecine sau se dovedeşte că sunt infectate sau prezintă simptome evidente caracteristice infecţiei. Li se va permite tranzitarea ţării, dacă la intrare în țară prezintă documente confirmative că doar tranzitează teritoriul sloven.

(UPDATE 02.04.2021) Guvernul sloven a prelungit starea de epidemie cu 30 de zile până pe data de 18 aprilie 2021. În scopul prevenirii răspândirii virusului SARS-CoV-2, în perioada 1-11 aprilie 2021, vor fi înăsprite măsurile interne și extinse restricțiile de călătorie în Republica Slovenia.

Începând cu 29 martie 2021, pe lista roșie” a statelor cu risc epidemiologic ridicat se află 33 de state membre UE sau din Spațiul Schengen și 125 de state terțe. Republica Moldova se află pe „lista roșie” a țărilor menționate.

 

La intrarea în Slovenia, persoanele cu reședința într-un stat aflat pe lista roșie trebuie să se supună unei perioade de carantină de zece zile la adresa de domiciliu declarată, prin decizie comunicată de autoritatea competentă (Ministerul Sănătății) autorităților de frontieră. Cheltuielile ocazionate de carantină sunt suportate de către persoana în cauză. Începând cu data de 29 martie 2021, nu mai este posibilă suspendarea măsurii de carantină de 10 zile. Pot fi exceptate de la această obligație persoanele care prezintă la intrarea în Slovenia un test molecular tip PCR cu rezultat negativ pentru COVID-19, nu mai vechi de 48 ore, efectuat într-un stat membru UE, al spațiului Schengen sau în Slovenia, de către o entitate/persoană recunoscută/listată de Institutul de Microbiologie și Imunologie și Laboratorul Național pentru Sănătate, Mediu și Alimentație (https://www.nlzoh.si/), sau un test rapid de anticorpi efectuat numai într-un stat membru UE/spațiul Schengen, cu o valabilitate de 24 de ore.

Persoane antrenate în transportul internațional de mărfuri sau de pasageri către/din Slovenia, aflați în tranzit și care părăsesc Slovenia în decurs de 8 ore sunt scutiți de prezentarea testului negativ la COVID-19 de tip PCR sau carantină obligatorie.

Pentru celelalte categorii de persoane, tranzitarea Sloveniei este permisă cu respectarea următoarelor condiții:

- efectuarea călătoriei în decurs de 6 ore;

- respectarea strictă a traseului de tranzit, fără oprirea și părăsirea inutilă a acestuia:

- staționarea în scop de realimentare cu combustibil și necesități fiziologice, fără a

rămâne peste noapte;

- deținerea unui document de călătorie valabil (inclusiv, a unei vize sau permis de

reședință, atunci când este necesar) precum și a unui document care să dovedească

scopul tranzitării.

(UPDATE 16.03.2021) În conformitate cu Ordonanța Guvernului Republicii Slovenia privind condițiile de intrare în Slovenia, în scopul prevenirii răspândirii virusului SARS-CoV-2 a fost stabilită o listă verde” a statelor sigure din punct de vedere epidemiologic și o „listă roșie” a statelor cu risc ridicat. Începând cu 12 martie 2021, pe lista roșie se află 33 de state membre UE sau din Spațiul Schengen și 128 de state terțe. Menționăm că, Republica Moldova se află pe „lista roșie” a țărilor cu risc epidemiologic ridicat. La intrarea în Slovenia, persoanele cu reședința într-un stat aflat pe lista roșie trebuie să se supună unei perioade de carantină de zece zile la adresa de domiciliu declarată, prin decizie comunicată de autoritatea competentă (Ministerul Sănătății) autorităților de frontieră. Cheltuielile ocazionate de carantină sunt suportate de către persoana în cauză. Este posibilă testarea pentru infecția cu SARS-CoV-2 în timpul perioadei de carantină, iar dacă rezultatul este negativ, autoritatea competentă va anula decizia, însă numai după efectuarea a cel puțin 5 zile de carantină. Pot fi exceptate de la această obligație persoanele care prezintă la intrarea în Slovenia un test molecular tip PCR cu rezultat negativ pentru infecția cu SARS-CoV-2, nu mai vechi de 48 ore, efectuat într-un stat membru UE, al spațiului Schengen, sau de către o entitate recunoscută de Institutul de Microbiologie și Imunologie și Laboratorul Național pentru Sănătate, Mediu și Alimentație (https://www.nlzoh.si/). De asemenea, poate fi prezentat un test pentru anticorpi la SARS-CoV-2 efectuat numai într-un stat membru UE/spațiul Schengen, cu o valabilitate de cel mult 24 de ore.

Următoarele categorii de persoane sunt exceptate de carantină obligatorie și prezentarea testului negativ pentru prezența SARS-CoV-2:

1. persoane detașate în cadrul unor misiuni în sectorul transporturilor internaționale;

2. persoane care efectuează transporturi de mărfuri sau de pasageri către/din Slovenia aflați în tranzit și care părăsesc Slovenia în decurs de 8 ore; 

3. persoane care se află în tranzit în Slovenia și care părăsesc țara în termen de cel mult 6 ore de la intrarea pe teritoriul acesteia;

4. reprezentanți ai forțelor de ordine străine (poliție sau justiție) care se află în exercițiul funcțiunii în cadrul unor misiuni oficiale și care părăsesc teritoriul țării cât mai curând posibil după încheierea misiunii;

5. pacienți transportați în Slovenia cu ambulanțe sau personal medical însoțitor în același vehicul pentru acordarea primului ajutor;

6. posesorii de pașapoarte diplomatice;

7. persoane care călătoresc în Slovenia pentru a beneficia de servicii medicale şi care părăsesc acest stat imediat după acordarea acestora. În situația unui copil minor, părintele sau tutorele care îl însoțește poate beneficia de aceeași excepție dacă sosesc împreună;

8. copii cu vârsta sub 13 ani, care intră în Slovenia însoțiți de un membru de familie apropiat căruia nu i s-a impus decizia carantinei în statul de domiciliu sau căruia nu i-a fost refuzată intrarea în Slovenia;

9. membri ai unor echipe de salvare, ai unor servicii de sănătate, ai Poliției, brigăzilor de pompieri sau alte persoane care asigură transport umanitar sau acordă asistență în salvarea sau eliminarea consecințelor unor dezastre naturale, și care părăsesc Slovenia în decurs de cel mult 48 de ore de la intrare.

10.  persoane care prezintă un test molecular tip PCR cu rezultat pozitiv efectuat cu cel puțin 21 de zile anterior intrării, dar nu mai mult de șase luni, sau o adeverință medicală (numai din statele UE și Schengen) care atestă vindecarea persoanei de COVID-19 și absența simptomelor, eliberată cu maximum 6 luni anterior sosirii;

11. persoane care prezintă un certificat de vaccinare anti-COVID-19, cu menționarea unui termen de cel puțin 7 zile de la vaccinarea cu a doua doză de vaccin Biontech/Pfizer, cel puțin 14 zile de la a doua doză de vaccin MODERNA sau cel puțin 21 de zile de la a doua doză de vaccin AstraZeneca.

 

De asemenea, conform deciziei autorităților competente a Republicii Slovenia, au fost redeschise punctele de control la frontierele cu Italia, Austria și Ungaria. Acestea au fost împărțite în două categorii:

-  punctele de control din categoria A sunt deschise în regim 24/24 tuturor categoriilor de persoane;

- punctele de control din categoria B, sunt deschise conform graficelor de muncă prestabilite doar persoanelor care se încadrează într-una din excepțiile prevăzute în Ordonanța privind condițiile de trecere a frontierei. Cetățenii sloveni, cetățenii unui stat învecinat (Italia, Austria, Ungaria) și cetățenii altor state membre ale Uniunii Europene sau din spațiul Schengen pot, de asemenea, trece frontiera prin aceste puncte de control, cu condiția ca aceștia să locuiască în Slovenia într-un municipiu care se învecinează cu un stat vecin sau în unitățile administrative ale unui stat vecin (provincie în Italia, stat federal în Austria, regiune din Ungaria) care se învecinează cu Slovenia. Pentru informații suplimentare accesați pagina electronică a Guvernului Sloveniei: https://www.gov.si/.../koronavirus-sars.../prehajanje-meja.

Punctele rutiere de trecere a frontierei cu Italia:

- categoria A: Vrtojba, Fernetici și Škofije;

- categoria B: Krvavi potok, Robič, Predel, Nova Gorica (Erjavčeva ulica), Neblo și Rateče.

Punctele rutiere de trecere a frontierei cu Austria:

- categoria A: Karavanke, Ljubelj, Šentilj, Gornja Radgona și Gederovci;

- categoria B: Holmec, Vič, Šentilj – autostradă, Trate, Jurij și Kuzma.

Punctele rutiere de trecere a frontierei cu Ungaria:

- categoria A: Dolga Vas și Pince (autostradă);

- categoria B: Hodoš și Čepinci.

(UPDATE 14.12.2020)  La intrarea în Republica Slovenia, cetățenii Republicii Moldova vor fi plasați obligatoriu în carantină pentru o perioadă de zece zile. Carantina nu va fi obligatorie dacă persoana la trecerea frontierei, va prezenta un certificat medical care să demonstreze că a fost testat negativ pentru prezența Covid-19, efectuat cu 48 de ore înainte și care a fost efectuat într-un stat membru UE, într-o țară din Spațiul Schengen sau în Slovenia, la o unitate sau persoană desemnată de Institutul de Microbiologie și Imunologie și Laboratorul Național pentru Sănătate, Mediu și Alimentație (LNSMA) drept relevante și credibile, fiind publicate la următoarea pagină electronică https://www.nlzoh.si/en/about-us/news/48-novice2/552-novica-75.

Astfel, intrarea în Republica Slovenia din orice țară din „zona roșie”, inclusiv Republica Moldova este permisă pentru:

- lucrătorii transfrontalieri care fac naveta zilnic, fiind angajați în unul din statele membre ale UE sau orice alt membru al spațiului Schengen, care deține un certificat sau o declarație în formă scrisă ce demonstrează motivul trecerii frontierei în calitate de lucrător migrant zilnic și care se va întoarce în 14 ore din momentul trecerii frontierei;

- persoanele care sunt detașate sau revin dintr-o misiune de executare a sarcinilor în sectorul transporturilor internaționale;

- persoanele care efectuează transport de mărfuri sau persoane către/ din Republica Slovenia în scopuri economice și transport de mărfuri sau de pasageri aflat în tranzit, cu condiția părăsirii Republicii Slovenia în termen de 12 ore de la trecerea frontierei;

- persoanele care tranzitează Republica Slovenia în termen de 12 ore de la intrare;

- deținătorii pașapoartelor diplomatice, membri ai unei delegații oficiale străine care sosesc în Republica Slovenia în baza unui certificat sau a unei invitații oficiale din partea autorității de stat competente;

-persoanele care traversează frontiera (zilnic sau ocazional) în scopuri de educație sau cercetare științifică în Republica Slovenia, cu prezentarea actelor doveditoare, sau părinții lor și alte persoane care transportă acele persoane și părăsesc țara în termen de 24 ore de la trecerea frontierei;

- persoanele care trec frontiera din motive de afaceri cu caracter urgent, care pot fi demonstrate printr-un certificat relevant și care părăsesc țara cât mai curând posibil, dar nu mai mult de 12 ore din momentul trecerii frontierei;

- persoanele transportate în Republica Slovenia cu ambulanța sau într-un vehicul medical cu prezența personalului medical în vehiculul respectiv;

- persoanele care fac dovada unor examinări medicale urgente sau intervenții chirurgicale planificate într-un stat membru al UE sau o altă țară din spațiul Schengen și care vor părăsi țara după finalizarea examinării medicale/ intervenției chirurgicale sau imediat cum starea lor de sănătate le permite întoarcerea (inclusiv însoțitorul acestora, atunci când acest lucru este absolut necesar din cauza stării sănătății persoanei);

- persoanele care trec frontiera din motive familiale pentru a menține contactul cu membrii apropiați ai familiei care locuiesc într-un alt stat membru al UE sau membru al spațiului Schengen și se întorc în 72 de ore de la trecerea frontierei;

-persoanele care nu au împlinit vârsta de 14 ani și trec frontiera împreună cu un membru apropiat al familiei care a prezentat un test negativ.

(UPDATE 17.08.2020) Persoanele care provin dintr-o țară terță și nu au un permis de ședere temporar sau permanent în Slovenia li se permite intrarea în țară, cu condiția izolării la domiciliu timp de 14 zile. Cetățenilor străini care nu pot furniza o adresă în scop de carantină li se va refuza intrarea. Persoanelor care provin dintr-o țară terță și intenționează să lucreze în Republica Slovenia li se va impune izolarea la adresa indicată în certificatul eliberat de angajator. Excepții de la respectarea carantinei fac:

- Persoanele care participă la înmormântarea unei rude apropiate și urmează să părăsească Slovenia în aceeași zi;

- Persoanele angajate în transportul de mărfuri către sau din Slovenia, sau în transportul de mărfuri aflat în tranzit;

- Deținătorii de pașapoarte diplomatice;

- Furnizorii de servicii esențiale care dețin un certificat eliberat de ministerul competent;

- Membrii serviciilor de protecție și asistență, servicii de sănătate, poliție, pompieri și persoane angajate în transporturi umanitare pentru Republica Slovenia;

- Persoanele care tranzitează teritoriul sloven pe parcursul unei singure zile.

(UPDATE 10.07.2020) La efectuarea transportului internațional de persoane în tranzit prin teritoriul Sloveniei, șoferii sunt obligați să prezinte la intrare în țară lista pasagerilor pentru verificare. De asemenea menționăm, că oprirea pe teritoriul țării în cadrul tranzitului este interzisă cu excepția unor necesități urgente fiziologice sau de sănătate. În acest caz, este permisă părăsirea autocarului doar de către maxim 5 persoane în același timp, fiind obligatorie purtarea măștilor faciale și dezinfectarea mâinilor. Masca urmează a fi scoasă la întoarcerea în autocar.

(UPDATE 25.06.2020) Conform informației recepționate din partea autorităților slovene, pentru tranzitarea teritoriul de către cetățenii statelor non-UE nu există nici o restricție sau condiții speciale. Referitor la reluarea transportului rutier de persoane prin servicii regulate sau ocazionale vă vom informa suplimentar, după primirea informației oficiale din partea organelor competente slovene, luând în considerație faptul că, pe data de 19 iunie Institutul Național de Sănătate Publică a inclus Republica Moldova în lista statelor cu situație epidemiologică înrăutățită.

Federația Rusă

(UPDATE 04.09.2021) Conform deciziei autorităților Federației Ruse, începând cu data de 01 septembrie 2021, cetățenii Republicii Moldova vor fi obligați să prezinte documentul medical (în limba rusă sau engleză), care va confirma rezultatul negativ al testului pentru COVID-19 prin metoda PCR efectuat cu cel mult 72 de ore înainte de intrarea pe teritoriul Federației Ruse, prin intermediul aplicației mobile «Путешествую без Covid-19». Ulterior, în termen de trei zile calendaristice de la data sosirii pe teritoriul Federației Ruse, cetățenii Republicii Moldova, în mod obligatoriu, urmează să efectueze testul pentru COVID-19 de tip PCR și să publice informația despre rezultatul testului pe pagina oficială ”Единый портал и муниципальных услуг” (https://www.gosuslugi.ru), prin completarea formularului ”Предоставление сведений о результатах теста на новую коронавирусную инфекцию для прибывающих на территорию Российской Федерации” (https://www.gosuslugi.ru/400705/1). Până la obținerea rezultatelor testului pentru COVID-19, cetățeanul Republicii Moldova va respecta regimul de autoizolare la locul de ședere. Persoanele vaccinate împotriva COVID-19 în ultimele 12 luni sau care au fost bolnave și s-au tratat împotriva COVID-19 nu sunt scutite de obligația efectuării testului pentru COVID-19 prin metoda PCR în termen de trei zile calendaristice de la data sosirii pe teritoriul Federației Ruse.

Șoferii antrenați în efectuarea transportului rutier de persoane sunt exceptați de restricțiile menționate.

 

(UPDATE 21.05.2021) În conformitate cu Dispoziția Guvernului Federației Ruse № 1291-р din 18.05.2021 au fost extinse categoriile de cetățeni străini ce au dreptul de a intra pe teritoriul Federației Ruse. Astfel, cetățenii străini, care au rude apropiate (soți, părinți, copii, frați și surori, bunei, nepoți, persoanele tutelate, deținători ai cetățeniei rusești), pot intra pe teritoriul țării, în baza actului care ar demonstra gradul de rudenie sau stabilirea tutelei. Regula este valabilă și în cazul decesului unei rude apropiate cu cetățenie rusă.

De asemenea, cetățenii străini care își fac studiile la instituțiile superioare și profesional-tehnice de învățământ, au dreptul de a intra pe teritoriul Rusiei, cu condiția că lista acestora a fost transmisă de către instituțiile de învățământ portalului specializat, pentru obținerea permisiunii de intrare.

Pentru informații suplimentare, accesați pagina electronică - http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202105190027?fbclid=IwAR3lICugim7qmHftaevkiqYcFxGBfqwHt8d3Q3JB2T3iBPZp6fN9T46ROLw.

(UPDATE 14.08.2020) A fost prelungită restricția de intrare pe teritoriul Federației Ruse a cetățenilor străini, cu excepția unor categorii de persoane menționate anterior, până pe data de 31 august 2020.

(UPDATE 17.07.2020) Restricţiile de intrare pe teritoriul Federaţiei Ruse au fost prelungite până pe data de 01 august 2020 pentru cetățenii străini cu excepția categoriilor menționate anterior. Totodată, în conformitate cu Decretul medicului sanitar de stat al Federației Ruse nr. 18 din 07.07.2020, începând cu data de 15 iulie 2020, la sosirea în Federația Rusă se schimbă procedura de efectuare a măsurilor sanitare și de carantină de către cetățenii ruși și străini conform excepțiilor menționate. În special, cetățenii care intră în Rusia din țări străine li se cere să efectueze un test pentru infecția cu coronavirus în trei zile calendaristice de la sosire. Lista laboratoarelor aprobate pentru cercetarea unei noi infecții cu coronavirus poate fi găsită la adresa:

https://www.rospotrebnadzor.ru/region/korono_virus/perechen_lab.php?sphrase_id=2583333&fbclid=IwAR3a6HvdDRxvSBQ031a8pif804LhtW7jFWZQip5SpESb0oMwV90ZDnG-_A0.

La trecerea frontierei de stat, cetățenii străini trebuie să prezinte oficialilor care efectuează controlul sanitar un document medical (în rusă sau engleză), care să confirme rezultatul negativ al unui studiu de laborator la prezența virusului COVID-19, efectuat nu mai devreme de trei zile calendaristice înainte de sosirea pe teritoriul Federației Ruse. În plus, în funcție de disponibilitate, cetățenii străini pot prezenta documente medicale care confirmă detectarea anticorpilor de imunoglobulină G (IgG) în organizm.

În absența unui document medical care să confirme rezultatul negativ al unui test de laborator pe COVID-19, cetățenii străini trebuie să se supună unei asemenea examinări în termen de trei zile calendaristice pe teritoriul Federației Ruse.

(UPDATE 03.07.2020) Următoarele categorii de cetățeni sunt admise pe teritoriul Federației Ruse :

- Angajați acreditați sau desemnați ai misiunilor diplomatice și ai oficiilor consulare ale statelor străine din Federația Rusă, ai organizațiilor internaționale și ai reprezentanților acestora;

- Persoanele care dețin vize diplomatice, de afaceri sau private obișnuite emise în legătură cu moartea unei rude apropiate (soț, soț, părinte, copii, părinte adoptiv, copil adoptat, tutore și mandatar), sub rezerva prezentării documentelor valide care dovedesc identitatea lor și recunoscute de Federația Rusă în această calitate, precum și o copie a unui certificat sau certificat de deces, precum și a unui document care confirmă gradul de relație;

- Persoanele care sunt membre ale familiei (soții, părinții, copiii, părinții adoptivi, adoptați), tutorii și mandatarii cetățenilor Federației Ruse, sub rezerva prezentării documentelor valabile care dovedesc identitatea lor și recunoscute de Federația Rusă în această calitate;

- Persoanele care au reședința permanentă pe teritoriul Federației Ruse;

- Persoanele care intră în Federația Rusă în scop de tratament, sub rezerva prezentării documentelor valide care dovedesc identitatea lor și recunoscute de Federația Rusă ca atare, precum și documente (copii ale documentelor), emise de o organizație medicală care confirmă o invitație la tratament întocmită de către Ministerul Sănătății rus;

- Persoanele care intră în țară la rudele bolnave care au nevoie de îngrijiri (soții, părinți, copii, părinți adoptivi, copii adoptați), tutorii și mandatarii, sub rezerva prezentării documentelor valabile care dovedesc identitatea lor și recunoscute de Federația Rusă în această calitate.

Lituania

(UPDATE 06.09.2021) În conformitate cu decizia autorităților lituaniene, cetățenii moldoveni pot călători în Republica Lituania cu prezentarea următoarelor documente:

rezultat negativ la test PCR pentru COVID-19 (certificat tradus în lituaniană, rusă sau engleză) efectuat cu 72 ore înainte de intrarea în Lituania (pentru toți începând cu vârsta de 16 ani),

rezultat negativ la test antigen COVID-19 (efectuat cu 48 ore înainte de intrarea în Lituania),

vaccin aprobat la nivel UE și dețin un Certificat de vaccinare (cu condiția că a trecut termenul de 14 zile după administrarea celei de-a II-a doză de vaccin), fără obligativitatea prezentării rezultatului negativ la test Covid-19 și autoizolării

dovada programării pentru un test în Lituania (pe parcursul a 24 ore de la intrarea în Lituania) în cazul traversării terestre cu autovehiculul.

Menționăm că, autoizolarea este obligatorie pentru 10 zile. Poate fi redusă perioada autoizolării, dacă în ziua a 7-a este efectuat un test PCR COVID suplimentar cu rezultat negativ: https://nvsc.lrv.lt/SHORTEN-1.

Nu este obligatorie prezentarea rezultatului negativ la test COVID-19 în cazul tranzitării teritoriului Lituaniei sau dacă persoana deja a fost bolnavă cu COVID-19 și are un document oficial confirmativ (rezultat de infectare cu Covid-19 în urma unui rezultat pozitiv la test PCR sau antigen) valabil pentru 180 zile.

Șoferii antrenați în efectuarea transportului rutier internațional de persoane sunt scutiți de restricțiile menționate.

 

 

(UPDATE 18.06.2021) Până pe data de 30 iunie 2021 pe teritoriul Republicii Lituania este introdusă carantina generală la nivel național din cauza situației epidemiologice complexe COVID-19.

Cetățenilor care vin din Republica Moldova nu li se permite intrarea în Lituania, cu excepția deținerii unui permis de ședere/muncă (în Lituania  sau UE) sau membrilor de familie, cu obligativitatea prezentării unui rezultat negativ la test PCR pentru COVID-19 (tradus în lituaniană, rusă sau engleză), efectuat cu 72 ore înainte de intrarea în Lituania, sau dovada programării pentru un test în Lituania (în timp de 24 ore de la intrarea în Lituania), precum și autoizolarea obligatorie pentru 10 zile.

Este posibil de redus perioada de autoizolare, în cazul dacă la a 7-a zi se va face un

alt test suplimentar (achitat personal) care va fi cu un rezultat negativ. Nu este obligatorie prezentarea rezultatului negativ la test COVID-19 în cazul tranzitării teritoriului Lituaniei sau dacă persoana deja a fost bolnavă cu COVID-19 și are un

document confirmativ oficial valabil pentru 180 zile.

Călătorii din afara UE, inclusiv cetățenii moldoveni, care dețin un permis de ședere în Lituania sau alt stat UE, pot intra în Lituania dacă au fost vaccinați cu un vaccin aprobat la nivel UE, cu dovada unui document confirmativ, fără obligativitatea prezentării rezultatului negativ la test Covid-19 și autoizolării pentru 10 zile.

Șoferii care efectuează transport internațional de persoane sunt exceptați de restricțiile menționate.

 

(UPDATE 21.05.2021) Până pe data de 31 mai 2021 (ora locală 24:00) pe teritoriul Republicii Lituania este introdusă carantina generală la nivel național din cauza situației epidemiologice complexe COVID-19. Cetățenilor care vin din Republica Moldova nu li se permite intrarea în Lituania, cu excepția deținerii unui permis de ședere/muncă (în Lituania  sau UE) sau membrilor de familie, cu obligativitatea prezentării unui rezultat negativ la test PCR pentru COVID-19 (Certificat tradus în lituaniană, rusă sau engleză) efectuat cu 72 ore înainte de intrarea în Lituania, sau dovada programării pentru un test în Lituania (în timp de 24 ore de la intrarea în Lituania), precum și autoizolarea obligatorie pentru 10 zile https://sam.lrv.lt/en/. Este posibil de redus perioada de autoizolare, în cazul dacă la a 7-a zi se va face un alt test suplimentar (achitat personal) care va fi cu un rezultat negativ: https://nvsc.lrv.lt/SHORTEN-1.

Șoferii antrenați în efectuarea transportului rutier internațional de persoane sunt exceptați de restricțiile menționate.

(UPDATE 16.03.2021) În conformitate cu decizia autorităților competente a Republicii Lituania, până pe data de 31 martie 2021 (ora locală 24:00)  pe teritoriul țării este introdusă carantina generală la nivel național din cauza situației epidemiologice complexe cu COVID-19.

Cetățenilor care vin din Republica Moldova nu li se permite intrarea în Lituania, cu excepția deținerii unui permis de ședere/muncă sau membrilor de familie, cu obligativitatea prezentării unui rezultat negativ la test COVID-19, tradus în limbile lituaniană, rusă sau engleză și efectuat cu 48 ore înainte de intrarea în Lituania. Există posibilitatea efectuării testului pe teritoriul Lituaniei (în timp de 24 ore de la intrarea în țară), cu condiția obligatorie de autoizolarea pentru 10 zile. Carantina poate fi redusă, dacă la a 7-a zi se va face un alt test COVID-19 suplimentar (achitat personal) care va fi cu un  rezultat negativ.

Menționăm că, înainte de îmbarcare este obligatorie înregistrarea în Centrul Național de Sănătate Publică al Lituaniei (https://keleiviams.nvsc.lt/en/form) și prezentarea confirmării prin QR codul emis la înregistrare.

(UPDATE 14.12.2020)  Conform hotărârii autorităților lituaniene a fost prelungită carantina generală în țară până pe data de 31 decembrie 2020.

Cetățenilor care vin din Republica Moldova nu li se permite intrarea în Lituania, cu excepția deținerii unui permis de ședere/muncă sau membrilor de familie, cu obligativitatea respectării autoizolării pentru 10 zile sau până la obținerea unui rezultat negativ al testului COVID-19 efectuat în Lituania, precum și:

- persoanele care tranzitează teritoriul Republicii Lituania pentru întoarcerea în țara de reședință;

- persoanele care beneficiază de imunități și privilegii în temeiul Convenției de la Viena privind Relațiile diplomatice (1961) sau Convenției de la Viena privind relațiile consulare (1963), membrilor lor de familie și personalului de serviciu;

- membrii delegațiilor oficiale și persoanele care lucrează în unitățile militare ale NATO sau pentru țări NATO și membrilor de familie ai acestora;

- membrii echipajelor angajați în companii lituaniene ce efectuează transport comercial internațional;

- profesioniștii din domeniul sănătății care vin în Lituania pentru a oferi servicii medicale;

- sportivi de înaltă performanță, specialiști în sport de înaltă performanță, instructori de sport și activitate fizică de înaltă performanță, artiștii care vin în Lituania cu aprobarea ministrului culturii, jurnaliștii care vin în Lituania cu aprobarea ministrului afacerilor externe;

- străinii cărora li se permite, în cazuri excepționale, intrarea în Lituania pe baza unei permisiuni individuale acordată de un ministru care deține jurisdicția pe domeniul respectiv;

- studenții străini sosiți la studiu în instituțiile de învățământ acreditate din Republica Lituania;

- cetățenii din Belarus care solicita “ajutor umanitar special” (guvernul lituanian a introdus această posibilitate pentru persoanele considerate a fi persecutate politic urmare recentelor alegeri prezidențiale din Belarus).

(UPDATE 17.08.2020) Intrarea în Lituania este permisă cetățenilor din țările Spațiului Economic European, Elveția, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, și persoanelor rezidente din țările unde nivelul infecțiilor cu COVID-19 nu depășește 25 de cazuri la 100.000 persoane în ultimele 14 zile calendaristice. La punctele de trecere terestre a frontierei cu Rusia și Belarus se efectuează screening-ul persoanelor (măsurarea temperaturii, înregistrarea electronică privind informații de contact), iar izolarea pentru 14 zile se aplică pentru toate persoanele care vin din statele cu risc înalt de afectare cu COVID-19, inclusiv din Republica Moldova. Lista statelor cu risc înalt de infecție de covid-19, unde este inclusă și Republica Moldova, poate fi accesată la următoarea pagină electronică: http://koronastop.lrv.lt/en/news/the-list-of-countries-most-affected-by-covid-19-includes-45 countries?fbclid=IwAR0M4uh7FyLxba3PnJLX3daxsMnrpvfBeQRYc5mjYdxZNxCCKDCO7_YJ_dE.

(UPDATE 14.08.2020) Ministerul Sănătății al Republicii Lituania a stabilit măsura obligatorie de completare a formularului cu datele personale de către toate categoriile de persoane care sosesc pe teritoriul țării, indiferent de statul de unde vin, inclusiv și șoferii antrenați în efectuarea transportului internațional de mărfuri și persoane. Formularul urmează a fi transmis în cel mult 12 ore de la intrare în țară și poate fi accesat online la următoarea adresă electronică: https://keleiviams.nvsc.lt/en/form. La efectuarea transportului rutier internațional în tranzit pe teritoriul Lituaniei, nu este obligatorie completarea formularului menționat.

(UPDATE 03.07.2020) Controalele temporare la frontierele interne vor fi efectuate până la 16 iulie. Cetățenii străini sunt restricționați să intre pe teritoriul țării, cu excepția următoarelor categorii:

- Cetățenii Spațiului Economic European, ai Confederației Elvețiene, ai Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, persoanele care au reședința legală în acele țări, care nu au depășit 25 de cazuri la 100 de mii de populație în ultimele 14 zile.

- Persoanele care au viză de reședință în Republica Lituania și străinii care sunt membri ai familiei, adică părinți, părinți adoptivi, copii, copii adoptați, soți și tutori ai cetățenilor din Republica Lituania și străini care au dreptul de reședință în Republica Lituania.

- Cetățenii care dețin o viză specială.

Serbia

(UPDATE 03.07.2020) Pe 30 iunie, toate restricțiile de intrare aferente COVID-19 au fost anulate atât pentru cetățenii sârbi, cât și pentru cetățenii străini. Nu este necesară deținerea unui test negativ COVID-19 sau un permis special pentru a intra în Serbia. De asemenea, guvernul a anulat cerințele de autoizolare la intrare în țară.

Franța

(UPDATE 06.09.2021) Conform deciziei autorităților franceze, starea de urgență sanitară pe teritoriul țării a fost prelungită până pe data de 15 noiembrie 2021. La momentul actual Republica Moldova este clasată în zona portocalie a statelor cu risc de infectare cu COVID-19. Persoanele vaccinate cu un vaccin recunoscut de Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA), și anume Pfizer, Moderna, AstraZeneca sau Johnson&Johnson pot călători fără motiv imperios pe teritoriul Franței. A doua doză a vaccinului urmează a fi administrată cu cel puțin 2 săptămâni înainte de plecare (Pfizer, Moderna, AstraZeneca) sau doza unică cu cel puțin 4 săptămâni (Johnson & Johnson).Persoanele care nu sunt vaccinate și fac parte din categoriile exceptate pentru care se permite intrarea în Franța din afara spațiului european pot călători pe teritoriul Franței fără aplicarea măsurii de izolare. Șoferii antrenați în efectuarea transportului rutier internațional de persoane sunt incluși în categoriile respective și sunt scutiți de restricțiile menționate. Totodată, persoanele care nu fac parte din categoriile de exceptare și nu dețin certificat de vaccinare, la aeroport sau la trecerea de frontieră terestră, trebuie să prezinte testul PCR negativ pentru COVID-19 realizat cu cel mult 72 de ore înainte de îmbarcare sau un test antigenic realizat în laboratoriu cu cel mult 48 de ore. La sosirea în Franța urmează a fi efectuat un test antigenic suplimentar și călătorul va semna declarația pe propria răspundere de a respecta regimul de autoizolare de 7 zile la o adresă determinată, măsură care va fi verificată.

(UPDATE 18.06.2021) În conformitate cu prevederile restricțiilor pe categorii de țări stabilite pe teritoriul francez, Republica Moldova este clasată în zona portocalie.

Persoanele care călătoresc în Franța din Republica Moldova trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

-deținerea certificatului unui vaccin recunoscut de Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA), și anume Pfizer, Moderna, AstraZeneca sau Johnson&Johnson ;

-a fost primită a doua doză cu cel puțin 2 săptămâni înainte de plecare (Pfizer, Moderna, AstraZeneca) sau doza unică cu cel puțin 4 săptămâni (Johnson & Johnson) sau doza unică cu cel puțin 2 săptămâni dacă ați avut un antecedent de COVID.

În aceste cazuri, cetățeni moldoveni pot călători în Franța fără motiv imperios. La aeroport sau la trecerea de frontieră terestră, trebuie prezentat testul PCR negativ realizat cu cel mult 72 de ore înainte de îmbarcare sau un test antigen realizat cu cel mult 48 de ore.

Intrarea în țară este permisă cetățenilor moldoveni care nu sunt vaccinați pentru COVID-19, dacă aparțin următoarelor categorii de călători:

- cetățean al unei țări terțe, titular al unui permis de ședere valabil francez sau european sau a unei vize de lungă ședere, având reședința principală în Franța sau care se află în tranzit prin Franța către reședința sa principală într-o țară a Uniunii Europene sau din spațiul european (Andorra, Islanda, Liechtenstein, Monaco, Norvegia, San  Marino, Elveția, Vatican) (valabil doar dacă călătoria în străinătate a avut loc înainte de 31 ianuarie 2021 sau e justificată prin motiv excepțional);

- cetățean al unei țări terțe care deține o viză de lungă ședere eliberată în temeiul reîntregirii familiale sau a reîntregirii familiale a refugiaților. Beneficiari de protecție subsidiară și apatrizi;

- profesionist străin din domeniul sănătății care contribuie la lupta împotriva Covid-19 sau recrutat ca stagiar asociat;

- student care se mută în Franța pentru al doilea semestru universitar ca parte a programului unei instituții de învățământ superior; Cercetător stabilit în Franța la invitația unui laborator, pentru activități de cercetare care necesită imperativ o prezență fizică;

- lucrători sau prestatori de servicii de transport terestru, maritim și aerian, inclusiv șoferii oricărui vehicul care transportă bunuri destinate utilizării pe teritoriul Franței, precum și cei care tranzitează Franța sau călătoresc pentru a ajunge la locul de plecare;

- cetățean străin care se află în funcție într-o misiune diplomatică sau consulară sau organizație internațională cu sediul în Franța, soțul/soția și copiii acestora sau cetățean străin care se află în Franța din motiv profesional imperios, în baza unui ordin de misiune emis de statul de origine;

- cetățean al unei țări terțe, în tranzit mai puțin de 24 de ore în zona internațională.

Persoanele menționate sunt obligate la aeroport sau la trecerea de frontieră terestră, să prezinte testul PCR negativ realizat cu cel mult 72 de ore înainte de îmbarcare sau un test antigen realizat cu cel mult 48 de ore. La sosirea în Franța poate fi solicitată realizarea unui test antigen suplimentar și semnarea declarației pe propria răspundere de a respecta regimul de autoizolare de 7 zile la o adresă determinată, măsură care va fi verificată de către organele de control competente.

 

(UPDATE 02.04.2021) Începând cu data de 15 ianuarie 2021, este interzisă circulația între orele 18:00 – 06:00 (couvre feu) pe tot teritoriul Franței, cu excepția motivelor imperative.  În acest sens, este necesară  prezentarea obligatorie a atestării pentru deplasare care poate fi descărcată pe pagina Ministerului de Interne al Franței - https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/Lactu-du-Ministere/Attestations-de-deplacement-couvre-feu. Menționăm că, șoferii antrenați în efectuarea transportului rutier internațional sunt obligați de asemenea să prezinte atestația respectivă, care poate fi accesată la pagina electronică menționată.

(UPDATE 01.02.2021) În conformitate cu decizia guvernului Republicii Franceze începând cu 31 ianuarie 2021, pentru a intra pe teritoriul Franței persoanele străine care călătoresc din afara spațiului european (UE) trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

-  să facă parte din categoria de călători pentru care se permite intrarea în Franța din afara spațiului european (UE) conform listei prezentate;

-  să prezinte justificativele privind motivul imperios de călătorie de ordin personal, familial, medical sau profesional;

-  să prezinte un test molecular negativ de tip PCR pentru depistarea infecției cu virusul COVID-19, realizat cu cel mult 72 de ore înainte de îmbarcare (începând cu vârsta de 11 ani);

-  să completeze declarația de onoare privind absența simptomelor de COVID-19,  angajamentul de onoare de a se supune unui eventual test molecular sau examen medical pentru depistarea infecției cu virusul COVID-19 la sosire în Franța, de a se izola pentru 7 zile și de a efectua un test molecular de tip PCR la sfârșitul perioadei de izolare. Declarația menționată poate fi accesată la următoarea pagină electronică: https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-et-de-voyage.

 

În ceea ce privește călătoriile în Franța din cadrul spațiului european (UE), se acceptă intrarea tuturor categoriilor de persoane, cu respectarea următoarelor condiții:

- prezentarea unui test molecular negativ de tip PCR pentru depistarea infecției cu virusul COVID-19, realizat cu cel mult 72 de ore înainte de plecare;

- prezentarea unei declarații de onoare privind lipsa simptomelor de COVID-19, lipsa contactelor cu persoane infectate în ultimele 14 zile și acceptul pentru efectuarea unui eventual test molecular de tip PCR pentru depistarea infecției cu virusul COVID-19 la sosire în Franța. Declarația menționată poate fi accesată la următoarea pagină electronică: https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-et-de-voyage.

 

Categoriile de călători pentru care se permite intrarea în Franța din afara spațiului european (UE):

1. Cetățean de naționalitate franceză, precum și soțul/soția acestuia (căsătorit, parteneriat civil, concubinaj, cu prezentarea justificativelor) și copiii lor, cu reședința principală în Franța (valabilă numai dacă plecarea din Franța continentală este înainte de 31 ianuarie 2021 sau justificat de un motiv imperios);

2. Cetățean francez care certifică faptul că motivul de călătorie corespunde unuia din următoarele motive excepționale familiale, medicale sau profesionale;

3. Cetățean al Uniunii Europene sau al Principatului Andorra, Islanda, Liechtenstein, Monaco, Norvegia, San Marino, Elveția, Vatican, precum și soțul/soția acestora (căsătorit, uniune civilă, partener, la prezentarea justificativelor) și copiii lor, care își au reședința principală în Franța (valabil numai dacă plecarea din Franța continentală este înainte de 31 ianuarie 2021 sau a fost justificată de un motiv excepțional);

4. Cetățean al Uniunii Europene sau al Principatului Andorra, Islanda, Liechtenstein, Monaco, Norvegia, San Marino, Elveția, Vatican, care certifică faptul că motivul de călătorie corespunde unuia din următoarele motive excepționale familiale, medicale sau profesionale;

5. Cetățean britanic și membri ai familiei sale care sunt beneficiari ai acordului de retragere al Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană de Energie Atomică;

6. Cetățean al unei țări terțe, titular al unui permis de ședere valabil francez sau european sau al unei vize de lungă ședere, având reședința principală în Franța sau care se află în tranzit prin Franța către reședința sa principală într-o țară a Uniunii Europene;

7. Cetățean al unei țări terțe, în tranzit mai puțin de 24 de ore în zona internațională;

8. Titularul unui pașaport oficial;

9. Cetățean străin care lucrează într-o misiune diplomatică sau consulară sau organizație internațională care are sediul sau un birou în Franța, precum și soțul / soția și copiii;

10. Cetățean străin din țări terțe care se află în Franța din motive profesionale imperioase, sub acoperirea unui ordin de misiune emis de statul de origine;

11. Cetățean străin care se află în Franța la invitația autorităților franceze în cadrul unei acțiuni de cooperare;

12. Profesionist străin din domeniul sănătății care contribuie la lupta împotriva Covid-19 sau recrutat ca stagiar asociat;

13. Echipaj sau personal străin care operează zboruri de pasageri și marfă sau care călătoresc în calitate de pasager către baza de plecare sau antrenare;

14. Cetățean străin care asigură transportul internațional de mărfuri;

15. Șofer sau echipaj de autobuz sau tren de călători;

16. Membru al echipajului sau persoana care operează o navă comercială, inclusiv nava de croazieră sau de pescuit;

17. Student care deține o viză de ședere lungă (VLS), o viză de scurtă ședere (VCS) pentru studii sau pentru stagii (cu excepția VCS Concours) sau care vine pentru mai puțin de 90 de zile dintr-o țară scutită de VCS, sau minori la școală, care justifică un loc de cazare în Franța;

18. Profesor sau cercetător angajat sau invitat de o instituție sau laborator de învățământ de cercetare franceză care călătorește în scopuri de studiu și predare;

19. Cetățean al unei țări terțe cu un „Passeport talent – chercheur” VLS sau un angajat detașat TIC cu VLS, soțul și copiii săi;

20. Cetățean al unei țări terțe care pleacă în Franța pentru a primi tratament într-o instituție medicală - spital public sau privat;

21. Cetățean străin care se mută în Franța ca parte a exercitării drepturilor de custodie recunoscută prin hotărâre judecătorească;

22. Cetățean al unei țări terțe, lucrător umanitar sau voluntar internațional;

23. Cetățean al unei țări terțe care deține o viză de lungă ședere eliberată pentru reîntregirea familiei sau reîntregirea familiei a refugiaților, beneficiarii protecției subsidiare și apatrizii.

 

Motivele excepționale de ordin personal și familial:

-  Decesul unui membru al familiei în linia directă a unui frate sau soră / Vizită la o persoană a cărei pronostic vital este angajat, pentru membrii familiei în linie directă;

         Documente necesare: act sau certificat de deces, certificat medical care să stabilească situația persoanei al cărei pronostic vital este angajat.

-  Custodia copilului de către părinte învestită de autoritatea părintească sau al cărei drept de custodie este recunoscut de către o decizie a justiției;

         Documente necesare: hotărârea instanței și document justificativ pentru locul de reședință.

-  Asistență persoanelor în vârstă, bolnavi sau cu dezabilități care nu au alt sprijin;

         Documente necesare: acte care stabilesc relația dintre îngrijitor și persoana asistată și care atestă situația persoanei asistate.

-  Convocarea de către o autoritate judiciară sau administrativă;

         Document necesar: citare de către autoritatea administrativă sau judiciară.

-  Imposibilitatea legală sau economică de a rămâne pe teritoriul în care se află persoana respectivă;

         Documente necesare: permis de ședere expirat, act de concediere etc.

-  Siguranța persoanei (protecția copilului și lupta împotriva călătoriilor ilicite de copii în străinătate / protecții pentru victimele violenței domestice);

         Document necesar: orice act care stabilește materialitatea faptelor.

-  Revenire la reședința principală când călătoria a fost începută înainte de 31 ianuarie 2021;

         Documente necesare: dovada reședinței principale, prezentarea biletului de întoarcere în cadrul unui bilet dus-întors, călătoria de plecare trebuie să fie înainte de 31 ianuarie 2021.

-  Studenți la începutul, reluarea sau sfârșitul ciclului de studiu;

         Document necesar: certificat școlar emis de instituție.

 

Motivele excepționale de ordin medical:

-  Urgență medicală vitală (pentru persoană, precum și pentru o persoană însoțitoare, dacă prezența lor este esențială);

         Documente necesare: certificat medical, dovada spitalizării programate etc.

 

Motivele excepționale de ordin profesional:

-  Misiuni esențiale pentru desfășurarea unei activități economice care necesită prezența la fața locului ce nu poate fi amânată (inclusiv profesioniști în transport);

         Documente necesare: certificatul pentru lucrătorii din sectorul transporturilor internaționale, certificat de competență profesională - transport internațional de marfă, transport internațional de călători, transport internațional maritim.

-  Profesioniști din domeniul sănătății care contribuie la lupta împotriva COVID-19 sau participă la cooperarea de interes major în probleme de sănătate;

         Document necesar: card profesional.

-  Misiuni unice legate de exercitarea prerogativelor autorității publice (inclusiv misiuni diplomatice) care nu pot fi amânate sau amânate;

         Documente necesare: card profesional, ordin misiune.

-  Sportivi profesioniști de nivel înalt pentru participarea la întâlniri validate de Ministerul Sportului;

         Documente necesare: card profesional, certificat eliberat de organizator și Ministerul Sportului al Franței.

 

Menționăm că, șoferii antrenați în efectuarea transportului rutier internațional de mărfuri și persoane sunt exceptați de prezentarea testului molecular pentru infecția cu COVID-19. Aceștia sunt obligați să prezinte la intrarea în țară atât certificatul de competență profesională, precum și certificatul pentru lucrătorii din sectorul transporturilor internaționale, care poate fi accesat la următoarea pagină electronică: https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Deplacement-des-transporteurs-routiers-internationaux.

(UPDATE 06.11.2020) Conform deciziei autorităților competente ale Republicii Franceze, începând cu data de 30 octombrie curent, pe teritoriul țării a fost instituită carantina națională, valabilă până pe data de 01 decembrie 2020, cu instituirea mai multor reguli speciale și restricții de ordin public.

(UPDATE 01.10.2020) Autorităţile franceze mențin în continuare restricțiile de intrare pe teritoriul  Republicii Franceze  în contextul pandemiei COVID-19. Astfel, cetățenii Republicii Moldova care călătoresc în Franța urmează să completeze noul model al atestării de deplasare, precum și declarația privind absența simptomelor de infectare cu coronavirus. Documentele pot fi accesate pe pagina oficială a Ministerului de Interne francez: https://www.interieur.gouv.fr/…/Attestation-de-deplacement-…. Totodată, lista categoriilor de călători admiși pe teritoriul Franței a fost extinsă și include:

-studenții titulari ai unei vize de lung sejur (VLS), cei care vin în Franța în scop de studii/stagii de scurtă durată, minorii școlarizați în Franța, cu justificarea unui loc de cazare în Franța;

-profesorii/cercetătorii angajați sau invitați de către o instituție de învățământ superior sau un laborator de cercetări din Franța, care se deplasează pentru studii sau activități de predare;

-cetățenii unei țări terțe, titulari ai vizei de lungă durată de tip «passeport Talent» sau «salarié détaché ICT», precum și soțul/soția și copiii acestora;

-cetățenii străini care sosesc în Franța pentru a beneficia de tratamente în instituții spitalicești publice sau private.

Celelalte categorii de călători cu dreptul de intrare în Franța sunt menținute:
-cetățenii francezi soțul/soția și copiii acestora;

-cetățenii unui stat membru al UE sau cetățenii din Andora, Marea Britanie, Islanda, Liechtenstein, Monaco, Norvegia, Elveția, San Marino și Vatican, care au reședința în Franța sau tranzitează teritoriul francez spre una din aceste țări în care își au domiciliul sau reședința, precum și soțul/soția și copiii acestora;

-cetățenii statelor terțe, posesori ai unui titlu de sejur sau ai unei vize de lung sejur franceze sau europene în curs de validitate, cu reședința în Franța sau care tranzitează teritoriul francez spre țara de reședință din Uniunea Europeană sau alt stat menționat la punctul 2;

-cetățenii statelor terțe, în tranzit de mai puțin de 24 de ore în zona internațională a aeroporturilor franceze;

-titularii unui pașaport special;

-cetățenii străini membri ai misiunilor diplomatice sau consulare, ai unei organizații internaționale cu sediul în Franța, precum și membrii familiilor acestora, cu reședința în Franța;

-cadru medical implicat în lupta cu Covid-19 sau angajat în calitate de stagiar asociat;

-echipajul sau personalul străin implicat în operarea zborurilor de pasageri sau cargo, precum și cei care călătoresc spre locul de serviciu;

-șoferii și personalul care asigură transportul internațional de mărfuri;

-șoferii și personalul autocarelor sau trenurilor de pasageri;
-membrii echipajului sau personalul navelor comerciale sau de pescuit.

(UPDATE 10.07.2020) În conformitate cu informațiile prezentate de Ministerul Europei și Afacerilor Externe al Republicii Franceze la data de 08 iulie 2020, restricțiile de călătorie și măsurile de control la frontieră sunt menținute pentru toți cetățenii străini care intră pe teritoriul Franței, cu excepția :

- cetățenilor UE / SEE / Elveția;
- cetățenilor cu permis de ședere francez sau viză de lungă durată;
- cetățenilor străini, care tranzitează Franța spre țara de origine/reședință;
- persoanelor care efectuează transportarea mărfurilor sau personalul companiilor aeriene ;
- studenților străini, posesori ai unei vize de lungă ședere în Franța;
- personalului diplomatic sau consular acreditat în Republica Franceză și membrilor familiilor acestora.

De asemenea, accesul pe teritoriul Franței va fi permis cetățenilor următoarelor țări: Australia, Canada, Coreea de Sud, Georgia, Japonia, Muntenegru, Maroc, Noua Zeelandă, Rwanda, Serbia, Thailanda, Tunisia și Uruguay.
Lista respectivă va fi actualizată regulat de către autoritățile franceze, în conformitate cu recomandările Consiliului UE și cu respectarea principiului de reciprocitate. Ea poate fi consultată pe pagina web: 
www.interieur.gouv.fr.

Spania

(UPDATE 06.09.2021) La momentul actual, Republica Moldova nu se află în lista de risc din zona roşie, însă măsura poate fi revizuită. Cetățenii moldoveni, anterior efectuării călătoriei vor completa formularul privind starea de sănătate disponibil pe adresa oficială www.spth.gob.es sau utilizând aplicația gratuită Spain Travel Health (SpTH). Formularul va cuprinde inclusiv o rubrică privind documentul deținut (certificat de vaccinare, test negativ sau recuperare). Ulterior completării formularului, va fi generat un cod unic QR de sănătate care va trebui prezentat (digital sau pe suport hârtie) la controlul de sănătate efectuat în aeroportul de destinație/punctele de control ale frontierei.

(UPDATE 18.06.2021) Cetățenii Republicii Moldova, deținători ai pașaportului biometric, pot călători în Spania dacă dispun de un certificat de vaccinare, care atestă vaccinarea completă contra COVID-19. Certificatul de vaccinare trebuie să întrunească următoarele condiții:

- să fie emis cu cel puțin 14 zile înainte;

- să ateste vaccinarea cu un vaccin autorizat de către Agenția Europeană pentru

Medicamente (AEM) și / sau OMS;

- să fie în limba engleză, franceză, spaniolă sau germană.

Acesta poate fi prezentat pe suport de hârtie sau în format electronic. Certificatul de vaccinare trebuie să fie confirmat prealabil de autoritățile sanitare spaniole, prin generarea unui cod unic QR de sănătate urmare completării formularului privind starea de sănătate de pe www.spth.gob.es sau utilizând aplicația gratuită Spain Travel Health (SpTH). Codul unic QR digital sau pe suport hârtie trebuie prezentat la controlul de sănătate efectuat în aeroportul de destinație/punctele de control ale frontierei. Cetățenii care dispun de certificatul de vaccinare nu trebuie să prezinte un test PCR, antigen sau certificat de recuperare post-Covid.

Șoferii care efectuează transport internațional de persoane sunt exceptați de restricțiile menționate.

(UPDATE 02.04.2021)  Conform recomandărilor UE, Spania menține restricțiile temporare impuse călătoriilor neesențiale din țările terțe, inclusiv Republica Moldova, către Uniunea Europeană şi țările asociate Schengen în vederea evitării răspândirii contagierii cu COVID-19. Până pe data de 30 aprilie 2021, autoritățile spaniole au luat decizia introducerii obligativității prezentării unui test negativ COVID-19 la intrarea pe teritoriul Spaniei, de către călătorii internaționali care provin din zone sau state cu risc epidemiologic ridicat. Celelalte restricții stabilite anterior rămân în vigoare. Persoanele antrenate în efectuarea transportului rutier internațional sunt scutite de restricții.

(UPDATE 11.12.2020) Conform recomandărilor Uniunii Europene (UE), Spania menține restricțiile temporare impuse călătoriilor neesențiale din țările terțe (inclusiv Republica Moldova) către UE şi țările asociate Schengen în vederea evitării răspândirii virusului COVID-19.

Autoritățile spaniole au stabilit obligativitatea prezentării testului negativ la COVID-19 (prin metoda PCR) la intrarea pe teritoriul Spaniei, de către călătorii străini care vin din state cu risc epidemiologic ridicat, inclusiv din Republica Moldova, care este plasată în zona cu risc ridicat.

Următoarele categorii de persoane sunt exceptate de la restricțiile de intrare:

- rezidenții statelor membre UE, statelor asociate spațiului Schengen, Andorrei, Monaco, Vaticanului și San Marino;

- titularii unei vize de lungă ședere a unui stat UE sau unui stat asociat spațiului Schengen;

- lucrătorii transfrontalieri;

 - profesioniștii în domeniul sanitar sau din serviciile de îngrijire a bătrânilor, care se îndreaptă la locul de exercitare a muncii;

- șoferii antrenați în efectuarea transportului rutier internațional, inclusiv echipajele navelor și personalul aeronautic necesar pentru desfășurarea activităților de transport aerian;

- străinii acreditați în Spania ca membri ai misiunilor diplomatice, oficiilor consulare și organismelor internaționale, militare și de protecție civilă și membrii organizațiilor umanitare, pentru exercitarea atribuțiilor oficiale;

- studenții care își fac studiile într-un stat UE sau stat asociat spațiului Schengen și care dețin un permis de ședere sau viză de studii valabilă;

- muncitorii migrați de înaltă calificare, munca cărora nu poate fi amânată sau realizată de la distanță, inclusiv participanții la evenimente sportive de nivel înalt care au loc în Spania. În ambele cazuri aceste circumstanțe trebuie justificate documentar;

- persoanele care călătoresc din motive de familie imperative, documentate corespunzător;

- persoanele care pot dovedi cu dovezi corespunzătoare cauze de forță majoră sau situații de necesitate;

- muncitorii sezonieri din sectorul agricol (posesori ai unui contract de muncă);

 - rezidenții următoarelor țări: Australia, Japonia, Noua Zeelandă, Rwanda, Singapore, Coreea de Sud, Thailanda, Uruguay, China, precum și celor din Regiunea Administrativă Specială Hong Kong a Republicii Populare Chineze și Regiunea Administrativă Specială Macao a Republicii Populare Chineze.

 

Astfel, testul cu rezultatul negativ (în format digital sau pe hârtie) trebuie să fie redactat în limba spaniolă sau engleză, să cuprindă numele și prenumele călătorului, datele documentului de identitate național sau al pașaportului cu care se va legitima, data efectuării testului, datele centrului/clinicii medicale care a realizat testul. De asemenea, este obligatorie înainte de intrare pe teritoriul țării completarea unui formular special privind starea de sănătate, disponibil la următoarea adresă electronică: https://www.spth.gob.es/ sau utilizând aplicația mobilă gratuită Spain Travel Health (SpTH). Formularul va cuprinde inclusiv o rubrică privind rezultatul testului la COVID-19 (prin metoda PCR). Ulterior completării formularului, va fi generat un cod unic QR de sănătate care urmează a fi prezentat (digital sau pe suport hârtie) la controlul de sănătate efectuat în punctele de control ale frontierei. În situația în care, formularul nu a fost completat electronic, acesta poate fi prezentat pe suport de hârtie, însoțit de documentul original care să certifice obținerea testului negativ la COVID-19.

 

Persoanele care tranzitează teritoriul spaniol nu sunt obligate să prezinte rezultat negativ la COVID-19. Totodată, toți cetățenii străini care intră pe teritoriul Spaniei obligatoriu vor fi supuși controalelor de sănătate, care includ preluarea temperaturii și controlul vizual. Temperatura limită acceptată este până la 37,5 ° C. Se va refuza intrarea în țară oricărei persoane originare dintr-o țară terță, chiar dacă face parte din categoriile exceptate, din motivul dacă aceasta nu întrunește condițiile de control sanitar pentru COVID-19, stabilite de către Ministerul Sănătății Regatului Spaniei.

(UPDATE 06.11.2020) Guvernul Regatului Spaniei a stabilit până pe data de 09 mai 2021 starea de urgență pe întreg teritoriul țării. Conform recomandărilor UE, Spania menține  până pe data de 30 noiembrie 2020 restricțiile temporare impuse călătoriilor neesențiale din țările terțe (inclusiv Republica Moldova).

De asemenea, au fost adoptate mai multe restricții de mobilitate în comunitățile autonome din Spania. Astfel, măsurile restrictive care presupun închiderea perimetrală (intrarea și ieșirea doar în anumite condiții, precum deplasări din motive de muncă, de sănătate, legale si de învățământ, de îngrijire a persoanelor sau cauze de forță majoră) se aplică în 32 de zone sanitare din regiunea Madrid, care pot fi consultate la următoarea pagină electronică:

https://comunidadmadrid.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=4bc4b611915740cc99fdc1a10954b043.

(UPDATE 01.10.2020) Conform recomandărilor UE, Spania menține restricțiile temporare impuse călătoriilor neesențiale din ţările terţe către Uniunea Europeană şi ţările asociate Schengen în vederea evitării răspândirii contagierii cu COVID-19.

Este permisă intrarea în țară a cetățenilor următoarelor state terțe: Algeria, Australia, Canada, Georgia, Japonia, Muntenegru, Maroc, Noua Zeelandă, Rwanda, Serbia, Coreea de Sud, Thailanda, Tunisia, Uruguay și China.

Pentru rezidenții din Algeria, China și Maroc se va aplica principiul de reciprocitate. Se interzice intrarea pe teritoriul spaniol a cetățenilor din statele terțe, care nu se regăsesc în lista menționată, inclusiv cetățenilor Republicii Moldova, deținători ai pașapoartelor biometrice.

Călătoriile din țările terţe pe teritoriul spaniol, începând cu 22 iulie 2020 până pe data de 31 octombrie 2020, sunt permise doar pentru următoarele categorii de persoane:
-rezidenții statelor membre UE, statelor asociate spațiului Schengen, Andorrei, Monaco, Vaticanului și San Marino;

-titularii unei vize de lungă ședere a unui stat UE sau unui stat asociat spațiului Schengen;

-lucrătorii transfrontalieri;

-profesioniștii în domeniul sanitar sau din serviciile de îngrijire a bătrânilor, care se îndreaptă la locul de exercitare a muncii;

-transportatorii de mărfuri, inclusiv echipajele navelor și personalul aeronautic necesar pentru desfășurarea activităților de transport aerian;

-străinii acreditați în Spania ca membri ai misiunilor diplomatice, oficiilor consulare și organismelor internaționale, militare și de protecție civilă și membrii organizațiilor umanitare, pentru exercitarea atribuțiilor oficiale;

-studenții care își fac studiile într-un stat UE sau stat asociat spațiului Schengen și care dețin un permis de ședere sau viză de studii valabilă;

-muncitorii migranți de înaltă calificare, munca cărora nu poate fi amânată sau realizată de la distanță, inclusiv participanții la evenimente sportive de nivel înalt care au loc în Spania. În ambele cazuri aceste circumstanțe trebuie justificate documentar;

-persoanele care călătoresc din motive de familie imperative, documentate corespunzător;

-persoanele care pot demonstra cu dovezi corespunzătoare cauze de forță majoră sau situații de necesitate;

-muncitorii sezonieri din sectorul agricol (posesori ai unui contract de muncă).

(UPDATE 08.09.2020) Conform recomandărilor Uniunii Europene, Spania menține restricțiile temporare impuse călătoriilor neesențiale din ţările terţe, inclusiv din Republica Moldova către Uniunea Europeană şi ţările asociate Schengen în vederea evitării răspândirii infecției cu COVID-19.

 

Călătoriile din țările terţe pe teritoriul spaniol, începând cu 22 iulie 2020 până la data de 16 septembrie 2020, sunt permise doar pentru următoarele categorii de persoane:

- rezidenții statelor membre UE, statelor asociate spațiului Schengen, Andorrei, Monaco, Vaticanului și San Marino;

- titularii unei vize de lungă ședere a unui stat UE sau unui stat asociat spațiului Schengen;

- lucrătorii transfrontalieri;

- profesioniștii în domeniul sanitar sau din serviciile de îngrijire a bătrânilor, care se îndreaptă la locul de exercitare a muncii;

- transportatorii de mărfuri, inclusiv echipajele navelor și personalul aeronautic necesar pentru desfășurarea activităților de transport aerian;

- străinii acreditați în Spania ca membri ai misiunilor diplomatice, oficiilor consulare și organismelor internaționale, militare și de protecție civilă și membrii organizațiilor umanitare, pentru exercitarea atribuțiilor oficiale;

- studenții care își fac studiile într-un stat UE sau stat asociat spațiului Schengen și care dețin un permis de ședere sau viză de studii valabilă;

- muncitorii migranți de înaltă calificare, munca cărora nu poate fi amânată sau realizată de la distanță, inclusiv participanții la evenimente sportive de nivel înalt care au loc în Spania. În ambele cazuri aceste circumstanțe trebuie justificate documentar;

- persoanele care călătoresc din motive de familie imperative, documentate corespunzător;

- persoanele care pot documenta cu dovezi corespunzătoare cauze de forță majoră sau situații de necesitate;

- muncitorii sezonieri din sectorul agricol (posesori ai unui contract de muncă);

 - rezidenții următoarelor țări: Australia, Canada, Georgia, Japonia, Noua Zeelandă, Rwanda, Coreea de Sud, Thailanda, Tunisia, Uruguay și China.

 

Este interzisă intrarea pe teritoriul spaniol a cetățenilor din statele terțe, care nu se regăsesc în lista de mai sus, inclusiv cetățenilor Republicii Moldova, deținători ai pașapoartelor biometrice.

(UPDATE 17.08.2020) Restricțiile menționate anterior au fost prelungite până pe data de 31 august 2020.

(UPDATE 10.07.2020) Conform recomandărilor Uniunii Europene, Spania menține restricții temporare impuse călătoriilor neesențiale din ţările terţe către Uniunea Europeană şi ţările asociate Schengen, în vederea evitării răspândirii contagierii cu COVID-19. Călătoriile din țările terţe pe teritoriul spaniol, începând cu 04 iulie 2020 până pe 31 iulie 2020, ora 24:00, sunt permise doar pentru următoarele categorii de persoane:


-rezidenții statelor membre UE, statelor asociate spațiului Schengen, Andorrei, Monaco, Vaticanului și San Marino;

-titularii unei vize de lungă ședere a unui stat UE sau unui stat asociat spațiului Schengen;
-lucrătorii transfrontalieri;

-profesioniștii în domeniul sanitar sau din serviciile de îngrijire a bătrânilor, care se îndreaptă la locul de exercitare a muncii;

-transportatorii de mărfuri, inclusiv echipajele navelor și personalul aeronautic necesar pentru desfășurarea activităților de transport aerian;

-străinii acreditați în Spania ca membri ai misiunilor diplomatice, oficiilor consulare și organismelor internaționale, militare și de protecție civilă și membrii organizațiilor umanitare, pentru exercitarea atribuțiilor oficiale;

-studenții care își fac studiile într-un stat UE sau stat asociat spațiului Schengen și care dețin un permis de ședere sau viză de studii valabilă;

-muncitorii migrați de înaltă calificare, munca cărora nu poate fi amânată sau realizată de la distanță, inclusiv participanții la evenimente sportive de nivel înalt care au loc în Spania. În ambele cazuri aceste circumstanțe trebuie justificate documentar;
-persoanele care călătoresc din motive de familie imperative, documentate corespunzător;
-persoanele care pot confirma cu dovezi corespunzătoare cauze de forță majoră sau situații de necesitate;

-muncitorii sezonieri din sectorul agricol (posesori ai unui contract de muncă);

-rezidenții următoarelor țări: Algeria, Australia, Canada, Georgia, Japonia, Muntenegru, Maroc, Noua Zeelandă, Rwanda, Serbia, Coreea de Sud, Thailanda, Tunisia, Uruguay și China.

Pentru rezidenții din Algeria, China și Maroc se va aplica principiul de reciprocitate.

Este interzisă intrarea pe teritoriul spaniol a cetățenilor din statele terțe, care nu se regăsesc în lista de mai sus, inclusiv cetățenilor Republicii Moldova, deținători ai pașapoartelor biometrice.

Belgia

(UPDATE 06.09.2021) Cetățenii moldoveni sunt admiși pe teritoriul Belgiei indiferent de motivul călătoriei. Luând în considerație că Republica Moldova se regăsește în lista statelor din zona verde, a fost exclusă obligativitatea prezentării certificatelor de vaccinare sau rezultatul negativ al unui test pentru virusul COVID-19.  Totodată, menționăm că, rămâne obligatorie completarea Formularului de localizare a pasagerilor (PLF) cu date personale înainte de intrarea în țară. Formularul este disponibil la următoarea adresă electronicăhttps://travel.info-coronavirus.be/fr/public-health-passenger-locator-form.

Șoferii antrenați în efectuarea transportului rutier internațional de persoane sunt scutiți de restricțiile menționate.

 

(UPDATE 06.07.2021) De la 01 iulie 2021, călătoriile cetățenilor statelor terțe (inclusiv cetățenii Republicii Moldova) spre Belgia sunt permise în caz de vaccinare completă și care poate fi dovedită cu un certificat de vaccinare recunoscut ca certificat COVID digital al UE sau echivalent. Toate persoanele care intră în Regatul Belgiei sunt obligate să completeze, cu cel mult 48 de ore înainte de sosire, indiferent de modalitatea de transport, statut, statul de proveniență, formularul online Passenger Locator Form (PLF), disponibil la https://travel.info-coronavirus.be/fr.

În cazul dacă persoana nu este complet vaccinată sau dacă nu poate dovedi cu un certificat de vaccinare recunoscut, poate călători în Belgia doar pentru următoarele

călătorii considerate esențiale și cu prezentarea unui certificat de călătorie sau a unui document oficial:

- posesorii unui permis de ședere / domiciliu legal în unul din statele UE sau spațiului Schengen;

- muncitorii sezonieri din sectorul agricol (posesori ai unui contract de muncă);

- pasagerii în tranzit, indiferent de locul de plecare;

- persoanele care călătoresc din motive de familie imperative, documentate corespunzător (actele sunt eliberate de către autoritățile belgiene după caz) (regruparea familiei, vizită la unul din soți care din motive profesionale are reședința în Belgia și locuiesc separat, deces, rudele de gradul 1 și 2, căsătorie, rudele de gradul 1 și 2);

- transportatorii de mărfuri, inclusiv echipajele navelor și personalul aeronautic necesar pentru desfășurarea activităților de transport aerian;

- persoanele care merg la tratament medical, dacă există confirmare de la doctor şi

dacă viața pacientului este în pericol;

- studenți, în cazul în care instituția de învățământ insistă asupra prezenței fizice a elevului/studentului, având în vedere trecerea temporară la regimul online de învățământ;

- muncitorii de înaltă calificare, munca cărora nu poate fi amânată sau realizată de la distanță.

 Tranzitarea teritoriului Belgiei este permisă fără restricții.

(UPDATE 16.03.2021) Potrivit hotărârii autorităților competente belgiene toate călătoriile neesențiale (în scop turistic sau recreativ) spre și dinspre Regatul Belgiei sunt interzise până pe data de 19 aprilie 2021. Toți călătorii care vor sosi în Regatul Belgiei, indiferent de mijloacele de transport utilizate, vor trebui să prezinte o declarație pe proprie răspundere pentru a justifica motivul deplasării - https://travel.info-coronavirus.be/fr/voyage-essentiel. Declarația pe propria răspundere va fi anexată la „Formularul de localizare a pasagerului” (Passenger Location Form) și va trebui să fie însoțită de documente justificative.

Persoanele rezidente în Regatul Belgiei care se întorc dintr-o zonă roșie, unde s-au aflat mai mult de 48 de ore, trebuie să efectueze două teste moleculare tip PCR, respectiv în prima zi și în a șaptea zi de carantină. Pentru persoanele nerezidente în Regatul Belgiei rămâne în vigoare condiția de a prezenta, atât la îmbarcare, cât și la sosirea în Belgia, dintr-o zonă roșie, rezultatul negativ al unui test molecular tip PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu maximum 72 de ore înaintea sosirii pe teritoriul belgian, într-un laborator acreditat din statul de proveniență și certificat de un medic sau farmacist biolog, emis într-una din limbile franceză, neerlandeză, germană sau engleză, în format fizic (imprimat pe hârtie) sau electronic. De asemenea, acestea au obligația de a se testa atât la intrarea pe teritoriul belgian (un test PCR sau un test antigenic rapid), cât și în cea de-a șaptea zi de carantină.

Sunt exceptate de la obligativitatea prezentării unui test molecular tip PCR cu rezultat negativ pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 la intrarea pe teritoriul Regatului Belgiei următoarele categorii de persoane care călătoresc dintr-o zonă roșie:

- persoanele rezidente în Regatul Belgiei;

- persoanele cu vârsta sub 6 ani;

- persoanele care călătoresc pe alte rute decât aeriană sau maritimă și care nu s-au aflat în străinătate mai mult de 48 de ore sau care vor rămâne în Regatul Belgiei pentru maximum 48 de ore.

În prezent, cetățenii Republicii Moldova pot călători în Belgia doar dacă există motive bine întemeiate și care pot fi argumentate cu documente justificative la intrarea  în Belgia. Călătoriile din țările terţe pe teritoriul Belgiei, inclusiv pentru cetățenii Republicii Moldova sunt permise doar pentru următoarele categorii de persoane:

- posesorii unui permis de ședere / domiciliu legal;

- muncitorii sezonieri din sectorul agricol (posesori ai unui contract de muncă);

- pasagerii în tranzit, indiferent de locul de plecare;

- persoanele care călătoresc din motive de familie imperative, documentate corespunzător (actele sunt eliberate de către autoritățile belgiene după caz) (reîntregirea familiei, vizită la unul din soți care din motive profesionale are reședința în Belgia și locuiesc separat, vizită la rudele de gradul 1 și 2, căsătorie, deces);

- transportatorii de mărfuri, inclusiv echipajele navelor și personalul aeronautic necesar pentru desfășurarea activităților de transport aerian;

- persoanele care merg la tratament medical, dacă există confirmare de la doctor şi dacă viața pacientului este în pericol;

- studenți, în cazul în care instituția de învățământ insistă asupra prezenței fizice a elevului/studentului, având în vedere trecerea temporară la regimul online de învățământ;

- muncitorii de înaltă calificare, munca cărora nu poate fi amânată sau realizată de la distanță.

(UPDATE 14.12.2020) În prezent, pe teritoriul țării se menține stare de urgență iar călătoriile neesențiale din țările non UE sunt interzise. Cetățenii Republicii Moldova pot călători în Belgia doar dacă există motive bine întemeiate și care pot fi argumentate la intrarea în țară.

Călătoriile din țările terţe pe teritoriul Belgiei, inclusiv pentru cetățenii Republicii Moldova sunt premise doar pentru următoarele categorii de persoane:

- posesorii unui permis de ședere / domiciliu legal;

- muncitorii sezonieri din sectorul agricol (posesori ai unui contract de muncă);

- pasagerii în tranzit, indiferent de locul de plecare;

- persoanele care călătoresc din motive de familie imperative, documentate corespunzător (regruparea familiei, vizită la unul din soți care din motive profesionale are reședința în Belgia și locuiesc separat, deces, rudele de gradul 1 și 2, căsătorie, rudele de gradul 1 și 2);

- transportatorii de mărfuri, inclusiv echipajele navelor și personalul aeronautic necesar pentru desfășurarea activităților de transport aerian;

- persoanele care se deplasează la tratament medical, dacă există confirmare de la doctor şi dacă viața pacientului este în pericol;

- studenți, în cazul în care instituția de învățământ insistă asupra prezenţei fizice a elevului/studentului, având în vedere trecerea temporară la regimul online de învățământ;

- muncitorii de înaltă calificare, munca cărora nu poate fi amânată sau realizată de la distanță.

Toate persoanele care intră în Regatul Belgiei sunt obligate să completeze, cu cel mult 48 de ore înainte de sosire, indiferent de statut, țara de proveniență, modalitatea de transport, un formular online, Passenger Locator Form (PLF), care se regăsește la următoarea adresă electronică: https://travel.info-coronavirus.be/.../public-health.... La întoarcerea în Belgia dintr-o zonă roșie, în funcție de răspunsurile la chestionarul de autoevaluare, atașat formularului Passenger Locator Form, călătorilor li se poate impune să respecte o perioadă de carantină de 7 zile. După respectarea carantinei, călătorul este obligat să efectueze testare la Covid-19 (prin metoda PCR). Astfel, menționăm că, este obligatorie respectarea instrucțiunilor autorităților belgiene referitor la autoizolare primite prin e-mail/sms, în urma completării formularul Passenger Locator Form.

(UPDATE 06.11.2020) Începând cu data de 02 noiembrie 2020, pe întreg teritoriul Belgiei au fost introduse un șir de măsuri suplimentare de protecție în contextul evoluției pandemiei cu COVID-19. Restricțiile sunt valabile până pe data de 13 decembrie 2020 și includ interzicerea deplasărilor neesențiale, sistarea activității structurilor de cazare, rețelelor comerciale, evitarea adunărilor și respectarea măsurilor de protecție. De asemenea, au fost introduse restricții de circulație în timpul nopții până pe data de 19 noiembrie 2020 (între orele 22.00 -06.00 în Valonia și Regiunea Capitalei Bruxelles și între 00.00 și 05.00 în Flandra).

(UPDATE 17.08.2020) Autoritățile belgiene au stabilit că persoanele care intră în țară sunt obligate să completeze înainte de sosire cu 48 ore, indiferent de statut, țara de proveniență, modalitatea de transport, un formular online, Passenger Locator Form (formular de localizare a pasagerilor), care se regăsește la următoarea pagină electronică: https://bit.ly/342t2HU.

Excepție prezintă persoanele care se află pe teritoriul țării mai puțin de 48 de ore sau care s-au aflat mai puțin de 48 de ore în afara Belgiei înainte de a se întoarce.

(UPDATE 17.07.2020) Belgia menține restricțiile temporare impuse călătoriilor neesențiale din ţările terţe către Uniunea Europeană şi ţările asociate Schengen în vederea evitării răspândirii contagierii cu COVID-19. Prin urmare, nu este acceptată intrarea pe teritoriul Belgiei a cetățenilor Republicii Moldova, deținători ai pașapoartelor biometrice. Călătoriile din țările terţe pe teritoriul Belgiei sunt premise doar pentru următoarele categorii de persoane:

- rezidenții statelor membre UE, statelor asociate spațiului Schengen, Andorrei, Monaco, Vaticanului și San Marino;

 - titularii unei vize de lungă ședere a unui stat UE sau unui stat asociat spațiului Schengen;

- lucrătorii transfrontalieri;

- profesioniștii în domeniul sănătății sau din serviciile de îngrijire a bătrânilor;

- transportatorii de mărfuri, inclusiv echipajele navelor și personalul aeronautic necesar pentru desfășurarea activităților de transport aerian;

- diplomații, personalul organizațiilor internaționale, militarii și membrii organizațiilor umanitare, pentru exercitarea atribuțiilor oficiale;

- studenții care dețin un permis de ședere sau viză de studii valabilă;

 - muncitorii de înaltă calificare, munca cărora nu poate fi amânată sau realizată de la distanță;

- persoanele care călătoresc din motive de familie imperative, documentate corespunzător;

 - muncitorii sezonieri din sectorul agricol (posesori ai unui contract de muncă);

- persoanele care participă la reuniunile organizațiilor internaționale;

- marinarii.

 

Croația

(UPDATE 06.09.2021) Cetățenilor Republicii Moldova care nu sunt membri de familie a cetățenilor statelor membre UE sau Schengen și ale statelor asociate Schengen și care nu sunt rezidenți pe termen lung, li se va permite intrarea în Republica Croația doar în caz de călătorii din motive imperative. Menționăm că, șoferii antrenați în efectuarea transportului rutier internațional sunt scutiți de restricțiile menționate. Totodată, tranzitul este permis cu condiția că acesta urmează a fi efectuat timp de 12 ore după intrare în țară, iar în cazul depășirii termenului menționat se va aplica măsura autoizolării, inclusiv personalului implicat în transport.

(UPDATE 06.07.2021)  Pe data de 30 iunie 2021, Autoritatea Națională de Protecție Civilă din Republica Croația a extins restricțiile de trecere a frontierei de stat la toate punctele de trecere a frontierei din Republica Croația până la data de 15 iulie 2021. Cetățenilor din țări terțe care nu sunt membri ai familiei cetățenilor statelor membre Schengen și ale statelor asociate Schengen și care nu sunt rezidenți pe termen lung în temeiul Directivei 2003/109 / CE a Consiliului din 25 noiembrie 2003 sau care au vize naționale pe termen lung, li se va permite intrarea în Republica Croația numai în caz de călătorii esențiale.

Excepție de la această prevedere de mai sus sunt următoarele categorii:

- lucrători din domeniul sănătății, cercetători din domeniul sănătății și îngrijitori

pentru vârstnici;

- lucrători de frontieră (precum și, de exemplu, sportivi, după cum se menționează în excepțiile pentru pasagerii din UE / SEE);

lucrători din sectorul transporturilor;

- diplomați, personalul organizațiilor internaționale și persoane invitate de organizații internaționale și a căror prezență fizică este necesară pentru funcționarea acestor organizații, personalul militar și ofițerii de poliție, precum și personalul umanitar și de protecție civilă în îndeplinirea atribuțiilor lor;

- pasageri în tranzit, cu obligația de a părăsi Republica Croația în termen de 12 ore de la intrare;

- persoane care călătoresc în scop de studii;

- navigatorii care intenționează să rămână în Republica Croația mai mult de 12 ore.

- persoane care călătoresc din motive turistice și au un certificat de cazare plătită  într-un hotel, tabără, chirie privată sau navă închiriată și altă formă de cazare turistică sau sunt proprietari de case sau nave în Republica Croația, cu prezentarea rezultatul testului PCR negativ nu mai vechi de 72 de ore de la momentul testării, certificatului de vaccin, certificatului de recuperare după coronavirus;

- persoanelor care călătoresc din motive personale / familiale sau de afaceri sau care au alt interes economic (dacă intenționează să rămână în Republica Croația mai mult de 12 ore);

- persoanelor pentru care a fost luată o decizie pozitivă a autorității competente, pe

baza unei cereri de ședere / muncă.

Este permis tranzitul pe teritoriul Croației în următoarele condiții:

- durata tranzitului să nu depășească 12 ore;

- persoanele care tranzitează Croația sunt obligate să circule doar pe autostradă;

- prezentarea unui document din care să rezulte clar care este scopul deplasării în țara de destinație, inclusiv să fie asigurată intrarea pe teritoriul statului din vecinătatea Croației, aflat pe ruta de tranzit către țara de destinație.

 

(UPDATE 18.06.2021) Pe data de 14 iunie 2021, Autoritatea Națională de Protecție Civilă din Republica Croația a extins măsurile de interzicere temporară sau restricția de trecere a frontierei de stat la toate punctele de trecere a frontierei din Republica Croația până la data de 30 iunie 2021.

Cetățenii străini, care sosesc din zone sau state cu risc epidemiologic ridicat, inclusiv Republica Moldova, sunt obligați să prezinte la intrarea în Republica Croația:

- un test molecular (PCR) cu rezultat negativ pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 ore de la data testării sau un test rapid antigen negativ (testele rapide antigen admise se regăsesc în Lista comună a testelor rapide antigen recunoscute reciproc de către statele membre ale Uniunii Europene, publicată de Comisia Europeană), efectuate cu maximum 48 ore anterior intrării. În cazul prezentării unui test rapid antigen, pentru persoanele care intenționează să rămână în Republica Croația mai mult de 10 zile, testarea trebuie repetată cel târziu într-a zecea zi de la emiterea rezultatului testului. Persoanele care nu prezintă nici un tip de test au posibilitatea de a efectua un test PCR sau test rapid antigen, după intrarea în Republica Croaţia, din surse financiare proprii, cu obligația de a intra în autoizolare până la primirea unui rezultat negativ, iar în cazul în care testarea nu este posibilă, acestea sunt supuse măsurii autoizolării de 10 zile;

- un certificat de vaccinare împotriva COVID-19, dacă au trecut cel puțin 14 zile de la cea de-a doua doză de vaccin sau de la doza unică, în cazul vaccinului care se administrează într-o singură doză. Sunt acceptate doar vaccinurile folosite în UE;

- un test PCR cu rezultat pozitiv sau un test rapid antigen prin care se confirmă că persoana a fost infectată cu virusul SARS-CoV-2, efectuate în ultimele 180 de zile anterioare intrării în Republica Croația și pentru care au trecut cel puțin 11 zile de la data confirmării până la intrarea pe teritoriul croat;

- dacă o persoană s-a vindecat de COVID-19 în ultimele 180 de zile și are o adeverință prin care să confirme vindecarea, și dacă în aceeași perioadă a primit o singură doză de vaccin, persoana respectivă este scutită de a prezenta un test PCR negativ sau test rapid antigen sau de a intra în carantină până la data la care se împlinesc 6 luni de la data primirii vaccinului.

Copiii cu vârsta până la 12 ani care călătoresc însoţiţi de părintele/tutorele lor sunt exceptați de la obligaţia de a prezenta un test negativ dacă părintele/tutorele prezintă un test PCR negativ, test rapid antigen negativ, un certificat de vindecare COVID-19 sau un certificat de vaccinare împotriva COVID-19.

Lista unităților care efectuează teste moleculare tip RT-PCR pentru depistarea infecției cu virusul SARS-CoV-2 la intrarea în Republica Croația poate fi consultată pe pagina oficială: https://www.koronavirus.hr/svi-testni-centri-u.../763.

(UPDATE 14.12.2020)  Potrivit deciziei Autorității Naționale de Protecție Civilă a Republicii Croația, începând cu 01 decembrie 2020, intrarea pe teritoriul țării prin toate punctele de trecere a frontierei Republicii Croația este temporar interzisă și restricționată. Interdicția din prezenta decizie nu se aplică persoanelor care provin direct din statele membre ale UE și/sau regiuni din spațiul Schengen și din țările asociate spațiului Schengen. La intrarea în țară, persoanele care au tranzitat alte țări/ regiuni trebuie să demonstreze că nu au efectuat opriri în zonele de tranzit și, respectiv, nu fac obiectul noii interdicții.

Totodată, sunt exceptate de la noile măsuri de restricții următoarele categorii de persoane menționate mai sus:

- lucrătorii sau persoanele angajate care desfășoară activități de importanță critică, inclusiv profesioniștii din domeniul sănătății, lucrătorii frontalieri, lucrătorii detașați și lucrătorii sezonieri, în conformitate cu Orientări privind exercitarea liberei circulații a lucrătorilor pe perioada epidemiei de COVID-19, cu condiția ca aceștia să nu rămână în Republica Croația sau în afara acesteia mai mult de 12 ore;

- elevi, studenți și stagiari care călătoresc în străinătate zilnic, cu condiția că nu vor rămâne în Republica Croația sau în afara acesteia mai mult de 12 ore;

- marinarii și personalul de transport sau personalul furnizorilor de servicii de transport, inclusiv șoferii de camioane care transportă mărfuri pentru a fi utilizate pe teritoriul național sau doar tranzitează țara;

- diplomați, personalul organizațiilor internaționale și persoane invitate de organizații internaționale a căror prezență fizică este necesară pentru buna funcționare a acestor organizații, personal militar, ofițeri de poliție, personalul protecției civile și lucrătorii în domeniul ajutorului umanitar în îndeplinirea atribuțiilor lor;

- persoane care călătoresc din motive urgente de familie sau afaceri, inclusiv jurnaliștii în exercitarea funcției lor;

- pasagerii aflați în tranzit, cu condiția că vor părăsi Republica Croația în termen de 12 ore;

- pacienții care călătoresc din motive esențiale de sănătate.

Aceste categorii de persoane pot confirma îndeplinirea condițiilor pentru scutirea de la aplicarea prezentei decizii la următoarea adresă electronică: https://mup.gov.hr/uzg-covid/28621 sau în punctele de trecere a frontierei.

Persoanele care provin direct din statele membre și/sau regiuni ale UE, din spațiul Schengen și din țările și/sau regiunile asociate spațiului Schengen, cărora nu li se aplică excepțiile menționate vor avea permisiunea de a intra în Republica Croația dacă vor prezenta un test PCR negativ pentru infecția cu Covid-19, efectuat în ultimele 48 de ore sau vor efectua un test PCR, după intrarea în Republica Croația, rămânând auto-izolați până când rezultatul testului va fi negativ.

Cetățenii statelor membre și/sau regiuni ale Uniunii Europene din spațiul Schengen, din țările asociate spațiului Schengen și membrii familiilor acestora, cetățenii țărilor terțe care sunt rezidenți pe termen lung în conformitate cu Directiva nr. 2003/109/CE a Consiliului din 25 noiembrie 2003 și persoanele care au dreptul să locuiască în conformitate cu alte directive ale UE sau legislația națională și au vize naționale pe termen lung, dacă vin din țări terțe, vor putea intra pe teritoriul Republicii Croația dacă:

- vor prezenta un test PCR negativ pentru infecția cu Covid-19, efectuat în ultimele 48 ore sau,

- vor efectua un test PCR după intrarea pe teritoriul Croației, rămânând în auto-izolare până la obținerea unui rezultat negativ al testului.

Cetățenii țărilor terțe care călătoresc din motive personale/ familiale urgente, de afaceri sau alte interese economice vor putea intra în Republica Croația cu condiția prezentării unui test PCR negativ pentru infecția cu Covid-19 efectuat în ultimele 48 de ore sau efectuării unui test PCR după intrarea în Republica Croația, rămânând în autoizolare până când rezultatul testului va fi negativ.

(UPDATE 17.07.2020) Restricțiile de călătorie în Croația sunt menținute în continuare pentru resortisanții țărilor terțe, cu excepția:

- profesioniștilor din domeniul medical,

- lucrătorilor transfrontalieri,

- transportatorilor de mărfuri,

- membrilor misiunilor diplomatice și organizațiilor internaționale,

- persoanelor aflate în tranzit și altor persoane care călătoresc în scop de urgență (cu prezentarea documentelor confirmative).

Totodată, sunt premise călătoriile în scopuri de afaceri, cu prezentarea actelor confirmative în acest sens, a adresei de domiciliu/a locației pe teritoriul Croației și a telefonului de contact, fie personal, fie a unei persoane din Croația. În cazul în care nu există dovezi pertinente pentru a intra pe teritoriul croat, persoanele vor solicita o autorizare specială de călătorie la adresa de email: uzg.covid@mup.hr. Izolarea la domiciliu nu este o condiție obligatorie, însă, la intrarea în țară a cetățenilor străini, se eliberează un prospect informativ, cu instrucțiuni și recomandări de limitare a interacțiunii cu alte persoane și măsuri ce urmează a fi respectate pe perioada șederii în Croația.

 

Letonia

(UPDATE 06.09.2021) Conform deciziei autorităților letone, începând cu  27 august 2021 Republica Moldova a fost inclusă în lista statelor terțe cu risc epidemiologic sporit, ceea ce înseamnă că sunt interzise călătoriile neesențiale pentru cetățenii care nu posedă certificat de vaccinare emis de către un stat membru al UE. În cazul călătoriilor esențiale (angajare, studii, reuniune de familie, primirea de servicii medicale, tranzit, însoțirea minorilor, revenirea la locul de reședință permanent, o înmormântare) este necesară efectuarea testului PCR Covid-19 înainte de călătorie, un test de tip antigen la intrarea în Letonia, precum și aplicarea măsurii de autoizolare. Este permisă intrarea în Republica Letonia a cetățenilor Republicii Moldova vaccinați, cu prezentarea obligatorie a certificatului de vaccinare emis de către un stat membru al UE.

Șoferii antrenați în efectuarea transportului rutier internațional de persoane sunt scutiți de restricțiile menționate.

 

(UPDATE 16.07.2021) Cabinetul de Miniștri din Republica Letonia a adoptat modificări la Regulamentul Cabinetului de Miniștri din 9 iunie 2020 nr. 360 „Măsuri de siguranță epidemiologică pentru a limita răspândirea COVID-19”, care prevăd că, persoanele care intră pe teritoriul țării prin punctele de trecere a frontierei “Grebņeva”, “Terehova, “Pāternieki” sau “Silene” sunt obligate să prezinte Certificatul digital al UE privind COVID sau certificat echivalent eliberat într-un stat UE/Spațiul Economic European, de Confederația Elvețiană sau Regatul Unit și valabil până pe data de 01 septembrie 2021. Decizia respectivă a fost adoptată în scopul prevenirii răspândirii rapide pe teritoriul țării a noii tulpini a infecției COVID-19 Delta. Menționăm că, conducătorii auto care efectuează transport rutier internațional de mărfuri și persoane nu sunt scutiți de măsura respectivă. Astfel, în caz de neprezentare a documentelor menționate, șoferii sunt obligați să efectueze în cont propriu test rapid la punctul de control respectiv. Costul aproximativ al unui test constituie ~ 25 EUR iar rezultatele acestuia vor fi anunțate la fața locului testării. Doar după primirea rezultatelor testului și eliberării permisiunii speciale din partea Serviciului Vamal leton, șoferii pot părăsi teritoriul punctului de control vamal.

De asemenea, persoanele care au obținut rezultate pozitive pentru infecția cu COVID-19 sau care au refuzat testarea vor fi conduse prin intermediul Serviciului medical de urgență la locul de reședință sau la una din pensiunile turistice aflate în gestiunea Agenției de Investiții și Dezvoltare letone, iar cheltuielile de cazare vor fi rambursate din cont propriu. Regimul de autoizolare urmează a fi respectat pentru o perioadă de 10 zile, care poate fi scurtată prin efectuarea unui test repetat cu rezultat negativ în a 7-a zi de autoizolare.

(UPDATE 21.05.2021) În conformitate cu hotărârea guvernului Republicii Letonia a fost anulată starea de urgență în țară. Menționăm că, intrarea cetățenilor statelor non-UE în Letonia, inclusiv din Republica Moldova, rămâne interzisă, în afară de statele, lista cărora este actualizată săptămânal, în fiecare vineri și poate fi accesată la următorul link:

https://www.spkc.gov.lv/lv/valstu-saslimstibas-raditaji-ar-covid-19-0?fbclid=IwAR0yxmigLHrh8uKnmVuSZ4p7kfs9qfzrsTw4xvtisUDSUTZfGsK5J0FlvKk.

Șoferii antrenați în efectuarea transportului rutier internațional de persoane sunt exceptați de restricțiile menționate.

(UPDATE 19.02.2021) În conformitate cu hotărârea guvernului Republicii Letonia a fost prelungită starea de urgență în țară până pe data de 06 aprilie 2021. Intrarea cetățenilor statelor non-UE în Letonia, inclusiv din Republica Moldova, este interzisă, cu excepția statelor, lista cărora este actualizată săptămânal, în fiecare zi de vineri și poate fi accesată la următorul link: https://www.spkc.gov.lv/lv/valstu-saslimstibasraditaji-ar-covid-19-

0?fbclid=IwAR0yxmigLHrh8uKnmVuSZ4p7kfs9qfzrsTw4xvtisUDSUTZfGsK5J0FlvKk.

În perioada 11-25 februarie 2021 cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și Confederației Elvețiene li se permite intrarea în Letonia doar în următoarele cazuri excepționale (cu prezentarea obligatorie a documentelor confirmative):

-muncă;

-instruire, studii;

-reîntregirea familiei;

-călătorii din motive de sănătate;

-tranzit;

-însoțirea minorilor;

-revenirea la locul de reședință,

-participarea la ceremonialul de înmormântare.

Toate persoanele, inclusiv cetățenii și rezidenții permanenți ai Letoniei, care au sosit din țări în care numărul cumulat de cazuri de COVID-19 în ultimele 14 zile a depășit 50 persoane la 100.000 de locuitori, trebuie să se autoizoleze timp de 10 zile la sosirea în Letonia. Anumite grupuri de persoane (de exemplu, lucrători medicali, sociali, profesori etc.) trebuie să se autoizoleze timp de 14 zile. După sosirea în Letonia din statele membre ale Uniunii Europene, Spațiul Economic

European și Confederația Elvețiană, nu este nevoie de autoizolare timp de 10 zile –cu condiția că în țara din care persoana ajunge în Letonia sau tranzitează această țară, în ultimele 14 zile, numărul cumulativ de cazuri de COVID-19 nu a depășit 50 persoane la 100.000 de locuitori. Această regulă se aplică și persoanelor din țări terțe. De asemenea, persoanele care sosesc din  este necesar trebui să susțină testul

Covid-19 cu 72 de ore înainte de plecare.

Orice persoană care intră pe teritoriul leton urmează să completeze chestionarul electronic care este disponibil de pe orice aparat electronic ”smart” și trebuie completat pe pagina electronică specializată www.covidpass.lv. Persoanelor care traversează frontiera Letoniei li se va solicita să completeze chestionarul și să prezinte reprezentanților poliției de frontieră codul QR recepționat. Fiecare adult va completa formularul individual, pentru minori acesta va fi completat de părinți sau tutori legali. Completarea certificatului este obligatorie pentru toți imigranții și trebuie completat nu mai devreme de 48 de ore înainte de a traversa frontiera Republicii Letonia.

De asemenea, cu 72 de ore înainte de plecare este obligatorie efectuarea testării recunoscute la nivel internațional, cu rezultat negativ - test molecular tip PCR pentru infecția cu SARS-CoV-2. Rezultatul testului trebuie să fie indicat în chestionarul de pe pagina www.covidpass.lv, care poate fi verificat de către grănicerii letoni și reprezentanții poliției. Dovada unui test negativ poate fi rezultatul testului, certificatul medical, certificatul pentru anticorpi sau alt document medical care să demonstreze că individul nu este infecțios, perfectat în una din următoarele limbi – Engleză, Franceză, Germană sau Rusă.

Începând cu data de 15 februarie 2021, tranzitul pe teritoriul leton efectuat de cetățenii străini spre țara de origine/reședință urmează a fi efectuat în decurs de 12 ore după înregistrarea în sistemul www.covidpass.lv.

Șoferii antrenați în efectuarea transportului rutier internațional de mărfuri și persoane sunt obligați să efectueze tranzitul prin teritoriul leton în 72 ore. În cazul dacă șoferul se află pe teritoriul țării mai mult de 72 ore sau în cazul că în ultimele 14 zile aceasta a petrecut mai mult de 72 ore într-o țară cu un risc sporit de infecție cu COVID-19, acesta este obligat să prezinte un test negativ la infecția cu COVID-19.

(UPDATE 14.12.2020)  Conform hotărârii autorităților letone starea de urgență pe teritoriul țării a fost prelungită până pe data de 11 ianuarie 2021.

Astfel, intrarea cetățenilor statelor non-UE în Letonia, inclusiv din Republica Moldova, rămâne interzisă, în afară de statele, lista cărora este actualizată săptămânal, în fiecare vineri și poate fi accesată la următoarea pagină electronică:

https://www.spkc.gov.lv/.../valstu-saslimstibas-raditaji...

Toate persoanele, inclusiv cetățenii și rezidenții permanenți ai Letoniei, care au sosit din țări în care numărul cumulat de cazuri de COVID-19 în ultimele 14 zile a depășit 25 persoane la 100.000 de locuitori, trebuie să se autoizoleze timp de 10 zile la sosirea în țară, cu excepția:

- cetățenii străini care tranzitează Letonia spre țara de origine/reședință;

- persoanele care efectuează transportarea mărfurilor şi pasagerilor;

- cetățenii străini, care intră în Letonia în scopul îndeplinirii obligațiilor comerciale, fapt, care urmează fi confirmat de către Agenția pentru Investiții și Dezvoltare a Letoniei;

- personalul diplomatic sau consular, organizaţiilor internaţionale și membrilor familiilor acestora, acreditaţi în Letonia;

- persoanele care sosesc în Letonia la invitația Președintelui, a Saeima, a Cabinetului de miniştri sau a membrilor acestuia, a Curții Constituționale, a Curții Supreme, a Curţii de Conturi de Stat sau a ministerului;

- curierii diplomatici din Letonia sau din țări străine sau curierii diplomatici ad hoc care prezintă un document oficial care să precizeze statutul lor și numărul coletelor din valiza diplomatică;

- cetățenii, ai căror soț/soție sunt cetățeni ai Letoniei;

- studenții înscriși într-un program de studiu cu normă întreagă (cu frecvență) sau într-un program de schimb, în cazul în care instituția de învățământ superior sau colegiul a emis o confirmare scrisă a înmatriculării studentului și organizarea studiilor cu frecvență;

- sportivilor, lucrătorilor sportivi, precum și reprezentanților organizațiilor sportive internaționale, pentru participarea la un eveniment sportiv internațional organizat de o federație sportivă recunoscută sau de membrul acesteia, dacă persoanele menționate pot prezenta un document care să ateste că au fost supuse unui examen de laborator pentru diagnosticarea Covid-19 nu mai devreme de trei zile înainte de sosirea pe teritoriul Republicii Letonia și nu a fost detectat Covid-19;

- străinii a căror sosire în Letonia pentru a primi servicii de tratament (diagnosticare și terapie) în cadrul turismului medical a fost aprobată de Inspectoratul de Sănătate, dacă persoanele menționate pot prezenta un document că au fost supuse testelor de laborator pentru a diagnostica infecția cu Covid-19 nu mai devreme cu trei zile înainte de sosirea pe teritoriul Republicii Letonia și nu a fost detectată nicio infecție cu Covid-19; persoanele însoțitoare a străinilor care sosesc pentru servicii de tratament dacă necesitatea unei persoane însoțitoare este stabilită de o instituție medicală sau persoana însoțește copilul și prezența acestuia în statutul de persoană însoțitoare a fost agreată de Inspectoratul de Sănătate și persoana însoțitoare poate prezenta un document care să confirme că a făcut test de laborator pentru diagnosticarea infecției cu Covid-19 nu mai devreme de trei zile înainte de sosirea pe teritoriul Republicii Letonia și nu a fost detectată infecția cu Covid-19;

- lucrătorii culturali a căror sosire în Letonia este legată de furnizarea de servicii în domeniul culturii și organizarea de evenimente publice și ale căror grupuri au fost înființate de ministrul culturii.

(UPDATE 23.10.2020) Potrivit Deciziei Cabinetului de Miniștri al Republicii Letonia, toate persoanele care intră pe teritoriul leton urmează să completeze pe pagina electronică specializată www.covidpass.lv un chestionar electronic, care este disponibil de pe orice aparat electronic ”smart”. Persoanelor care traversează frontiera Letoniei li se va solicita să completeze chestionarul și să prezinte poliției de frontieră codul QR recepționat. Fiecare adult va completa formularul individual, pentru minori acesta va fi completat de părinți sau tutori legali.

Completarea chestionarului este obligatoriu pentru toți imigranții și trebuie completat nu mai devreme de 48 de ore înainte de a traversa frontiera Republicii Letonia.

Completarea chestionarului se efectuează și de către șoferii antrenați în efectuarea transportului rutier internațional la fiecare intrare în țară.

(UPDATE 17.08.2020) Începând cu data de 01 august 2020, toate persoanele care intră în Letonia în scop de serviciu din statele cu incidență ridicată de infectări cu coronavirus, sunt obligate să efectueze două teste Covid-19 cu un interval de 5-7 zile. Până la obținerea rezultatului negativ persoanele sunt obligate să respecte regimul de autoizolare. Categoriile cetățenilor statelor non-UE, inclusiv ale Republicii Moldova admise pentru intrare în țară, rămân în vigoare, potrivit informației menționate anterior.

(UPDATE 17.07.2020) Pe data de 15 iulie 2020, Guvernul Republicii Letonia a aprobat un set de măsuri pentru a preveni răspândirea infecției de Covid-19. Astfel, începând cu data de 16 iulie 2020 devine obligatorie completarea fișei epidemiologice la intrare în Letonia pentru cetățenii străini.

Intrarea cetățenilor statelor non-UE în Letonia, inclusiv ai Republicii Moldova, este interzisă, cu excepția:

- cetățenilor străini care tranzitează Letonia spre țara de origine/reședință;

- persoanelor care efectuează transportarea mărfurilor;

- cetățenilor străini, care intră în Letonia în scopul îndeplinirii obligațiilor comerciale, fapt care urmează a fi confirmat de către Agenția pentru Investiții și Dezvoltare a Letoniei;

- personalului diplomatic sau consular și membrilor familiei acestora, care se deplasează în interes professional,  precum și cetățenilor din următoarele state non-UE: Algeria, Australia, Canada, Georgia, Japonia, Muntenegru, Maroc, Noua Zeelandă, Rwanda, Serbia, Korea de Sud, Thailanda, Tunisia, Uruguay și China. Lista statelor poate fi accesată pe pagina web a Centrului de Prevenire și Controlul Bolilor al Republicii Letonia: https://spkc.gov.lv/lv/tavai-veselibai/aktualitate-par-jauno-koronavi/valstu-saslimstibas-raditaji-a/.

Portugalia

(UPDATE 06.07.2021) Începând cu data de 02 iulie cetățenii Republicii Moldova pot efectua deplasări în scopuri esențiale și non-esențiale.  Cetățenii moldoveni pot intra pe teritoriul țării doar în baza prezentării certificatului digital COVID sau a dovezii de efectuare, de către un laborator, a unui test PCR sau a unui test rapid antigen pentru depistarea infecției cu virusul SARS-CoV-2, cu rezultat negativ, efectuat în cele 72 de ore, respectiv 48 de ore anterioare orei îmbarcării. Sunt exceptați de la această măsură copiii cu vârsta de până la 12 ani.

(UPDATE 21.05.2021) În conformitate cu decizia autorităților portugheze, pe întreg teritoriul continental este decretată starea de calamitate, în vigoare pînă pe data de 30 mai 2021. Restricțiile menționate anteritor rămân în vigoare, iar șoferii antrenați în efectuarea transportului rutier internațional de persoane sunt exceptați de restricțiile menționate.

(UPDATE 02.02.2021) Potrivit hotărârii guvernului portughez, începând cu data de 01 februarie 2021 a fost reintrodus controlul persoanelor la traversarea frontierei terestre cu Spania. Astfel, pe durata regimului de control al frontierelor este interzis traficul rutier a tuturor tipurilor de vehicule. Restricțiile de circulație menționate nu se aplică la:

- intrarea cetățenilor portughezi și deținătorilor de permise de ședere în Portugalia și ieșirea de pe teritoriul țării a persoanelor rezidente în alte state;

- desfășurarea activităților profesionale, documentate corespunzător și realizate în cadrul unor activități cu caracter internațional;

- deplasările cu titlu excepțional, în scopul reunirii familiale a soților și membrilor de familie până la gradul I;

- deplasările efectuate cu aeronave, ambarcațiuni sau vehicule de stat sau ale forțelor armate;

- efectuarea transportului de mărfuri și curierat;

- deplasările în scop umanitar sau de urgență medicală, precum și în scopul accesului la unități de sănătate, în condițiile acordurilor bilaterale privind prestările de îngrijiri de sănătate;

- efectuarea transportului internațional de mărfuri, transportului lucrătorilor transfrontalieri și lucrătorilor sezonieri, cu contract de muncă dovedit corespunzător;

- circulația vehiculelor de ambulanță, descarcerare și a serviciului de urgență;

- deplasările titularilor organelor de suveranitate, atunci când se află în exercițiul funcțiunii.

 

Trecerea autorizată a frontierei terestre este permisă în toate zilele săptămânii prin următoarele puncte de trecere:

1. Valença-Viana do Castelo, ieșirea spre Ponte Tuy-Valença-legătura IP 1-A 3, în Valença;

2. Vila Verde da Raia-Chaves, ieșirea de pe A 52, legătura cu A 24, km 0, la sensul giratoriu;

3. Quintanilha-Bragança, ieșirea de pe Ponte Internacional IP 4/E 82, nodul de ieșire Quintanilha sau lângă sediul CCPA pe N 218-1 Quintanilha;

4. Vilar Formoso-Guarda lângă frontiera Largo da Fronteira, lângă CCPA, N 16/E 80, legătura 620 Fuentes de Õnoro, Spania, inclusiv accesul prin Parcarea TIR, N 16, Vilar Formoso;

5. Marvão-Portalegre, frontiera Marvão, N 521 legătura cu Valência de Alcântara la IC 13 Marvão;

6. Caia-Elvas, ieșirea de pe A 6, km 158, legătura Caia-Elvas lângă punctul de turism Elvas;

7. Vila Verde de Ficalho-Beja lângă frontieră, legătura A 495 Rosal de la Frontera la IP 8, Serpa;

8. Castro Marim-Praça da Fronteira, km 131 al A 22, Ponte Internacional do Guadiana-Castro Marim.

 

Traversarea următoarelor puncte de trecere a frontierei este permisă doar în zilele lucrătoare, în intervalul orelor 7.00-9.00 și 18.00-21.00:

1. Monção, Avenida da Galiza, km 15.300, EN 101;

2. Miranda do Douro, km 86.990, EN 218;

3. Termas de Monfortinho-Castelo Branco, joncțiunea N 239 cu N 240 la Termas de Monfortinho;

4. Mourão, punctul de frontieră S. Leonardo, km 7, EN 256 -1;

5. Barrancos, EN 258, km 105.5, care efectuează legătura cu HU -91.

(UPDATE 17.07.2020) Se menţin restricţiile de călătorie, inclusiv pentru cetățenii Republicii Moldova. Limitările respective de circulație nu afectează dreptul de intrare pentru cei care dețin cetățenia portugheză, cetățenii străini deținători de permise de ședere și de vize de lungă ședere, eliberate de autoritățile portugheze. Pe teritoriul continental al Portugaliei, rămâne obligatorie izolarea doar a persoanelor diagnosticate cu Covid-19 și a celor aflate sub supraveghere activă.

Ungaria

(UPDATE 06.09.2021) La momentul actual, cetăţenii moldoveni care dețin un certificat de vaccinare împotriva COVID – 19 eliberat de autoritățile competente din Republica Moldova pot intra pe teritoriul Ungariei, fiind exceptați de la măsura carantinei sau de la prezentarea unui test molecular tip PCR sau antigen cu rezultat negativ pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2.

(UPDATE 18.06.2021) Restricțiile de intrare în Ungaria au fost anulate pentru cetățenii Republicii Moldova care prezintă certificatul de vaccinare împotriva COVID-19. Astfel, cetățenii moldoveni care dețin un certificat de vaccinare împotriva COVID – 19 eliberat de autoritățile competente din Republica Moldova pot intra pe teritoriul Ungariei, fiind exceptați de la măsura carantinei sau de la prezentarea unui test molecular tip PCR sau antigen pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2. Restricţiile de intrare în Ungaria au fost anulate şi pentru minorii nevaccinaţi în vârstă de până la 18 ani, dacă sunt însoţiţi la trecerea frontierei de părintele care deţine un certificat de vaccinare împotriva COVID-19, eliberat de autoritățile competente din Republica Moldova.

Totodată, poliția maghiară poate acorda permisiune de intrare în Ungaria în anumite cazuri de excepție. Cererea de derogare urmează a fi adresată poliției în limbile maghiară sau engleză, la următoarea adresă electronică: https://ugyintezes.police.hu/en/home.

 Șoferii care efectuează transport internațional de persoane sunt exceptați de restricțiile menționate.

(UPDATE 06.11.2020) Conform deciziei Guvernului Ungariei, începând cu data de 04 noiembrie 2020, pe întreg teritoriul țării este declarată stare de urgență, în scopul prevenirii consecințelor pandemiei cu COVID-19 și protejării sănătății cetățenilor maghiari.

Decretul Guvernului privind măsurile de protecție suplimentare care urmează a fi aplicate în contextul stării de urgență declarate, prevede restricții de circulație în perioada orelor 00.00-05.00. Excepții sunt călătoriile în scop de serviciu, deplasarea spre locul de muncă și spre locul de reședință, deplasări în cazuri de urgență legate de situații ce pun în pericol starea de sănătate. Regula de restricționare a circulației va intra în vigoare începând cu 05 noiembrie 2020. Respectarea regulilor este monitorizată strict de către poliție, cu aplicarea sancțiunilor în cazul nerespectării normelor sanitare impuse.

(UPDATE 02.09.2020) În scopul prevenirii răspândirii infecției cu COVID-19 pe teritoriul Ungariei, Guvernul maghiar a adoptat Decretul nr. 407/2020 din 30 august 2020 privind reintroducerea temporară a controlului la frontieră, valabil din 01 septembrie până pe 01 octombrie 2020. Clasificarea statelor pe zone verzi și roșii de incidențe a cazurilor de infecție cu coronavirus a fost anulată, intrarea cetățenilor străini fiind restricționată

Următoarele categorii de persoane sunt exceptate de restricții și pot traversa frontiera ungară, indifferent de naționalitate:

- șoferii antrenați în efectuarea transportului rutier internațional de mărfuri,

- deținătorii pașaportului diplomatic,

- persoane care călătoresc în scopul unei vizite oficiale, certificate cu documente respective în acest sens și

- persoane care la intrarea în țară, certifică prin documente corespunzătoare că au fost infectați cu COVID-19 cu maxim 6 luni înainte de data trecererii frontierei ungare.

Cetățenii maghiari pot intra în Ungaria după efectuarea unui control medical la frontieră. Astfel, la intrarea în țară, aceștia vor fi plasați în izolare la domiciliu timp de 14 zile. Totodată, izolarea la domiciliu poate fi anulată la prezentarea în intervalul de 5 zile după traversarea frontierei a 2 rezultate negative ale testelor biologice moleculare SARS-CoV-2 (PCR), efectuate în laboratoarele ungare la un interval de cel puțin 48 ore distanță unul de față de altul. Testele nu pot fi efectuate în străinătate sau în prealabil.

Aceeași prevedere se aplică următoarelor categorii de persoane:

- membrii de familie ai resortisanților maghiari, indiferent de naționalitate,

- persoane cu permis de ședere maghiar și membrii familiei acestora, dovedite prin documente legale,

- deținătorii vizei pe termen lung (peste 90 de zile),

- sportivi profesioniști care se întorc în Ungaria de la un eveniment sportiv internațional dovedit prin documente oficiale.

Cetățenilor non-ungari este interzisă intrarea pe teritoriul țării. Totodată, la solicitare, Poliția ungară poate acorda permisiune de intrare în Ungaria în următoarele cazuri de excepție:

- prezența personală la o procedură administrativă sau judecătorească, care poate fi dovedită prin prezentarea unui document eliberat de o autoritate relevantă;

- efectuarea unei activități de afaceri sau a unei alte activități profesionale, motivată printr-o invitaţie emisă de o autoritate publică centrală, entitate independentă sau autoritate administrativă autonomă;

- vizita în scopuri medicale, la instituțiile de sănătate din Ungaria, justificată printr-un certificat medical;

- efectuarea studiilor, îndreptățită printr-o confirmare eliberată de instituția academică;

- participarea la ceremoniile rudelor apropiate (căsătorie, deces, botez);

- îngrijirea rudelor, conform Art. V din Codul Civil (2013) al Ungariei;

- participarea la evenimente internaționale de importanță înaltă, în domeniile sportiv, cultural sau cu caracter religios;

- alte motive legitime care nu sunt enumerate mai sus.

Cererea de derogare urmează a fi adresată Poliției ungare în limbile maghiară sau engleză, la următoarea adresă electronică: https://ugyintezes.police.hu/en/home. Documentele care au stat la baza justificării derogării urmează a fi prezentate în original autorităţilor ungare de frontieră în momentul intrării în ţară.

Cererile de derogare pot fi respinse de Poliția ungară în cazul în care:

- există dubii cu privire la scopul real al intrării în Ungaria;

- există riscuri epidemiologice, de securitate publică sau siguranță națională din partea persoanei care dorește să intre în Ungaria.

În cazul acceptului de intrare în țară, se vor aplica regulile și cerințele de carantină menționate mai sus.

Transportul rutier de persoane în tranzit este permis cu respectarea următoarelor condiții:

- durata tranzitului nu trebuie să depășească 24 de ore,

- lipsa suspiciunilor de contaminare cu COVID-19,

- prezentarea unui document din care să rezulte clar care este scopul deplasării în țara de destinație. Este obligatorie asigurarea intrării pe teritoriul statului din vecinătatea Ungariei, aflat pe ruta de tranzit către țara de destinație.

De asemenea, tranzitul de persoane pe teritoriul ungar urmează a fi efectuat pe traseul prestabilit în acest sens, care este publicat pe pagina web a Poliţiei ungare, cu indicarea în mod explicit a locurilor de staționare/odihnă: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/hatarinfo….

(UPDATE 17.07.2020) Autoritățile ungare au anunțat noi măsuri privind condițiile de intrare în Ungaria, valabile din data de 15 iulie 2020. Republica Moldova a fost inclusă pe ”lista statelor roșii” și, prin urmare, cetățenilor Republicii Moldova nu le este permisă intrarea în Ungaria. Transportul în tranzit, transportul de mărfuri şi deplasările oficiale fac excepție de la aceste reguli.

Elveția

(UPDATE 30.04.2021) Începând cu data de 22 aprilie 2021, Republica Moldova este eliminată din lista statelor/regiunilor cu grad ridicat de risc epidemiologic întocmită de autoritățile elvețiene. Astfel, persoanele care sosesc din Republica Moldova nu vor mai trebui să intre în carantină după sosirea pe teritoriul elvețian.

Menționăm că, rămân în vigoare o serie de reglementări care se aplică tuturor persoanelor care doresc să călătorească în Elveția, indiferent de țara/regiunea din care sosesc, după cum urmează:

- toate persoanele care intră pe teritoriul Confederației Elvețiene trebuie să își înregistreze datele de contact prin completarea formularului de înregistrare, disponibil la următoarea adresă electronică: https://swissplf.admin.ch/formular.

- toate persoanele (cu excepția copiilor sub 12 ani) care intră pe teritoriul Confederației Elvețiene trebuie să prezinte, înainte de îmbarcare, un test molecular de tip PCR cu rezultat negativ pentru infecția cu virusul SARS-CoV2, efectuat cu maximum 72 de ore anterior sosirii în Elveția. Menționăm că, conform reglementărilor elvețiene, persoanele care prezintă un certificat medical care dovedește efectuarea vaccinului împotriva virusului SARS-CoV-2, inclusiv a celei de a 2-a doze, nu sunt exceptate de la măsura prezentării unui test molecular de tip PCR cu rezultat negativ pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu maximum 72 de ore anterior sosirii în Elveția.

Persoanele antrenate în efectuarea transportului rutier internațional sunt scutite de restricții.

 

(UPDATE 13.11.2020) În conformitate cu decizia autorităților elvețiene, intrarea cetățenilor străini, inclusiv ai Republicii Moldova este restricționată, cu excepția deținerii unei vize de tip D, a unui permis de ședere sau a unui alt document necesar dreptului de ședere pe teritoriul Elveției. În cazul sosirii dintr-o țară cu risc ridicat de infecție cu COVID-19, persoanele sunt obligate să se autoizoleze pe un termen de 10 zile.

(UPDATE 17.07.2020) Potrivit autorităților elvețiene, este refuzată intrarea pentru resortisanții străini (inclusiv cetățenii Republicii Moldova), cu excepția cazului în care aceștia sunt în posesia unei vize de tip D, a unui permis de ședere sau a unui alt document necesar dreptului de ședere pe teritoriul Elveției.

Bosnia și Herțegovina

(UPDATE 17.07.2020) Bosnia și Herțegovina menține hotarele închise pentru cetățenii străini. Excepții sunt călătoriile în scop de afaceri, cu prezentarea testului la COVID-19, valabil nu mai mult de 48 de ore, inclusiv cu prezentarea documentelor, scrisorilor, confirmărilor, care demonstrează stringenta necesitate de a călători în această țară.

Macedonia de Nord

(UPDATE 17.07.2020) Guvernul Republicii Macedonia de Nord a decis eliminarea tuturor restricțiilor de intrare în țară pentru cetățenii străini, inclusiv ai Republicii Moldova.

Marea Britanie

(UPDATE 06.11.2020) În conformitate cu decizia autorităților competente ale Marii Britanii starea de urgență pe întreg teritoriul țării a fost prelungită până pe data de 02 decembrie 2020.

(UPDATE 14.08.2020) La intrare în țară este obligatorie completarea formularului de localizare care cuprinde informații din pașaport, date de contact personale, detaliile de călătorie, inclusiv datele și orele relevante și după caz, adresa locuinței/reședinței din Marea Britanie. Acest formular trebuie completat în format electronic inclusiv de către șoferii antrenați în efectuarea transportului rutier internațional, și este disponibil la următoarea adresă electronică: https://visas-immigration.service.gov.uk/public-health-passenger-locator-form.

Nu se acceptă copii tipărite pe hârtie ale formularului.

Georgia

(UPDATE 18.06.2021) Frontierele terestre și maritime ale Georgiei rămân până în prezent închise. Cetățenii străini, care dispun de un document confirmativ privind administrarea completă a vaccinului COVID-19 sau test negativ la coronavirus, efectuat cu 72 de ore înainte de a călători în Georgia, vor putea intra în țară doar pe cale aeriană. 

(UPDATE 08.09.2020) Autoritățile Georgiei au adoptat decizia de a reduce perioada de autoizolare la 8 zile pentru persoanele care întră pe teritoriul statului. După cele 8 zile de carantină, persoana se va supune unui test PCR și, în cazul unui rezultat negativ, va putea finaliza carantina în a 9-a zi. În același timp, în a 12-a zi, persoana se obligă să efectueze un test repetat. Decizia respectivă va intra în vigoare începând cu data de 15 septembrie 2020.

 

Totodată, începând cu data de 15 septembrie curent, cetățenii străini care intră pe teritoriul țării trebuie să prezinte rezultatul negativ al testului PCR pentru coronavirus COVID-19 efectuat în ultimele 72 de ore. Condiția respectivă se aplică și cetățenilor/persoanelor cu permis de şedere din Germania, Franţa, Letonia, Lituania și Estonia, care pot vizita Georgia fără aplicarea autoizolării obligatorii.

(UPDATE 17.08.2020) În prezent, Georgia nu redeschide hotarele cu statele care nu sunt membre ale Uniunii Europene, cu excepţia vizitelor de afaceri.

Azerbaidjan

(UPDATE 18.06.2021) Conform Hotărârii Cabinetului de Miniștri al Republicii Azerbaidjan din data de 25 mai 2021, autoritățile Republicii Azerbaidjan au prelungit regimul special de carantină până pe data de 01 august 2021. În cazuri excepţionale se admite intrarea pe teritoriul țării, cu condiția obținerii acordului prealabil al autorităților din Baku.

(UPDATE 06.11.2020) Autorităţile Republicii Azerbaidjan au prelungit regimul special de carantină până pe data de 01 decembrie curent, orele 06.00. În cazuri excepţionale se admite intrarea pe teritoriul țării, cu condiția obținerii acordului prealabil al autorităților din Baku.

De asemenea, în contextul agravării situației în zona de conflict din Nagorno-Karabah, pe teritoriul Republicii Azerbaidjan a fost declarată legea marţială cu introducerea stării de asediu în orașele Baku, Ganja, Sumgayit, Evlah, Mingachevir, Naftalan și raioanele Absheron, Jabrayil, Fuzuli, Aghjabadi, Beylagan, Agdam, Barda, Tartar, Goranboy, Goygol, Dashkasan, Gadabeisk, Tovuz, Shamkir, Qazakh, Agstafa - este interzisă aflarea pe străzi și în spațiile publice de la 21:00 până la 06:00, precum și este limitată circulația între orașele și regiunile menționate.

(UPDATE 01.10.2020) Conform Decretului Președintelui Republicii Azerbaidjan, începând cu data de 28 septembrie curent pe teritoriul țării se declară legea marţială, iar regimul special de carantină a fost prelungit până pe data de 02 noiembrie 2020, orele 06:00.

(UPDATE 17.08.2020) Autoritățile azere au interzis intrarea/ieşirea în/din Azerbaidjan până pe data de 31 august 2020.

Uzbekistan

(UPDATE 18.06.2021) Persoanele care sosesc în Uzbekistan din state aflate pe lista roșie, precum Republica Moldova sunt plasați obligatoriu în carantină pentru o perioadă de 14 zile.

(UPDATE 01.10.2020) În conformitate cu decizia Comisiei Republicane Speciale a Republicii Uzbekistan, începând cu 01 octombrie curent cetățenii străini vor putea intra în Republica Uzbekistan prin punctele de control avia, feroviare și rutiere. Condițiile pentru cetățenii străini care intră în Republica Uzbekistan prin punctele de trecere rutiere a frontierei cu Republica Kazahstan, Turkmenistan, Republica Tadjikistan și Republica Islamică Afganistan sunt următoarele:

-cetățenii străini care sosesc din țările care fac parte din „zona roșie” (inclusiv Republica Moldova), precum și din „zona galbenă”, pot intra pe teritoriul Republicii Uzbekistan doar dacă prezintă testul negativ COVID-19 (prin metoda PCR) efectuat cu cel târziu 72 ore înainte de traversarea frontierei (în limba rusă sau engleză) și completează un formular de angajament în vederea autoizolării la domiciliu pentru perioada de 14 zile (în zone de carantină sau hoteluri, cu achitarea cheltuielilor necesare).

-cetățenii străini care sosesc din țările care fac parte din „zona verde” (cu excepția pasagerilor care prezinte simptome de COVID-19) nu se supun cerințelor de carantină. În prezent, următoarele țări sunt incluse în zona verde: China, Thailanda, Coreea de Sud, Georgia, Ungaria, Finlanda, Letonia, Austria și Japonia.

Menționăm că, procedurile anterioare de efectuare a transportului rutier internațional de mărfuri rămân în vigoare. 

(UPDATE 08.09.2020) Autoritățile uzbece au prelungit perioada de carantină până pe data de 30 septembrie 2020, cu păstrarea restricțiilor de intrare și tranzitare a teritoriului Uzbekistanului de către cetățenii străini. Reluarea activității punctelor de trecere a frontierei de stat cu țările vecine va fi examinata în dependență de evoluțiile pandemiei COVID-19.

(UPDATE 17.08.2020) Se interzice intrarea în Uzbekistan a cetățenilor străini.

Armenia

(UPDATE 06.09.2021) Autoritățile armene au decis prelungirea stării de carantină la nivel național până la data de 20 decembrie 2021. Persoanele care sosesc în Republica Armenia din străinătate sunt obligate să prezinte un test molecular pentru COVID-19 cu rezultat negativ pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu maximum 72 de ore anterior intrării sau o adeverință care atestă vaccinarea, fără condiționări în ceea ce privește tipul vaccinului. În situația în care cetățeanul străin se prezintă la frontiera armeană fără testul RTPCR sau adeverința de vaccinare, acesta este obligat să efectueze un test molecular tip PCR, în termen de 24 de ore de la intrarea pe teritoriul acestui stat. Costul testului RT-PCR este suportat de către cetățeanul străin în cauză. Până la primirea rezultatului, persoana trebuie să rămână în autoizolare.

(UPDATE 02.04.2021) Potrivit deciziei autorităților armene, regimul de carantină pe teritoriul țării a fost prelungit până la 11 iulie 2021. Totodată, au fost ridicate restricțiile de intrare pe teritoriul Republicii Armenia pentru cetățenii străini, fiind permisă intrarea în țară atât pe calea aeriană, cât și pe cea terestră.

Condiția obligatorie de intrare în țară este prezentarea testului negativ COVID-19 (prin metoda PCR), în termen de 72 de ore (în limba armeană, rusă sau engleză). Testul negativ trebuie să fie emis de un laborator specializat, având toate datele de contact ale instituției medicale (antet) care a efectuat examenul, indicând numele, prenumele, numărul pașaportului, data nașterii persoanei examinate, rezultatul examinării și ștampila medicului. La intrarea pe teritoriul Armeniei Inspectoratul Sănătății și Muncii efectuează o examinare imediată pentru a descoperi simptomele clinice tipice infecției COVID-19 (măsurarea temperaturii corpului, examinare externă, interogare suplimentară). În cazul descoperirii simptomelor caracteristice infecției COVID-19, cetățeanul străin va fi internat în spital. Costurile legate de examinarea PCR și posibilul tratament sunt acoperite de persoana examinată. În situația în care cetățeanul străin se prezintă la frontiera armeană fără rezultatul testului PCR, acesta va fi obligat să efectueze testul respectiv, cu condiția autoizolării până la primirea rezultatului. Sunt exceptați de la această regulă membrii echipajelor aeronavelor, conducătorii auto antrenați în efectuarea transportului rutier internațional de mărfuri, cu condiția autoizolării până la următoarea cursă și în situația în care nu prezintă simptome specifice COVID-19.

În ceea ce privește tranzitul, cetățenii străini pot intra pe cale terestră pe teritoriul armean în scop de tranzit (cu autoturismul) către țara de origine, în baza unei solicitări exprese adresate de Misiunea diplomatică către MAE armean (pentru cei care călătoresc prin Georgia și de la MAE georgian), în care se va justifica imposibilitatea utilizării curselor aeriene.

(UPDATE 06.11.2020) Luând în considerație reluarea ostilităților pe linia de contact din Nagorno-Karabah, precum și regimului de carantină națională instituit pe întreg teritoriul țării până pe data de 11 ianuarie 2021, se recomandă evitarea deplasărilor în zonele de confruntare militară. De asemenea, atenționăm că, potrivit informației furnizate de către Ambasada Republicii Moldova în Republica Armenia, cu sediul la Kiev, la momentul actual circulația la frontiere este îngreunată, iar timpul de așteptare este în creștere.

(UPDATE 28.09.2020) Guvernul Republicii Armenia a instituit regimul de carantină pe teritoriul țării până pe data de 11 ianuarie 2021, cu păstrarea restricțiilor de intrare pentru cetățenii străini și apatrizi.

Astfel, sunt exceptate de la interdicția de intrare pe teritoriul Republicii Armenia, cu condiția respectării regimului de autoizolare (14 zile) următoarele categorii de persoane:

-membrii de familie a cetățenilor Republii Armenia;

-membrii echipajelor aeronavelor;

-șoferii antrenați în efectuarea transportului rutier internațional de mărfuri, mecanicii de locomotivă care efectuează transport internațional de mărfuri;

-reprezentanții misiunilor diplomatice, ai birourilor consulare și personalului organizațiilor internaționale, precum și a membrilor de familie ai acestora;

-rudele apropiate ale persoanei decedate (părinte, soț, copil, soră, frate).

Pentru încetarea timpurie a regimului de autoizolare, poate fi efectuat test COVID-19 (prin metoda PCR) pe teritoriul țării. 

(UPDATE 08.09.2020) În conformitate cu decizia Guvernului Republicii Armenia starea de urgență a fost prelungită până pe data de 11 septembrie 2020. Exceptarea de la obligativitatea autoizolării se permite cu condiția efectuării testului COVID-19 (prin metoda PCR). Testele respective pot fi efectuate în aproape toate centrele medicale private din Erevan.

Turkmenistan

(UPDATE 01.10.2020) În legătură cu situația epidemiologică din Turkmenistan și în scopul prevenirii răspândirii coronavirusului de tip nou COVID-19, restricțiile de trecere a frontierei de stat pentru cetățenii străini au fost prelungite până pe data de 30 octombrie 2020.

(UPDATE 08.09.2020) În legătură cu situația epidemiologică din Turkmenistan și pentru prevenirea răspândirii coronavirusului de tip nou COVID-19 au fost prelungite restricțiile de trecere a frontierei de stat pentru cetățenii străini până pe data de 30 septembrie 2020.

Kazahstan

(UPDATE 30.10.2020) În conformitate cu informația parvenită din partea Consulatului General al Republicii Kazahstan la Chișinău a fost aprobată Hotărârea Medicului Sanitar Șef de Stat a Republicii Kazahstan nr. 59 din 23.10.2020 privind consolidarea în continuare a măsurilor de prevenire a infecției cu coronavirus la punctele de control de la frontiera de stat, prin care au fost stabilite mai multe restricții la traversarea fontierei de către toate persoanele, indiferent de țara de unde vin.

Astfel, toate persoanele care traversează frontiera de stat prin punctele rutiere de control a frontierei se vor supune termometriei și vor îndeplini o anchetă cu date personale, cu prezentarea obligatorie a unui document ce atestă efectuarea unui test negativ pentru SARSCoV-2, efectuat prin metoda PCR, cu cel mult 3 zile înaintea intrării în țară. Persoanele care au trecut termometria și nu prezintă simptomatologie specifică vor putea continua deplasarea la locul de destinație. Persoanele care prezintă temperatură ridicată a corpului, indiferent de deținerea unui test negativ pentru SARSCoV-2, vor fi imediat izolați în condiții de staționar. În ceea ce privește cetățenii Republicii Kazahstan și persoanele care au viză de reședință pe teritoriul acesteia, la traversarea frontierei, în lipsa prezentării documentului ce atestă efectuarea unui test negativ pentru SARSCoV-2, vor fi plasați în carantină în condiții de staționar, pentru 2 zile, în scopul efectuării testului de laborator pentru COVID-19 prin metoda PCR. Persoanelor cu un rezultat negativ al testării vor fi clarificate  simptomele posibile ale coronavirusului, cu semnarea unui act pe propria răspundere privind respectarea normelor de siguranță în acest sens. Cei care au obținut un rezultat pozitiv la testare, vor fi plasați în izolare. 

Condițiile menționate nu se aplică următoarelor categorii de persoane:

- membrii Guvernului Republicii Kazahstan;

- membrii delegațiilor oficiale a statelor străine și organizațiilor internaționale, la invitația Ministerului Afacerilor Externe a Republicii Kazahstan;

- personalul misiunilor diplomatice, oficiilor consulare precum și membrii familiilor acestora care îi însoțesc în misiuni permanente;

- șoferii care efectuează transport rutier internațional de mărfuri în regim bilateral și tranzit pe teritoriul Republicii Kazahstan (nu mai mult de 2 șoferi la o unitate de transport), cu condiția deținerii permisului de conducere de categorie corespunzătoare;

- proprietarii mărfurilor care efectuează activități de ordin agricol, cu condiția deținerii certificatelor speciale;

-  mecanicii de locomotivă şi personalul feroviar, navigant maritim şi fluvial.

 

Menționăm că, șoferii antrenați în efectuarea transportului rutier internațional de mărfuri în tranzit prin teritoriul Republicii Kazahstan se vor supune termometriei și vor îndeplini o anchetă cu date personale la traversarea frontierei.

Șoferii care efectuează transport rutier internațional de mărfuri în regim bilateral pe teritoriul țării vor fi supuși termometriei, cu îndeplinirea anchetei cu date personale și efectuarea unui test de laborator pentru COVID-19 prin metoda PCR. După prelevarea materialelor biologice pentru test, șoferul poate continua cursa la punctul de destinație. În cazul depistării unui rezultat pozitiv pentru SARSCoV-2, informația este transmisă Departamentului pentru Sănătate teritorial unde se află punctul de destinație a șoferului, conform datelor prezentate de către acesta în anchetă. După efectuarea unui control medical, acesta va fi plasat în izolare, în condiții de staționar.

Estonia

(UPDATE 06.09.2021) Potrivit deciziei autorităților Republicii Estonia, toți cetățenii țărilor terțe care nu sunt incluși pe lista verde a statelor cu risc scăzut de infectare au permisiunea de a intra în Estonia doar dacă au efectuat un test PCR pentru COVID-19 cu până la 72 de ore înainte de intrarea în țară sau un test rapid antigen cu până la 48 de ore înainte de intrarea în țară. Această cerință nu se aplică dacă persoana a finalizat un program de vaccinare și poate prezenta un certificat ca dovadă. Menționăm că, Republica Moldova a fost scoasă din lista statelor pentru călătoriile fără restricții pentru perioada de 30 august – 05 septembrie. Astfel, pe lângă prezentarea documentelor menționate la intrare în țară, este necesară o autoizolare pentru o perioadă de 10 zile, care poate fi scurtată dacă rezultatul celui de-al doilea test este negativ după a 6-a zi de autoizolare. În lipsa unui certificat cu rezultatul testului negativ, atunci acesta trebuie efectuat la intrarea în țară.

Șoferii antrenați în efectuarea transportului rutier internațional de persoane sunt scutiți de restricțiile menționate.

(UPDATE 06.07.2021) Conform listei actualizate a țărilor terțe publicată pe data de 01 iulie 2021, la recomandarea Consiliului Uniunii Europene privind ridicarea treptată a restricțiilor temporare la călătoriile neesențiale în UE, cetățenii moldoveni pot circula pe motiv turistic în Estonia.

(UPDATE 18.06.2021) Începând cu 10 iunie, Estonia folosește trei tipuri de certificate digitale COVID-19 ale UE care sunt în conformitate cu standardele comune ale UE: certificatul digital de vaccinare COVID, certificatul de recuperare digital COVID al UE și certificatul de test digital COVID al UE. Comparativ cu certificatul anterior, noile certificate conțin coduri QR care pot fi citite numai cu o aplicație specială.

(UPDATE 21.05.2021) Guvernul Estoniei a introdus, începând cu data de 17 mai 2021, unele modificări în deciziile privind restricțiile de circulație legate de prevenirea răspândirii coronavirusului COVID-19, potrivit cărora autoizolarea obligatorie nu se aplică pasagerilor care sosesc în Estonia dintr-o țară a Uniunii Europene sau din Spațiul Economic European, sau spațiul Schengen sau o țară inclusă pe lista comună a UE cu o rată de infecție sub 150 de persoane la 100 000 locuitori. Limita respectivă este revizuită săptămânal, în fiecare zi de vineri, iar noile restricții vor intra în vigoare începând cu ziua de luni a următoarei săptămâni.

Cetățenii moldoveni trebuie să urmeze termenul de izolare de 10 zile după intrare în țară și sunt obligați să efectueze un test pentru COVID-19 imediat după sosirea în Estonia și un al doilea test nu mai devreme de șase zile după primul test.

Menționăm că, rămâne valabilă condiția de completare a chestionarului pentru călători: https://iseteenindus.terviseamet.ee/, care poate fi completat în termen de trei zile până la sosirea în Estonia.

Șoferii antrenați în efectuarea transportului rutier internațional de persoane sunt exceptați de restricțiile menționate.

(UPDATE 02.04.2021)  Guvernul Estoniei a introdus, începând cu 29 martie 2021, unele modificări în deciziile privind restricțiile de circulație legate de prevenirea răspândirii COVID-19 potrivit cărora autoizolarea obligatorie nu se aplică pasagerilor care sosesc în Estonia dintr-o țară a Uniunii Europene sau din Spațiul Economic European, sau spațiul Schengen sau o țară inclusă pe lista comună a UE cu o rată de infecție sub 150 de persoane la 100 000 locuitori. Limita respectivă este revizuită săptămânal, în fiecare zi de vineri, iar noile restricții vor intra în vigoare începând cu ziua de luni a următoarei săptămâni. Persoanele care sosesc în Estonia din statele în care rata de infectare COVID-19 este mare, trebuie testate atât înainte, cât și după intrarea în Estonia.

Cetățenii care ajung în Estonia (inclusiv cetățenii și rezidenții estonieni) și care vin din țările europene care au înregistrate un număr cumulat de teste pozitive ale virusului de peste 150 la 100.000 de locuitori în ultimele 14 zile, trebuie să rămână în izolare. Obligația autoizolării nu se extinde la cazurile în care cifra respectivă este mai mică de 150.

Restricțiile menționate nu se aplică șoferilor antrenați în efectuarea transportului rutier internațional de mărfuri și persoane.

(UPDATE 16.03.2021) Guvernul Estoniei a introdus, începând cu 15 martie 2021, unele modificări în deciziile privind restricțiile de circulație legate de prevenirea răspândirii coronavirusului COVID-19 potrivit cărora autoizolarea obligatorie nu se aplică pasagerilor care sosesc în Estonia dintr-o țară a Uniunii Europene sau din Spațiul Economic European, sau spațiul Schengen sau o țară inclusă pe lista comună a UE cu o rată de infecție sub 150 de persoane la 100 000 locuitori. Limita respectivă este revizuită săptămânal, în fiecare zi de vineri, iar noile restricții vor intra în vigoare începând cu ziua de luni a următoarei săptămâni. Având la bază rata de infectare cu coronavirus, în perioada 15-21 martie o restricție de10 zile privind libera circulație se va aplica pasagerilor care sosesc în Estonia din următoarele țări europene: Andorra, Austria, Belgia, Bulgaria, Cipru, Republica Cehă, Croația, Franța, Finlanda, Grecia, Ungaria, Irlanda, Italia, Lituania, Letonia, Luxemburg, Malta, Monaco, Olanda, Polonia, Suedia, România, San Marino, Slovacia, Slovenia, Elveția, Regatul Unit și Vatican.

Persoanele care sosesc în Estonia din statele în care rata de infectare COVID-19 este mare, trebuie testate atât înainte, cât și după intrarea în Estonia, inclusiv cetățenii Republicii Moldova. Restricțiile menționate nu se aplică șoferilor antrenați în efectuarea transportului rutier internațional de mărfuri și persoane.

(UPDATE 19.02.2021) Guvernul Estoniei a introdus, începând cu 15 februarie 2021, unele modificări în deciziile privind restricțiile de circulație legate de prevenirea răspândirii infecției cu COVID-19 potrivit cărora autoizolarea obligatorie nu se aplică persoanelor care sosesc în Estonia dintr-o țară a Uniunii Europene sau din Spațiul Economic European, sau spațiul Schengen sau o țară inclusă pe lista comună a UE cu o rată de infecție sub 150 de persoane la 100 000 locuitori. Limita respectivă este revizuită săptămânal, în fiecare zi de vineri, iar noile restricții vor intra în vigoare începând cu ziua de luni a următoarei săptămâni.

Persoanele care sosesc în Estonia din statele în care rata de infectare COVID-19 este mare, trebuie testate atât înainte, cât și după intrarea în Estonia: Andorra, Austria, Belgia, Bulgaria, Croația, Cipru, Republica Cehă, Danemarca, Franța, Germania, Grecia, Ungaria, Irlanda, Italia, Islanda, Luxemburg, Liechtenstein, Malta, Monaco, Norvegia, Olanda, Polonia, Portugalia, Spania, Suedia, România, San Marino, Slovacia, Slovenia, Elveția, Regatul Unit și Vatican. Astfel, persoanele care sosesc în Estonia din statele cu o rată de infecție mare și care doresc să fie scutite de la cerința de autoizolare, trebuie să fie supuse testării PCR cu până la 72 de ore înainte de a ajunge în Estonia. Un al doilea test poate fi făcut în Estonia nu mai devreme decât în a șasea zi de la primul test făcut în străinătate. O persoană va fi scutită de obligația de autoizolare de 10 zile dacă rezultatele ambelor teste sunt negative.

Șoferii antrenați în efectuarea operațiunilor de transport rutier pe teritoriul țării sunt scutiți de restricțiile menționate<%2

Mongolia

(UPDATE 05.03.2021) Conform informației parvenite din partea Ambasadei Mongoliei în Republica Bulgaria, Comisia pentru Situaţii Excepţionale a Mongoliei a adoptat următoarele reguli de intrare în țară, începând cu data de 19 februarie 2021:

1. Toate persoanele care intră în Mongolia, cu excepția celor care au administrat vaccin împotriva COVID-19, vor trece printr-o perioadă de carantină de 10 zile la centrele specializate, timp în care vor efectua 2 teste de tip PCR (în zilele a 2-a şi a 8-a), după care vor respecta măsura de autoizolare timp de 4 zile.

2. Persoanele care au administrat vaccin împotriva COVID-19, doar cu condiția prezentării documentului confirmativ, sunt exceptați de la carantina și vor respecta o perioadă de autoizolare de 7 zile.

3. Toate persoanele care călătoresc în Mongolia trebuie să prezinte un test de tip PCR cu rezultat negativ, efectuat cu maxim 72 ore înainte de sosire în ţară.

4. Cetăţenii străini pot aplica pentru vize diplomatice, oficiale, de lucru (toate fiind de durată scurtă - până la 60 zile), cu condiţia respectării regulilor menţionate anterior după sosirea în Mongolia.

Danemarca

(UPDATE 06.09.2021) În conformitate cu decizia autorităților daneze, Republica Moldova a fost introdusă în așa-numita zona galbenă a țărilor cu risc epidemiologic scăzut. Astfel, cetățenilor Republicii Moldova care sosesc din Republica Moldova nu se mai aplică regulile de intrare în țară specifice zonelor de risc. Totodată, rămâne în continuare obligatorie prezentarea dovezii testării sau vaccinării. Astfel, la intrare în țară urmează a fi prezentat un test PCR negativ pentru infecția COVID-19, efectuat cu cel mult 72 de ore anterior deplasării în Danemarca sau un test de tip antigen al cărui valabilitate să nu depășească 48 de ore. La intrarea în Danemarca pe cale aeriană, cetățeanul urmează să facă repetat un test rapid antigen în incinta aeroportului. În cazul în care cetățeanul moldovean sosește în Danemarca pe cale terestră, acesta urmează să efectueze testul antigen în decurs de 24 de ore după sosire.

În cazul certificatului de vaccinare, este necesară respectarea condiției ca schema de vaccin administrată să fie completă, ultima doză fiind efectuată cu cel puțin 14 zile înainte de sosire, iar vaccinul trebuie să fie omologat la nivelul UE. La intrare în Danemarca urmează a fi prezentat un certificat digital COVID al UE sau o dovadă comparabilă de vaccinare.

 

(UPDATE 06.07.2021) Autoritățile daneze au introdus diverse categorii ale zonelor de risc pentru a le diferenția în dependență de gravitatea situației pandemice în țară. La momentul actual Republica Moldova este inclusă în zona portocalie. Astfel, călătoriile sunt permise doar în baza unui motiv întemeiat, cu prezentarea la intrare în țară a unui rezultat PCR negativ nu mai vechi de 72 de ore de la momentul testării. De asemenea, călătorii vor fi supuși unei testări de tip PCR la intrare în țară cu plasarea în carantină pentru 10 zile. Termenul poate fi redus în baza unui test negativ, începând cu a 4-a zi de din momentul sosirii în Danemarca.

Autoritățile daneze precizează că tranzitul este permis doar dacă este legat de o călătorie în scop turistic într-o altă țară decât Danemarca, cu prezentarea dovezii unei rezervări la o unitate de cazare în afara Danemarcei. Teritoriul danez urmează a fi părăsit cât mai direct, cu evitarea oricărui contact strâns cu alte persoane și respectarea măsurilor specifice de protecție impuse în contextul crizei epidemiologice.