Autoritatea administrativă

Agenţia Naţională Transport Auto

 

Transportul internațional de persoane - restricțiile statelor străine în contextul pandemiei COVID-19 (actualizat 23.10.2020)

În conformitate cu prevederile pct. 5 al Hotărârii nr. 12 din 25 mai 2020 a Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică, începând cu data de 26 mai 2020 se reia activitatea transportului rutier de persoane în trafic internațional, cu respectarea strictă a următoarelor măsuri de prevenire și control a infecției COVID–19:

- asigurarea protecției personalului care efectuează cursele de transport, prin echipament de protecție (măști, mănuși), dezinfectanți (pentru mâini și suprafețe), triajul zilnic la începutul turei de lucru (termometria, starea sănătății) al personalului angajat;

- ajustarea orarului de călătorie și a numărului de unități de transport pentru evitarea aglomerărilor de persoane;

- automonitorizarea stării de sănătate a personalului pe parcursul zilei de muncă, cu informarea angajatorului;

- limitarea numărului de persoane în transportul feroviar și rutier în trafic internațional, proporțional numărului de scaune disponibile în mijlocul de transport;

- purtarea obligatorie a măștilor de protecție de către pasageri;

- verificarea de către operatorii de transport a temperaturii pasagerilor la îmbarcarea la cursele de transport rutier sau feroviar de persoane în trafic internațional, care nu trebuie să depășească 37o grade Celsius;

- dezinfectarea suprafețelor din salon și verificarea temperaturii pasagerilor în cadrul operațiunii de transport rutier de persoane, inclusiv după fiecare tură/cursă efectuată, la stația terminus.

Conform prevederilor Hotărârii Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică (CNESP) nr. 27 din 26 august 2020, se prelungeşte până pe data de 15 septembrie inclusiv, pe întreg teritoriul Republicii Moldova, starea de urgenţă în sănătate publică, declarată prin Hotărârea nr. 10 din 15 mai 2020 a CNESP, cu posibilitatea de prelungire a termenului dat în funcţie de evoluţia situaţiei epidemiologice la nivel naţional.

Potrivit prevederilor Hotărârii CNESP nr. 26 din 21 august 2020 se permite, începând cu data de 01 septembrie 2020 intrarea pe teritoriul Republicii Moldova, prin punctele de trecere a frontierei de stat, a cetăţenilor străini şi apatrizilor care vin din ţările clasificate ca zonă verde.

Persoanele care traversează frontiera de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova şi vin din ţările clasificate ca zonă verde, nu vor completa Fişa epidemiologică şi nu vor fi obligaţi de a respecta regimul de autoizolare de 14 (paisprezece) zile.

Se interzice intrarea pe teritoriul Republicii Moldova, prin punctele de trecere a frontierei de stat, a cetăţenilor străini şi apatrizilor care vin din ţările clasificate ca zonă roşie cu următoarele excepţii:

- membri de familie ai cetăţenilor RM;

- persoane care posedă o viză de lungă şedere, un permis de şedere sau un document echivalent permisului de şedere eliberat de autorităţi;

- persoane care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, permis de şedere sau un alt document confirmativ, care include invitaţia şi/sau contractul încheiat cu o persoană juridică rezidentă în Republica Moldova;

- elevii/studenţii străini care călătoresc în scopul admiterii sau sunt înmatriculaţi în instituţiile de învăţământ din Republica Moldova;

- membrii familiilor cetăţenilor străini care au permis de şedere în Republica Moldova;

- cetăţeni străini care activează în calitate de cadre didactice în Republica Moldova;

- titularii paşapoartelor diplomatice şi de serviciu, membri ai misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare acreditate în Republica Moldova, ai organizaţiilor/misiunilor internaţionale, precum şi membrii familiilor acestora sau personal care poate asigura ajutor umanitar;

- persoane în tranzit, inclusiv cei repatriaţi ca urmare a acordării protecţiei consulare. Itinerarul tranzitării va fi stabilit de Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră;

- persoane care călătoresc din motive de sănătate şi umanitare, inclusiv însoţitorul, după caz (cu prezentarea documentelor confirmative);

- lucrătorii transfrontalieri care intră în regim de mic trafic în Republica Moldova din România sau Ucraina, care fac dovada raporturilor contractuale cu agenţi economici din Republica Moldova;

- conducătorii auto şi personalul de deservire a mijloacelor de transport, care efectuează transportarea mărfurilor şi ai mijloacelor de transport persoane contra cost care au mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului, echipajele şi personalul de deservire ale aeronavelor/navelor, precum şi brigăzile şi personalul de deservire ale garniturilor de tren.

Persoanele care traversează frontiera de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova, şi vin, direct sau în tranzit, din ţări clasificate ca zonă roşie, vor completa, în mod obligatoriu fişa epidemiologică, precum şi vor semna declaraţia pe propria răspundere de a respecta regimul de autoizolare de 14 (paisprezece) zile, în locurile determinate.

Excepţie de la prevederile subpunctului 5.5., se stabileşte pentru următoarele categorii de persoane, în cazul în care nu prezintă semne clinice de infecţie respiratorie sau stare febrilă, respectiv, nu sunt obligaţi să respecte regimul de autoizolare de 14 (paisprezece) zile în locurile determinate:

- conducători auto şi personalul de deservire a vehiculelor rutiere de transport marfa şi a vehiculelor rutiere de transport de persoane contra cost care au mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului, echipajele şi personalul de deservire ale aeronavelor/navelor şi brigăzile şi personalul de deservire ale garniturilor de tren;

- persoane care călătoresc din motive de sănătate sau umanitar, inclusiv însoţitorul, după caz (cu prezentarea documentelor confirmative);

- elevii/studenţii străini care călătoresc în scopul admiterii sau sunt înmatriculaţi în instituţiile de învăţământ din Republica Moldova sau de peste hotare;

- persoane care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, permis de şedere sau un alt document confirmativ, care include invitaţia si/sau contractul încheiat cu o persoană juridică rezidentă în Republica Moldova;

- persoanele care călătoresc în străinătate în interes profesional şi la revenire în ţară prezintă confirmarea delegării în străinătate din numele persoanei juridice rezidente a Republicii Moldova şi contractul încheiat cu agentul economic din străinătate sau ordin de delegare emis de instituţiile publice ale Republicii Moldova;

- lucrătorii transfrontalieri care intră în Republica Moldova din România sau Ucraina, precum şi cei din Republica Moldova angajaţi ai agenţilor economici din ţările menţionate, care fac dovada raporturilor contractuale cu agenţii economici respectivi;

- titularii paşapoartelor diplomatice şi de serviciu, membri ai misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare acreditate în Republica Moldova, ai organizaţiilor/misiunilor internaţionale, precum şi membrii familiilor acestora sau personal care poate asigura ajutor umanitar;

- persoane în tranzit.

Se interzice părăsirea teritoriului Republicii Moldova pentru persoanele aflate în regim de autoizolare de 14 (paisprezece) zile, în locurile determinate.

        

În scopul informării operatorilor de transport, prezentăm informația disponibilă pe țări privind activitatea transportului rutier internațional de persoane.

 

Dat fiind faptul că situația se schimbă de la oră la oră, atenționăm operatorii de transport să abordeze organizarea curselor cu maximă responsabilitate și conștientizare pentru evitarea situațiilor de criză sau blocajelor la frontiere. În acest sens, înainte de a planifica cursele, recomandăm insistent consultarea surselor oficiale și informațiilor furnizate de către misiunile diplomatice a fiecărui stat în parte, atât în ceea ce privește efectuarea transportului rutier internațional de persoane, cât și restricțiile privind categoriile cetățenilor admiși pentru intrare pe teritoriul țării.

Austria

(UPDATE 23.10.2020) Conform Decretului Ministerului Afacerilor Sociale, Sănătății și Protecției Consumatorilor al Austriei, au intrat în vigoare până pe data de 31 martie 2021 noile reglementări ce țin de răspândirea COVID-19 pentru cei care intră în Austria.

Astfel, persoanele care sosesc din țările UE / SEE, Elveția, Andorra, Monaco, San Marino, Vatican și Regatul Unit pot intra fără restricții dacă pot furniza dovezi rezonabile că s-au aflat în ultimele zece zile exclusiv în Austria sau în regiunea/țara enumerate mai sus. În caz contrar, persoanele care nu întrunesc condiția respectivă pot intra în Austria numai dacă dețin un certificat medical în limba germană sau engleză, nu mai vechi de 72 ore, care atestă faptul că testul biologic molecular pentru SARS-CoV-2 este negativ. Totodată, persoana intră pentru perioada de 10 zile în carantină autocontrolată la domiciliu sau în carantină într-o cazare adecvată, pentru care trebuie prezentată confirmarea disponibilității, ale cărei costuri urmează a fi suportate din cont propriu. Persoana va semna o declarație pe propria răspundere că nu va părăsi locația pentru perioada carantinei, decât dacă pleacă imediat din Austria. Dacă pe parcursul carantinei persoana efectuează un test biologic molecular SARS-CoV-2, iar rezultatul este negativ, carantina poate fi anulată.

Aceste măsuri nu se aplică șoferilor antrenați în efectuarea transportului rutier internațional.

(UPDATE 17.07.2020) Din motivul răspândirii globale a COVID-19, Republica Austria a extins avertismentele de călătorie pentru cetățenii austrieci pentru un șir de țări, inclusiv pentru Republica Moldova. Cetățenii străini, inclusiv din Republica Moldova, pot intra în Austria cu condiția ca aceștia să dețină o viză de tip D eliberată de Austria, un permis de ședere sau documentația necesară solicitării dreptului de ședere în conformitate cu Legea Poliției pentru străini, Legea privind regimul străinilor sau Legea privind azilul din 2005.

Cetățenii din țările terțe, care intră în Austria și care se încadrează în categoriile mai sus menționate pot intra în țară numai dacă dețin un certificat medical în limba germană sau engleză, nu mai vechi de 4 zile, care atestă faptul că testul biologic molecular pentru COVID-19 este negativ. În cazul în care certificatul medical nu poate fi prezentat, aceste persoane vor intra în izolare/carantină, într-o locație desemnată, pe o perioadă de 14 zile. Dacă persoana nu poate face dovada deținerii unei locații potrivite pentru aceasta, accesul în Austria nu-i va fi permis.

Între Republica Moldova și Republica Austria transportul rutier internațional de persoane este admis, cu respectarea următoarelor condiții:

- șoferii și călătorii trebuie să prezinte un certificat medical (în limba germană sau engleză), nu mai vechi de 4 zile, care atestă faptul că testul biologic molecular pentru COVID-19 este negativ;

- în cazul în care certificatul medical nu poate fi prezentat la intrare în țară, atât șoferii, cât și călătorii se vor supune regimului de carantină pe o perioadă de 14 zile, cu excepția cazurilor dacă vehiculul va părăsi imediat teritoriul țării sau va efectua tranzitul fără opriri;

- șoferii și călătorii sunt obligați să poarte mască de față la bordul autocarului sau autobuzului și să respecte distanța socială de cel puțin 1 (unu) metru.

Belarus

(UPDATE 23.10.2020) În conformitate cu decizia Ministerului Sănătății al Republicii Belarus din 22 octombrie 2020 a fost actualizată lista statelor, cetățenii cărora sunt obligați să respecte regimul de carantină la intrare în țară, printre care se regăsește și Republica Moldova.

În conformitate cu modificările efectuate, persoanele care sosesc din Republica Moldova în Republica Belarus trebuie să respecte regimul de autoizolare de 10 zile.

Următoarele categorii de persoane sunt exceptate de la respectarea autoizolării:

- membri ai misiunilor diplomatice, oficiilor consulare și a altor reprezentanțe acreditate la Minsk, precum și membrii familiilor acestora;

- membrii delegațiilor oficiale;

- șoferii angajați în transportul rutier ca parte a transportului rutier internațional, precum și celui de trimitere poștală internațională;

- membrii ai echipajelor de aeronave, navelor de navigație interioară, echipajelor de tren, echipajelor de locomotive ale traficului feroviar internațional;

- curierii diplomatici;

- angajații întreprinderii unitare republicane «Специальная связь»;

- persoanele care sosesc din țările incluse în așa numită ”lista roșie” în scop de tranzit și care au documente ce confirmă părăsirea teritoriului Republicii Belarus în termen de o zi;

- cetățenii Republicii Belarus, cetățenii străini și apatrizi cu domiciliul permanent în Belarus, care revin din țările incluse în listă, după o călătorie de afaceri;

- persoanele responsabile de efectuarea transportului de celule stem și organe pentru transplant.

(UPDATE 17.07.2020) Ministerul Sănătății al Republicii Belarus a modificat lista țărilor pentru care nu se aplică obligativitatea autoizolării la domiciliu. În această listă se regăsește și Republica Moldova. Totodată, cetățenii moldoveni care vin în Republica Belarus trebuie să dețină un certificat medical, în limba rusă sau engleză, care atestă rezultatul negativ la testul COVID-19, efectuat cu cel mult două zile înainte de la data trecerii frontierei.

Între Republica Moldova și Republica Belarus transportul rutier internațional de persoane este admis, cu respectarea următoarei condiții:

- la tranzitarea teritoriului Ucrainei spre/din Republica Belarus, în cazul formării grupurilor de călători, operatorul de transport care urmează să efectueze cursa va anunța detaliile corespunzătoare reprezentanților Ambasadei Republicii Moldova în Republica Belarus, cu cel puțin o zi înainte de efectuarea cursei.


În ceea ce privește efectuarea transportului rutier de persoane în tranzit prin teritoriul Ucrainei în direcția Republicii Belarus, atenționăm că, autoritățile ucrainene admit trecerea prin coridoare consulare în zilele convenite ale autocarelor fără pasageri

România

(UPDATE 06.10.2020) Conform prevederilor Hotărârii Comitetului Național pentru Situaţii de Urgenţă din România nr. 47 din 05.10.2020, începând cu 07 octombrie 2020 intră în vigoare noua listă a țărilor/zonelor de risc epidemiologic ridicat pentru care se instituie măsura carantinei asupra persoanelor care sosesc în România din acestea, în care a fost inclusă și Republica Moldova.

Potrivit Hotărârii menționate, se exceptează de la măsura carantinei persoanele care sosesc în România din țările/zonele de risc epidemiologic ridicat, dacă rămân pe teritoriul țării pentru o perioadă mai mică de 3 zile (72 de ore) și prezintă un test negativ pentru SARSCoV-2, efectuat cu cel mult 48 de ore înaintea intrării în țară.

Persoanele care sosesc în România din țările/zonele de risc epidemiologic ridicat și intră în carantină pentru o perioadă de 14 zile, pot ieși din carantină după a 10 zi, dacă efectuează un test pentru SARS-CoV-2 în a 8 a zi de carantină, iar rezultatul acestuia este negativ și nu prezintă simptomatologie specifică.

Menționăm că, este menținută interdicția de intrarea pe teritoriul României, prin punctele de trecere a frontierei de stat, a cetățenilor străini şi apatrizilor, cu următoarele excepţii:

a) membri de familie ai cetățenilor români;

b) membri de familie ai cetățenilor altor state membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European ori ai Confederației Elvețiene, cu rezidență în România;

c) persoane care posedă o viză de lungă ședere, un permis de ședere sau un document echivalent permisului de ședere eliberat de autorități ori un document echivalent acestora emis de autoritățile altor state, potrivit legislației Uniunii Europene;

d) persoane care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, permis de ședere sau un alt document echivalent, respectiv cadre medicale, cercetători în domeniul medical, cadre medicale pentru îngrijire geriatrică, precum și transportatorii și alte categorii de personal implicat în transportul de bunuri care asigură astfel de transporturi necesare;

e) personalul misiunilor diplomatice, oficiilor consulare și al organizațiilor internaționale, precum și membrii familiilor acestora care îi însoțesc în misiuni permanente pe teritoriul României, personalul militar sau personalul care poate asigura ajutor umanitar;

f) persoane în tranzit, inclusiv cei repatriați ca urmare a acordării protecției consulare;

g) pasageri care călătoresc din motive imperative;

h) persoane care au nevoie de protecție internațională sau din alte motive umanitare;

i) străinii și apatrizii care călătoresc în scop de studii;

j) străinii și apatrizii, lucrători înalt calificați, dacă angajarea acestora este necesară din punct de vedere economic, iar activitatea nu poate fi amânată sau desfășurată în străinătate;

k) străinii și apatrizii, lucrători transfrontalieri, lucrători sezonieri din agricultură, personal navigant maritim și fluvial;

l) membrii delegațiilor sportive internaționale care participă la competiții sportive organizate pe teritoriul României, în condițiile legii;

m) membrii echipelor de filmare a producțiilor cinematografice sau audiovizual, personalul tehnic și artistic care participă la evenimentele culturale care se derulează pe teritoriul României, în baza unor relații contractuale dovedite sau a unor documente justificative.

Pentru a vizualiza Hotărârea menționată, accesați pagina electronică oficială https://stirioficiale.ro/hotarari/hotarare-nr-47-din-05-10-2020-a-cnsu.

(UPDATE 16.09.2020) În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 782 din 14 septembrie 2020, informăm operatorii de transport rutier despre prelungirea stării de alertă pe întreg teritoriul României cu 30 de zile, începând cu data de 15 septembrie curent. Se mențin în continuare măsurile stabilite prin actele normative adoptate de către autoritățile române în contextul epidemiei de COVID-19 în ceea ce privește intrarea cetățenilor străini pe teritoriul României și instituirea carantinei.

Menționăm că, se interzice intrarea pe teritoriul României, prin punctele de trecere a frontierei de stat, a cetăţenilor străini şi apatrizilor cu următoarele excepţii:

a) membri de familie ai cetăţenilor români;

b) membri de familie ai cetăţenilor altor state membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European ori ai Confederaţiei Elveţiene, cu rezidenţă în România;

c) persoane care posedă o viză de lungă şedere, un permis de şedere sau un document echivalent permisului de şedere eliberat de autorităţi ori un document echivalent acestora emis de autorităţile altor state, potrivit legislaţiei Uniunii Europene;

d) persoane care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, permis de şedere sau un alt document echivalent, respectiv cadre medicale, cercetători în domeniul medical, cadre medicale pentru îngrijire geriatrică, precum şi transportatorii şi alte categorii de personal implicat în transportul de bunuri care asigură astfel de transporturi necesare;

e) personalul misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi al organizaţiilor internaţionale, precum şi membrii familiilor acestora care îi însoţesc în misiuni permanente pe teritoriul României, personalul militar sau personalul care poate asigura ajutor umanitar;

f) persoane în tranzit, inclusiv cei repatriaţi ca urmare a acordării protecţiei consulare;

g) pasageri care călătoresc din motive imperative;

h) persoane care au nevoie de protecţie internaţională sau din alte motive umanitare;

i) străinii şi apatrizii care călătoresc în scop de studii;

j) străinii şi apatrizii, lucrători înalt calificaţi, dacă angajarea acestora este necesară din punct de vedere economic, iar activitatea nu poate fi amânată sau desfăşurată în străinătate;

k) străinii şi apatrizii, lucrători transfrontalieri, lucrători sezonieri din agricultură, personal navigant maritim şi fluvial;

l) membrii delegaţiilor sportive internaţionale care participă la competiţii sportive organizate pe teritoriul României, în condiţiile legii;

m) membrii echipelor de filmare a producțiilor cinematografice sau audiovizual, personalul tehnic și artistic care participă la evenimentele culturale care se derulează pe teritoriul României, în baza unor relații contractuale dovedite sau a unor documente justificative.

Măsura stabilită nu se aplică cetăţenilor străini şi apatrizilor originari din sau rezidenţi în state terţe care, la nivel european, au stabilit anularea restricţiilor temporare asupra călătoriilor neesenţiale către Uniunea Europeană, în absenţa unor reglementări contrare la nivel naţional. Cetățenii Republicii Moldova care nu se încadrează în categoriile de excepții enumerate mai sus nu au dreptul de a intra pe teritoriul României.

(UPDATE 22.08.2020) Se prelungeşte cu 30 de zile starea de alertă pe întreg teritoriul ţării, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 668 din 14 august 2020. Se mențin în continuare măsurile stabilite prin actele normative adoptate de către autoritățile române, în contextul epidemiei de COVID-19, referitor la intrarea pe teritoriul României și a instituirii carantinei.

În ceea ce privește tranzitarea teritoriului României, menționăm că, toate persoanele care tranzitează țara și nu prezintă simptomatologie specifică infecției cu noul coronavirus, indiferent de țara de proveniență sau destinație, sunt exceptate de la măsura carantinei. Pentru a fi permisă tranzitarea României, persoanele trebuie să probeze faptul că scopul călătoriei este unul justificat și că li se va permite continuarea călătoriei în celelalte state de tranzit, dacă este cazul, și respectiv că li se va permite intrarea în țara de destinație. De asemenea, se recomandă ca tranzitul să se facă neîntrerupt, utilizând coridoarele umanitare special create în acest sens.

(UPDATE 31.07.2020) În cazul efectuării transportului rutier internațional cu destinația Republica Bulgaria, pentru tranzitarea teritoriului României, vor fi prezentate autorităților de frontieră documentele confirmative privind scopul șederii în Bulgaria (rezervarea la hotel), asigurarea medicală, rezultatele testului PCR negativ la COVID-19 în limba engleză, efectuat cu cel mult 72 ore înainte de intrarea în Bulgaria și documentele respective de călătorie. Tranzitul care nu va depăși 36 de ore se recomandă a fi efectuat prin culoarele verzi de tranzit aprobate pentru transportul rutier de către autoritățile române: Leușeni, Albița, Tecuci, Focșani, Buzău, București, Giurgiu, Ruse.

(UPDATE 24.07.2020) Începând cu data de 21 iulie 2020, prin Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 36 din 21.07.2020, se instituie măsura carantinei pentru persoanele care sosesc în România din țările/zonele de risc epidemiologic ridicat conform listei stabilite de către Institutul Național de Sănătate Publică (INSP) ( www.insp.gov.ro), care se actualizează săptămânal.

Următoarele categorii de persoane sunt exceptate de la măsura carantinei pentru 14 zile:
a) persoanele care vin în România din zonele/țările aflate pe lista întocmită de către INSP, dar care, înaintea sosirii în România, au petrecut o perioadă consecutivă de minimum 14 zile într-una sau mai multe zone/țări pentru care nu este instituită această măsură;

b) conducătorii autovehiculelor de transport marfă cu capacitatea maximă autorizată mai mare de 2,4 tone;

c) conducătorii autovehiculelor pentru transport persoane care au mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului;

d) conducătorii auto prevăzuți la lit. b) şi lit. c) care se deplasează în interesul desfășurării profesiei din statul de rezidență al acestora într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau dintr-un alt stat al Uniunii Europene în statul de rezidență, indiferent dacă deplasarea se face prin mijloace individuale sau în cont propriu;
e) membri ai Parlamentului European, parlamentari şi personal aparținând instituțiilor internaționale şi sistemului naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională, precum și reprezentanți ai României în organisme și organizații internaționale la care statul român este parte;

f) piloţii de aeronave şi personalul navigant;

g) mecanicii de locomotivă şi personalul feroviar;

h) personalul navigant român, maritim şi fluvial care se repatriază prin orice mijloc de transport, care prezintă autorităţilor competente „certificatul pentru lucrătorii din sectorul transporturilor internaţionale“, al cărui model este publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 96 I din 24 martie 2020;

i) personalul navigant maritim şi fluvial care efectuează schimbul de echipaj la bordul navelor aflate în porturile româneşti, indiferent de pavilionul pe care îl arborează, dacă la intrarea în ţară, precum şi la îmbarcarea/debarcarea de pe navă prezintă autorităţilor competente „certificatul pentru lucrătorii din sectorul transporturilor internaţionale“, al cărui model este publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 96 I din 24 martie 2020;

j) personalul navigant care debarcă de la bordul navelor de navigaţie interioară, care arborează pavilion român, într-un port românesc, cu condiţia asigurării de către angajatori a certificatului pentru lucrătorii din transportul internațional și a echipamentelor individuale de protecţie împotriva COVID-19, pe timpul deplasării de la navă la locaţia unde poate fi contactat în perioada dintre voiajuri;

k) lucrătorii transfrontalieri care intră în România din Ungaria, Bulgaria, Serbia, Ucraina sau Republica Moldova, precum şi cetăţenii români angajaţi ai operatorilor economici din ţările menţionate, care la intrarea în ţară fac dovada raporturilor contractuale cu operatorii economici respectivi;

l) angajaţi ai operatorilor economici din România care efectuează lucrări, conform contractelor încheiate, în afara teritoriului României, la întoarcerea în ţară, dacă dovedesc raporturile contractuale cu beneficiarul din afara teritoriului național;

m) reprezentanții companiilor străine care au filiale/sucursale/reprezentanţe sau agenţii pe teritoriul naţional, dacă la intrarea pe teritoriul României dovedesc raporturile contractuale cu entităţile economice de pe teritoriul național;

n) persoanele care intră în România pentru activităţi de utilizare, instalare, punere în funcţiune, mentenanţă, service al echipamentelor şi tehnicii din domeniile medical, ştiinţific, economic, apărare, ordine publică şi securitate naţională, transporturi, precum şi persoanele care desfăşoară activităţi profesionale specifice în domeniile menţionate, dacă dovedesc raporturile contractuale/de colaborare cu beneficiarul/beneficiarii de pe teritoriul României, precum şi inspectorii organismelor internaţionale;

o) membrii misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi ai altor reprezentanţe diplomatice acreditate la Bucureşti, posesori de paşapoarte diplomatice, personalul asimilat personalului diplomatic, precum şi membrii Corpului Diplomatic şi Consular al României şi posesorii de paşapoarte diplomatice şi de serviciu, precum şi membrii familiilor acestora;

p) angajaţii sistemului naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională, care se întorc în România din misiuni executate în afara ţării;

q) elevii/studenţii, cetăţeni români sau cetăţeni cu domiciliul sau reşedinţa în afara României, care au de susţinut examene de admitere sau pentru finalizarea studiilor, care încep studiile în unităţi/instituţii de învăţământ de pe teritoriul ţării ori se deplasează pentru activităţi legate de finalizarea/organizarea începerii studiilor;

r) membrii delegațiilor sportive internaționale care participă la competiții sportive organizate pe teritoriul României, în condițiile legii.

 

Se instituie măsura carantinei pentru toți cei care au intrat în contact direct cu persoanele infectate, măsură ce se dispune pentru fiecare persoană individual prin decizia Direcției de Sănătate Publică competentă teritorial.

Pentru situații deosebite care vizează participarea la evenimente familiale legate de naștere, căsătorie sau deces, deplasări pentru intervenții/tratamente medicale în cazuri care nu suportă amânare (spre exemplu: afecțiuni oncologice, insuficiență renală cronică - în program de hemodializă), preschimbare documente de identitate, părăsirea țării ș.a., poate fi analizată suspendarea temporară a măsurii de carantină, suspendare care se dispune prin decizie cu caracter individual, emisă de Direcția de Sănătate Publică teritorială.

(UPDATE 17.07.2020) Guvernul Romaniei a adoptat pe data de 15 iulie 2020 Hotărârea privind prelungirea, începând cu data de 17 iulie 2020, cu 30 de zile (până pe 17 august) a stării de alertă pe întreg teritoriul Romaniei, instituită prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 din 18 mai 2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, aprobată cu modificări şi completări prin Hotărârea Parlamentului României nr. 5/2020 și prelungită prin Hotărârea Guvernului nr. 476/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României.

Respectiv, sunt păstrate restricţiile anunţate anterior.

(UPDATE 15.06.2020) Pe data de 15 iunie 2020 ora 00.00, a intrat în vigoare eliminarea măsurilor de carantină/izolare la locuință/locația declarată de persoana în cauză, împreună cu colocatarii, inclusiv familia/aparținătorii, după caz, pentru persoanele asimptomatice care vin în România din următoarele țări: Austria, Bulgaria, Cehia, Cipru, Croația, Confederația Elvețiană, Germania, Grecia, Islanda, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Malta, Norvegia, Slovacia, Slovenia și Ungaria. Lista cu țările pentru care se aplică eliminarea măsurilor de carantină/izolare, se actualizează săptămânal de către Institutul Național de Sănătate Publică, în fiecare zi de luni până la ora 16:00, în vederea introducerii în listă a unor noi țări: www.insp.gov.ro.

Între Republica Moldova și România transportul rutier internațional de persoane este admis.

Potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului României nr. 394 din 18 mai 2020, se permite intrarea pe teritoriul României, prin punctele de trecere a frontierei de stat, a cetățenilor români și următoarelor categorii de persoane cu cetățenie străină:

- membri de familie ai cetățenilor români;

- membri de familie ai cetățenilor altor state membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European ori ai Confederației Elvețiene, cu rezidență în România;

- persoane care posedă o viză de lungă ședere, un permis de ședere sau un document echivalent permisului de ședere eliberat de autorități ori un document echivalent acestora emis de autoritățile altor state, potrivit legislației Uniunii Europene;

- persoane care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, permis de ședere sau un alt document echivalent, respectiv cadre medicale, cercetători în domeniul

medical, cadre medicale pentru îngrijire geriatrică, precum și transportatorii și alte categorii de personal implicat în transportul de bunuri care asigură astfel de transporturi necesare;

- personal diplomatic sau consular, personal al organizațiilor internaționale, personal militar sau personal care poate asigura ajutor umanitar;

- persoane în tranzit, inclusiv cei repatriați ca urmare a acordării protecției consulare;

- pasageri care călătoresc din motive imperative;

- persoane care au nevoie de protecție internațională sau din alte motive umanitare

Menționăm că, pentru toate persoanele care vin în România din străinătate este obligatorie respectarea regimului  de carantină. Conducătorii vehiculelor destinate transportului de persoane care au mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul șoferului, nu se supun măsurilor de carantină, cu condiția că nu prezintă simptome asociate COVID-19.

De asemenea, atenționăm transportatorii despre faptul că, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor a României a emis următoarele măsuri și reguli care urmează a fi respectate de către operatorii de transport antrenați în efectuarea transportului rutier internațional de persoane pe teritoriul României:

- la urcarea în vehicul vor fi montate dozatoare cu soluții dezinfectante. Se va efectua obligatoriu curățenia și dezinfecția mijlocului de transport înainte de placarea în cursă. Va fi evitată măturarea uscată și alte acțiuni mecanice pe suprafețe potențial contaminate, pentru a reduce posibilitatea de dispersare a virusului. Se vor utiliza în schimb metode de curățare umedă;

- conducătorul auto va fi dotat cu mască de protecție;

- purtarea măștii este obligatorie pentru accesul la bordul vehiculelor de transport pasageri, precum și pe toată durata călătoriei;

- spațiul conducătorului auto va fi izolat sau primul rând de scaune va fi păstrat liber, pentru a evita interacțiunea socială;

- conducătorii mijloacelor de transport au obligația de a păstra distanța socială în timpul pauzelor și perioadelor de repaus pe drum, evitându-se contactele cu alte persoane (șoferi, pasageri, persoane adiacente parcursului, etc.);

- la îmbarcare/debarcare, pasagerii vor respecta o distanță de siguranță minimă unul față de celălalt;

- pentru vehiculele cu cel puțin două uși, accesul în interiorul vehiculului se va realiza doar pe ușa din față, iar coborârea pe cealaltă/celelalte uși;

- pentru microbuze este permis doar transportul persoanelor pe scaune, cu respectarea regulilor generale prezentate mai sus;

Slovacia

(UPDATE 17.07.2020) Este interzisă intrarea în Slovacia a străinilor, inclusiv din Republica Moldova, cu excepția celor care au domiciliul permanent, reședință temporară sau un alt tip de permis de ședere valabil în Slovacia.

Pe teritoriul Republicii Slovace, începând cu data de 13 martie 2020 nu este admisă efectuarea transportului rutier de persoane prin servicii regulate sau ocazionale. În funcție de situația epidemiologică din țară, Autoritatea Publică de Sănătate urmează să adopte decizia finală privind reluarea transportului rutier internațional de persoane.  Astfel, despre evoluția subiectului respectiv, vă vom informa suplimentar, după primirea informației oficiale din partea organelor competente slovace.

Ucraina

(UPDATE 28.09.2020) În conformitate cu prevederile Hotărârii Cabinetului de Miniștri al Ucrainei nr.757 din 27 august 2020, restrticțiile la intrarea cetățenilor străini în Ucraina au fost stabilite pentru perioada 28 august - 28 septembrie. Astfel, cetățenii străini, începînd cu data de 28 septembrie curent, ora 00.00 vor putea să intre în Ucraina, inclusiv în scopul tranzitării teritoriului ucrainean, cu respectarea cerințelor anterioare.

Conform listei publicate de către Ministerul Sănătății al Ucrainei pe 25 septembrie 2020, Republica Moldova se regăsește în rândul statelor cu o răspândire ridicată a cazurilor de coronavirus COVID-19: https://moz.gov.ua/uploads/5/26292-250920.pdf. Astfel, cetățenii moldoveni pot traversa frontiera de stat cu prezentarea obligatorie la punctul de trecere a poliței de asigurare, care va servi drept garanție pentru achitarea cheltuielilor legate de tratarea coronavirusului COVID-19. Polița de asigurare pentru acoperirea costurilor asociate tratamentului COVID-19 sau observației urmează a fi emisă de o companie de asigurări din Ucraina sau de o companie de asigurări străină, care are reprezentanță în Ucraina, sau are un partener (companie de asigurări) în Ucraina. Valabilitatea poliței de asigurare urmează să acopere perioada de ședere în Ucraina.

Pentru exceptarea de la obligația izolării la domiciliu sau carantină cetățenii Republicii Moldova pot prezenta la punctele de trecere a frontierei de stat moldo-ucrainene rezultatul negativ al testării COVID-19 (prin metoda PCR) efectuat în laboratoarele din Republica Moldova nu mai târziu de 48 ore de la data traversării, într-o limbă de circulație internațională (preferabil în limba rusă sau engleză). În cazul că nu se va prezenta rezultatul negativ al testării COVID-19 (prin metoda PCR) aceștia vor fi obligați să se izoleze la domiciliu (la rude, prieteni, spații arendate) sau să fie plasați în carantină (spații de observație) pe o perioadă de 14 zile, cu instalarea aplicației „Acțiune acasă” în telefonul mobil personal. În același timp, cetățenii Republicii Moldova, aflându-se în izolare sau carantină pe teritoriul Ucrainei, pot efectua testul la COVID-19 (prin metoda PCR) la laboratoarele medicale ucrainene, în decurs de 48 ore de la traversarea hotarului.

Tranzitarea teritoriului Ucrainei în ambele sensuri de către cetățenii Republicii Moldova, fără plasarea în autoizolare (observare) pentru o perioadă de 14 zile, poate fi realizată în baza prezentării unei dovezi a faptului că tranzitarea va fi efectuată pe parcursul a două zile (drept exemplu poate servi biletul de călătorie cu autocarul, biletul de cătorie cu avionul) și a poliței de asigurare pentru achitarea cheltuielilor legate de tratarea coronavirusului COVID-19.

Cetățenii care vin din statele cu o răspândire diminuată a cazurilor de coronavirus COVID-19, conform listelor publicate de către Ministerul Sănătății al Ucrainei, sunt exceptați de măsura izolării, cu prezentarea obligatorie la punctul de trecere a frontierei a poliței de asigurare.

Menționăm că, șoferii antrenați în efectuarea transportului rutier internațional sunt exceptați de restricțiile de autoizolare, însă este obligatorie  deținerea poliței de asigurare pentru acoperirea costurilor asociate tratamentului COVID-19 sau observației.

(UPDATE 10.09.2020) În conformitate cu Hotărârea Cabinetului de Miniștri al Ucrainei nr. 791 din 02 septembrie 2020 „Cu privire la modificările aduse punctului 101 a Hotărârii Cabinetului de Miniștri nr. 641 din 22 iulie 2020” au fost introduse unele modificări în condițiile de intrare pe teritoriul Ucrainei a cetățenilor străini și apatrizilor pe durata carantinei instituite până pe data de 28 septembrie 2020.

Astfel, potrivit modificărilor aprobate, se interzice intrarea în Ucraina a cetățenilor străini și apatrizilor în cazul călătoriei în tranzit prin teritoriul țării. Această restricție nu se aplică cetățenilor care efectuează tranzitul în cazurile cu scop umanitar și șoferilor, membrilor echipajului etc., deoarece persoanele din această categorie sunt supuse unei scutiri speciale de interdicția de intrare.

De asemenea, lista rudelor cetățenilor ucraineni care pot traversa frontiera a fost extinsă, iar categoria persoanelor care călătoresc în scop educațional a fost completată. Prin urmare, până pe data de 28 septembrie 2020, ora 00:00, străinilor și apatrizilor este interzisă intrarea în Ucraina, cu excepția persoanelor care:

- este unul dintre soți, părinți sau copii, bunica sau bunelul a unui cetățean al Ucrainei;

- sosesc în Ucraina pentru a-și face studiile în instituțiile de învățământ superior;

- efectuează serviciul militar în cadrul Forțele Armate;

- dețin permise de ședere permanente sau temporare;

- sunt recunoscuți ca refugiați sau persoane care au nevoie de protecție suplimentară;

- dețin permise de muncă pentru străini și apatrizi;

- sunt angajați în cadrul misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale statelor străine, ai misiunilor oficiale internaționale, organizațiilor acreditate în Ucraina și membri ai familiilor acestora;

- sunt șefi și membri ai delegațiilor oficiale ale statelor străine, angajați ai organizațiilor internaționale, precum și persoanele care îi însoțesc și intră în Ucraina la invitația Președintelui Ucrainei, Radei Supreme a Ucrainei, Cabinetului de Miniștri al Ucrainei, Oficiului Președintelui Ucrainei, Ministerului Afacerilor Externe al Ucrainei;

- sosesc în Ucraina la invitația Ministerului Afacerilor Externe al Ucrainei;

- sunt șoferi și/sau membri ai echipajului vehiculelor de marfă, autobuze, care sunt angajați în oferirea serviciilor regulate de transport, membri ai echipajelor aeronavelor, navelor maritime și fluviale, membri ai echipajelor de tren și locomotive;

- sunt instructori ai forțelor armate ale statelor membre NATO și ale statelor membre ai programului NATO „Parteneriat pentru pace”, care participă la instruirea unităților forțelor armate sau ajung la invitația Ministerului Apărării;

- sunt din mediul cultural și care ajung la invitația unei instituții culturale împreună cu o persoană care îi însoțește;

- participă la competiții sportive oficiale desfășurate pe teritoriul Ucrainei și persoane însoțitoare;

- sunt specialiști tehnici care ajung în Ucraina la invitația reprezentanților întreprinderilor ucrainene;

- efectuează transportul celulelor stem hematopoietice pentru transplant;

- sosesc pentru tratament la instituțiile medicale din Ucraina.

Menționăm că, șoferii antrenați în efectuarea transportului rutier internațional  trebuie să dețină la intrare în țară o poliță de asigurare pentru acoperirea costurilor asociate tratamentului COVID-19 sau observației, care urmează a fi emisă de o companie de asigurări din Republica Moldova înregistrată în Ucraina sau de o companie de asigurări străină, care are reprezentanță în Ucraina, sau are un partener (companie de asigurări) în Ucraina. Valabilitatea poliței de asigurare urmează să acopere perioada de ședere în Ucraina.

(UPDATE 28.08.2020) Conform prevederilor Hotărîrii Cabinetului de Miniștri nr. 757 din 27 august 2020, în scopul prevenirii răspândirii infecției COVID-19 pe teritoriul Ucrainei, începând cu data de 28 august curent, ora 00:00, până pe 28 septembrie 2020, ora 00:00, se interzice intrarea străinilor și apatrizilor în Ucraina, cu excepția următoarelor categorii de persoane:

- soți, părinți sau copii a unui cetățean al Ucrainei;

- care tranzitează teritoriul Ucrainei și urmează să dețină documente care confirmă plecarea în străinătate în termen de două zile;

- care se deplasează în scopuri de studii;

- care efectuează serviciul militar în Forțele Armate;

- care au permise de ședere permanente sau temporare;

- refugiați sau persoane care au nevoie de protecție suplimentară;

- care au permis de muncă pentru străini și apatrizi;

- angajați ai misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale statelor străine, ai misiunilor oficiale internaționale, organizațiilor acreditate în Ucraina și membri ai familiilor acestora;

- șefi și membri ai delegațiilor oficiale ale statelor străine, angajați ai organizațiilor internaționale, precum și persoanele care îi însoțesc și intră în Ucraina la invitația Președintelui Ucrainei, Radei Supreme a Ucrainei, Cabinetului de Miniștri al Ucrainei, Oficiului Președintelui Ucrainei, Ministerului Afacerilor Externe;

- persoane care sosesc în Ucraina la invitația Ministerului Afacerilor Externe;

- șoferi și/sau membri ai echipajului vehiculelor de marfă, autobuze angajate în transportul regulat, membri ai echipajelor aeronavelor, navelor maritime și fluviale, membri ai echipajelor de tren și locomotive;

- instructori ai forțelor armate ale statelor membre NATO și ale statelor membre ale programului NATO „Parteneriat pentru pace”, care participă la instruirea unităților forțelor armate sau ajung la invitația Ministerului Apărării;

- personalități culturale care ajung la invitația unei instituții culturale împreună cu o persoană care le însoțește pe fiecare;

- participanți la competiții sportive oficiale, desfășurate pe teritoriul Ucrainei și persoanele însoțitoare ale acestora;

- specialiști tehnici care vin în Ucraina la invitația reprezentanților întreprinderilor ucrainene;

- persoane care efectuează transportul celulelor pentru transplant;

- persoane care sosesc pentru tratament la instituțiile medicale din Ucraina.

 

Menționăm că, șoferii antrenați în efectuarea transportului rutier internațional și celelalte categorii ale străinilor și apatrizilor menționate mai sus (cu excepția străinilor, apatrizilor care locuiesc permanent în Ucraina și persoanelor recunoscute ca refugiați sau persoanelor care au nevoie de protecție suplimentară, angajaților misiunilor diplomatice și consulatelor statelor străine, reprezentanțelor misiunilor internaționale oficiale, organizațiilor acreditate în Ucraina și membrilor familiilor acestora, militarilor forțelor armate ale statelor membre NATO și ale statelor membre ale programului NATO „Parteneriat pentru pace”, participarea la instruirea unităților forțelor armate) trebuie să dețină o poliță de asigurare pentru acoperirea costurilor asociate tratamentului COVID-19 sau observației, care urmează a fi emisă de o companie de asigurări din Republica Moldova înregistrată în Ucraina sau de o companie de asigurări străină, care are reprezentanță în Ucraina, sau are un partener (companie de asigurări) în Ucraina. Valabilitatea poliței de asigurare urmează să acopere perioada de ședere în Ucraina.

Sunt obligați să se izoleze la domiciliu (la rude, prieteni, spații arendate) sau să fie plasați în carantină (spații de observație) pe o perioadă de 14 zile, cu instalarea aplicației „Acțiune acasă” în telefonul mobil personal, persoanele care au avut contact cu un pacient cu un caz confirmat de COVID-19, persoanele cu suspiciune de infecție sau cu un diagnostic confirmat de COVID-19 sub formă ușoară și cetățenii care vin dintr-un stat cu o răspândire semnificativă de COVID-19, cu excepția:

-persoanelor care prezintă la punctele de trecere a frontierei rezultatul negativ al testării COVID-19 (prin metoda PCR);

- șoferilor și/sau membri ai echipajului vehiculelor de marfă, autobuze angajate în transportul regulat;

- persoanelor sub 12 ani;

- angajaților ai misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale statelor străine, ai misiunilor oficiale internaționale, organizațiilor acreditate în Ucraina și membri ai familiilor acestora;

- membrilor delegațiilor guvernamentale oficiale și ale altor delegații din Ucraina care se întorc în țară după călătorii de afaceri pe termen scurt în străinătate pentru a participa la consultări internaționale, negocieri, conferințe, reuniuni ale comisiilor interguvernamentale și

- persoanele care efectuează transportul celulelor pentru transplant.

Străinilor și apatrizilor cărora li se interzice intrarea pe teritoriul Ucrainei (care nu se regăsesc în categoriile sus-menționate) li se va permite traversarea frontierei de stat de către șeful Serviciului Grăniceresc de Stat în cazul unor situații umanitare.

 

Autoritățile ucrainene au extins perioada de carantină până pe data de 01 noiembrie 2020, cu respectarea tuturor normelor în vigoare: purtarea obligatorie a măștilor de protecție în locurile publice și la serviciu, menținerea distanței sociale și respectarea altor măsuri de protecție individuală.

(UPDATE 07.08.2020) În conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 641 din 22 iulie 2020 a Cabinetului de Miniștri al Ucrainei, începând cu 01 august 2020, cetățenii Republicii Moldova sunt exceptați de la obligația izolării la domiciliu sau carantină la intrarea în Ucraina în cazul prezentării la punctele de trecere a frontierei de stat moldo-ucrainene a rezultatului negativ al testării COVID-19 (prin metoda PCR), care va fi efectuat cel târziu cu 48 de ore înainte. Dacă cetățenii Republicii Moldova nu vor prezenta la punctele de trecere a frontierei de stat moldo-ucrainene rezultatul negativ al testării COVID-19, rămâne valabilă obligația izolării la domiciliu (la rude, prieteni, spații arendate) sau carantină (spații de observație) pe o perioadă de 14 zile, cu instalarea aplicației „Acțiune acasă” în telefonul mobil personal.

(UPDATE 31.07.2020) Autoritățile ucrainene au extins perioada de carantină în țară până pe 31 august 2020, cu menținerea restricțiilor de intrare pentru cetățenii străini.

(UPDATE 10.07.2020) În ceea ce privește intrarea şi aflarea pe teritoriul Ucrainei a cetăţenilor Republicii Moldova, revenim cu următoarele detalii potrivit informațiilor prezentate de Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene. În prezent, traversarea frontierei de stat a Ucrainei de către cetăţenii Republicii Moldova poate fi efectuată doar în cazul confirmării scopului vizitei, prezentării poliţei de asigurare medicală și instalarea aplicaţiei „Acţiune acasă” în telefonul mobil personal. 

Scopul vizitei poate fi: la muncă, studii, investigații medicale şi tratament, la rude, negocieri, odihnă, reîntregirea familiei şi altele, care pot fi confirmate documentar.

Poliţa de asigurare medicală (200-300 hrv, echivalent a 10 euro) servește drept garanţie pentru achitarea cheltuielilor legate de tratarea coronavirusului COVID-19 și poate fi procurată pe teritoriul Republicii Moldova la companiile de asigurare moldoveneşti, autorizate de către partea ucraineană, sau în punctele de trecere ale frontierei de stat ucrainene, nu şi în cele de control comun amplasate în teritoriul moldovenesc, precum Palanca (MD) - Maiaki-Udobnoie (UA). Valabilitatea poliţei de asigurare urmează să acopere perioada de şedere pe teritoriul țării.

Aplicaţia „Acţiune acasă” în telefonul mobil personal (gestionată de către poliția naţională ucraineană) se instalează pe cardul SIM (ucrainean). Acesta poate fi procurat în punctele de trecere ale frontierei de stat ucrainene. La traversarea frontierei persoana prezintă aplicaţia respectivă în telefonul mobil, declară adresa unde se va afla în autoizolare (carantină), având termen de deplasare până la locul de destinaţie 24 ore, unde ajungând, va activa opţiunea „Acţiune acasă”, care prevede amplasarea obligatorie în locuri determinare (la rude, prieteni, spaţii arendate) sau spaţii pentru autoizolare (carantină) pe o perioadă de 14 zile. În cadrul acestei aplicaţii este posibilă deplasarea de la locul amplasării în autoizolare (carantină) pentru un interval de 15-20 minute. Aceasta este sistată în cazul prezentării rezultatului negativ al testării COVID-19 prin metoda PCR, efectuată după trecerea frontierei de stat a Ucrainei.

Testul negativ la COVID-19 PCR (2000 - 2400 hrv, echivalent a 70-80 euro) - se efectuează doar pe teritoriul Ucrainei, la orice clinică autorizată (ODPJEX, INOSAN) și nu se efectuează în punctul de trecere al frontierei de stat. Testul respectiv poate fi efectuat până la stabilirea în autoizolare sau în timpul acesteia, cu solicitarea la domiciliu a reprezentantului instituţiei medicale autorizate. Termenul de obţinere a rezultatului testului este de 3-4 zile de la data efectuării acestuia.

Tranzitarea teritoriului Ucrainei în ambele sensuri de către cetăţenii Republicii Moldova, se efectuează cu prezentarea poliţei de asigurare pentru achitarea cheltuielilor legate de tratarea coronavirusului COVID-19, fără plasarea în autoizolare şi poate fi realizată în baza prezentării unei dovezi a faptului că tranzitarea va fi efectuată pe parcursul a două zile (drept exemplu poate servi biletul de călătorie cu autocarul, bilet de avion, contract de muncă în ţara terţă).

La practicile ce nu se găsesc în modificările la Hotărârea nr. 500 a Cabinetului de Miniştri al Ucrainei din 17 iunie 2020, dar comunicate de autorităţile ucrainene se relatează următoarele: în cazul, în care persoana ce traversează punctul de trecere al frontierei nu are telefon mobil sau nu e posibilă instalarea aplicaţiei respective ,,Acţiune acasă”, este posibil, ca rudele acesteia să o întâmpine la frontieră şi să asigure instalarea acestei aplicaţii într-un alt telefon mobil. O altă modalitate poate fi solicitarea asistenţei poliţiei naţionale ucrainene pentru a însoţi persoana până la locul de destinaţie, cu solicitarea administraţiei publice locale în asigurarea autoizolării la domiciliu sau într-un local destinat pentru aceasta.

(UPDATE 03.07.2020) Au fost aprobate următoarele modificări referitor la măsurile de carantină pentru prevenirea răspândirii coronavirusului COVID-19 la traversarea frontierei de stat a Ucrainei. Astfel, în prezent traversarea frontierei de stat a Ucrainei de către cetățenii Republicii Moldova poate fi efectuată respectând următoarele condiții:

- intrarea și aflarea pe teritoriul Ucrainei va fi permisă cetățenilor Republicii Moldova doar în cazul prezentării poliței de asigurare, care va servi drept garanție pentru achitarea cheltuielilor legate de tratarea coronavirusului COVID-19, cu amplasarea obligatorie în locuri determinate (la rude, prieteni, spații arendate) sau spații de observație (carantină) pe o perioadă de 14 zile, cu instalarea aplicației „Acțiune acasă” în telefonul mobil personal. Totodată, perioada de autoizolare (observare) a persoanelor străine, sosite în Ucraina dintr-un stat sau care sunt cetățeni al statului cu o răspândire semnificativă a COVID-19, este sistată în cazul prezentării rezultatului negativ al testării COVID-19, efectuată după trecerea frontierei de stat a Ucrainei;

- tranzitarea teritoriului Ucrainei în ambele sensuri de către cetățenii Republicii Moldova, fără plasarea la autoizolare (observare) pentru o perioadă de 14 zile, poate fi realizată în baza prezentării unei dovezi a faptului că tranzitarea va fi efectuată pe parcursul a două zile (drept exemplu poate servi biletul de călătorie cu autocarul) și a poliței de asigurare pentru achitarea cheltuielilor legate de tratarea coronavirusului COVID-19.

(UPDATE 25.06.2020) Pe data de 22 iunie curent a intrat în vigoare Hotărârea nr. 500 a Cabinetului de Miniștri potrivit căreia tranzitarea Ucrainei poate fi efectuată respectând următoarele condiții:

- intrarea pe teritoriul Ucrainei va fi permisă cetățenilor străini doar în cazul prezentării poliței de asigurare, care va servi drept garanție pentru achitarea cheltuielilor legate de tratarea coronavirusului COVID-19 sau plasării în spațiile de observație (carantină);

- tranzitarea teritoriului Ucrainei în ambele sensuri de către cetățenii străini, inclusiv și de către cetățenii Republicii Moldova, poate fi realizată în baza prezentării unei dovezi a faptului că tranzitarea va fi efectuată pe parcursul a două zile. Drept exemplu poate servi biletul de călătorie cu autocarul;

- în lista persoanelor care nu cad sub obligațiunea plasării în spațiile de observație (carantină) sau autoizolare pentru o perioadă de 14 zile au fost incluși și conducătorii autocarelor de curse internaționale regulate de persoane.

(UPDATE 18.06.2020) Pe 12 iunie curent, Cabinetul de Miniștri al Ucrainei a adoptat Hotărârile nr. 477 și 480 (publicate pe site-ul Guvernului pe 13 iunie curent) prin care au fost eliminate unele restricții la intrarea cetățenilor străini și a apatrizilor pe teritoriul Ucrainei. Astfel, potrivit noilor decizii, se permite traversarea frontierei de stat a Ucrainei de către cetățenii străini și apatrizi cu următoarele condiții:

- este obligatorie procurarea certificatului de asigurare (cu excepția străinilor, apatrizilor care au reședința permanentă în Ucraina și persoanelor recunoscute drept refugiați sau persoanelor care au nevoie de protecție suplimentară), care să acopere cheltuielile legate de tratarea coronavirusului COVID-19 sau plasarea în carantină (observație);

- este obligatorie plasarea în spații pentru observație (carantină), care vor fi identificate de către administrațiile regionale ucrainene, pe o perioadă de 14 zile. Urmează a fi plasate în carantină persoanele care provin ori s-au aflat pe teritoriul statelor cu focare active de coronavirus COVID-19. Guvernul a obligat administrațiile regionale și a orașului Kiev să asigure transportarea persoanelor în cauză de la punctele de trecere a frontierei la locurile de observaţie. Astfel, statele cu o largă răspândire a cazurilor de coronavirus COVID-19 sunt cele în care numărul de cazuri active de COVID-19 este mai mare de 40 persoane la 100.000 persoane. Conform listei publicate pe 15 iunie curent de către Ministerul Sănătății al Ucrainei, Republica Moldova se regăsește în rândul statelor cu o răspândire ridicată a cazurilor de coronavirus COVID-19. Prin urmare, pentru cetățenii moldoveni este obligatorie respectarea regimului de carantină de 14 zile. Lista poate fi accesată pe pagina oficială a Ministerului Sănătății al Ucrainei: http://beta.moz.gov.ua/uploads/ckeditor/%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%80%D1%83%D1%81/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%BD%D0%B0%20100%20%D1%82%D0%B8%D1%81.%20%D0%BD%D0%B0%2014%20%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F.pdf

Cetățenii statelor cu răspândire semnificativă a COVID-19, care nu s-au aflat pe teritoriul acestor state în ultimele 14 zile, angajații misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale statelor străine, organizațiilor internaționale acreditate în Ucraina și membrii familiilor acestora, șoferii și membrii echipajului vehiculelor de marfă, membrii echipajului de aeronave și nave fluviale, membrii echipajelor de tren și locomotive, persoanele care au consimțit la auto-izolare folosind serviciul electronic „Rămâi acasă” nu se supun măsurilor de carantină (observație).

Transportul rutier internațional de persoane în regim bilateral între Republica Moldova și Ucraina este admis.

În conformitate cu prevederile Hotărârii Cabinetului Miniștrilor al Ucrainei nr. 287-р din 14 martie 2020, se admite intrarea pe teritoriul țării prin punctele de trecere a frontierei de stat, a cetățenilor ucraineni și următoarelor categorii de persoane cu cetățenie străină:

- persoane care dețin permis permanent sau temporar de ședere în Ucraina;

- soții sau copiii cetățenilor ucraineni;

- personalul misiunilor diplomatice și al organizațiilor internaționale acreditate în Ucraina și membrii de familie a acestora;

- conducătorii auto antrenați în efectuarea transportului rutier internațional.

Condițiile de efectuare a transportului rutier de persoane în tranzit prin teritoriul Ucrainei -  În rezultatul demersului Ministerului Economiei și Infrastructurii în adresa Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene privind acordarea suportului în organizarea procedurii de tranzitare a teritoriului Ucrainei de către operatorii de transport rutier de persoane care efectuează servicii regulate sau ocazionale, autoritățile competente ale ambelor state au convenit crearea unor coridoare consulare, pentru tranzitarea statului vecin, fără notificare prealabilă, după cum urmează:

1. Spre Republica Moldova, prin punctul de trecere a frontierei moldo-ucrainene Otaci (MD) - Moghiliov-Podolsk (UA):

a) din Federația Rusă, prin punctul de trecere a frontierei Bacevsk (UA) –Troebortnoe (RUS)în zilele de luni și joi.

b) din Republica Polonă,  prin punctul de trecere a frontierei Krakovets (UA) Korczowa (PL)în zilele de miercuri.

2. Din Republica Moldova, prin punctul de trecere a frontierei moldo-ucrainene Otaci (MD) - Moghiliov-Podolsk (UA):

a) spre Federația Rusă, prin punctul de trecere a frontierei Bacevsk (UA) –Troebortnoe (RUS)în zilele de miercuri și duminică.

b) spre Republica Polonă,  prin punctul de trecere a frontierei Krakovets (UA) Korczowa (PL) în zilele de miercuri.

Se recomandă efectuarea curselor de tranzitare în prima jumătate a zilei.

În ceea ce privește tranzitarea spre/din Republica Belarus, menționăm că, în cazul formării grupurilor de călători, operatorul de transport care urmează să efectueze cursa va anunța detaliile corespunzătoare reprezentanților Ambasadei Republicii Moldova în Republica Belarus, cu cel puțin o zi înainte de efectuarea cursei. 


În ceea ce privește efectuarea transportului rutier de persoane în tranzit prin teritoriul Ucrainei atenționăm că, autoritățile ucrainene admit trecerea prin coridoare consulare în zilele convenite ale autocarelor fără pasageri din Republica Moldova în direcția Poloniei, Federației Ruse, Republicii Belarus. 

Bulgaria

(UPDATE 02.09.2020) În conformitate cu ordinul PD-01-488 din 31.08.2020 al Ministerului Sănătății al Republicii Bulgaria, au fost stabilite următoarele reguli de intrare și tranzitare a teritoriului Republicii Bulgaria în perioada 01- 30 septembrie 2020:

- se permite intrarea cetățenilor Republicii Moldova în Republica Bulgaria, cu condiția prezentării testului PCR negativ la COVID-19 în limba engleză efectuat cu cel mult 72 ore înainte de intrarea în Bulgaria, începând cu data efectuării acestuia. Documentul care certifică rezultatul testului trebuie să conțină numele persoanei identic numelui din actul de călătorie, datele de contact ale laboratorului care a efectuat analiza și descrierea în grafie latină a metodei de analiză (PCR);
- se permite tranzitarea teritoriului Republicii Bulgaria cu condiția garantării părăsirii imediate a țării;

- pentru tranzitarea teritoriului Republicii Bulgaria nu este necesară prezentarea testului PCR negativ la COVID-19.

(UPDATE 31.07.2020) În conformitate cu ordinul PD-01-443 din 30.07.2020 al Ministerului Sănătății al Republicii Bulgaria, au fost stabilite regulile de intrare și tranzitare a teritoriului țării pentru perioda 31 iulie -  31 august 2020, după cum urmează:

- se permite intrarea cetățenilor Republicii Moldova în Republica Bulgaria, cu condiția prezentării testului PCR negativ la COVID-19 în limba engleză, efectuat cu cel mult 72 ore înainte de intrarea în Bulgaria;

- se permite tranzitarea teritoriului Republicii Bulgaria cu condiția garantării părăsirii imediate a teritoriului țării.

(UPDATE 24.07.2020) Începând cu data de 22 iulie curent, punctul de control Ilinden, căruia îi corespunde punctul Exochi din Grecia, va fi închis pe ambele sensuri de drum pentru toți călătorii și pentru toate tipurile de vehicule, inclusiv camioane. Punctul de control va fi închis până pe data de 03 august 2020.

(UPDATE 17.07.2020) În conformitate cu ordinul Ministerului Sănătății al Bulgariei din 15 iulie, intrarea în Bulgaria a cetățenilor statelor terțe, inclusiv ai Republicii Moldova, este interzisă până în data de 31 iulie 2020. Restricțiile sunt valabile și în privința tranzitării. Cu titlu de excepție, autoritățile bulgare examinează solicitările de intrare și tranzitare a Bulgariei pentru persoanele aflate în situație umanitară dificilă. Informația respectivă urmează a fi comunicată Ambasadei la adresa de e-mail: sofia@mfa.gov.md, pentru a fi transmisă spre examinare autorităților bulgare.

(UPDATE 15.06.2020) În contextul situației epidemiologice excepționale, Ministerul Sănătății al Republicii Bulgaria a aprobat pe 12 iunie 2020 un nou ordin prin care sunt stabilite regulile de intrare pe teritoriul Bulgariei. Astfel, în perioada 15-30 iunie 2020, este interzisă intrarea cetățenilor statelor terțe, inclusiv Republica Moldova, inclusiv cu scop de tranzit, prin toate punctele de trecere a frontierei, destinate transportului rutier naval și feroviar.

Interdicția de intrare în Bulgaria nu se aplică pentru:

- cetățenii bulgari, cetățenii statelor membre UE, Regatului Unit al Marei Britanii și Irlandei de Nord și ai statelor părți la Acordul Schengen (inclusiv Republica San Marino, Principatul Andorra, Principatul Monaco și Vatican), cetățenii Serbiei, Muntenegrului și Bosniei și Herțegovina, membrii de familie ai cetățenilor bulgari, precum și persoanele care locuiesc de facto cu cetățenii bulgari, persoanele cu permis de ședere permanent sau pe termen lung pe teritoriul Republicii Bulgaria, precum și membrii familiilor acestora;

- specialiștii în medicină, lucrătorii în domeniul științelor medicale, lucrătorii sociali și conducătorii lor, atunci când scopul călătoriei este legat de îndeplinirea profesiilor acestora;

- lucrătorii care participă la transportul de medicamente, produse medicale și echipamente de protecție personal, aparataj medical, inclusiv pentru instalarea și întreținerea acestora;

- personalul de transport, angajat în transportul internațional de mărfuri și persoane, echipajele aeronavelor care efectuează transporturi aeriene comerciale și alte categorii de personal de transport, după necesitate, inclusiv echipajele ambarcațiunilor și persoanele angajate în întreținerea ambarcațiunilor;

- persoanele străine cu poziții oficiale (șefi de stat, membri ai guvernelor, etc.), membrii delegațiilor acestora, precum și diplomați, funcționari ai organizațiilor internaționale, angajați ai forțelor armate, angajați ai serviciilor de securitate și de ordine publică și lucrătorii umanitari, în îndeplinirea obligațiilor acestora;

- persoanele care călătoresc cu scop umanitar;

- reprezentanți ai activităților economice, comerciale și de investiții, precum și persoanele care au legătură directă cu construirea, întreținerea, exploatarea și asigurarea securizării infrastructurii strategice critice a Republicii Bulgaria, executarea proiectelor, certificate prin Legea pentru promovarea investițiilor, analize pentru proiecte potențialilor investitori și alte activități de importanță pentru economia statului, inclusiv persoanele angajate în construcțiile de ambarcațiuni și activitățile de reparații, certificate prin scrisoare din partea ministrului economiei sau a altui ministru, responsabil pentru activitatea respectivă;

- lucrătorii sezonieri în domeniul agriculturii și lucrătorii din domeniul turismului;

- lucrătorii transfrontalieri.

Începând cu 15 iunie și până la 30 iunie 2020, tranzitul este permis următoarelor categorii de persoane:

- cetățenii statelor terțe care au permis de ședere pe termen lung în alt stat membru al Uniunii Europene, Regatul Unit al Marei Britanii și Irlandei de Nord sau alt stat parte la Acordul Schengen (inclusiv San Marino, Andorra, Monaco și Vatican), precum și membrii familiilor acestora, cu scopul de a se întoarce în statul în care au reședința;

- cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene și statelor părți la Acordul Schengen (inclusiv San Marino, Andorra, Monaco și Vatican) și membrii familiilor acestora, cu scopul de a se întoarce în statul în care au reședința;

- cetățenii Serbiei, Republicii Macedonia de Nord, Muntenegrului, Bosniei și Herțegovina, Albaniei și Turciei, cu scopul de a se întoarce în statul al cărui cetățeni sunt.

În Republica Bulgaria este permis transportul de persoane atât intern, cât și cel internațional. Șoferii de autobuze care transportă pasageri sunt scutiți de obligațiunea de a respecta regimul de carantină. În cazul intenției de a tranzita teritoriul Bulgariei, șoferii trebuie să prezinte dovezi că vor părăsi Bulgaria în cel mai scurt timp posibil.

Însă, începând cu 01 iunie curent, intrarea pe teritoriul Bulgariei a cetățenilor statelor terțe, inclusiv Republica Moldova, este interzisă, inclusiv cu scop de tranzit. Interdicția de tranzit nu se referă la persoanele care dețin cetățenia unui stat UE sau permis de ședere într-un stat UE și intenționează să tranziteze Bulgaria cu scopul revenirii spre statul al cărei cetățenie dețin sau statul unde au permis de ședere (stat UE). Prevederea respectivă este valabilă până pe data de 14 iunie inclusiv, când expiră starea epidemiologică excepțională în țară.

Macedonia de Nord

Transportul rutier internațional de persoane prin servicii regulate sau ocazionale este suspendat pe durata menținerii stării de urgență în țară, până pe data de 14 iunie 2020.

Albania

Transportul rutier internațional de persoane prin servicii regulate sau ocazionale este suspendat pe durata menținerii stării de dezastru natural în țară până pe data de 14 iunie 2020.

Germania

(UPDATE 08.09.2020) Autorităţile germane mențin în continuare restricțiile la intrarea în Republica Federală Germania a cetățenilor Republicii Moldova, care se clasifică în categoria statelor de risc. Lista țărilor și zonelor de risc cu infectare COVID-19 este actualizată constant de Institutul Robert Koch și poate fi consultată la adresa electronică:

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Tests.html

 

În prezent, cetățenii Republicii Moldova pot călători în Germania doar dacă există motive bine întemeiate și care pot fi argumentate/certificate la intrare în țară:

a) permis de ședere/domiciliu legal;
b) contract de muncă în domenii importante precum cele ale sănătății, industriei alimentare, transportului de mărfuri;
c) reuniune familială (soţ/soţie/copii). Pentru reîntregirea familiei, ca măsură primară este nevoie să fie respectată procedura legală, realizată prin misiunile diplomatice ale Republicii Federale Germania acreditate în străinătate;
d) tratament medical, dacă există confirmare de la doctor şi dacă viața pacientului este în pericol;
e) studii, în cazul în care instituția de învățământ insistă asupra prezenţei fizice a elevului/studentului, având în vedere trecerea temporară la regimul online de învățământ.

Prerogativa de a decide admiterea sau refuzul intrării pe teritoriul Republicii Federale Germania aparține exclusiv ofițerului de frontieră.

Persoanele care vor fi admise pe teritoriul Republicii Federale Germania au obligația să se supună testării pentru verificarea infecției COVID-19, într-o perioadă de cel mult 72 de ore de la sosire. Alternativa presupune în mod automat autoizolarea la domiciliu pentru 14 zile.

Testarea se poate efectua direct la aeroport, la medicul de familie sau la autoritățile locale de sănătate. Dacă testarea are loc la momentul sosirii în Germania, se va dispune măsura autoizolării până la primirea rezultatului testului.

 

Persoanele care vin din zone de risc (inclusiv din Republica Moldova), la intrare în Germania sunt obligate să completeze o fișă epidemiologică/formular de localizare. Formularul poate fi accesat la următoarea adresă electronică: https://www.rki.de/DE/Home/homepage_node.html.

 

Având în vedere descentralizarea teritorială, fiecare subiect al federației poate impune măsuri restrictive adiționale sau poate decide anumite măsuri de relaxare a regulilor. Regulile de conduită, restricțiile sau măsurile de relaxare la nivel de land federal pot fi consultate pe pagina electronică a Cancelariei federale:
https://www.bundesregierung.de/bregde?fbclid=IwAR0DeRle3ZTrrzgdQM65hCgHm3-n9Spz7kBHinDWKB52RZ9UaCQ3FJUmS3s.

 

Tranzitarea teritoriului german se permite în condiţiile în care nu există căi alternative şi dacă există consimţământul statelor de tranzit pe linia de retur.

(UPDATE 14.08.2020) Autoritățile germane au introdus condiția obligatorie pentru persoanele care cu 14 zile înainte de intrarea lor în țară au vizitat țări desemnate de Institutul Robert Koch (RKI) ca zone de risc, să prezinte la cererea autorităților vamale, biroului de sănătate competent (Gesundheitsamt) sau altui organ competent desemnat de land, certificat medical cu rezultatul negativ la infecția cu coronavirus SARS-CoV-2, întocmit cu cel mult 48 ore înainte de sosire. Certificatul medical trebuie să fie întocmit în limba germană sau engleză și să fie bazat pe un test biologic molecular pentru prezența unei infecții cu coronavirus. Zonele de risc sunt cele cu o incidență de 7 zile mai mare de 50 de cazuri/100.000 de locuitori, Republica Moldova fiind desemnată în zona de risc.

Obligația respectivă nu se aplică persoanelor care au tranzitat zonele de risc fără opriri și șoferilor antrenați în efectuarea transportului internațional de mărfuri și persoane.

Lista zonelor de risc este publicată și actualizată periodic de către Institutul Robert Koch (RKI) și poate fi accesată la adresa electronică: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Tests.html.

(UPDATE 10.07.2020) Republica Federală Germania a luat act de recomandarea Consiliului Uniunii Europene 9208/20 din 30 iunie, cu privire la relaxarea măsurilor de control la frontieră pentru unele statele din afara UE și restricționarea temporară a călătoriilor care nu sunt necesare. Prin urmare, relaxarea controalelor la frontieră va fi aplicată gradual. Lista statelor terțe urmează a fi revizuită și actualizată sistematic. Așadar, începând cu 02 iulie sunt ridicate restricțiile de călătorie pentru 15 state care alcătuiesc așa-zisa ”listă pozitivă”. Republica Moldova nu se regăsește în lista țărilor terțe recomandate de Consiliul UE. Totuși, spectrul motivelor întmeiate care vor permite călătoriile din afara UE a fost extins în spiritul tendinței de relaxare.

 

Astfel, din 02 iulie se poate călători în Germania pentru următoarele categorii de persoane:
- persoane care dețin permis de ședere german;

- personal angajat în domenii vitale, precum sistemul medical,

- îngijire socială / geriatrie;
- personal calificat indispensabil, care este atestat drept extrem de important pentru economia RFG;
- transportatori de mărfuri;
- sezonineri în agricultură;
- marinari / navigatori;
- studenți, pentru care învățământul la distanță nu este acceptat de instituția de învățământ;
- reîntregirea familiei sau vizite din motive familiale urgente;
- persoane care au nevoie de protecție internațională sau umanitară;
- personal diplomatic și militar;
- pasageri aflați în tranzit.


În cazul călătoriilor personalului calificat, se va prezenta, în mod obligatoriu, contractul de muncă și un certificat al angajatorului din care să rezulte că prezența fizică este importantă, iar prestația în muncă nu poate fi amânată sau executată la distanță. În aceeași măsură vor fi acceptate călătoriile pentru sejur scurt, dar importante din punct de vedere profesional.

În fiecare din cazuri, motivele de călătorie urmează a fi certificate corespunzător după natura urgenței lor. Decizia de a admite străinii în țară o are ofițerul de control / polițistul de frontieră. La intrarea în Germania, urmează a fi respectată cu strictețe măsura carantinei / autoizolării pentru 14 zile. 

(UPDATE 18.06.2020) Începând cu data de 15 iunie 2020, autorităţile germane au anulat controalele la frontierele cu statele vecine. Intrarea şi tranzitarea teritoriului german este posibilă pentru toţi cetăţenii UE, cu excepţia temporară, până la data de 21 iunie curent, a celor care călătoresc din Spania. Prin urmare, cetăţenii statelor UE, precum și celor asociate spaţiului Schengen - Norvegia, Liechtenstein, Islanda și Regatul Unit - pot călători în Germania. În linii generale, în prezent nu sunt prevăzute măsuri de carantină/izolare pentru călătorii din spațiul UE.

Călătoriile pentru cetăţenii statelor din afara spaţiului UE rămân să fie restricţionate cel puţin până la 1 iulie 2020. La o eventuală recomandare a Comisiei Europene, autoritățile germane ar putea, după data de 1 iulie, să liberalizeze călătoriile cu aceste state. Totuși, acest lucru va depinde de evoluția situației epidemice din fiecare stat în parte. În cazul în care situația epidemică va fi nefavorabilă, măsurile de restricții la călătorii, precum și obligativitatea de aflare în carantină, ar putea fi prelungite.

Totodată, anumite decizii pot fi adoptate în calitate de excepții și la nivel de land-uri, de aceea se recomandă informarea prealabilă cu privire la condițiile de călătorie în land-ul de destinație.

În prezent, cetățenii Republicii Moldova pot călători în Germania doar dacă există motive bine întemeiate și care pot fi argumentate/certificate la intrarea pe teritoriul Germaniei:

- permis de ședere/domiciliu legal;

- contract de muncă în domenii importante precum cele ale sănătății, industriei alimentare, transportului de mărfuri;

- reuniune familială (soţ/soţie/copii). Pentru reîntregirea familiei, ca măsură primară este nevoie să fie respectată procedura legală, realizată prin misiunile diplomatice ale Republicii Federale Germania acreditate în străinătate;

- tratament medical, dacă există confirmare de la doctor şi dacă viața pacientului este în pericol;

- studii, în cazul în care instituția de învățământ insistă asupra prezenţei fizice a elevului/studentului, având în vedere trecerea temporară la regimul online de învățământ.

Tranzitarea teritoriului german se admite în condiţiile în care nu există căi alternative şi dacă există consimţământul statelor de tranzit pe linia de retur.

Transportul rutier internațional de persoane prin servicii regulate sau ocazionale nu este admis până pe data de 15 iunie 2020, urmând a se lua act de decizia autorităţilor federale vizavi de perioada următoare. Potrivit hotărârilor Ministerului Federal al Afacerilor Interne, controalele la frontiera de Vest au devenit selective, după înţelegerile la nivel bilateral cu statele vecine, dar au stabilite criterii specifice de admitere în ţară şi tranzitare. Prin urmare, intrarea cetăţenilor străini din state terţe, inclusiv din Republica Moldova este posibilă doar dacă există motive întemeiate care urmează a fi dovedite prin documente confirmative. Tranzitarea teritoriului german se admite în condiţiile în care nu există alternative de retur pentru cetăţenii statelor terţe şi dacă există consimţământul statelor de tranzit pe linia de retur.

Toate persoanele care intră în Germania din țări non-UE sunt obligate să respecte regimul de autoizolare de 14 zile. Persoanele care călătoresc din Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Elveția și Regatul Unit sunt exceptate de la această cerință, la fel ca și persoanele care călătoresc din țările membre UE.

Italia

(UPDATE 16.10.2020)  Conform prevederilor decretului Guvernului Republicii Italiene din 12 octombrie 2020 au fost aprobate noi măsuri de combatere a infecției provocate de COVID-19.

Astfel, rămâne interzisă până pe data de 13 noiembrie 2020 intrarea în Italia a persoanelor care în ultimele 14 zile au vizitat sau tranzitat Republica Moldova și următoarele țări: Armenia, Bangladesh, Bosnia și Herţegovina, Brazilia, Chile, Kuweit, Macedonia de Nord, Oman, Panama, Peru, Republica Dominicană, Kosovo, Muntenegru, Serbia şi Columbia.

Totodată, cetățenii Republicii Moldova care sunt posesori a unui permis de ședere în Italia eliberat până pe data de 09 iulie 2020 în conformitate cu Directiva 2003/109/CE a Consiliului European din 25 noiembrie 2003, precum și membrii familiilor acestora, pot intra pe teritoriul Italiei chiar dacă în ultimele 14 zile au vizitat Republica Moldova.

Potrivit acestei excepții, persoanele au obligația de a prezenta transportatorului la momentul îmbarcării sau la punctul de trecere a frontierei, un certificat cu test molecular negativ efectuat în cel mult 72 de ore anterior intrării pe teritoriul Italiei. La intrare în țară aceștia vor semna o declarație și vor fi obligați să se izoleze la domiciliu pentru o perioadă de 14 zile.

(UPDATE 09.10.2020) În conformitate cu decretul din 07 octombrie 2020 adoptat de către Guvernul Republicii Italiene a fost prelungită starea de urgență pe teritoriul țării până pe data de 31 ianuarie 2021. Decizia dată a fost luată în baza avizelor Comitetului Științific și Tehnic care monitorizează permanent evoluția situației epidimiologice pe teritoriul Italiei. Prin decretul menționat se prelungesc până pe data de 15 octombrie curent toate măsurile de protecție și prevenire ale epidemiei cu COVID-19, inclusiv restricțiile de călătorie stabilite anterior. De asemenea, Guvernul italian a dispus purtarea măștilor de protecție pe întreg teritoriul Italiei, inclusiv în spațiile deschise.

Astfel, râmâne în continuare interzisă intrarea în Italia a persoanelor care în ultimile 14 zile au vizitat sau tranzitat Republica Moldova și următoarele țări: Armenia, Bangladesh, Bosnia și Herţegovina, Brazilia, Chile, Kuweit, Macedonia de Nord, Oman, Panama, Peru, Republica Dominicană, Kosovo, Muntenegru, Serbia şi Columbia.

Ca excepție de la această regulă este permisă intrarea în Republica Italiană a următoarelor categorii de persoane:

- cetățenii statelor Uniunii Europene (UE), statelor Acordului Schengen, Regatului Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, Andorrei, Principatului Monaco, Republicii San Marino și Statului Vatican, care au reședință/domiciliu în Italia. Aceștia pot intra în Italia, prin completarea unei declarații și cu respectarea obligatorie a carantinei de 14 zile;

- membrii familiilor cetățenilor statelor UE, statele părți la Acordul Schengen, Regatul Unit, Andorra, Monaco, San Marino sau Vatican, care au reședința în Italia (soți, parteneri de concubinaj, copii dependenți sub vârsta de 21 de ani, ascendenți dependenți), la fel cu completarea unei declarații privind respectarea obligatorie a carantinei de 14 zile;

- echipajelor și personalului mijloacelor de transport;

- funcționarii UE sau ai organizațiilor internaționale, agenților diplomatici, personalului administrativ și tehnic al misiunilor diplomatice, funcționarii și angajații consulari, personal militar, italian și străin, în exercitarea funcțiilor lor.

Pentru, persoanele care sosesc din Grecia, Malta, Spania, Croaţia, Olanda, Marea Britanie, Beligia și regiunile franceze Alvernia-Rodano-Alpi, Corsica, Hauts-de-France, Île-de-France (cuprinde inclusiv capitala Paris), Noua Aquitania, Occitania, Provance-Alpi-Coasta de Azur, rămâne în vigoare obligaţia ca în ultimile 72 de ore înainte de a sosi în Italia să efectueze un test molecular la COVID-19 sau să fie supuse verificării cu teste rapide la momentul sosirii în Italia, sau cel târziu cu 48 de ore de la data sosirii.

Turcia

(UPDATE 03.07.2020) Autoritățile Republicii Turcia au anulat restricțiile de intrare a cetățenilor străini pe teritoriul țării. Este obligatorie respectarea măsurilor de protecție, precum purtarea măștilor faciale și îndeplinirea unui formular ce conține date personale, adresa de pe teritoriul Republicii Turcia unde se va afla pasagerul și informația de contact. La efectuarea controlului la punctele de trecere a frontierei, va fi verificată temperatura fiecărui pasager și vor fi preluate formularele completate. În cazul depistării unei stări febrile sau alte simptome specifice COVID-19, persoana va fi supusă unui test pentru depistarea virusului. Dacă testul va fi negativ, pasagerului va fi asigurat accesul liber pe teritoriul țării, iar dacă testul va fi pozitiv, acesta urmează a fi tratat pe teritoriul țării în baza condițiilor poliței de asigurare procurate la intrare în țară.

Transportul rutier internațional de persoane prin servicii regulate sau ocazionale este suspendat. Frontiera țării este închisă pentru cetățenii din 67 state, inclusiv Republica Moldova. Autoritățile competente ale Republicii Turcia intenționează să redeschidă gradual hotarele pentru accesul cetățenilor străini pe teritoriul țării, în dependență de situația epidemiologică din fiecare stat în parte.

Olanda

(UPDATE 01.10.2020) Începând cu 29 septembrie, au intrat în vigoare noi reguli de prevenire a răspândirii COVID-19 (valabile pe o perioadă de minim 3 săptămâni). Astfel, călătoriile în Țările de Jos pentru cetățenii Republicii Moldova în scopuri neesențiale nu sunt recomandate. Regula de autoizolare rămâne a fi în vigoare pentru o perioadă de 10 zile, indiferent de rezultatele testului efectuat sau starea medicală.

(UPDATE 08.09.2020) Pe data de 04 septembrie 2020, autoritățile olandeze au operat mai multe modificări în regulile cu privire la dreptul străinilor de a intra în țară în condițiile de pandemie a infecției cu COVID-19.

 

Astfel, a fost anulată interdicția de călătorie în Țările de Jos pentru rezidenții permanenți din următoarele țări: Australia, Canada, Georgia, Japonia, Noua Zeelandă, Rwanda, Coreea de Sud, Thailanda, Tunisia și Uruguay. Totodată, Regatul Țărilor de Jos interzice în continuare intrarea pe teritoriul său pentru scopuri neesențiale a cetățenilor din statele care nu sunt indicate în lista de mai sus, inclusiv din Republica Moldova (cu excepțiile aplicabile de mai jos).

Restricțiile de călătorie nu se aplică următoarelor categorii de persoane:

- cetățenii UE (inclusiv resortisanții britanici) și membrii familiilor lor;

- cetățenii Norvegiei, Islandei, Elveției, Liechtensteinului, San Marino, Monaco, Vaticanului și Andorrei, precum și membrii familiilor lor;

- cetățenii țărilor terțe care dețin un buletin de rezident sau un permis de ședere în conformitate cu Directiva UE 2003/109 / CE privind rezidenții pe termen lung;

- cetățenii țărilor terțe al căror drept de ședere este derivat din alte directive ale UE sau din dreptul național al unui stat membru al UE;

- posesorii unei vize de ședere de lungă durată, precum și cei cu autorizație de ședere temporară MVV (Machtiging tot Voorlopig Verblijf).

 

Sunt, de asemenea, exceptați de la restricția de călătorie resortisanții țărilor terțe care sunt lucrători-cheie sau fac dovada prezenței circumstanțelor excepționale:

- personalul din domeniul ocrotirii sănătății – medici, asistenți medicali, cercetători;

- lucrătorii transfrontalieri;

- studenții, cu condiția că sunt în posesiunea unei scrisori de notificare a reședinței emise de Serviciul olandez de imigrare și naturalizare cu mențiunea „Study”

- muncitorii sezonieri din agricultură;

- muncitorii migranți de înaltă calificare, cu condiția că sunt în posesiunea unei scrisori de notificare a reședinței emise de Serviciul olandez de imigrare și naturalizare cu mențiunea „Highly skilled migrant”;

- șoferii și personalul antrenat în efectuarea transportului de mărfuri;

- diplomații;

- personalul militar aflat în exercițiul atribuțiilor;

- personalul organizațiilor internaționale și umanitare;

- persoanele cu motive convingătoare pentru a-și vizita familia în cazuri excepționale. Astfel de cazuri sunt vizitarea unui membru al familiei bolnav terminal și participarea la înmormântarea unui membru al familiei (prin membrul familiei se subînțeleg membrii de familie de gradul I sau II: parteneri, părinți (inclusiv adoptivi și vitregi), socri, copii (inclusiv adoptați sau vitregi) indiferent de vârstă, nurori și gineri, frați și surori, nepoți indiferent de vârstă, bunei, cumnați, frați și surori vitregi;

- tații care doresc să asiste la nașterea copiilor lor, cu condiția că termenul probat documentar al sarcinii este mai mare de 34 de săptămâni;

- persoanele care necesită protecție internațională;

- persoane admise din motive umanitare;

- marinarii care dețin o carte de evidență a marinarului, cu excepția marinarilor de pe iahturi comerciale și de agrement.

(UPDATE 17.07.2020) Începând cu 10 iulie 2020, este anulată interdicția de călătorie în Țările de Jos pentru rezidenții permanenți din următoarele țări: Algeria, Australia, Canada, Georgia, Japonia, Muntenegru, Maroc, Noua Zeelandă, Rwanda, Serbia, Coreea de Sud, Thailanda, Tunisia și Uruguay.

Totodată, Regatul Țărilor de Jos interzice în continuare intrarea pe teritoriul său pentru scopuri neesențiale a cetățenilor din statele care nu sunt indicate în lista de mai sus. Interdicția vizează și cetățenii Republicii Moldova.

Restricțiile de călătorie nu se aplică următoarelor categorii de persoane:

- Cetățenii UE (inclusiv resortisanții britanici) și membrii familiilor lor;

- Cetățenii Norvegiei, Islandei, Elveției, Liechtensteinului, San Marino, Monaco, Vaticanului și Andorrei, precum și membrii familiilor lor;

- Cetățenii țărilor terțe care dețin un buletin de rezident sau un permis de ședere în conformitate cu Directiva UE 2003/109 / CE privind rezidenții pe termen lung;

- Cetățenii țărilor terțe al căror drept de ședere este derivat din alte directive ale UE sau din dreptul național al unui stat membru al UE;

- Posesorii unei vize de ședere de lungă durată, precum și cei cu autorizație de ședere temporară MVV (Machtiging tot Voorlopig Verblijf).

Sunt, de asemenea, exceptați de la restricția de călătorie resortisanții țărilor terțe care sunt lucrători-cheie sau fac dovada prezenței circumstanțelor excepționale.

Transportul rutier internațional de persoane prin servicii regulate sau ocazionale este suspendat pe o perioadă nedeterminată. În prezent sunt permise, la cerere, doar curse neregulate de repatriere a cetățenilor străini blocați în Olanda, cu condiția că transportul în cauză va fi autorizat de către statele în tranzit din spațiul Schengen/UE.

Cehia

(UPDATE 03.07.2020) În conformitate cu dispozițiile autorităților cehe, intrarea pe teritoriul Republicii Cehe a cetățenilor din statele care nu sunt membre ale Uniunii Europene, inclusiv din Republica Moldova, rămâne restricționată. Nu este permisă intrarea în Cehia în scop turistic sau pentru vizite de scurtă durată (până la 90 de zile). Cetățenii Republicii Moldova pot călători în Republica Cehă doar în cazul în care dețin o viză de lung sejur, permis de ședere temporar sau permanent, ori un contract de muncă perfectat după anularea stării de urgență (17 mai 2020). La intrare este necesară prezentarea unui certificat privind testul RT-PCR (COVID-19) negativ sau urmează să respecte regimul de autoizolare de 14 zile.

Transportul rutier internațional de persoane prin servicii regulate sau ocazionale nu este admis pentru cetățenii străini din state non-UE până pe data de 15 iunie 2020.

Grecia

(UPDATE 17.08.2020) Șoferii care efectuează transport rutier internațional au fost scutiți de obligația de prezentare la intrare în țară a testului negativ PCR la COVID-19, indiferent de naționalitate.

(UPDATE 14.08.2020) Începând cu data de 17 august 2020 intră în vigoare decretul Guvernului elen privind obligațiunea de prezentare la intrare în țară a testului de control molecular negativ (test PCR) pentru toate categoriile de persoane, inclusiv șoferii care efectuează transport rutier internațional. Decretul respectiv rămâne valabil până pe 31 august 2020.Testul trebuie efectuat cu cel mult 72 de ore înainte de intrare în Grecia iar certificatul medical urmează a fi întocmit în limba engleză, cu date personale precum numele, pașaportul / codul personal. Laboratoarele care efectuează testarea PCR ar trebui să fie laboratoare naționale de sănătate publică sau laboratoare private care sunt acreditate de autoritățile naționale. Certificatele care nu îndeplinesc criteriile enumerate nu vor fi acceptate. Falsificarea certificatelor se amendează în conformitate cu prevederile legislației elene. Suplimentar, rămâne obligatorie completarea și remiterea formularului care poate fi accesat la adresa electronicăhttps://travel.gov.gr.   

Menționăm că, persoanele care vizitează țara din motive profesionale pe durata prezentului decret și apoi părăsesc Grecia nu vor avea voie să reintre în țară până pe data de 31 august 2020. Pentru cetățenii și rezidenții permanenți ai Greciei, reintrarea în țară va fi permisă numai cu o notificare prealabilă și completare a formularului prezentat pe https://travel.gov.gr/ la ieșirea din țară.

 

Următoarele puncte de trecere a frontierei sunt deschise:

Kakavia (Grecia - Albania), numai pentru transport de mărfuri, program de lucru -07: 00-23: 00;

Krystallopigi (Grecia - Albania), numai pentru transport de mărfuri, program de lucru - 07: 00-23: 00;

Evzoni (Grecia - Macedonia de Nord), numai pentru transport de mărfuri, program de lucru - 07: 00-23: 00;

Promachonas (Grecia - Bulgaria), transport de mărfuri și persoane, program de lucru - 24/7;

Ormenio (Grecia - Bulgaria), numai pentru transport de mărfuri, program de lucru - 07: 00-23: 00;

Nymfaia (Grecia - Bulgaria), numai pentru transport de mărfuri, program de lucru -07: 00-23: 00;

Kipi (Grecia - Turcia), numai pentru transport de mărfuri, program de lucru - 07: 00-23: 00.

 

Ministerul Infrastructurii și Transporturilor al Republicii Elene a înaintat proiectul de modificare a Decretului menționat pentru a include șoferii antrenați în efectuarea transportului internațional de mărfuri și persoane în categoria celor exceptați de respectare a prevederilor respective. Informația va fi actualizată odată cu recepționarea unei decizii în acest sens din partea autorităților competente elene.

(UPDATE 10.08.2020) Conform informației prezentate de autoritățile elene, la momentul actual intrarea pe cale rutieră în țară a tuturor tipurilor de autovehicule este restricționată. Restricția se aplică pentru transportul rutier de mărfuri, persoane, mărfuri periculoase și perisabile. Potrivit ultimelor informații disponibile, doar punctul de trecere a frontierei Promachonas (GR) – Kulata (BG) rămâne deschis în regim non-stop (24h/24h) pentru transportul rutier internațional de mărfuri și persoane.

Trecerea frontierei la următoarele puncte de control rutier este permisă zilnic doar în intervalul orelor 07.00-23.00 persoanelor cu motive excepționale motivate (rezidenți, membri ai familiei, studenți, cauze medicale etc.), inclusiv șoferilor antrenați în transport rutier internațional:

Kakavia (Albania);

Krystallopigi (Albania);

Evzoni (Macedonia de Nord);

Ormenio (Bulgaria);

Nymfaia (Bulgaria);

Kipi (Turcia).

Restricția respectivă nu se aplică la ieșirea din Grecia.

(UPDATE 07.08.2020) În scopul limitării răspândirii COVID-19, autoritățile elene au anunțat decizia de prelungire a interdicției temporare de intrare pe teritoriul Greciei a cetățenilor țărilor non-UE, inclusiv a cetățenilor Republicii Moldova, până pe data de 14 august 2020. Excepție de la prezenta decizie face categoria de cetățeni, inclusiv ai Republicii Moldova, care posedă permisul de ședere în statele membre ale UE sau zonei Schengen. Totodată, potrivit autorităților elene, la un interval de două săptămâni, în baza observațiilor situației epidemiologice și în conformitate cu recomandările Uniunii Europene, lista țărilor non-UE, care vor putea călători în Republica Elenă va fi actualizată.

(UPDATE 24.07.2020) Începând cu data de 22 iulie curent, punctul de control Exochi din Grecia, căruia îi corespunde punctul Ilinden în Bulgaria, va fi închis pe ambele sensuri de drum pentru toți călătorii și pentru toate tipurile de vehicule, inclusiv camioane. Punctul de control va fi închis până pe data de 03 august 2020.

(UPDATE 17.07.2020) Autoritățile elene au anunțat decizia de prelungire, până pe data de 31 iulie 2010 a interdicțiilor temporare de intrare pe teritoriul Greciei a cetățenilor străini din țările non-UE (Decizia nr. 2874 din 15.07.2020 publicată în Monitorul Oficial). Excepție de la prezenta Decizie vizează cetățenii, inclusiv a țărilor non-UE, care posedă permisul de ședere al unei țări membre UE sau din zona Schengen.

Din lista statelor exceptate de la interdicțiile temporare de intrare pe teritoriul Greciei fac parte: Algeria, Australia, Canada, Georgia, Japonia, Maroc, Noua Zeelandă, Rwanda, Serbia, Coreea de Sud, Tailanda, Tunisia și Uruguay sub rezerva confirmării reciprocității.

Cetățenii vor fi obligați, cu cel puțin 24 ore înaintea efectuării călătoriei, să completeze un formular electronic de localizare al pasagerilor (Passenger Locator Form), prin intermediul căruia autoritățile să poată asigura evidența călătorilor. Ulterior completării, persoanele vor primi un cod unic de confirmare a înregistrării, care urmează a fi păstrat și prezentat autorităților de frontieră în momentul intrării pe teritoriul Republicii Elene (electronic sau pe suport de hârtie). Formularul este disponibil în limba engleză la adresa https://travel.gov.gr. Potrivit informației comunicate de autoritățile elene, în baza codului respectiv cetățenii vor fi testați obligatoriu, iar după testare, până la aflarea rezultatului, se vor autoizola la destinația pe care au declarat-o în formularul de localizare al pasagerilor. În funcție de rezultat, pozitiv - vor fi obligați să se afle 14 zile în autoizolare, negativ – fără carantină. Cetățenii Republicii Moldova, care vor dori să călătorească în scop personal sau de afaceri în Republica Elenă și care nu dețin permis elen de ședere și contract de muncă elen, se vor adresa la oficiul consular al Ambasadei Greciei acreditată pentru Republica Moldova, cu solicitarea examinării dosarului.

(UPDATE 03.07.2020) Autoritățile elene au anunțat decizia de aliniere la recomandarea Uniunii Europene de prelungire începând cu 01 iulie pentru o perioadă de doua săptămâni a interdicțiilor temporare de intrare pe teritoriul Greciei a cetățenilor străini, din țările non-UE, pentru călătoriile neesențiale, cu scopul diminuării efectelor răspândirii pandemiei COVID-19. Excepție de la prezenta decizie vizează următoarele state: Algeria, Australia, Canada, Georgia, Japonia, Muntenegru, Maroc, Noua Zeelanda, Rwanda, Serbia, Coreea de Sud, Tailanda, Tunisia, Uruguay și China sub rezerva confirmării reciprocității.

Potrivit autorităților elene la un interval de două săptămâni, în baza observațiilor situației epidemiologice și în conformitate cu recomandările Uniunii Europene, lista țărilor non-UE din cadrul cărora pasagerii vor putea călători în Republica Elenă va fi actualizată.

Transportul rutier internațional de persoane prin servicii regulate sau ocazionale nu este admis până pe data de 15 iunie 2020. Prevederea respectivă se aplică cetățenilor tuturor statelor străine, inclusiv ai Republicii Moldova.

În prezent, categoriile permise a cetățenilor străini care sosesc în Republica Elenă, din motive întemeiate, sunt supuși obligatoriu, unui test pentru COVID-19 și plasați în carantină. Astfel, toți călătorii, indiferent de cetățenie, inclusiv din țările UE și Schengen, sunt testați și plasați în carantină. Aceleași reguli se aplică și cetățenilor eleni.

Intrarea pe teritoriul Republicii Elene, prin punctele de trecere a fontierei cu Albania, Bulgaria și Macedonia de Nord a cetățenilor străini va fi permisă începând cu 15 iunie 2020. Călătorii pot fi supuși unui test pentru COVID-19, în mod aleatoriu. După efectuarea testului gratuit și cazarea într-un hotel special desemnat în acest scop pentru o noapte (gratuit), ulterior la anunțarea rezultatelor, dacă testul la COVID-19 va fi negativ, călătorului i se va solicita să se autoizoleze pentru 7 zile, iar dacă pozitiv, pasagerul va fi supus carantinei instituționalizate pentru 14 zile, cu prezentarea dovezii de cazare. Nerespectarea regimului de carantină stabilit va conduce la o amendă de 5000 euro.

Menționăm că, începând cu 15 iunie 2020 va fi permis accesul pe teritoriul Greciei, în scop turistic, a cetățenilor din 29 state, fără a fi supuși procedurii de carantină - Albania, Australia, Austria, Bulgaria, China, Croația, Cipru, Danemarca, Elveția, Estonia, Finlanda, Germania, Macedonia de Nord, Japonia, Israel, Letonia, Liban, Lituania, Malta, Muntenegru, Noua Zeelandă, Norvegia, Coreea de Sud, Serbia, Slovacia, Slovenia, Cehia, România și Ungaria. La sosirea pe teritoriul țării, se va efectua control epidemiologic pentru COVID-19 în mod aleatoriu. Cetățenii celorlalte state care nu se regăsesc în prezenta listă vor putea vizita Republica Elenă în condițiile carantinei obligatorii, menționate mai sus. Potrivit autorităților elene, lista respectivă a fost întocmită după examinarea datelor epidemiologice din fiecare țară și luarea în considerare a anunțurilor Agenției pentru Siguranța Aviației a Uniunii Europene (AESA), precum și a recomandărilor Comitetului pentru Boli Infecțioase. Autoritățile elene vor monitoriza dezvoltarea situației respective și vor modifica recomandările în consecință.

Polonia

(UPDATE 03.07.2020) Intrarea cetăţenilor moldoveni în Republica Polonă este restricţionată. Excepţie fac următoarele categorii:

- persoanele care sunt soți sau copii ai cetățenilor Republicii Polone, sau cei care rămân la îngrijirea lor;

- străini care dețin un card polonez;

- șefii misiunilor diplomatice și membrii personalului diplomatic și consular al misiunii, persoane cu rang diplomatic și membri ai familiilor lor;

- persoanele care au dreptul de ședere permanentă sau temporară pe teritoriul Republicii Polone;

- persoanele care au dreptul de a lucra pe teritoriul Republicii Polone, care au permis de muncă, un certificat de înscriere în registru privind munca sezonieră, o declarație privind încredințarea muncii unui străin pe teritoriul Republicii Polone;
- elevii şi studenţii străini, care își fac studiile în Polonia.


Potrivit deciziei autorităților poloneze  sunt scutiți de carantină pasagerii care sosesc din Albania, Austria, Belgia, Bulgaria, Canada, Croația, Cipru, Cehia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Georgia, Germania, Grecia, Ungaria, Islanda, Irlanda, Italia, Japonia, Coreea, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburg, Malta, Muntenegru, Olanda, Norvegia, România, Slovacia, Slovenia, Spania, Elveția sau Ucraina.

(UPDATE 25.06.2020) Pe teritoriul Republicii Polone nu este admisă efectuarea transportului rutier de persoane prin servicii regulate sau ocazionale pentru statele non-UE, în prezent fiind în proces reluarea curselor regulate cu unele state din cadrul UE. Tranzitarea teritoriul țării poate fi realizată cu notificarea prealabilă prin canale diplomatice.

Slovenia

(UPDATE 17.08.2020) Persoanele care provin dintr-o țară terță și nu au un permis de ședere temporar sau permanent în Slovenia li se permite intrarea în țară, cu condiția izolării la domiciliu timp de 14 zile. Cetățenilor străini care nu pot furniza o adresă în scop de carantină li se va refuza intrarea. Persoanelor care provin dintr-o țară terță și intenționează să lucreze în Republica Slovenia li se va impune izolarea la adresa indicată în certificatul eliberat de angajator. Excepții de la respectarea carantinei fac:

- Persoanele care participă la înmormântarea unei rude apropiate și urmează să părăsească Slovenia în aceeași zi;

- Persoanele angajate în transportul de mărfuri către sau din Slovenia, sau în transportul de mărfuri aflat în tranzit;

- Deținătorii de pașapoarte diplomatice;

- Furnizorii de servicii esențiale care dețin un certificat eliberat de ministerul competent;

- Membrii serviciilor de protecție și asistență, servicii de sănătate, poliție, pompieri și persoane angajate în transporturi umanitare pentru Republica Slovenia;

- Persoanele care tranzitează teritoriul sloven pe parcursul unei singure zile.

(UPDATE 10.07.2020) La efectuarea transportului internațional de persoane în tranzit prin teritoriul Sloveniei, șoferii sunt obligați să prezinte la intrare în țară lista pasagerilor pentru verificare. De asemenea menționăm, că oprirea pe teritoriul țării în cadrul tranzitului este interzisă cu excepția unor necesități urgente fiziologice sau de sănătate. În acest caz, este permisă părăsirea autocarului doar de către maxim 5 persoane în același timp, fiind obligatorie purtarea măștilor faciale și dezinfectarea mâinilor. Masca urmează a fi scoasă la întoarcerea în autocar.

(UPDATE 25.06.2020) Conform informației recepționate din partea autorităților slovene, pentru tranzitarea teritoriul de către cetățenii statelor non-UE nu există nici o restricție sau condiții speciale. Referitor la reluarea transportului rutier de persoane prin servicii regulate sau ocazionale vă vom informa suplimentar, după primirea informației oficiale din partea organelor competente slovene, luând în considerație faptul că, pe data de 19 iunie Institutul Național de Sănătate Publică a inclus Republica Moldova în lista statelor cu situație epidemiologică înrăutățită.

Federația Rusă

(UPDATE 14.08.2020) A fost prelungită restricția de intrare pe teritoriul Federației Ruse a cetățenilor străini, cu excepția unor categorii de persoane menționate anterior, până pe data de 31 august 2020.

(UPDATE 17.07.2020) Restricţiile de intrare pe teritoriul Federaţiei Ruse au fost prelungite până pe data de 01 august 2020 pentru cetățenii străini cu excepția categoriilor menționate anterior. Totodată, în conformitate cu Decretul medicului sanitar de stat al Federației Ruse nr. 18 din 07.07.2020, începând cu data de 15 iulie 2020, la sosirea în Federația Rusă se schimbă procedura de efectuare a măsurilor sanitare și de carantină de către cetățenii ruși și străini conform excepțiilor menționate. În special, cetățenii care intră în Rusia din țări străine li se cere să efectueze un test pentru infecția cu coronavirus în trei zile calendaristice de la sosire. Lista laboratoarelor aprobate pentru cercetarea unei noi infecții cu coronavirus poate fi găsită la adresa:

https://www.rospotrebnadzor.ru/region/korono_virus/perechen_lab.php?sphrase_id=2583333&fbclid=IwAR3a6HvdDRxvSBQ031a8pif804LhtW7jFWZQip5SpESb0oMwV90ZDnG-_A0.

La trecerea frontierei de stat, cetățenii străini trebuie să prezinte oficialilor care efectuează controlul sanitar un document medical (în rusă sau engleză), care să confirme rezultatul negativ al unui studiu de laborator la prezența virusului COVID-19, efectuat nu mai devreme de trei zile calendaristice înainte de sosirea pe teritoriul Federației Ruse. În plus, în funcție de disponibilitate, cetățenii străini pot prezenta documente medicale care confirmă detectarea anticorpilor de imunoglobulină G (IgG) în organizm.

În absența unui document medical care să confirme rezultatul negativ al unui test de laborator pe COVID-19, cetățenii străini trebuie să se supună unei asemenea examinări în termen de trei zile calendaristice pe teritoriul Federației Ruse.

(UPDATE 03.07.2020) Următoarele categorii de cetățeni sunt admise pe teritoriul Federației Ruse :

- Angajați acreditați sau desemnați ai misiunilor diplomatice și ai oficiilor consulare ale statelor străine din Federația Rusă, ai organizațiilor internaționale și ai reprezentanților acestora;

- Persoanele care dețin vize diplomatice, de afaceri sau private obișnuite emise în legătură cu moartea unei rude apropiate (soț, soț, părinte, copii, părinte adoptiv, copil adoptat, tutore și mandatar), sub rezerva prezentării documentelor valide care dovedesc identitatea lor și recunoscute de Federația Rusă în această calitate, precum și o copie a unui certificat sau certificat de deces, precum și a unui document care confirmă gradul de relație;

- Persoanele care sunt membre ale familiei (soții, părinții, copiii, părinții adoptivi, adoptați), tutorii și mandatarii cetățenilor Federației Ruse, sub rezerva prezentării documentelor valabile care dovedesc identitatea lor și recunoscute de Federația Rusă în această calitate;

- Persoanele care au reședința permanentă pe teritoriul Federației Ruse;

- Persoanele care intră în Federația Rusă în scop de tratament, sub rezerva prezentării documentelor valide care dovedesc identitatea lor și recunoscute de Federația Rusă ca atare, precum și documente (copii ale documentelor), emise de o organizație medicală care confirmă o invitație la tratament întocmită de către Ministerul Sănătății rus;

- Persoanele care intră în țară la rudele bolnave care au nevoie de îngrijiri (soții, părinți, copii, părinți adoptivi, copii adoptați), tutorii și mandatarii, sub rezerva prezentării documentelor valabile care dovedesc identitatea lor și recunoscute de Federația Rusă în această calitate.

Lituania

(UPDATE 17.08.2020) Intrarea în Lituania este permisă cetățenilor din țările Spațiului Economic European, Elveția, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, și persoanelor rezidente din țările unde nivelul infecțiilor cu COVID-19 nu depășește 25 de cazuri la 100.000 persoane în ultimele 14 zile calendaristice. La punctele de trecere terestre a frontierei cu Rusia și Belarus se efectuează screening-ul persoanelor (măsurarea temperaturii, înregistrarea electronică privind informații de contact), iar izolarea pentru 14 zile se aplică pentru toate persoanele care vin din statele cu risc înalt de afectare cu COVID-19, inclusiv din Republica Moldova. Lista statelor cu risc înalt de infecție de covid-19, unde este inclusă și Republica Moldova, poate fi accesată la următoarea pagină electronică: http://koronastop.lrv.lt/en/news/the-list-of-countries-most-affected-by-covid-19-includes-45 countries?fbclid=IwAR0M4uh7FyLxba3PnJLX3daxsMnrpvfBeQRYc5mjYdxZNxCCKDCO7_YJ_dE.

(UPDATE 14.08.2020) Ministerul Sănătății al Republicii Lituania a stabilit măsura obligatorie de completare a formularului cu datele personale de către toate categoriile de persoane care sosesc pe teritoriul țării, indiferent de statul de unde vin, inclusiv și șoferii antrenați în efectuarea transportului internațional de mărfuri și persoane. Formularul urmează a fi transmis în cel mult 12 ore de la intrare în țară și poate fi accesat online la următoarea adresă electronică: https://keleiviams.nvsc.lt/en/form. La efectuarea transportului rutier internațional în tranzit pe teritoriul Lituaniei, nu este obligatorie completarea formularului menționat.

(UPDATE 03.07.2020) Controalele temporare la frontierele interne vor fi efectuate până la 16 iulie. Cetățenii străini sunt restricționați să intre pe teritoriul țării, cu excepția următoarelor categorii:

- Cetățenii Spațiului Economic European, ai Confederației Elvețiene, ai Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, persoanele care au reședința legală în acele țări, care nu au depășit 25 de cazuri la 100 de mii de populație în ultimele 14 zile.

- Persoanele care au viză de reședință în Republica Lituania și străinii care sunt membri ai familiei, adică părinți, părinți adoptivi, copii, copii adoptați, soți și tutori ai cetățenilor din Republica Lituania și străini care au dreptul de reședință în Republica Lituania.

- Cetățenii care dețin o viză specială.

Serbia

(UPDATE 03.07.2020) Pe 30 iunie, toate restricțiile de intrare aferente COVID-19 au fost anulate atât pentru cetățenii sârbi, cât și pentru cetățenii străini. Nu este necesară deținerea unui test negativ COVID-19 sau un permis special pentru a intra în Serbia. De asemenea, guvernul a anulat cerințele de autoizolare la intrare în țară.

Franța

(UPDATE 01.10.2020) Autorităţile franceze mențin în continuare restricțiile de intrare pe teritoriul  Republicii Franceze  în contextul pandemiei COVID-19. Astfel, cetățenii Republicii Moldova care călătoresc în Franța urmează să completeze noul model al atestării de deplasare, precum și declarația privind absența simptomelor de infectare cu coronavirus. Documentele pot fi accesate pe pagina oficială a Ministerului de Interne francez: https://www.interieur.gouv.fr/…/Attestation-de-deplacement-…. Totodată, lista categoriilor de călători admiși pe teritoriul Franței a fost extinsă și include:

-studenții titulari ai unei vize de lung sejur (VLS), cei care vin în Franța în scop de studii/stagii de scurtă durată, minorii școlarizați în Franța, cu justificarea unui loc de cazare în Franța;

-profesorii/cercetătorii angajați sau invitați de către o instituție de învățământ superior sau un laborator de cercetări din Franța, care se deplasează pentru studii sau activități de predare;

-cetățenii unei țări terțe, titulari ai vizei de lungă durată de tip «passeport Talent» sau «salarié détaché ICT», precum și soțul/soția și copiii acestora;

-cetățenii străini care sosesc în Franța pentru a beneficia de tratamente în instituții spitalicești publice sau private.

Celelalte categorii de călători cu dreptul de intrare în Franța sunt menținute:
-cetățenii francezi soțul/soția și copiii acestora;

-cetățenii unui stat membru al UE sau cetățenii din Andora, Marea Britanie, Islanda, Liechtenstein, Monaco, Norvegia, Elveția, San Marino și Vatican, care au reședința în Franța sau tranzitează teritoriul francez spre una din aceste țări în care își au domiciliul sau reședința, precum și soțul/soția și copiii acestora;

-cetățenii statelor terțe, posesori ai unui titlu de sejur sau ai unei vize de lung sejur franceze sau europene în curs de validitate, cu reședința în Franța sau care tranzitează teritoriul francez spre țara de reședință din Uniunea Europeană sau alt stat menționat la punctul 2;

-cetățenii statelor terțe, în tranzit de mai puțin de 24 de ore în zona internațională a aeroporturilor franceze;

-titularii unui pașaport special;

-cetățenii străini membri ai misiunilor diplomatice sau consulare, ai unei organizații internaționale cu sediul în Franța, precum și membrii familiilor acestora, cu reședința în Franța;

-cadru medical implicat în lupta cu Covid-19 sau angajat în calitate de stagiar asociat;

-echipajul sau personalul străin implicat în operarea zborurilor de pasageri sau cargo, precum și cei care călătoresc spre locul de serviciu;

-șoferii și personalul care asigură transportul internațional de mărfuri;

-șoferii și personalul autocarelor sau trenurilor de pasageri;
-membrii echipajului sau personalul navelor comerciale sau de pescuit.

(UPDATE 10.07.2020) În conformitate cu informațiile prezentate de Ministerul Europei și Afacerilor Externe al Republicii Franceze la data de 08 iulie 2020, restricțiile de călătorie și măsurile de control la frontieră sunt menținute pentru toți cetățenii străini care intră pe teritoriul Franței, cu excepția :

- cetățenilor UE / SEE / Elveția;
- cetățenilor cu permis de ședere francez sau viză de lungă durată;
- cetățenilor străini, care tranzitează Franța spre țara de origine/reședință;
- persoanelor care efectuează transportarea mărfurilor sau personalul companiilor aeriene ;
- studenților străini, posesori ai unei vize de lungă ședere în Franța;
- personalului diplomatic sau consular acreditat în Republica Franceză și membrilor familiilor acestora.

De asemenea, accesul pe teritoriul Franței va fi permis cetățenilor următoarelor țări: Australia, Canada, Coreea de Sud, Georgia, Japonia, Muntenegru, Maroc, Noua Zeelandă, Rwanda, Serbia, Thailanda, Tunisia și Uruguay.
Lista respectivă va fi actualizată regulat de către autoritățile franceze, în conformitate cu recomandările Consiliului UE și cu respectarea principiului de reciprocitate. Ea poate fi consultată pe pagina web: 
www.interieur.gouv.fr.

Spania

(UPDATE 01.10.2020) Conform recomandărilor UE, Spania menține restricțiile temporare impuse călătoriilor neesențiale din ţările terţe către Uniunea Europeană şi ţările asociate Schengen în vederea evitării răspândirii contagierii cu COVID-19.

Este permisă intrarea în țară a cetățenilor următoarelor state terțe: Algeria, Australia, Canada, Georgia, Japonia, Muntenegru, Maroc, Noua Zeelandă, Rwanda, Serbia, Coreea de Sud, Thailanda, Tunisia, Uruguay și China.

Pentru rezidenții din Algeria, China și Maroc se va aplica principiul de reciprocitate. Se interzice intrarea pe teritoriul spaniol a cetățenilor din statele terțe, care nu se regăsesc în lista menționată, inclusiv cetățenilor Republicii Moldova, deținători ai pașapoartelor biometrice.

Călătoriile din țările terţe pe teritoriul spaniol, începând cu 22 iulie 2020 până pe data de 31 octombrie 2020, sunt permise doar pentru următoarele categorii de persoane:
-rezidenții statelor membre UE, statelor asociate spațiului Schengen, Andorrei, Monaco, Vaticanului și San Marino;

-titularii unei vize de lungă ședere a unui stat UE sau unui stat asociat spațiului Schengen;

-lucrătorii transfrontalieri;

-profesioniștii în domeniul sanitar sau din serviciile de îngrijire a bătrânilor, care se îndreaptă la locul de exercitare a muncii;

-transportatorii de mărfuri, inclusiv echipajele navelor și personalul aeronautic necesar pentru desfășurarea activităților de transport aerian;

-străinii acreditați în Spania ca membri ai misiunilor diplomatice, oficiilor consulare și organismelor internaționale, militare și de protecție civilă și membrii organizațiilor umanitare, pentru exercitarea atribuțiilor oficiale;

-studenții care își fac studiile într-un stat UE sau stat asociat spațiului Schengen și care dețin un permis de ședere sau viză de studii valabilă;

-muncitorii migranți de înaltă calificare, munca cărora nu poate fi amânată sau realizată de la distanță, inclusiv participanții la evenimente sportive de nivel înalt care au loc în Spania. În ambele cazuri aceste circumstanțe trebuie justificate documentar;

-persoanele care călătoresc din motive de familie imperative, documentate corespunzător;

-persoanele care pot demonstra cu dovezi corespunzătoare cauze de forță majoră sau situații de necesitate;

-muncitorii sezonieri din sectorul agricol (posesori ai unui contract de muncă).

(UPDATE 08.09.2020) Conform recomandărilor Uniunii Europene, Spania menține restricțiile temporare impuse călătoriilor neesențiale din ţările terţe, inclusiv din Republica Moldova către Uniunea Europeană şi ţările asociate Schengen în vederea evitării răspândirii infecției cu COVID-19.

 

Călătoriile din țările terţe pe teritoriul spaniol, începând cu 22 iulie 2020 până la data de 16 septembrie 2020, sunt permise doar pentru următoarele categorii de persoane:

- rezidenții statelor membre UE, statelor asociate spațiului Schengen, Andorrei, Monaco, Vaticanului și San Marino;

- titularii unei vize de lungă ședere a unui stat UE sau unui stat asociat spațiului Schengen;

- lucrătorii transfrontalieri;

- profesioniștii în domeniul sanitar sau din serviciile de îngrijire a bătrânilor, care se îndreaptă la locul de exercitare a muncii;

- transportatorii de mărfuri, inclusiv echipajele navelor și personalul aeronautic necesar pentru desfășurarea activităților de transport aerian;

- străinii acreditați în Spania ca membri ai misiunilor diplomatice, oficiilor consulare și organismelor internaționale, militare și de protecție civilă și membrii organizațiilor umanitare, pentru exercitarea atribuțiilor oficiale;

- studenții care își fac studiile într-un stat UE sau stat asociat spațiului Schengen și care dețin un permis de ședere sau viză de studii valabilă;

- muncitorii migranți de înaltă calificare, munca cărora nu poate fi amânată sau realizată de la distanță, inclusiv participanții la evenimente sportive de nivel înalt care au loc în Spania. În ambele cazuri aceste circumstanțe trebuie justificate documentar;

- persoanele care călătoresc din motive de familie imperative, documentate corespunzător;

- persoanele care pot documenta cu dovezi corespunzătoare cauze de forță majoră sau situații de necesitate;

- muncitorii sezonieri din sectorul agricol (posesori ai unui contract de muncă);

 - rezidenții următoarelor țări: Australia, Canada, Georgia, Japonia, Noua Zeelandă, Rwanda, Coreea de Sud, Thailanda, Tunisia, Uruguay și China.

 

Este interzisă intrarea pe teritoriul spaniol a cetățenilor din statele terțe, care nu se regăsesc în lista de mai sus, inclusiv cetățenilor Republicii Moldova, deținători ai pașapoartelor biometrice.

(UPDATE 17.08.2020) Restricțiile menționate anterior au fost prelungite până pe data de 31 august 2020.

(UPDATE 10.07.2020) Conform recomandărilor Uniunii Europene, Spania menține restricții temporare impuse călătoriilor neesențiale din ţările terţe către Uniunea Europeană şi ţările asociate Schengen, în vederea evitării răspândirii contagierii cu COVID-19. Călătoriile din țările terţe pe teritoriul spaniol, începând cu 04 iulie 2020 până pe 31 iulie 2020, ora 24:00, sunt permise doar pentru următoarele categorii de persoane:


-rezidenții statelor membre UE, statelor asociate spațiului Schengen, Andorrei, Monaco, Vaticanului și San Marino;

-titularii unei vize de lungă ședere a unui stat UE sau unui stat asociat spațiului Schengen;
-lucrătorii transfrontalieri;

-profesioniștii în domeniul sanitar sau din serviciile de îngrijire a bătrânilor, care se îndreaptă la locul de exercitare a muncii;

-transportatorii de mărfuri, inclusiv echipajele navelor și personalul aeronautic necesar pentru desfășurarea activităților de transport aerian;

-străinii acreditați în Spania ca membri ai misiunilor diplomatice, oficiilor consulare și organismelor internaționale, militare și de protecție civilă și membrii organizațiilor umanitare, pentru exercitarea atribuțiilor oficiale;

-studenții care își fac studiile într-un stat UE sau stat asociat spațiului Schengen și care dețin un permis de ședere sau viză de studii valabilă;

-muncitorii migrați de înaltă calificare, munca cărora nu poate fi amânată sau realizată de la distanță, inclusiv participanții la evenimente sportive de nivel înalt care au loc în Spania. În ambele cazuri aceste circumstanțe trebuie justificate documentar;
-persoanele care călătoresc din motive de familie imperative, documentate corespunzător;
-persoanele care pot confirma cu dovezi corespunzătoare cauze de forță majoră sau situații de necesitate;

-muncitorii sezonieri din sectorul agricol (posesori ai unui contract de muncă);

-rezidenții următoarelor țări: Algeria, Australia, Canada, Georgia, Japonia, Muntenegru, Maroc, Noua Zeelandă, Rwanda, Serbia, Coreea de Sud, Thailanda, Tunisia, Uruguay și China.

Pentru rezidenții din Algeria, China și Maroc se va aplica principiul de reciprocitate.

Este interzisă intrarea pe teritoriul spaniol a cetățenilor din statele terțe, care nu se regăsesc în lista de mai sus, inclusiv cetățenilor Republicii Moldova, deținători ai pașapoartelor biometrice.

Belgia

(UPDATE 17.08.2020) Autoritățile belgiene au stabilit că persoanele care intră în țară sunt obligate să completeze înainte de sosire cu 48 ore, indiferent de statut, țara de proveniență, modalitatea de transport, un formular online, Passenger Locator Form (formular de localizare a pasagerilor), care se regăsește la următoarea pagină electronică: https://bit.ly/342t2HU.

Excepție prezintă persoanele care se află pe teritoriul țării mai puțin de 48 de ore sau care s-au aflat mai puțin de 48 de ore în afara Belgiei înainte de a se întoarce.

(UPDATE 17.07.2020) Belgia menține restricțiile temporare impuse călătoriilor neesențiale din ţările terţe către Uniunea Europeană şi ţările asociate Schengen în vederea evitării răspândirii contagierii cu COVID-19. Prin urmare, nu este acceptată intrarea pe teritoriul Belgiei a cetățenilor Republicii Moldova, deținători ai pașapoartelor biometrice. Călătoriile din țările terţe pe teritoriul Belgiei sunt premise doar pentru următoarele categorii de persoane:

- rezidenții statelor membre UE, statelor asociate spațiului Schengen, Andorrei, Monaco, Vaticanului și San Marino;

 - titularii unei vize de lungă ședere a unui stat UE sau unui stat asociat spațiului Schengen;

- lucrătorii transfrontalieri;

- profesioniștii în domeniul sănătății sau din serviciile de îngrijire a bătrânilor;

- transportatorii de mărfuri, inclusiv echipajele navelor și personalul aeronautic necesar pentru desfășurarea activităților de transport aerian;

- diplomații, personalul organizațiilor internaționale, militarii și membrii organizațiilor umanitare, pentru exercitarea atribuțiilor oficiale;

- studenții care dețin un permis de ședere sau viză de studii valabilă;

 - muncitorii de înaltă calificare, munca cărora nu poate fi amânată sau realizată de la distanță;

- persoanele care călătoresc din motive de familie imperative, documentate corespunzător;

 - muncitorii sezonieri din sectorul agricol (posesori ai unui contract de muncă);

- persoanele care participă la reuniunile organizațiilor internaționale;

- marinarii.

Croația

(UPDATE 17.07.2020) Restricțiile de călătorie în Croația sunt menținute în continuare pentru resortisanții țărilor terțe, cu excepția:

- profesioniștilor din domeniul medical,

- lucrătorilor transfrontalieri,

- transportatorilor de mărfuri,

- membrilor misiunilor diplomatice și organizațiilor internaționale,

- persoanelor aflate în tranzit și altor persoane care călătoresc în scop de urgență (cu prezentarea documentelor confirmative).

Totodată, sunt premise călătoriile în scopuri de afaceri, cu prezentarea actelor confirmative în acest sens, a adresei de domiciliu/a locației pe teritoriul Croației și a telefonului de contact, fie personal, fie a unei persoane din Croația. În cazul în care nu există dovezi pertinente pentru a intra pe teritoriul croat, persoanele vor solicita o autorizare specială de călătorie la adresa de email: uzg.covid@mup.hr. Izolarea la domiciliu nu este o condiție obligatorie, însă, la intrarea în țară a cetățenilor străini, se eliberează un prospect informativ, cu instrucțiuni și recomandări de limitare a interacțiunii cu alte persoane și măsuri ce urmează a fi respectate pe perioada șederii în Croația.

Letonia

(UPDATE 23.10.2020) Potrivit Deciziei Cabinetului de Miniștri al Republicii Letonia, toate persoanele care intră pe teritoriul leton urmează să completeze pe pagina electronică specializată www.covidpass.lv un chestionar electronic, care este disponibil de pe orice aparat electronic ”smart”. Persoanelor care traversează frontiera Letoniei li se va solicita să completeze chestionarul și să prezinte poliției de frontieră codul QR recepționat. Fiecare adult va completa formularul individual, pentru minori acesta va fi completat de părinți sau tutori legali.

Completarea chestionarului este obligatoriu pentru toți imigranții și trebuie completat nu mai devreme de 48 de ore înainte de a traversa frontiera Republicii Letonia.

Completarea chestionarului se efectuează și de către șoferii antrenați în efectuarea transportului rutier internațional la fiecare intrare în țară.

(UPDATE 17.08.2020) Începând cu data de 01 august 2020, toate persoanele care intră în Letonia în scop de serviciu din statele cu incidență ridicată de infectări cu coronavirus, sunt obligate să efectueze două teste Covid-19 cu un interval de 5-7 zile. Până la obținerea rezultatului negativ persoanele sunt obligate să respecte regimul de autoizolare. Categoriile cetățenilor statelor non-UE, inclusiv ale Republicii Moldova admise pentru intrare în țară, rămân în vigoare, potrivit informației menționate anterior.

(UPDATE 17.07.2020) Pe data de 15 iulie 2020, Guvernul Republicii Letonia a aprobat un set de măsuri pentru a preveni răspândirea infecției de Covid-19. Astfel, începând cu data de 16 iulie 2020 devine obligatorie completarea fișei epidemiologice la intrare în Letonia pentru cetățenii străini.

Intrarea cetățenilor statelor non-UE în Letonia, inclusiv ai Republicii Moldova, este interzisă, cu excepția:

- cetățenilor străini care tranzitează Letonia spre țara de origine/reședință;

- persoanelor care efectuează transportarea mărfurilor;

- cetățenilor străini, care intră în Letonia în scopul îndeplinirii obligațiilor comerciale, fapt care urmează a fi confirmat de către Agenția pentru Investiții și Dezvoltare a Letoniei;

- personalului diplomatic sau consular și membrilor familiei acestora, care se deplasează în interes professional,  precum și cetățenilor din următoarele state non-UE: Algeria, Australia, Canada, Georgia, Japonia, Muntenegru, Maroc, Noua Zeelandă, Rwanda, Serbia, Korea de Sud, Thailanda, Tunisia, Uruguay și China. Lista statelor poate fi accesată pe pagina web a Centrului de Prevenire și Controlul Bolilor al Republicii Letonia: https://spkc.gov.lv/lv/tavai-veselibai/aktualitate-par-jauno-koronavi/valstu-saslimstibas-raditaji-a/.

Portugalia

(UPDATE 17.07.2020) Se menţin restricţiile de călătorie, inclusiv pentru cetățenii Republicii Moldova. Limitările respective de circulație nu afectează dreptul de intrare pentru cei care dețin cetățenia portugheză, cetățenii străini deținători de permise de ședere și de vize de lungă ședere, eliberate de autoritățile portugheze. Pe teritoriul continental al Portugaliei, rămâne obligatorie izolarea doar a persoanelor diagnosticate cu Covid-19 și a celor aflate sub supraveghere activă.

Ungaria

(UPDATE 02.09.2020) În scopul prevenirii răspândirii infecției cu COVID-19 pe teritoriul Ungariei, Guvernul maghiar a adoptat Decretul nr. 407/2020 din 30 august 2020 privind reintroducerea temporară a controlului la frontieră, valabil din 01 septembrie până pe 01 octombrie 2020. Clasificarea statelor pe zone verzi și roșii de incidențe a cazurilor de infecție cu coronavirus a fost anulată, intrarea cetățenilor străini fiind restricționată

Următoarele categorii de persoane sunt exceptate de restricții și pot traversa frontiera ungară, indifferent de naționalitate:

- șoferii antrenați în efectuarea transportului rutier internațional de mărfuri,

- deținătorii pașaportului diplomatic,

- persoane care călătoresc în scopul unei vizite oficiale, certificate cu documente respective în acest sens și

- persoane care la intrarea în țară, certifică prin documente corespunzătoare că au fost infectați cu COVID-19 cu maxim 6 luni înainte de data trecererii frontierei ungare.

Cetățenii maghiari pot intra în Ungaria după efectuarea unui control medical la frontieră. Astfel, la intrarea în țară, aceștia vor fi plasați în izolare la domiciliu timp de 14 zile. Totodată, izolarea la domiciliu poate fi anulată la prezentarea în intervalul de 5 zile după traversarea frontierei a 2 rezultate negative ale testelor biologice moleculare SARS-CoV-2 (PCR), efectuate în laboratoarele ungare la un interval de cel puțin 48 ore distanță unul de față de altul. Testele nu pot fi efectuate în străinătate sau în prealabil.

Aceeași prevedere se aplică următoarelor categorii de persoane:

- membrii de familie ai resortisanților maghiari, indiferent de naționalitate,

- persoane cu permis de ședere maghiar și membrii familiei acestora, dovedite prin documente legale,

- deținătorii vizei pe termen lung (peste 90 de zile),

- sportivi profesioniști care se întorc în Ungaria de la un eveniment sportiv internațional dovedit prin documente oficiale.

Cetățenilor non-ungari este interzisă intrarea pe teritoriul țării. Totodată, la solicitare, Poliția ungară poate acorda permisiune de intrare în Ungaria în următoarele cazuri de excepție:

- prezența personală la o procedură administrativă sau judecătorească, care poate fi dovedită prin prezentarea unui document eliberat de o autoritate relevantă;

- efectuarea unei activități de afaceri sau a unei alte activități profesionale, motivată printr-o invitaţie emisă de o autoritate publică centrală, entitate independentă sau autoritate administrativă autonomă;

- vizita în scopuri medicale, la instituțiile de sănătate din Ungaria, justificată printr-un certificat medical;

- efectuarea studiilor, îndreptățită printr-o confirmare eliberată de instituția academică;

- participarea la ceremoniile rudelor apropiate (căsătorie, deces, botez);

- îngrijirea rudelor, conform Art. V din Codul Civil (2013) al Ungariei;

- participarea la evenimente internaționale de importanță înaltă, în domeniile sportiv, cultural sau cu caracter religios;

- alte motive legitime care nu sunt enumerate mai sus.

Cererea de derogare urmează a fi adresată Poliției ungare în limbile maghiară sau engleză, la următoarea adresă electronică: https://ugyintezes.police.hu/en/home. Documentele care au stat la baza justificării derogării urmează a fi prezentate în original autorităţilor ungare de frontieră în momentul intrării în ţară.

Cererile de derogare pot fi respinse de Poliția ungară în cazul în care:

- există dubii cu privire la scopul real al intrării în Ungaria;

- există riscuri epidemiologice, de securitate publică sau siguranță națională din partea persoanei care dorește să intre în Ungaria.

În cazul acceptului de intrare în țară, se vor aplica regulile și cerințele de carantină menționate mai sus.

Transportul rutier de persoane în tranzit este permis cu respectarea următoarelor condiții:

- durata tranzitului nu trebuie să depășească 24 de ore,

- lipsa suspiciunilor de contaminare cu COVID-19,

- prezentarea unui document din care să rezulte clar care este scopul deplasării în țara de destinație. Este obligatorie asigurarea intrării pe teritoriul statului din vecinătatea Ungariei, aflat pe ruta de tranzit către țara de destinație.

De asemenea, tranzitul de persoane pe teritoriul ungar urmează a fi efectuat pe traseul prestabilit în acest sens, care este publicat pe pagina web a Poliţiei ungare, cu indicarea în mod explicit a locurilor de staționare/odihnă: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/hatarinfo….

(UPDATE 17.07.2020) Autoritățile ungare au anunțat noi măsuri privind condițiile de intrare în Ungaria, valabile din data de 15 iulie 2020. Republica Moldova a fost inclusă pe ”lista statelor roșii” și, prin urmare, cetățenilor Republicii Moldova nu le este permisă intrarea în Ungaria. Transportul în tranzit, transportul de mărfuri şi deplasările oficiale fac excepție de la aceste reguli.

Elveția

(UPDATE 17.07.2020) Potrivit autorităților elvețiene, este refuzată intrarea pentru resortisanții străini (inclusiv cetățenii Republicii Moldova), cu excepția cazului în care aceștia sunt în posesia unei vize de tip D, a unui permis de ședere sau a unui alt document necesar dreptului de ședere pe teritoriul Elveției.

Bosnia și Herțegovina

(UPDATE 17.07.2020) Bosnia și Herțegovina menține hotarele închise pentru cetățenii străini. Excepții sunt călătoriile în scop de afaceri, cu prezentarea testului la COVID-19, valabil nu mai mult de 48 de ore, inclusiv cu prezentarea documentelor, scrisorilor, confirmărilor, care demonstrează stringenta necesitate de a călători în această țară.

Macedonia de Nord

(UPDATE 17.07.2020) Guvernul Republicii Macedonia de Nord a decis eliminarea tuturor restricțiilor de intrare în țară pentru cetățenii străini, inclusiv ai Republicii Moldova.

Marea Britanie

(UPDATE 14.08.2020) La intrare în țară este obligatorie completarea formularului de localizare care cuprinde informații din pașaport, date de contact personale, detaliile de călătorie, inclusiv datele și orele relevante și după caz, adresa locuinței/reședinței din Marea Britanie. Acest formular trebuie completat în format electronic inclusiv de către șoferii antrenați în efectuarea transportului rutier internațional, și este disponibil la următoarea adresă electronică: https://visas-immigration.service.gov.uk/public-health-passenger-locator-form.

Nu se acceptă copii tipărite pe hârtie ale formularului.

Georgia

(UPDATE 08.09.2020) Autoritățile Georgiei au adoptat decizia de a reduce perioada de autoizolare la 8 zile pentru persoanele care întră pe teritoriul statului. După cele 8 zile de carantină, persoana se va supune unui test PCR și, în cazul unui rezultat negativ, va putea finaliza carantina în a 9-a zi. În același timp, în a 12-a zi, persoana se obligă să efectueze un test repetat. Decizia respectivă va intra în vigoare începând cu data de 15 septembrie 2020.

 

Totodată, începând cu data de 15 septembrie curent, cetățenii străini care intră pe teritoriul țării trebuie să prezinte rezultatul negativ al testului PCR pentru coronavirus COVID-19 efectuat în ultimele 72 de ore. Condiția respectivă se aplică și cetățenilor/persoanelor cu permis de şedere din Germania, Franţa, Letonia, Lituania și Estonia, care pot vizita Georgia fără aplicarea autoizolării obligatorii.

(UPDATE 17.08.2020) În prezent, Georgia nu redeschide hotarele cu statele care nu sunt membre ale Uniunii Europene, cu excepţia vizitelor de afaceri.

Azerbaidjan

(UPDATE 01.10.2020) Conform Decretului Președintelui Republicii Azerbaidjan, începând cu data de 28 septembrie curent pe teritoriul țării se declară legea marţială, iar regimul special de carantină a fost prelungit până pe data de 02 noiembrie 2020, orele 06:00.

(UPDATE 17.08.2020) Autoritățile azere au interzis intrarea/ieşirea în/din Azerbaidjan până pe data de 31 august 2020.

Uzbekistan

(UPDATE 01.10.2020) În conformitate cu decizia Comisiei Republicane Speciale a Republicii Uzbekistan, începând cu 01 octombrie curent cetățenii străini vor putea intra în Republica Uzbekistan prin punctele de control avia, feroviare și rutiere. Condițiile pentru cetățenii străini care intră în Republica Uzbekistan prin punctele de trecere rutiere a frontierei cu Republica Kazahstan, Turkmenistan, Republica Tadjikistan și Republica Islamică Afganistan sunt următoarele:

-cetățenii străini care sosesc din țările care fac parte din „zona roșie” (inclusiv Republica Moldova), precum și din „zona galbenă”, pot intra pe teritoriul Republicii Uzbekistan doar dacă prezintă testul negativ COVID-19 (prin metoda PCR) efectuat cu cel târziu 72 ore înainte de traversarea frontierei (în limba rusă sau engleză) și completează un formular de angajament în vederea autoizolării la domiciliu pentru perioada de 14 zile (în zone de carantină sau hoteluri, cu achitarea cheltuielilor necesare).

-cetățenii străini care sosesc din țările care fac parte din „zona verde” (cu excepția pasagerilor care prezinte simptome de COVID-19) nu se supun cerințelor de carantină. În prezent, următoarele țări sunt incluse în zona verde: China, Thailanda, Coreea de Sud, Georgia, Ungaria, Finlanda, Letonia, Austria și Japonia.

Menționăm că, procedurile anterioare de efectuare a transportului rutier internațional de mărfuri rămân în vigoare. 

(UPDATE 08.09.2020) Autoritățile uzbece au prelungit perioada de carantină până pe data de 30 septembrie 2020, cu păstrarea restricțiilor de intrare și tranzitare a teritoriului Uzbekistanului de către cetățenii străini. Reluarea activității punctelor de trecere a frontierei de stat cu țările vecine va fi examinata în dependență de evoluțiile pandemiei COVID-19.

(UPDATE 17.08.2020) Se interzice intrarea în Uzbekistan a cetățenilor străini.

Armenia

(UPDATE 28.09.2020) Guvernul Republicii Armenia a instituit regimul de carantină pe teritoriul țării până pe data de 11 ianuarie 2021, cu păstrarea restricțiilor de intrare pentru cetățenii străini și apatrizi.

Astfel, sunt exceptate de la interdicția de intrare pe teritoriul Republicii Armenia, cu condiția respectării regimului de autoizolare (14 zile) următoarele categorii de persoane:

-membrii de familie a cetățenilor Republii Armenia;

-membrii echipajelor aeronavelor;

-șoferii antrenați în efectuarea transportului rutier internațional de mărfuri, mecanicii de locomotivă care efectuează transport internațional de mărfuri;

-reprezentanții misiunilor diplomatice, ai birourilor consulare și personalului organizațiilor internaționale, precum și a membrilor de familie ai acestora;

-rudele apropiate ale persoanei decedate (părinte, soț, copil, soră, frate).

Pentru încetarea timpurie a regimului de autoizolare, poate fi efectuat test COVID-19 (prin metoda PCR) pe teritoriul țării. 

(UPDATE 08.09.2020) În conformitate cu decizia Guvernului Republicii Armenia starea de urgență a fost prelungită până pe data de 11 septembrie 2020. Exceptarea de la obligativitatea autoizolării se permite cu condiția efectuării testului COVID-19 (prin metoda PCR). Testele respective pot fi efectuate în aproape toate centrele medicale private din Erevan.

Turkmenistan

(UPDATE 01.10.2020) În legătură cu situația epidemiologică din Turkmenistan și în scopul prevenirii răspândirii coronavirusului de tip nou COVID-19, restricțiile de trecere a frontierei de stat pentru cetățenii străini au fost prelungite până pe data de 30 octombrie 2020.

(UPDATE 08.09.2020) În legătură cu situația epidemiologică din Turkmenistan și pentru prevenirea răspândirii coronavirusului de tip nou COVID-19 au fost prelungite restricțiile de trecere a frontierei de stat pentru cetățenii străini până pe data de 30 septembrie 2020.