Autoritatea administrativă

Agenţia Naţională Transport Auto

 

Comisia Europeană a propus măsuri pentru fluidizarea transportului rutier de mărfuri pe teritoriul Uniunii Europene (Actualizări 15.04.2020)

Published on: Mie, 15/04/2020 - 5:15pm

Prelungirea valabilității licențelor și certificatelor conducătorilor auto antrenați în efectuarea transportului rutier internațional

În scopul asigurării fluxul continuu al mărfurilor și serviciilor esențiale pe teritoriul Uniunii Europene (UE) și urmare a dificultăților de prelungire a valabilității anumitor licențe și certificate a conducătorilor auto profesioniști antrenați în efectuarea transportului rutier internațional, din cauza măsurilor naționale care au fost adoptate în contextul COVID-19, Comisia Europeană a publicat o anexă specială, ce conține lista acestor certificate speciale a căror valabilitate se reînnoiește. Pentru transportul rutier, sunt enumerate următoarele documente de control:

- Formarea periodică a conducătorilor auto, pentru a obține certificatele de competență profesională (CPC), astfel cum este prevăzut la articolul 8 din Directiva 2003/59 / CE;

- Permisele de conducere, în ceea ce privește reînnoirea sau, în unele cazuri, schimbarea permiselor de conducere, în conformitate cu articolul 7 din Directiva 2006/126 / CE;

- Mărfuri periculoase, reglementate de Directiva 2008/68/CE, inclusiv, printre altele, reînnoirea certificatelor de pregătire profesională pentru transportul mărfurilor periculoase și reînnoirea certificatelor consilierului de siguranță pentru transportul mărfurilor periculoase;

- Inspecția tahografului, în conformitate cu articolul 23 din Regulamentul 165/2014;

- Inspecția tehnică periodică a autovehiculelor și a remorcilor acestora, în conformitate cu articolul 5 din Directiva 2014/45/UE;

- Reînnoirea licențelor comunitare, în conformitate cu articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 1072/20097 și cu articolul 4 din Regulamentul 1073/20098;

- Reînnoirea autorizațiilor pentru transportul internațional de persoane cu autocarul și autobuzul, în conformitate cu articolul 9 din Regulamentul 1073/2009;

- Reînnoirea atestatului conducătorului auto, emis în conformitate cu articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 1072/2009 și

- Reînnoirea certificatului de competență profesională pentru transportul animalelor vii, în conformitate cu articolul 17 din Regulamentul (CE) nr. 1/20059.

Pentru vizualizarea anexei respective accesați pagina electronică a Comisiei Europene: https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/2020-04-06-issue_of_expiry_of_licences_and_certificates.pdf.


Asigurarea fluxului continuu al mărfurilor pe teritoriul UE

Pe data de 23 martie curent Comisia Europeană a emis comunicatul referitor la implementarea culoarelor verzi pentru a asigura fluxul continuu al mărfurilor și serviciilor esențiale pe teritoriul Uniunii Europene (UE). Potrivit comunicatului respectiv statele membre UE urmează să desemneze toate punctele interne de trecere a frontierei din cadrul rețelei transeuropene de transport (TEN-T) ca puncte de trecere a frontierei pentru culoarele verzi (Anexa 1). Ținem să menționăm că, România pe data de 24 martie a stabilit deja 5 coridoare de tranzit, lista cărora  poate fi accesată pe pagina electronică a Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor a României: http://www.mt.gov.ro/web14/spatiul-media/comunicate-de-presa/2881-23032020.

De asemenea, Comisia Europeană a subliniat faptul că, punctele de trecere a frontierei pentru culoarele verzi trebuie să fie deschise tuturor vehiculelor, indiferent de tipul mărfurilor pe care le transportă, iar procedurile trebuie reduse la minimum și simplificate, menținându-se un nivel strict necesar. Trecerea frontierei, inclusiv toate verificările și controalele medicale, nu trebuie să dureze mai mult de 15 minute. Totodată, în contextul actualei situații, se solicită insistent statelor membre UE să suspende temporar toate tipurile de restricții privind accesul la rețeaua rutieră care sunt în vigoare pe teritoriul lor (interdicții de weekend, interdicții de noapte, interdicții sectoriale etc.). Menționăm că, la momentul actual, mai multe state europene deja au suspendat diverse tipuri de restricții valabile pe teritoriul său, informație care poate fi consultată în avizul următor: https://anta.gov.md/node/1464/.

Măsurile de protecție recomandate pentru conducătorii auto și operatorii de transport

Pentru a garanta siguranța lucrătorilor din sectorul transporturilor, este necesară respectarea unor măsuri speciale de igienă. În acest sens, comunicatul Comisiei include o listă completă de recomandări pentru a proteja conducătorii auto și întreprinderile de transport de COVID-19 (Anexa 2).

Recunoașterea certificatelor de competență profesională a conducătorilor auto

O propunere importantă înaintată de Comisia Europeană ține de certificatele de competență profesională a conducătorilor auto expirate. Astfel, s-a propus că, în cazul în care certificatul a expirat, conducătorii auto pot prezenta organelor de control o scrisoare din partea operatorului de transport, care să stabilească buna-credință a acestuia, împreună cu documentele de identificare corespunzătoare, pentru a-i permite să treacă frontiera internă în cadrul efectuării transportului. În acest sens, în Anexa 3 este prezentat un model standard de scrisoare elaborat de Comisie.

Prin urmare, Agenția Națională Transport Auto recomandă operatorilor de transport moldoveni să furnizeze scrisoarea nominalizată conducătorilor auto cu certificate de competență profesională expirate, care se va prezenta după necesitate, organelor de control pe teritoriul UE.

Comunicatul Comisiei Europene poate fi accesat în Anexă.