Autoritatea administrativă

Agenţia Naţională Transport Auto

 

Vizita reprezentanților Programului USAID la ANTA în cadrul parteneriatului pentru dezvoltarea sectorului de transport rutier

Published on: Joi, 07/07/2022 - 3:42pm

La 05 iulie curent, în cadrul Agenției Naționale Transport Auto s-a desfășurat ședința comună cu reprezentanții Programului USAID Reforme Structurale în Moldova, la care au participat Directorul adjunct al Programului USAID, dl Zoran Nikolovski, Secretarul de Stat al Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, dl Mircea Păscăluță, însoțit de delegații Ministerului și Directorul ANTA, dl Sergiu Cecoi, împreună cu angajații Agenției.

 

În cadrul ședinței, au fost prezentate proiectele în sectorul transportului rutier care necesită asistență tehnică și financiară din partea partenerilor de dezvoltare. Părțile au confirmat faptul că, pentru a asigura dezvoltarea economică durabilă a Republicii Moldova, este necesară crearea unui sistem de transport rutier eficient care va satisface necesitățile operatorilor de transport și cetăţenilor în mobilitate, care ar facilita comerţul atât pe pieţele autohtone cât şi pe cele internaţionale, astfel contribuind la atragerea investițiilor în diverse ramuri ale economiei naţionale și la dezvoltarea echilibrată în concordanță cu cerințele economice, sociale și de mediu.

 

În acest sens, reprezentanții Programului USAID au venit cu un mesaj de susținere a reformelor care urmează a fi implementate și disponibilitatea de finanţare a noilor proiecte în domeniu. Dl Secretar de Stat a menționat că, în scopul modernizării sectorului de transport rutier este necesară elaborarea unei baze legislative eficiente, pentru stabilirea standardelor și normelor generale, în vederea protejării intereselor solicitanților de servicii. Prin urmare, a fost solicitată asistență tehnică sub formă de expertiză în procesul de elaborare a actelor normative prevăzute în Codul Transporturilor Rutiere și Planului de acțiuni al Guvernului, care vor reglementa activitatea de autoservice, a stațiilor de inspecție tehnică periodică a autovehiculelor și autogărilor.

 

Totodată, actualmente, prioritatea majoră a sectorului este crearea unui sistem de transport rutier durabil și sigur, conform standardelor europene de calitateși în acest scop, a fost aprobat Conceptul tehnic privind Sistemul de Management Integrat în domeniul transportului rutier. În acest context, Agenția a prezentat necesitățile de digitalizare a serviciilor prin elaborarea, dezvoltarea și implementarea subsistemelor informaționale, parte a Sistemului de Management Integrat: ”Registrul Rutelor”, ”Autotest”, ”Monitorizare GPS”, ”e-Bilet”.

 

La finalul evenimentului dl Zoran Nikolovski a menționat că, proiectele prezentate vor fi evaluate și analizate detaliat, inclusiv cu participarea experților în domeniu, în vederea identificării posibilităților de finanțare. La rândul său, dl Secretar de Stat a mulțumit pentru suportul acordat de Programul USAID în implementarea proiectelor de dezvoltare și digitalizare a sectorului de transport rutier.