Autoritatea administrativă

Agenţia Naţională Transport Auto

 

Vizita experților Misiunii Lituaniene în cadrul Programului de Asistență Tehnică în domeniul transporturilor

Published on: Joi, 26/08/2021 - 3:30pm

În perioada 25-26 august curent 2021, la sediulAgenției Naționale Transport Auto au avut loc întâlnirile cu experții în reglementarea transportului rutier a Misiunii Lituaniene în cadrul celui de-al III-lea Program de Asistență Tehnică "Sistemul de transport sigur și interoperabil în Moldova", la care au participat reprezentanții Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale și colaboratorii Agenției.

 

În cadrul ședințelor menționate, delegații părții moldovene împreună cu reprezentanții Autorității de Siguranță în Transport a Republicii Lituania au efectuat schimb de experiență pe subiectul privind procesul de repartizare și eliberare a actelor permisive operatorilor de transport rutier. Experții lituanieni au efectuat o prezentare a procesului de distribuire a autorizațiilor unitare și multilaterale, actelor permisive ADR, ATP ș.a., precum și principiile de organizare a sistemelor informaționale, parte a sistemului managementului integrat.

În scopul îmbunătățirii  procesului de eliberare a autorizațiilor, la indicația Viceprim-ministrului, ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, dl Andrei Spînu, reprezentanții Agenției au prezentat colegilor lituanienipropunerile pentru modificarea Regulamentului privind eliberarea și utilizarea autorizațiilor de transporturi rutiere, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 257/2017. În acest context, delegații Misiunii au expus aspectele practice naționale și procedurile utilizate în acest sens și au propus un șir de recomandări și sugestii referitor la armonizarea legislației de rigoare.

 

Participarea în cadrul Programului respectiv reprezintă un pas important în dezvoltarea capacităților Agenției și oferă oportunitatea de dezvoltare a eficienței transportului rutier, iar cooperarea cu experții străini conduce la consolidarea reformelor propuse în domeniu.

Tip Aviz International: