Autoritatea administrativă

Agenţia Naţională Transport Auto

 

Director adjunct

VASILE
RĂILEANU

Nume

Răileanu

Prenume

Vasile

Data, luna, anul nașterii

13 ianuarie 1978

 

  Studii

2000-2001

Magistru în drept, Universitatea de Stat din Moldova.

1995-2000

Licențiat în drept, Universitatea de Stat din Moldova.

 

  Experiență profesională

2019-prezent

Autoritatea administrativă ,,Agenția Națională Transport Auto” – Director adjunct.

2017-2019

,,Moldovagaz” S.A. – șef Direcția juridică.

2016-2017

Centrul Resurselor Informaționale de Stat ,,REGISTRU”:

-șef Secția securitate și regim;

-șef Direcția generală juridică, resurse umane și organizare internă.

2010-2016

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor – șef Direcția juridică.

2007-2010

Baroul Avocaților din Republica Moldova – avocat stagiar, avocat.

2002-2007

Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției – ofițer urmărire penală.

2000-2002

,,Voxtel” S.A. – colaborator.


Director adjunct Autoritatea administrativă ,,Agenția Națională Transport Auto”

Zi de audiență a cetățenilor: prima și a doua zi de luni a lunii curente orele 14:00 – 17:00.


Telefoane de contact:

tel.: (+373 22) 444 003

fax: (+373 22) 444 003

e-mail: secretariat@anta.gov.md