Autoritatea administrativă

Agenţia Naţională Transport Auto

 

Ucraina interzice tranzitul pentru cetățenii străini și extinde lista persoanelor admise pentru intrare în țară

Published on: Joi, 10/09/2020 - 11:26am

În conformitate cu Hotărârea Cabinetului de Miniștri al Ucrainei nr. 791 din 02 septembrie 2020 „Cu privire la modificările aduse punctului 10 indice(1) a Hotărârii Cabinetului de Miniștri nr. 641 din 22 iulie 2020”, informăm operatorii de transport rutier despre introducerea unor modificări în condițiile de intrare pe teritoriul Ucrainei a cetățenilor străini și apatrizilor pe durata carantinei instituite până pe data de 28 septembrie 2020.

 

Astfel, potrivit modificărilor aprobate, se interzice intrarea în Ucraina a cetățenilor străini și apatrizilor în cazul călătoriei în tranzit prin teritoriul țării. Această restricție nu se aplică cetățenilor care efectuează tranzitul în cazurile cu scop umanitar și șoferilor, membrilor echipajului etc., deoarece persoanele din această categorie sunt supuse unei scutiri speciale de interdicția de intrare.

 

De asemenea, lista rudelor cetățenilor ucraineni care pot traversa frontiera a fost extinsă, iar categoria persoanelor care călătoresc în scop educațional a fost completată. Prin urmare, până pe data de 28 septembrie 2020, ora 00:00, străinilor și apatrizilor este interzisă intrarea în Ucraina, cu excepția persoanelor care:

- este unul dintre soți, părinți sau copii, bunica sau bunelul a unui cetățean al Ucrainei;

- sosesc în Ucraina pentru a-și face studiile în instituțiile de învățământ superior;

- efectuează serviciul militar în cadrul Forțele Armate;

- dețin permise de ședere permanente sau temporare;

- sunt recunoscuți ca refugiați sau persoane care au nevoie de protecție suplimentară;

- dețin permise de muncă pentru străini și apatrizi;

- sunt angajați în cadrul misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale statelor străine, ai misiunilor oficiale internaționale, organizațiilor acreditate în Ucraina și membri ai familiilor acestora;

- sunt șefi și membri ai delegațiilor oficiale ale statelor străine, angajați ai organizațiilor internaționale, precum și persoanele care îi însoțesc și intră în Ucraina la invitația Președintelui Ucrainei, Radei Supreme a Ucrainei, Cabinetului de Miniștri al Ucrainei, Oficiului Președintelui Ucrainei, Ministerului Afacerilor Externe al Ucrainei;

- sosesc în Ucraina la invitația Ministerului Afacerilor Externe al Ucrainei;

- sunt șoferi și/sau membri ai echipajului vehiculelor de marfă, autobuze, care sunt angajați în oferirea serviciilor regulate de transport, membri ai echipajelor aeronavelor, navelor maritime și fluviale, membri ai echipajelor de tren și locomotive;

- sunt instructori ai forțelor armate ale statelor membre NATO și ale statelor membre ai programului NATO „Parteneriat pentru pace”, care participă la instruirea unităților forțelor armate sau ajung la invitația Ministerului Apărării;

- sunt din mediul cultural și care ajung la invitația unei instituții culturale împreună cu o persoană care îi însoțește;

- participă la competiții sportive oficiale desfășurate pe teritoriul Ucrainei și persoane însoțitoare;

- sunt specialiști tehnici care ajung în Ucraina la invitația reprezentanților întreprinderilor ucrainene;

- efectuează transportul celulelor stem hematopoietice pentru transplant;

- sosesc pentru tratament la instituțiile medicale din Ucraina.

 

Menționăm că, șoferii antrenați în efectuarea transportului rutier internațional  trebuie să dețină la intrare în țară o poliță de asigurare pentru acoperirea costurilor asociate tratamentului COVID-19 sau observației, care urmează a fi emisă de o companie de asigurări din Republica Moldova înregistrată în Ucraina sau de o companie de asigurări străină, care are reprezentanță în Ucraina, sau are un partener (companie de asigurări) în Ucraina. Valabilitatea poliței de asigurare urmează să acopere perioada de ședere în Ucraina.

 

Pentru informații actualizate pe țări privind restricțiile aplicate în contextul răspândirii infecției cu COVID-19 la efectuarea transportului rutier internațional de mărfuri și persoane accesați comunicatele Agenției: Transportul internațional de mărfuri - restricțiile statelor străine în contextul pandemiei COVID-19 și respectiv Transportul internațional de persoane - restricțiile statelor străine în contextul pandemiei COVID-19.