Autoritatea administrativă

Agenţia Naţională Transport Auto

 

SECURITATEA ȘI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ în cadrul Agenției Naționale Transport Auto

Published on: Mie, 31/03/2021 - 9:27am

Reprezentanții Centrului de Instruire în domeniul relațiilor de muncă în persoana dlui Igor CILOCI, Director adjunct al Inspectoratului de Stat al Muncii, în calitate de formator, s-au întrunit la data de 30 martie curent, cu conducătorii subdiviziunilor structurale din cadrul Agenției Naționale Transport Auto în scopul participării la cursul de instruire profesională în domeniul ,,Securității și sănătății în muncă”.

Scopul cursului de instruire a fost sensibilizarea și focalizarea atenției asupra tendințelor din domeniul securității și sănătății în muncă, consolidarea culturii de prevenire a riscurilor de accidentare de muncă şi îmbolnăvire profesională.

Un accent aparte s-a pus pe acțiunile necesar a fi întreprinse  în vederea prevenirii accidentelor de muncă și a sporirii gradului de siguranță la locul de muncă, acțiunile de coordonare, informare, conștientizare și îndrumare privind modul de aplicare a legislației din domeniul securității şi sănătății în muncă.

Angajatorii,  în conformitate cu prevederilor legislației în vigoare în domeniul securității și sănătății în muncă, trebuie să fie conștienți de obligațiile pe care le au în scopul protejării vieții, sănătății şi integrității lucrătorilor.

Lucrătorii trebuie să adopte o atitudine şi un comportament preventiv, să solicite angajatorilor protecție colectivă şi individuală, să se implice în realizarea măsurilor de protecția și prevenire şi să-şi însușească, prin instruire, cele mai bune practici astfel încât să ajungă sănătoşi acasă după o zi de muncă.

Doar prin efort comun, dar şi  prin  consolidare la nivel de entitate a unei reale culturi organizaționale, părțile cointeresate de asigurarea unor locuri de muncă sigure şi sănătoase, pot garanta îndeplinirea obiectivelor de prevenire a accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale.

În scopul implementării continue a măsurilor de prevenire și răspândire a infecțiilor respiratorii cauzate de virusul SARS-CoV-2 cursul de instruire profesională dat s-a desfășurat în format on line !