Autoritatea administrativă

Agenţia Naţională Transport Auto

 

Rezultatele activității de control a Agenției Naționale Transport Auto pentru anul 2021

Published on: Mar, 11/01/2022 - 10:33am

Pe parcursul anului 2021, în cadrul acțiunilor de monitorizare și control a operațiunilor de transport rutier de mărfuri și persoane organizate pe întreg teritoriul Republicii Moldova, cât și în zona punctelor de traversare a frontierei de stat, inspectorii Agenției s-au axat asupra prevenirii și combaterii transportului ilicit de mărfuri și persoane în trafic național și internațional.

 

În rezultatul activităților de control, au fost întocmite 5156 procese-verbale cu privire la contravenție în baza art. 197, 200, 204, 207 și 224 ale Codului Contravențional pentru transportarea ilicită contra cost de persoane, mărfuri și colete, prestarea serviciilor contra cost în lipsa înregistrării în Registrul Operatorilor de Transport Rutier și/sau cu admiterea încălcărilor prevăzute de norma legală, cu aplicarea pentru 1132 conducători auto a măsurii de suspendare a dreptului de utilizare a vehiculului rutier prin reţinerea plăcuţelor cu numărul de înmatriculare şi a certificatului de înmatriculare în conformitate cu prevederile art. 439 indice(1) al Codului Contravențional. Menționăm că mărimea amenzilor contravenționale aplicate constituie 320 730 u.c. - 16 036 500 lei.

Pentru încălcarea normelor de efectuare a transporturilor rutiere cu greutăți și/sau gabarite ce depășesc limitele admise au fost întocmite 1071 procese verbale privind controlul sarcinii pe osie, fiind calculate taxe pentru folosirea drumurilor în mărime de 71 000 euro.

 

De asemenea, ca urmare a controalelor planificate/inopinate efectuate de către inspectorii Agenției în conformitate cu prevederile Legii nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător, 144 operatori de transport rutier s-au ales cu amenzi în mărime de 38 774 u.c., ce constituie 1 938 700 lei, pentru ignorarea prevederilor stabilite de Codul Transporturilor Rutiere nr. 150/2014, art. 49 “nerespectarea de către operatorii de transport rutier/întreprinderile care efectuează operațiuni de transport rutier a obligațiilor stabilite”, sancțiuni prevăzute de art. 197 alin. (29) al Codului Contravențional.

 

Referitor la acțiunile de control în cadrul întreprinderilor ce desfășoară activități conexe transportului rutier, inspectorii Agenției au efectuat 80 controale planificate, fiind emise 18 prescripții și întocmite 8 procese verbale cu privire la  contravenție în conformitate cu prevederile art. 197 alin. 28 al Codului Contravențional, pentru nerespectarea obligațiilor prevăzute de Codul Transporturilor Rutiere nr. 150/2014, cu aplicarea amenzilor în valoare totală de 1400 u.c., ce constituie 70 000 lei.

Totodată, au fost efectuate 28 controale inopinate, în rezultatul cărora au fost emise 15 prescripții, 9 întreprinderi au fost sancționate, fiind aplicate amenzi în valoare totală de 2160 u.c. (108 000 lei), de asemenea, pentru nerespectarea obligațiilor prevăzute de Codul Transporturilor Rutiere nr. 150/2014.

 

În contextul celor menționate, Agenția vine cu un mesaj repetat și în anul 2022, către conducătorii auto antrenați în efectuarea operațiunilor de transport, precum și operatorii de transport rutier, să asigure prezența la bordul vehiculelor a tuturor actelor necesare activității pe care o desfășoară, să se conformeze prevederilor Codului Transporturilor Rutiere nr. 150/2014, în vederea evitării constrângerilor legale, dar și pentru a oferi consumatorilor servicii de calitate, siguranță și confort