Autoritatea administrativă

Agenţia Naţională Transport Auto

 

Reguli noi la efectuarea transportului rutier internațional de mărfuri pe teritoriul Ungariei (actualizat 02.02.2021)

Published on: Mar, 02/02/2021 - 3:43pm

Agenția Națională Transport Auto informează operatorii de transport că Ministerul Inovației și Tehnologiei al Ungariei a confirmat oficial lansarea sistemului de înregistrare electronică pentru transporturile rutiere internaționale BIREG. În acest sens, menționăm suplimentar că, la înregistrarea fiecărei curse în baza autorizației bilaterale sau autorizației CEMT, se introduc următoarele date ale operațiunii de transport - locul de încărcare și descărcare, numărul de înmatriculare al vehiculului, categoria EURO de emisii poluante, distanța parcursă, tipul și numărul de serie ale autorizației bilaterale, CEMT sau autorizației de cabotaj în cazul licenței comunitare. Suplimentar, în sistem se încarcă și fotografia autorizației utilizate. După înregistrarea cu succes a operațiunii de transport, sistemul generează un cod special - BIREG ID, care se transmite și la poșta electronică de contact a transportatorului. Atenționăm operatorii de transport că, completarea datelor pentru fiecare cursă este echivalentă cu completarea autorizației bilaterale sau carnetului de drum al autorizaţiei multilaterale CEMT.

Sistemul BIREG poate fi accesat la pagină electronică  https://bireg.gov.hu/bireg prin intermediul unui computer și / sau un dispozitiv mobil (smartphone, tabletă) conectat la Internet. Browser-ele acceptate sunt Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox și Safari.

Întrebările sau problemele ce țin de utilizarea sistemului menționat pot fi transmise la adresele electronice bireg@itm.gov.hu și info@bireg.info.hu sau adresate la centrul de apel BIREG tel.:+3615100505. Centrul de apel oferă informații în limbile engleză, rusă și maghiară.

 

(27.01.2021) Agenția Națională Transport Auto informează operatorii de transport că, potrivit informațiilor neoficiale prezentate de către Asociația Transportatorilor Rutieri Maghiari (MKFE), pe data de 31 decembrie 2020 a fost adoptată Hotărârea Guvernului Ungariei nr.722/2020 (XII. 31.) conform căreia începând cu 01 ianuarie 2021 a intrat în vigoare un nou sistem de înregistrare electronică pentru transporturile rutiere internaționale BIREG. Sistemul menționat a fost creat pentru efectuarea controlului eficient a utilizării autorizațiilor unitare bilaterale și autorizațiilor multilaterale, precum CEMT, de către toți operatorii de transport, atât străini, cât și maghiari.

La momentul actual, versiunea completă a paginii electronice a sistemului BIREG (http://www.bireg.gov.hu/) nu este funcțională. Totodată, este disponibilă opțiunea înregistrării prealabile a companiei în baza de date a sistemului, la următoarea adresă electronică https://bireg.gov.hu/bireg/#/account/register. Conform informației MKFE, înregistrarea în sistem este obligatorie pentru toți transportatorii care efectuează transport internațional de mărfuri în/din Ungaria sau în tranzit pe teritoriul țării cu vehicule a căror masă totală admisă depășește 3,5 t., pentru transportările în cont propriu cu vehicule a căror masă totală admisă depășește 3,5 t., precum și pentru operațiunile de cabotaj pe teritoriul țării.

Astfel, la efectuarea procedurii de înregistrare la adresa electronică indicată, compania de transport furnizează informații privind numele juridic, adresa legală și alte datele de contact ale companiei, numărul licenței de transport rutier în baza căreia activează (în cazul transportatorilor moldoveni, numărul extrasului din „Registrul operatorilor de transport rutier”). După efectuarea înregistrării, operatorul de transport devine utilizator cu drepturi de administrator și ulterior, după lansarea opțiunii respective, poate efectua înregistrarea fiecărei curse în parte. Înregistrările operațiunilor de transport presupun introducerea datelor privind intrarea în țară, încărcarea, descărcarea mărfurilor după caz, ieșirea din țară. Înregistrarea se efectuează în cazul transportului către Ungaria sau prin teritoriul acesteia - înainte de intrarea pe teritoriul țării sau în cazul transportului de mărfuri din Ungaria - înainte de începerea încărcării.

Menționăm că, până pe data de 31 ianuarie 2021 este perioada de înregistrare obligatorie a companiei în sistemul BIREG, iar exactitatea datelor înregistrate este verificată de către organele competente de control ale Ungariei. Începând cu data de 01 februarie 2021 inspectorii vor efectua controlul înregistrării curselor în sistemul BIREG. Lipsa înregistrării sau înregistrarea datelor eronate vor fi calificate ca încălcare, echivalentă cu efectuarea transportului fără autorizație sau în baza unei autorizații necorespunzătoare, cu aplicarea amenzii de 800.000 HUF (≈ 2200 EUR).

În acest sens, atenționăm operatorii de transport care planifică efectuarea transportărilor pe teritoriul Ungariei să abordeze organizarea curselor cu maximă responsabilitate în ceea ce privește respectarea prevederilor legislative, pentru evitarea situațiilor neprevăzute.

Tip Aviz International: