Autoritatea administrativă

Agenţia Naţională Transport Auto

 

Plățile pentru serviciile conexe ale ANTA (set ecuson/raport, cartela tahografică, certificat de competență profesională)

Published on: Vin, 03/09/2021 - 8:07am

conform prevederilor art.10 alin.(5) din Codul transporturilor rutiere nr.150 din 17 iulie 2014, se virează de către agenții economici și/sau persoanele fizice, (cod ECO 142310) la rechizitele bancare:

Beneficiar: MF - Trezoreria de Stat

Codul IBAN: MD53TRPAAA142310A16340AA.

Cod fiscal: 1008601000617

Prestatorul beneficiar: Ministerul Finanțelor - Trezoreria de Stat