Autoritatea administrativă

Agenţia Naţională Transport Auto

 

Operatorii de transport rutier de persoane în regim de TAXI verificați de către ANTA

Published on: Lun, 05/04/2021 - 1:40pm

Agenția Națională Transport Auto, a fost sesizată de către Asociația patronală ”Patronatul transportatorilor auto de pasageri și bagaje în regim de taxi” ATAT, cu referire la creșterea numărului de autoturisme și conducători auto care prin intermediul aplicațiilor mobile, camuflîndu-se sub numele unor întreprinderi înregistrate în Registrul operatorilor de transport rutier, prestează ilegal servicii de transport rutier contra cost în regim de taxi, atît în mun. Chișinău cît și în direcțiile centrelor raionale.

          În rezultatul controalelor efectuate în ultima perioadă de către inspectorii ANTA, se confirmă creșterea numărului companiilor de taxi care dețin în gestiune autoturisme inscripționate cu logo-ul întreprinderii, neînregistrate oficial, conducătorii auto desfășurînd activitate ilicită de taximetrie care se răsfrînge negativ asupra activității companiilor care activează legal.

          În acest sens, în temeiul art. 19 al Legii nr. 131 din 08.06.2012, privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător, Agenția a inițiat controale inopinate la sediile a 19 operatorilor de transport rutier care efectuează transport de persoane în regim de taxi.

Ca urmare a controalelor inopinate efectuate pînă la momentul actual, 10 operatori de transport au fost trași la răspundere contravențională în baza art. 197 alin. (29) Cod contravențional, pentru nerespectarea în cadrul desfășurării activității de transport rutier, a obligațiilor prevăzute de Codul transporturilor rutiere fiind aplicate amenzi în mărime de 3200 u.c., iar un operator de transport rutier, a fost tras la răspundere contravențională în baza art. 197 alin. (1) Cod contravențional pentru admiterea efectuării transportului rutier de persoane, contra cost, cu vehicule rutiere construite și echipate cu mai puțin de 9 locuri pe scaune, fără a fi înregistrat în condițiile Codului transporturilor rutiere.

Astfel, Agenția reamintește operatorilor de transport rutier că, potrivit art. 81, alin. (1) al Codului transporturilor rutiere nr. 150/2014, la efectuarea transportului rutier în regim de taxi se admit autoturismele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) sînt dotate cu aparat de taxat în stare de funcţionare legalizat, verificat metrologic şi înregistrat la Serviciul Fiscal de Stat;

b) sînt dotate cu lampă de taxi în stare funcţională, conform prevederilor Regulamentului transporturilor rutiere de persoane şi bagaje;

c) dispun de însemnele, înscrisurile, elementele de culoare ale caroseriei şi dotările specificate în Regulamentul transporturilor rutiere de persoane şi bagaje;

d) dispun de inscripția: „În cazul în care nu este emis şi înmînat bonul de casă pe suport de hîrtie și/sau în formă electronică, consumătorul are dreptul să nu achite călătoria”.

De asemenea, conform prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 88 din 06.02.2014, de la 1 martie 2014, pentru vehiculele destinate transportului public de călători, s-au pus în aplicare plăcile cu număr de înmatriculare cu fond de culoare galbenă.

Suplimentar, operatorii de transport sînt obligați să respecte prevederile art. 20 alin. (2) al Legii nr. 60 din 30.03.2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități, prin care toți operatorii de taxi au obligația să asigure cel puțin o maşină adaptată transportului persoanelor cu dizabilităţi care utilizează fotoliul rulant. Constituie discriminare refuzul conducătorului de taxi de a asigura transportul persoanei cu dizabilităţi şi al dispozitivului de mers. Dispozitivul este transportat gratuit, fără aplicarea unor taxe suplimentare.

În acest context, Agenția Națională Transport Auto solicită operatorilor de transport rutier, pentru autoturismele înregistrate în Registrul operatorilor de transport rutier cu care se desfășoară activitate, să asigure continuu respectarea condițiilor de înregistrare și să respecte obligațiunile impuse de actele normative în vigoare, în caz contrar, atenționăm, se vor efectua verificări în trafic iar pe marginea abaterilor depistate vor fi aplicate măsuri de constrîngere, conform prevederilor legislației în vigoare.