Autoritatea administrativă

Agenţia Naţională Transport Auto

 

Operator de transport rutier conformat – consumator informat

Published on: Joi, 27/05/2021 - 10:37am

Agenția Națională Transport Auto, reamintește operatorilor de transport rutier că în conformitate cu prevederile art. 63, alin. (1) al Codului transporturilor rutiere, adoptat prin Legea nr. 150 din 17.07.2014, transportul rutier contra cost de persoane se poate realiza prin servicii regulate, regulate speciale și ocazionale numai cu autobuze/autocare, clasificate pe categorii de confort și prin servicii în regim de taxi – numai cu autoturisme.

Concomitent, potrivit prevederilor art. 81, alin. (1) al Codului prenotat, la efectuarea transportului rutier în regim de taxi se admit autoturismele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) sînt dotate cu aparat de taxat în stare de funcţionare legalizat, verificat metrologic şi înregistrat la Serviciul Fiscal de Stat;

b) sînt dotate cu lampă de taxi în stare funcţională, conform prevederilor Regulamentului transporturilor rutiere de persoane şi bagaje;

c) dispun de însemnele, înscrisurile, elementele de culoare ale caroseriei şi dotările specificate în Regulamentul transporturilor rutiere de persoane şi bagaje;

d) dispun de inscripția: „În cazul în care nu este emis şi înmînat bonul de casă pe suport de hîrtie și/sau în formă electronică, consumătorul are dreptul să nu achite călătoria”.

De asemenea, conform prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 88 din 06.02.2014, de la 1 martie 2014, pentru vehiculele destinate transportului public de călători, s-au pus în aplicare plăcile cu număr de înmatriculare cu fond de culoare galbenă.

În acest context, Agenția Națională Transport Auto solicită operatorilor de transport rutier, pentru autoturismele înregistrate în Registrul operatorilor de transport rutier cu care se desfășoară activitate, să asigure continuu respectarea condițiilor de înregistrare și să respecte obligațiunile impuse de actele normative în vigoare, în caz contrar, atenționăm, se vor efectua verificări în trafic și pe marginea abaterilor depistate vor fi întreprinse măsuri de constrîngere conform prevederilor legislației în vigoare.