Autoritatea administrativă

Agenţia Naţională Transport Auto

 

Modificări la Regulamentul privind eliberarea şi utilizarea autorizaţiilor de transporturi rutiere

Published on: Lun, 26/09/2022 - 3:14pm

Agenția Națională Transport Auto informează operatorii de transport rutier referitor la modificările normative ce urmează a fi operate la Regulamentul privind eliberarea şi utilizarea autorizaţiilor de transporturi rutiere aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 257/2017.

 

Principalele prevederi noi din cadrul proiectului Hotărârii Guvernului de modificare a Regulamentului vizat constituie:

 

- revizuirea noțiunii de autovehicule eligibile pentru repartizarea autorizaţiilor CEMT în scopul asigurării posibilității de participare la repartizare a operatorilor de transport rutier care dețin camioane ce nu pot fi cuplate cu semiremorci;

 

- reglementarea noțiunii de leasing financiar, în scopul prevenirii creării artificiale a parcului de autovehicule eligibile, care va obliga operatorii de transport rutier să încheie contracte de leasing financiar doar cu organizații de creditare nebancare, iar contractele urmează să prevadă expres transferul către locatar, la momentul expirării acestuia, al dreptului de proprietate asupra autovehiculului;

 

- posibilitatea operatorilor de transport rutier de a beneficia de autorizații de categoria II, chiar dacă dețin doar un autovehicul eligibil;

 

- restituirea prealabilă a autorizațiilor unitare și multiple prin depunerea cererii în sistemul informațional „e-Autorizație transport”;

 

- excluderea fenomenului autorizațiilor CEMT nedistribuite;

 

- asigurarea posibilității operatorilor de transport de a beneficia de autorizații CEMT pentru țările cu restricții, dacă au efectuat cel puțin 15 curse cumulativ în ultimii 3 ani în una dintre țările restricționate pentru care se solicită permisiunea;

 

Agenția Națională Transport Auto urmează să aplice noile prevederi odată cu aprobarea și intrarea în vigoare a Hotărârii de Guvern pentru modificarea Regulamentului privind eliberarea și utilizarea autorizațiilor de transporturi rutiere.

 

Pentru informații suplimentare accesați proiectul anexat.