Autoritatea administrativă

Agenţia Naţională Transport Auto

 

Modificări în legislația Federației Ruse referitor la efectuarea transportului rutier internațional de mărfuri și persoane

Published on: Joi, 18/02/2021 - 10:28am

Agenția Națională Transport Auto informează operatorii de transport că, începând cu 01 ianuarie 2021 pe teritoriul Federației Ruse au intrat în vigoare unele modificări în legislația națională privind efectuarea controlului de stat al transportului rutier internațional, criteriile și procedura de determinare a tipului de transport rutier internațional de mărfuri și regulile de efectuare a transportului rutier internațional de mărfuri a unui stat terț.

În conformitate cu prevederile Legii Federale № 398-ФЗ din 08.12.2020 Cu privire la modificarea Legii Federale despre controlul de stat asupra efectuării transportului rutier internațional și răspunderea pentru încălcarea procedurilor de efectuare a acestuia”, Serviciul Vamal Federal a fost investit cu mai multe funcții de control. Astfel,  ofițerii vamali dețin dreptul de a interzice intrarea / ieșirea de pe teritoriul Federației Ruse a unui transportator străin în cazul încălcării legislației Federației Ruse, folosind vehiculul înainte de plata amenzii administrative existente, precum și să rețină vehiculul transportatorului străin, inclusiv pentru încălcarea legislației Federației Ruse privind siguranța circulației rutiere. De asemenea, reprezentanții Serviciului Federal pentru supravegherea domeniului transporturilor dețin dreptul de a efectua controale ale unităților de transport care efectuează transport rutier internațional de persoane în puncte de oprire, inclusiv din stațiile și gările auto amplasate în raza localităților, la îmbarcarea și debarcarea pasagerilor.

În ceea ce privește particularitățile de determinare a tipului de transport rutier internațional de mărfuri efectuat pe teritoriul Federației Ruse, începând cu 01 ianuarie 2021 a intrat în vigoare Ordinul Ministerului Transporturilor al Federației Ruse nr. 258 din 28 iulie  2020 „Cu privire la criteriile și procedura de determinare a tipului de transport rutier internațional de mărfuri. Prin urmare, a fost stabilit că, persoanele responsabile din cadrul organelor federale executive sunt împuternicite să determine tipul transportului  efectuat de către operatorul de transport străin, conform procedurilor de control stabilite în Ordinul respectiv.

Potrivit prevederilor Ordinului  Ministerului Transporturilor al Federației Ruse nr. 259 din 28 iulie 2020 „Cu privire la particularitățile de efectuare a transportului rutier internațional de mărfuri a unui stat terț  au fost menționate regulile de intrare pe teritoriul Federației Ruse a unităților de transport, care efectuează transport de mărfuri în baza autorizațiilor multilaterale CEMT. Astfel, au fost reiterate următoarele condiții:

- Autorizația multilaterală CEMT trebuie să fie la bordul unității de transport între locul de încărcare și locul de descărcare a unității de transport și pe tot parcursul fără încărcătură a unității de transport, care precede sau care urmează cursa cu încărcătură (pct. 13);

- În carnetul de drum trebuie să fie mențiunea persoanelor responsabile ale organelor federale executive, care efectuează controlul de stat asupra transportului rutier internațional, referitor la intrarea unității de transport pe teritoriul Federației Ruse și ieșirea unității de transport de pe teritoriul Federației Ruse (pct. 14).

De asemenea, în pct. 15 al Ordinului menționat este subliniat că,  transportatorii urmează să respecte exclusiv condițiile stipulate în respectivul  Ordin, la efectuarea transportului rutier internațional de mărfuri a unui stat terț. Prin urmare, atenționăm operatorii de transport să urmeze prevederile menționate în scopul evitării situațiilor neprevăzute.

Pentru informații detaliate accesați în anexă:

- Ordinul Ministerului Transporturilor al Federației Ruse nr. 228 din 28 iulie  2020 „Cu privire la criteriile și procedura de determinare a tipului de transport rutier internațional de mărfuri.” 

- Ordinul Ministerului Transporturilor al Federației Ruse nr. 259 din 28 iulie 2020 „Cu privire la particularitățile de efectuare a transportului rutier internațional de mărfuri a unui stat terț.” 

Tip Aviz International: