Autoritatea administrativă

Agenţia Naţională Transport Auto

 

Lista staţiilor de inspecţie tehnică periodică autorizate pentru efectuarea inspecţiei tehnice periodice a vehiculelor rutiere în conformitate cu cerinţele Acordului INTERBUS