Autoritatea administrativă

Agenţia Naţională Transport Auto

 

Lista candidaților care au promovat concursul pentru ocuparea funcțiilor vacante și temporar vacante în cadrul Agenției și urmează a fi angajate

Published on: Mie, 06/05/2020 - 10:47am

COMISIA DE CONCURS

Lista candidaților care au promovat concursul pentru ocuparea funcțiilor vacante și temporar vacante în cadrul Agenției și urmează a fi angajate

Nume, prenume

Funcţia solicitată

1.        

Anton Sîrbu

Inspector superior în cadrul Direcției control rutier, autogări și protecția consumatorului.

 (funcție temporar vacantă)

2.        

Turta Roman

Inspector în cadrul Direcției control rutier, autogări și protecția consumatorului.

 (funcție vacantă)

3.        

Scalețchii Valentin

Inspector în cadrul Direcției control rutier, autogări și protecția consumatorului.

 (funcție vacantă)

4.        

Corneiciuc Radu

Inspector în cadrul Direcției control rutier, autogări și protecția consumatorului.

 (funcție vacantă)

5.        

Ochișor Igor

Specialist superior, Secția programe de transport, Direcția înregistrare, evidență și analiză a utilizării actelor perrmisive.

(funcție vacantă).

 

În același context, în atenția candidaților care au aplicat la concurs pentru funcțiile temporar vacante de:

-  șef-adjunct (1 funcție) și

-  inspector superior (2 funcții)

în cadrul Direcției control rutier, autogări și protecția consumatorului, comunicăm că, a fost obligatorie anularea concursului pentru funcțiile menționate în temeiul demersului Procuraturii Anticorupție nr.  3758  din 25.03.2020, prin care Agenția a fost informată despre încetarea de drept a măsurii procesuale de constrângere sub formă de suspendare provizorie din funcție, aplicată față de colaboratorii care dețin de drept aceste funcții.