Autoritatea administrativă

Agenţia Naţională Transport Auto

 

Lista candidaţilor сare au promovat concursul actelor și sunt admişi pentru participare la proba scrisă a concursului pentru funcţiile vacante de inspector în cadrul Direcției, inițiat la data de 13.07.2020

Published on: Mar, 21/07/2020 - 10:24am

Lista candidaţilor

Care au promovat concursul actelor și sunt admişi pentru participare la proba scrisă a concursului pentru funcţiile vacante de inspector în cadrul Direcției, inițiat la data de 13.07.2020:

1. Chirica Maia;

2. Gutium Victor;

3. Bîrlădeanu Marcel;

4. Catană Ion;

5. Arseni Ion;

6. Scripcari Sergiu;

7. Meriacri Sergiu;

8. Moraru Adrian;

9. Revenco Constantin;

10. Voiticovschi Radu;

11. Zolotco Arcadi;

12. Bernat Lilian.


Persoanele indicate în lista menţionată sunt invitate să se prezinte  la data de 24.07.2020, ora  10.00 în sala de ședințe et. 2., la sediul Autorităţii administrative “Agenţia Naţională Transport Auto”, situat la adresa: mun. Chişinău, str. Aleea Gării 6, pentru a susţine “PROBA SCRISĂ”. 

Informaţii suplimentare la tel. (22) 833-833.