Autoritatea administrativă

Agenţia Naţională Transport Auto

 

INSTRUIREA PERSONALULUI AUTORITĂȚII ADMINISTRATIVE "ANTA" ÎN DOMENIUL ANTICORUPȚIE

Published on: Lun, 14/09/2020 - 3:54pm

Astăzi, 14 septembrie 2020, a derulat instruirea anticorupție a  inspectorilor și colaboratorilor  ,,Agenției Naționale Transport Auto”.

În cadrul instruirii, reprezentanții Centrului Național Anticorupție au abordat următoarele subiecte:

- Vulnerabilități și riscuri de corupție;

- Prevenirea actelor de corupție,

- Aspectele asigurării integrității instituționale;

- Funcțiile sensibile, testarea integrității;

Au fost relatate schimbările parvenite recent în  Standarde de integritate și normele de conduită profesională (regimul juridic al cadourilor, declararea conflictului de interese, avertizarea de integritate, denunțarea manifestărilor de corupție etc.).  

În cadrul acestei instruiri au fost descrise efectele și răspunderea juridică (disciplinară, materială, contravențională, penală) pentru încălcarea normelor de conduită profesională și acte de corupție.

Totodată, inspectorii și colaboratorii Agenției au aflat despre mecanismul avertizorilor de integritate, în special, despre cum sunt protejați angajații sau foști angajați care denunță practici ilegale din entitățile în care activează sau au activat anterior.

Scopul de bază al activităților constă în promovarea integrității instituționale, combaterea actelor corupționale și a unor eventuale abuzuri, prin educarea continuă în spiritul toleranței zero față de corupție.

Instruirea sistematică a angajaților în domeniul integrității profesionale reprezintă unul dintre instrumentele promovate continuu de către Autoritatea administrativă ,,ANTA”, menit să contribuie la conștientizarea responsabilității ce îi revine fiecărui angajat în exercitarea onestă a atribuțiilor de serviciu.