Autoritatea administrativă

Agenţia Naţională Transport Auto

 

Cu privire la atenționarea operatorilor de transport rutier în regim de taxi privind obligativitatea deținerii a cel puțin unei unități de transport adaptată transportului persoanelor cu dizabilități care utilizează fotoliul rulant

Published on: Joi, 06/09/2018 - 3:59pm

A.A. „Agenția Națională Transport Auto”, în baza art. 20, alin. (2) a Legii 60 din 30.03.2012, privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități: ”Toţi operatorii de taxi au obligaţia să asigure cel puţin o mașină adaptată transportului persoanelor cu dizabilităţi care utilizează fotoliul rulant. Constituie discriminare refuzul conducătorului de taxi de a asigura transportul persoanei cu dizabilități şi al dispozitivului de mers. Dispozitivul este transportat gratuit, fară aplicarea unor taxe suplimentare”, atenționează operatorii de transport rutieri ce prestează servicii de transport în regim de taxi privind obligativitatea deținerii a cel puțin unei unități de transport adaptată transportului persoanelor cu dizabilități care utilizează fotoliul rulant. 

Totodată, atragem atenția că, neconformarea prevederilor art. 20, alin. (2) a Legii 60 din 30.03.2012, se sancționează în conformitate cu prevederile art. 221 indece (1)alin. (1) Cod Contravențional Neîndeplinirea şi nerespectarea normativelor în vigoare de amenajare şi de adaptare a mijloacelor de transport în comun auto, electric urban, aerian, naval şi feroviar pentru a asigura accesul şi folosirea acestora de către persoanele cu dizabilități se sancţionează cu amendă de la 60 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 180 la 210 unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere şi cu amendă de la 210 la 240 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice".