Autoritatea administrativă

Agenţia Naţională Transport Auto

 

Condiții pentru deplasarea pe teritoriul țării a autovehiculelor în ziua alegerilor prezidențiale din data de 15 noiembrie 2020

Published on: Joi, 12/11/2020 - 10:00am

Pe data de 15 noiembrie 2020, ziua alegerilor prezidențiale turul II, se permite deplasarea pe teritoriul țării doar a autovehiculelor a căror capacitate de transportare nu este mai mare de 8 persoane și a transportului rutier de persoane prin curse regulate.

 

Agenția Națională Transport Auto informează operatoriii de transport rutier și persoanele fizice despre prevederile Hotărârii Comisiei Electorale Centrale CEC nr. 4390 din 20 octombrie 2020 cu privire la unele aspecte ce țin de transportul organizat al alegătorilor la secțiile de votare în ziua alegerilor prezidențiale.

 

În conformitate cu prevederile Hotărârii nominalizate, în ziua alegerilor prezidențiale: 

1. În perioada de timp rezervată votării, și anume între orele 07.00 și 21.00,  se permite deplasarea pe teritoriul țării doar a autovehiculelor a căror capacitate de transportare nu este mai mare de 8 persoane și a transportului rutier de persoane prin curse regulate care funcționează potrivit legislației Republicii Moldova, în scopul evitării transportului alegătorilor la secțiile de votare de către concurenții electorali sau alte persoane terțe.

2. Între orele 07.00 și 21.00 a zilei votării, se interzice:

a)organizarea, de către concurentul electoral sau de către alte persoane în interesul concurentului electoral, a transportului alegătorilor la secția de votare;

b)efectuarea transportului alegătorilor la secția de votare cu scopul de a-i determina să voteze pentru unul din candidați;

c)efectuarea transportului alegătorilor la secția de votare cu autobuze/autocare sau efectuarea transportului alegătorilor la secția de votare de către operatorul de transport rutier în regim taxi, conform unor înțelegeri cu terțe persoane, altele decât călătorul/alegătorul, cu excepția cazurilor alegătorilor cu dizabilități.

 

În contextul celor expuse mai sus și ținând cont de prevederile stabilite în Hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 4390 din 20 octombrie 2020, Agenția Națională Transport Auto va asigura pe data de 15 noiembrie 2020, între orele 07.00 și 21.00, procesul de monitorizare și control în trafic a unităților de transport și solicită operatorilor de transport rutier și persoanelor fizice, posesori ai mijloacelor de transport rutier a căror capacitate de transportare este mai mare de 8 persoane, să respecte cu strictețe prevederile Hotărârii, pentru a asigura desfășurarea în bune condiții a alegerilor Președintelui Republicii Moldova.