Autoritatea administrativă

Agenţia Naţională Transport Auto

 

Ca urmare a şedinţei Comisiei Mixte moldo-letone în domeniul transportului auto internaţional din 28-29 septembrie 2010, Agenţia Naţională Transport Auto vă informează că operatorul de transport (şoferul) este obligat să îndeplinească de sinestătător autorizaţiile letone (data şi punctul de trecere a frontierei) din motivul lipsei controlului la intrare în R.Letonia, în legătură cu aderarea la Convenţia Shengen. În caz contrar vor fi aplicate amenzi în conformitate cu legislaţia naţională.

Tip Aviz International: