Autoritatea administrativă

Agenţia Naţională Transport Auto

 

Clarificări privind restricția pe teritoriul Austriei la utilizarea autorizațiilor multilaterale CEMT începând cu 01 ianuarie 2021

Published on: Lun, 04/01/2021 - 3:29pm

Agenția Națională Transport Auto informează operatorii de transport rutier de mărfuri că, urmare a introducerii, începând cu 01 ianuarie 2021, de către partea austriacă a restricției unilaterale de acces pe teritoriul țării la utilizarea autorizațiilor multilaterale CEMT numai pentru unitățile de transport ”EURO VI sigur”, Statele Membre au adresat unele întrebări practice la acest subiect, la care Austria a oferit răspunsuri corespunzătoare după cum urmează:

Î1: Camioanele din categoria EEV sigur” pot fi admise pe teritoriul Austriei ca o categorie superioară ”EURO V sigur”?

R1: Standardele EEV nu pot fi considerate echivalente cu standardele ”EURO VI sigur”, prin urmare accesul în Austria la utilizarea autorizațiilor multilaterale CEMT va fi acordat numai camioanelor care îndeplinesc standardele ”EURO VI sigur”.

 

Î2: Va fi permis tranzitul prin Austria a camioanelor ”EURO IV sigur” și ”EURO V sigur” la utilizarea unei autorizații CEMT cu restricție pe teritoriul Austriei, în combinație cu alte mijloace de acces, astfel cum este prevăzut în articolul 3.4 din Ghidul Utilizatorului Cotei Multilaterale CEMT?

R2: În ceea ce privește călătoriile din, spre și prin Austria, există un regim foarte clar:

-fie este necesară o autorizație CEMT care corespunde noului regim CEMT în vigoare pentru Austria de la 01 ianuarie 2021;

-fie este necesară o licență Comunitară valabilă pentru statele membre ale Uniunii Europene;

-fie se utilizează o autorizație unitară din cadrul schimbului anual de autorizații, în conformitate cu prevederile Acordului bilateral interguvernamental cu Austria.

 

Informația suplimentară cu clarificările menționate la Ghidul Utilizatorului Cotei Multilaterale CEMT este prezentată în anexă.

Ghidul Utilizatorului Cotei Multilaterale CEMT poate fi accesat pe pagina electronică a Agenției, rubrica Cooperare internațională/Acorduri Multilaterale/CEMT, precum și pe pagina web a Forului Internaţional de Transport https://www.itf-oecd.org/user-guide-certificates.

Tip Aviz International: