Autoritatea administrativă

Agenţia Naţională Transport Auto

Linia fierbinte “ANTICORUPȚIE” Telefonul de contact: (+373 22) 832-065...

CEMT

Autorizaţiile multilaterale CEMT se atribuie Republicii Moldova anual, conform deciziei secretariatului Conferinţei Europene a Miniştrilor de Transport în vederea facilitării transporturilor auto internaţionale de mărfuri şi utilizării mai eficiente a autovehiculelor.

Autorizaţiile multilaterale CEMT sunt eliberate operatorilor de transport rutieri care efectuează curse internaţionale de mărfuri pe teritoriul ţărilor membre ale CEMT, cu unităţi de transport cu masa totală maxima de peste 12 tone şi care corespund normelor tehnice şi de siguranţă pentru categoriile de clasificare corespunzătoare categoriei de CEMT respective.
 

Model al autorizației multilaterale CEMT  pe termen scurt

Model al autorizației multilaterale CEMT anuală

Model cerere de solicitare a autorizaţiilor multilaterale CEMT

Modelul copertei carnetului de drum CEMT

Modelul dării de seamă privind utilizarea autorizaţiilor CEMT

Modelul de dare de seamă privind utilizarea autorizaţiilor CEMT

Modelul filei din carnetul de drum al autorizaţiei multilaterale CEMT