Autoritatea administrativă

Agenţia Naţională Transport Auto

 

Atenționarea operatorilor de transport rutier referitor la procedura de achitare a taxelor rutiere pe teritoriul Ungariei

Published on: Vin, 21/05/2021 - 9:07am

Agenția Națională Transport Auto reiterează, începînd cu data de 01 iulie 2016, au fost modificate regulile privind procedura de achitare a taxelor de către operatorii de transport rutier internațional la utilizarea pe teritoriul Ungariei a autorizațiilor, care prevăd plata taxelor rutiere.

 

Prin urmare, operatorii de transport internațional trebuie să se înregistreze la Administrația Națională Fiscală și Vamală (ANFV) a Republicii Ungaria prin depunerea, personală sau prin poștă, a formularului ”T201” către orice Direcție Fiscală și Vamală, regională sau din capitală, dar nu mai tîrziu decît cu 10 zile înainte de efectuarea primei plăți a taxelor rutiere. După procesarea datelor din formular, ANFV atribuie operatorului de transport internațional un număr fiscal, care va fi utilizat la achitarea plăților.

 

Ulterior, operatorul de transport internațional trebuie să achite taxele rutiere prin transfer bancar pe contul ANFV, dar nu mai tîrziu decît cu 2 zile calendaristice înainte de intrarea camionului pe teritoriul Ungariei. În formularul pentru transferul bancar trebuie să fie indicate următoarele date: numărul fiscal atribuit de către ANFV, numărul autorizației de transport, inclusiv codul țării, numărul de înmatriculare a camionului, precum și litera ”L” în cazul transportului bilateral și litera ”T” în cazul transportului în tranzit sau în/din țări terțe.

Dovada achitării taxelor rutiere constituie documentele pe hîrtie sau în format electronic (ce conțin informația privind suma transferului bancar, data, beneficiarul și plătitorul), care trebuie să se afle la bordul vehiculului pe toată durata cursei și prezentate la solicitarea autorităților de control.

 

Menționăm, că înregistrarea la ANFV pentru obținerea numărului fiscal se efectuează o singură dată, după care sunt efectuate transferurile bancare pentru achitarea impozitului la fiecare utilizare a autorizației cu plata taxelor rutiere.

Pentru informații suplimentare accesați avizul ANFV nr. 7001-2016 prezentat în atașament.

 

Totodată comunicăm, că urmare a adresărilor operatorilor de transport moldoveni privind problemeleîntâmpinate la efectuarea procedurii de înregistrare la ANFV pentru achitarea taxelor în cazul utilizării autorizațiilor pentru transportul bilateral/tranzit de mărfuri cu plata taxelor rutiere, a fost transmis demers către autoritățile competente ale Ungariei pentru clarificarea situației.

În conformitate cu răspunsul primit, vă informăm că formularul 16T201 poate fi descărcat accesând următorul link:

http://www.nav.gov.hu/nav/vam/kulfoldi_gepjarmuvek_gepjarmu_adoja/Kulfoldon_nyilvantart20160623.html?query=g%C3%A9pj%C3%A1rm%C5%B1ad%C3%B3

 

Varianta engleză a formularului 16T201, precum și instrucțiunile pentru completarea acestuia, pot fi accesate la adresa:

http://en.nav.gov.hu/taxation/

 

De asemenea, documentele indicate sunt prezentate în atașament:

Anexa 1      Formularul 16T201;

Anexa 2      Varianta engleză a formularului 16T201;

Anexa 3      Instrucțiunea privind completarea formularului.

 

Menționăm că formularul în limba engleză este expus ca model, iar Administrației Naționale Fiscale și Vamale a Ungariei urmează a fi prezentat formularul 16T201 în varianta maghiară.

 

Tip Aviz International: