Autoritatea administrativă

Agenţia Naţională Transport Auto

 

Atenționarea operatorilor de transport referitor la prevederile legale pentru efectuarea transportului de persoane în regim de TAXI

Published on: Mie, 07/09/2022 - 9:59am

Luând în considerație multiplele reclamații din partea utilizatorilor serviciilor de taxi înregistrate în ultima perioadă, Agenția Națională Transport Auto reamintește operatorilor de transport rutier notificați pentru efectuarea transportului de persoane în regim de TAXI că, potrivit art. 81 alin. (1) al Codului transporturilor rutiere nr. 150/2014, la efectuarea transportului rutier în regim de taxi se admit autoturismele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

a) sînt dotate cu aparat de taxat în stare de funcționare legalizat, verificat metrologic şi înregistrat la Serviciul Fiscal de Stat;

b) sînt dotate cu lampă de taxi în stare funcțională, conform prevederilor Regulamentului transporturilor rutiere de persoane şi bagaje;

c) dispun de însemnele, înscrisurile, elementele de culoare ale caroseriei şi dotările specificate în Regulamentul transporturilor rutiere de persoane şi bagaje;

d) dispun de inscripția: „În cazul în care nu este emis şi înmânat bonul de casă pe suport de hârtie și/sau în formă electronică, consumătorul are dreptul să nu achite călătoria”.

 

Subsidiar, potrivit art. 81 alin. (2) al Codului prenotat, operatorii de transport oferă servicii de transport rutier în regim de taxi numai la solicitarea persoanei, prin intermediul oricăror mijloace de comunicare admise de lege, inclusiv prin sistemele (platformele) electronice de management, dacă acestea asigură cumulativ:

a) posibilitatea identificării certe de către solicitantul serviciilor de transport în regim de taxi a operatorului de transport care prestează serviciul, a modelului și numărului de înmatriculare a autoturismului care efectuează cursa;

b) conexiunea tehnologică cu aparatul de taxat din dotarea autoturismului care efectuează cursa, în vederea emiterii bonului de casă pe suport de hîrtie și/sau în formă electronică, sau transmiterea, din numele operatorului de transport, a acestui bon de casă către solicitant prin intermediul mijloacelor electronice;

c) posibilitatea conectării directe sau mediate la sistemul integrat „Fiscal Gateway” al Serviciului Fiscal de Stat în cazul procesării plăților către operatorul de transport de către solicitant pentru achitarea costului cursei;

d) protecția datelor înregistrate de modificarea nesancționată și securitatea datelor cu caracter personal procesate.

Totodată, operatorii de transport sînt obligați să respecte prevederile art. 20 alin. (2) al Legii nr. 60 din 30.03.2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități, prin care toți operatorii de taxi au obligația să asigure cel puțin o mașină adaptată transportului persoanelor cu dizabilități care utilizează fotoliul rulant. Constituie discriminare refuzul conducătorului de taxi de a asigura transportul persoanei cu dizabilități şi al dispozitivului de mers. Dispozitivul este transportat gratuit, fără aplicarea unor taxe suplimentare.

În contextul celor expuse, Agenția solicită operatorilor de transport rutier dotarea corespunzătoare a autoturismelor înregistrate în Registrul Operatorilor de Transport Rutier, respectarea obligațiunilor impuse de actele normative și atenționează referitor la continuarea verificărilor în trafic, iar pe marginea abaterilor depistate vor fi aplicate măsuri de constrângere, conform prevederilor legislației în vigoare.