Autoritatea administrativă

Agenţia Naţională Transport Auto

 

ANTA atenționează operatorii de transport rutier de persoane să se conformeze prevederilor legislației privind clasificarea pe categorii de confort a autobuzelor/autocarelor

Published on: Mar, 25/08/2020 - 8:42am

Agenția Națională Transport Auto informează că prin Ordinul Ministerului Economiei și Infrastructurii nr.355 din 27.12.2019 ”Cu privire la aprobarea condițiilor minime de clasificare pe categorii de confort a autobuzelor/autocarelor în vederea includerii acestora în programele de transport rutier raionale și interraionale” a fost stabilit un grafic eșalonat cu privire la clasificarea pe categorii de confort a autobuzelor/autocarelor.

Ulterior, prin ordinul  Ministerului Economiei și Infrastructurii nr.66 din 18.03.2020,  au fost operate modificări la ordinul nr.355 din 27.12.2019 în partea ce ține de graficul eșalonat cu privire la clasificarea pe categorii de confort a autobuzelor/autocarelor, urmând ca la data de 01 august 2020 - nu mai puțin de 2/3 de autobuzele/autocarele operatorului de transport rutier de persoane prin servicii regulate raionale și interraionale trebuie să treacă clasificarea pe categorii de confort.

În contextul celor menționate, Agenția Națională Transport Auto solicită operatorilor de transport rutier de persoane prin servicii regulate raionale și interraionale, care conform situației la zi nu întrunesc condiția de clasificare a cel puțin 2/3 din autobuzele/autocarele antrenate la deservirea acestor rute (curse), în termeni proximi, să se conformeze la prevederile legislației în vederea evitării constrângerilor legale pentru efectuarea curselor cu autobuzele/autocarele care nu sunt supuse clasificării pe categorii de confort conform graficului stabilit.