Autoritatea administrativă

Agenţia Naţională Transport Auto

 

Agenţilor economici care efectuează transport rutier internaţional pe teritoriul Republicii Belarus

Published on: Mie, 12/08/2015 - 4:05pm

     Ca urmare a demersului parvenit din partea Ambasadei Republicii Belarus în Republica Moldova, Vă informăm despre restricțiile stabilite în cadrul Uniunii Economice Euroasiatice privind utilizarea vehiculelor introduse temporar pe teritoriul Uniunii Vamale în scopul efectuării transportului auto internațional.

 

     Conform art. 344 pct.2 din Codul Vamal al Uniunii Vamale, pe teritoriul vamal al Uniunii Vamale nu se admite:

          - utilizarea vehiculelor de transport internațional introduse temporar în

             scopul efectuării transportului de mărfuri, pasageri și (sau) bagaje,

             care începe și se finalizează pe teritoriul vamal al Uniunii Vamale;

          - transferul către persoane terțe a vehiculelor de transport internațional

            introduse temporar, inclusiv în locațiune (sublocațiune), cu excepția

            transferului vehiculelor menționate pentru reparație, deservire tehnică,

            păstrare sau transfer în scopul finalizării operațiunii de transport prin

            scoaterea imediată a vehiculului de transport internațional

     Utilizarea vehiculelor de transport internațional introduse temporar pe teritoriul vamal al Uniunii Vamale sau transferul lor către persoane terțe se admite cu condiția plasării acestora sub un anumit regim vamal.  Procedura menționată este reglementată prin Decizia Comisiei Uniunii Vamale № 511 din 18.11.2011 “Cu privire la Instrucțiunea normelor de efectuare a anumitor operațiuni vamale referitor la vehiculele transportului internațional introduse și scoase temporar” și Decizia Comisiei Uniunii Vamale № 422 din 14.10.2010 “Cu privire la modelul declarației vamale pentru vehicule și Instrucțiunea referitor la procedura de completare a acesteia”

     În caz contrar, este prevăzută achitarea taxelor vamale și impozitelor (fără preferințe tarifare și facilități) care urmau a fi încasate în urma plasării vehiculului sub regimul vamal corespunzător.

 

      Responsabilitatea pentru nerespectarea normelor de utilizare a vehiculelor de transport internațional introduse temporar este prevăzută în art. 14.7 partea 1 din Codul cu privire la contravențiile administrative al Republicii Belarus, care indică o amendă cuprinsă între 5 și 30 unități de bază  (1 unitate de bază= 180000 BYR ) cu sau fără confiscarea vehiculelor, indiferent în a cui proprietate sunt, pentru întreprinzătorul individual - de la 10 pînă la 100 unități de bază cu sau fără confiscarea vehiculelor, indiferent în a cui proprietate sunt, iar pentru persoane juridice - de la 20 pînă la 500 unități de bază cu sau fără confiscarea vehiculelor, indiferent în a cui proprietate sunt

     Mai mult ca atît, ținem să menționăm că chiar și în cazul cînd se aplică decizia instanței de judecată cu privire la impunerea unei sancțiuni administrative în formă de amendă, fără confiscarea vehiculului, operatorul de transport este obligat să achite taxele vamale și impozitele prevazute la utilizarea vehiculului introdus temporar cu încălcarea normelor stabilite în art. 344 din Codul Vamal al Uniunii Vamale. În cazul neachitării sau achitării parțiale a taxelor vamale și impozitelor în termenul stabilit, organele vamale au dreptul să încaseze aceste plăți prin aplicarea penalităților, înghețarea conturilor bancare sau arestarea bunurilor personale.

 

        Pentru informații suplimentare accesați pagina web a Comitetului Vamal de Stat al Republicii Belarus:

http://gtk.gov.by/ru/regulation/carrier/transport

 

Tip Aviz International: