Autoritatea administrativă

Agenţia Naţională Transport Auto

 

Agenţilor economici care efectuează transport rutier internaţional pe teritoriul Federaţiei Ruse

Published on: Vin, 06/03/2015 - 1:45pm

  Prin prezenta vă informăm despre intrarea în vigoare, din 24 februarie 2015, a Legii Federale a Federaţiei Ruse Nr.362-ФЗ din 24.11.2014 „Privind introducerea modificărilor la Legea Federală „Cu privire la controlul de stat asupra efectuării transportului rutier internaţional şi responsabilitatea pentru încălcarea ordinii de efectuare a acestuia” şi Codul Federaţiei Ruse cu privire la contravenţiile administrative, în legătură cu optimizarea controlului statului asupra efectuării transportului rutier internaţional”.

  Legea Federală are drept scop îmbunătățirea controlului de stat asupra respectării de către operatorii de transport ai statelor străine a regulilor de efectuare a transportului rutier internațional. În acest scop, au fost introduse o serie de modificări, în special, Legea federală se completează cu următoarele definiţii: "transport internațional rutier bilateral", "transport internațional rutier în tranzit", "transport internațional rutier de pe teritoriul sau către teritoriul unui stat terț", „mărfurile unui stat terț", "tichet de evidenţă" ș.a.

  Menţionăm că "tichetul de evidenţă" reprezintă un document, care se eliberează operatorului de transport al statului străin pentru evidenţa transportării, în cazurile în care, conform acordurilor internaţionale semnate de Federaţia Rusă, se permite efectuarea acesteia fără autorizaţie sau în baza autorizaţiei multilaterale. 

  De asemenea, Legea Federală stabilește responsabilitatea administrativă a conducătorului auto a vehiculului ce aparține unui transportator străin, sub forma unei amenzi administrative:

  în mărime de la 100 mii la 150 mii ruble - pentru efectuarea transportului rutier internaţional între Federaţia Rusă şi alte state cu autorizaţii necompletate, cu autorizaţii completate cu încălcarea regulilor, sau cu autorizaţii ce nu corespund tipului transportării, sau fără autorizaţii sau tichete de evidenţă, dacă aceste documente sunt obligatorii; 

  în mărime de la 150 mii la 200 mii ruble - pentru efectuarea transportului rutier internaţional de pe teritoriul Federaţiei Ruse către teritoriul unui stat terț sau de pe teritoriul unui stat terț pe teritoriul Federaţiei Ruse cu autorizaţii necompletate, cu autorizaţii completate cu încălcarea regulilor sau fără autorizaţii;

  în mărime de la 150 mii la 200 mii ruble - pentru efectuarea transportului intern pe teritoriul Federaţiei Ruse (cabotaj) ş.a. amenzi.

  În cazul comiterii de către operatorii de transport ai statelor străine a încălcărilor administrative, vehiculul poate fi reţinut pînă la înlăturarea motivelor reţinerii şi achitarea amenzii.

  Pentru informaţii adiţionale accesaţi Anexa.

Tip Aviz International: